Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Ud 3 Els recursos de la natura

 1. Necessitem recursos de la natura per … http://www.storyofstuff.com/international/
 2. L’aigua un recurs escàs
 3. http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/internacional/2010
 4. MAPA P. 55 CONCA HIDROGRÀFICA:  Terres, aqüífers i el riu.  Classificació en funció d’on desemboquen:  Vessant cantàbric i gallec  Vessant mediterrani  Vessant atlàntic CONFEDERACIONS HIDROGRÀFIQUES:  Taula de la pàgina 55:  Confederacions destacables.  Deficitàries? Exercici 1 i 2 de la pàgina 72.
 5. Les demandes d’aigua Ús agrícola i ramader 80% Regadiu en augment  gran productivitat. Problemes:  Contaminació de l’aigua per ús d’adobs químics, pesticides i purins. Solucions:  Control de l’abocament de purins.  Reg per aspersió i per degoteig  No regar a ple sol  Manteniment dels canals de reg. EX. P.56 http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/dol%E7a2.htm
 6. Ús urbà i industrial Indústria:  Paperera i pell.  Refrigeració de maquinària i neteja i eliminació de residus. Lectura text sobreexplotació, p. 57 Urbà:  Usos domèstics:  Potabilitat  Subministrament: aigües fluvials i aqüífers  Litorals sobrepoblats i turisme  restriccions.  Solucions: contaminació de les aigües per abocaments d’aigües residuals  clavegueres  depuradores. Exercicis p. 57. http://www.gencat.cat/mediamb/ea/virtual/e-balagu.htm
 7. Polítiques hídriques Transvassements Petits per a les ciutats Grans obres d’enginyeria: cost elevat i evaporació, canvis en els aqüífers i aportació de sediments. Dessalinització de l’aigua del mar Plantes dessalinitzadores: car i consum energètic elevat. http://www.atll.cat/site/unitFiles/404/dessaladora.pdf Recuperació d’aqüífers Sobreexplotació  disminuir el nivell, dessecació total o parcial. Salinització de l’aigua (imatge) i contaminació aigua subterrània. Plans de sanejament dels rius: Control sobre els abocaments Col·lectors i plantes depuradores
 8. Depuradora
 9. Las Tablas de Daimiel http://www.elmundo.es/elmundo/2009/graficos/nov/ s4/tablas.html/ http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091012/incen dio-subterraneo-las-tablas-daimiel/603482.shtml La turba: carbó vegetal. Esquerdes deixen entrar oxigen sota terra.
 10. Recursos energètics Espanya: augment de consum. País dependent  poc autoabastament: Petroli i gas natural: consum més alt i menor autoabastament. PEN: (Plans Energètics nacionals, dins UE: pactes) Reforçar energies tradicionals: carbó i hidràulica. Reduir consum de petroli Diversificar fonts: augmentar la participació del gas natural i introduir energies renovables. Polítiques d’eficiència i estalvi. Altres propostes: xarxa ferroviària: reduir transport per carretera.
 11. FontsFonts AvantatgesAvantatges InconvenientsInconvenients FontsFonts energètiquesenergètiques tradicionalstradicionals EnergiaEnergia nuclearnuclear PetroliPetroli CarbóCarbó Gas naturalGas natural FontsFonts renovables orenovables o alternativesalternatives (inexhauribles)(inexhauribles) SolarSolar EòlicaEòlica BiomassaBiomassa GeotèrmicaGeotèrmica OnadesOnades HidràulicaHidràulica Quines són energies netes? Les que no emeten CO2.
 12. Vandellós
 13. Cercs
 14. Pellets: biomassa
 15. Fonts d’energia
 16. Energies netes. Energies renovables o tradicionals
 17. L’aigua com a recurs energètic Segons: Hispagua: Sistema Espanyol d’informació sobre l’aigua. AVANTATGES: És inesgotable, sempre i quan continuï el cicle de l’aigua. És autòctona, perquè la font energètica està en el propi territori, per tant, redueixen les importacions d’energia elèctrica des de països tercers. No necessita sistemes de refrigeració o calderes, per tant disminueixen les despeses. Es podria considerar energia neta. Permet emmagatzemar aigua per a regadius i altres usos d’emergència com l’extinció d’incendis. Quan la central va unida a la construcció d’una presa, permet regular el cabal dels rius i facilita la infraestructura necessària per a activitats d’oci: pesca, rem, bany, etc.
 18. Inconvenients El seu rendiment depèn de les condicions meteorològiques. Es necessiten condicions ambientals molt concretes: corrents fluvials suficientment grans, orografia accidentada. A més, les centrals acostumen a localitzar-se lluny dels centres de consum  cal construir la infraestructura necessaria per trasnportar l’electricitat. La construcció de grans preses altera els ecosistemes: espècies animals que remunten els rius per a desovar veuen interromput el seu cicle. Els sediments s’acumulen en el fons  nutrients i sediments no arriben a les zones baixes. La construcció d’embassaments pot plantejar problemes socials i demogràfics: abandonament de pobles, expropiacions de sòls. Major contaminació de l’aigua: l’aigua dels embassaments no disposa de la mateixa salubritat que l’aigua que flueix  pot ocasionar focus infecciosos.
 19. Representa el 20 % de l’energia consumida al món. En augment als països en vies de desenvolupament. Energia renovable, però neta?(no contaminant) Funcionament: Aprofitament dels salts d’aigua  força  centrals hidroelèctriques.
 20. Central hidroelèctrica
 21. El carbó Energia de la revolució industrial inicial. Avantatge: constant i eficaç. Des de la 2ª meitat del XX: retrocés davant dels hidrocarburs (petroli i gas natural)  vinculació amb els preus del petroli. Per què? Si el preu del petroli puja, la demanda del carbó augmenta.
 22. Problemes del carbó Qualitat baixa a Espanya  poca hulla  poc carbó de coc (siderúrgia: ferro). Cost de producció elevat, causes: Vetes estretes i terrenys molt fallats  no ús de grans màquines. Barrejat amb altres materials  neteja Part molt friable (s’engruna)  dificulta el transport. => Importació de Sud-Àfrica, Indonèsia, Polònia i Rússia.
 23. Àrees espanyoles Àrea asturlleonesa: Astúries: Langreo, Laviana, Mieres, Figaredo i La Camocha (hulla de qualitat excel·lent). Lleó i Palència: antracita i hulla. Àrea sud: qualitat inferior al nord. Ciudad Real (Puertollano). Còrdova (Bélmez i Peñarroya) Àrea Catalunya i Aragó: Alt Llobregat i Terol: lignits.
 24. Mapa de la producció de minerals, 2006 a Espanya.
 25. Mina de Puertollano: explotació 1. Forat inicial 2. Escombrera exterior 3. Zona restaurada 4. Cavitat intermitja 5. Puertollano 6. Complex petroquímic Repsol-YPF
 26. La Camocha
 27. Política estatal respecte al carbó Estat vol mantenir-la per reduir dependència en hidrocarburs. procés de concentració de la producció  reajustaments (taula p.62) Protecció de les empreses: Hunosa, Minas de Figaredo o La Camocha. http://www.hunosa.es/es/framework.hps
 28. Política UE Subvencions europees a les mines d’antracita, hulla i lignit negre. Ajuda en dubte a partir de 2010 pels acords de Kyoto: reduir emissions de CO2  centrals tèrmiques contaminen l’atmosfera i provoquen la pluja àcida. http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/acida.htm http://www.tv3.cat/videos/216990789 http://www.tv3.cat/videos/1602259
 29. Pluja àcida òxid de sofre i de nitrogen
 30. Els hidrocarburs: el petroli i el gas natural Repartiment desigual: no coincideixen els països productors amb els consumidors. Control d’aquestes: Aliances polítiques Conflictes  en augment pel tema del zènit del petroli.
 31. Països productors de petroli (2006) Font: “The World’s Top Oil Producers, 2006” a Middle East Issues. 6 de setembre de 2007.
 32. Membres de l’OPEP: Venezuela Aràbia Saudita Iraq Iran Kuwait Argèlia Angola Equador Nigèria Emirats Àrabs Units Líbia Qatar Més membres observadors: Sudan, Mèxic, Noruega, Rússia, Kazajistan, Oman, i Egipte.
 33. Després de la 2ª Guerra Mundial: creixement econòmic dels països industrialitzats (2ª Revolució Industrial). Problemes: no és renovable  possible esgotament de les reserves. Dependència econòmica  crisis lligades als preus del petroli (1973).
 34. Espanya i el petroli Producció insignificant: 0.43 % Consum elevat: 48.52 % ⇒Dependència exterior: Rússia, Mèxic i Aràbia Saudita. ⇒Polítiques actuals: ⇒Diversificació de la procedència ⇒Control del transport i refinatge al propi país (9 refinaries). ⇒Empreses espanyoles que controlen refinatge i distribució a Espanya a través de les seves inversions a països productors: REPSOL. (taula p. 63)
 35. El gas natural Mescla de gasos: 70 % metà Fins a un 20 % de nitrogen Fins a un 20% de diòxid de carboni Fins a un 10 % d’ età El gas i Espanya: Reserves a Osca i als golfs de Biscaia i Cadis. dependència de l’exterior: Algèria  gasoductes. explotació per part de grans empreses: Gas Natural. En creixement per ús domèstic i industrial  2008 va augmentar la venda un 10 %.
 36. Avantatges: menys contaminant de CO2 Inconvenients: Gasos sobrants contaminants Reserves i dependents del gas natural.
 37. Productors de gas natural
 38. Energia nuclear Quan els àtoms es divideixen s'allibera una gran quantitat d'energia. L'urani, un mineral radioactiu per naturalesa, és el combustible més utilitzat en els reactors nuclears, ja que en el seu estat natural els àtoms que el formen són molt inestables i tendeixen a dividir-se lentament. Aquest fenomen natural genera petites quantitats d'energia i radiació. Però en els reactors els àtoms d'urani 235 es divideixen molt ràpidament i, per tant, alliberen molta més energia. Aquest procés s'anomena fissió nuclear.
 39. Avantatges: - L'energia obtinguda així és un milió de vegades superior a la que es produeix en cremar un fragment de carbó de la mateixa massa. - energia neta, ja que no produeix gasos contaminants com els que desprenen els combustibles fòssils (carbó, petroli, gas).
 40. Inconvenients: radioactivitat =>control exhaustiu dels nivells de radioactivitat que es generen a les centrals nuclears residus extremadament radioactius, perillosos i de llarga vida, que no sabem com eliminar. Les radiacions que emeten aquests residus són nocives per als éssers vius, perquè alteren la informació genètica que rep la seva descendència. despeses de construcció i manteniment de les centrals nuclears són molt elevades la vida d'una central nuclear és només de 30 a 40 anys. Després cal tancar-la hermèticament. accident que produeixi una alliberació catastròfica de radioactivitat, que pot contaminar milers de quilòmetres quadrats i afectar a milions de persones.
 41. Les barres d'urani exhauridesLes barres d'urani exhaurides són residus d'alt nivellsón residus d'alt nivell radioactiu.radioactiu.       A les mines d'urani es produeixenA les mines d'urani es produeixen escòries radioactives queescòries radioactives que contaminen la zona del voltantcontaminen la zona del voltant Les peces de les armesLes peces de les armes nuclears desactivades sónnuclears desactivades són radioactives.radioactives. Les provesLes proves nuclears que fannuclears que fan alguns païsosalguns països alliberen moltaalliberen molta radioactivitat.radioactivitat.
 42. Efectes de la radioctivitat Si una persona s'exposa a un nivell elevat de radiació pot patir la malaltia de la radiació. Els símptomes principals són vòmits, pèrdues dels cabells i hemorràgies i pot arribar a produir la mort. A més es produeixen tumors malignes, úlceres d'estómac, perforacions d'intestí i malformacions en els fetus de les dones embarassades que han estat exposades a la radiació. Txernòbil (uns 5 milions de persones van quedar afectades per la radioactivitat i moltes van morir). efectes els milers de persones que van morir a Hiroshima i Nagasaki, al Japó, després dels llançament de les primeres bombes atòmiques.
 43. Contesta les següents preguntes sobre l'energia nuclear a Espanya: Com funciona l'energia nuclear? Quins són els principals avantatges d'aquest tipus d'energia? I els inconvenients Quins factors plantegen la possibilitat de recórrer a l'energia nuclear?:
 44. Energies renovables: les noves Energia obtinguda de fonts naturals inexhauribles. Energia de l’aigua. A Espanya: p.65 Solar Eòlica Biomassa Geotèrmica
 45. Energia solar Potencial a Espanya: 70 % del territori amb + de 2500h anuals de sol. Avantatges: És neta i no contaminant. La durada d’una instal·lació solar és molt llarga tot i que no és il·limitada. Atès que els materials estan sotmesos a un envelliment, cal fer el manteniment a la instal·lació. Gratis i inexhaurible.
 46. Central solar de Tabernas (Almeria) http://www.psa.es/webesp/index.php
 47. Inconvenients: Aparició irregular del Sol. No és emmagatzemable sense transformació. Per a la seva captació es necessiten grans superficies. Això que en principi és un inconvenient té els seus avantatges:  Fer una ciutat on els habitatges aprofitin l’energia solar  s’ha de construir en grans espais verds i edificis no gaire alts => urbanisme tenint en compte el sol. ZAL de la Zona Franca: polígon industrial que funcionarà amb autoproveïment de plaques solars.
 48. Energia eòlica Espanya: forts vents pel relleu. Darrere d’Alemanya. CCAA: Castella, Galícia, Aragó i Andalusia. Major parc d’Europa: Tarifa. Avantatges: És renovable i neta. És molt fàcil d'obtenir. Inconvenients: L'espai que requereix la seva instal·lació. la mort d'aus. el manteniment dels aerogeneradors. la manca de continuitat en el subministrament elèctric.
 49. El nou mapa eòlic català. Mapa de les regions i de les empreses participants.
 50. Energia de la biomassa Avantatges: El procés d'obtenció és senzill. escassa contaminació. Aprofitament dels residus mitjançant digestors. http://www.biomassacatalunya.blogspot.com/ Inconvenients: En el cas de la biomassa natural, la demanda actual excedeix el ritme de regeneració dels boscos, i això influeix directament en l'increment de l'efecte hivernacle. (Brasil: etanol: principal productor, de la canya de sucre) Preus dels aliments a l’alça (menys aliments)
 51. Energia geotèrmica L'energia geotèrmica és aquella que té el seu origen en la calor interna de la Terra ja que en zones de l'escorça terrestre on existeix activitat volcànica o sísmica, es produeix un calentament de les aigües subterrànies. Aquest tipus d'aprofitament energètic té lloc en els jaciments energètics, que es classifiquen segons si el focus de calor és de baixa o alta temperatura. Posteriorment mitjançant la tecnologia s'injecta aigua freda que es converteix en vapor sobreescalfat per efecte del focus de calor i tot seguit aquest vapor s'extreu. El vapor generat acciona el grup turbina-alternador i es genera l'energia elèctrica. http://www.igme.es/internet/Geotermia/inicio.htm
 52. Segons l’IGME Previsions: en tres anys  energia geotèrmica a Espanya substituïrà uns 50.000 – 100.000 TEP/any. Aplicacions: Altes temperatures: electricitat. Mitjanes i baixes: calefaccions, hivernacles, usos industrials.
 53. Avantatges: No presenta efectes negatius sobre el medi ambient. Amb una planificació adequada, els dipòsits podrien durar molts segles. Inconvenients: L'aprofitament d'aquesta energia es força costós a causa tant de factors geològics com tecnològics. En fase d’investigació (estimacions) a Espanya: potencial per serralades joves, moviments sísmics constants.
 54. Dades actualitzades de l’energia a Espanya Dades extretes de l’INE, informe del 2010. 1. Comparació amb el gràfic de la p. 65: quines augmenten i quines disminueixen? 2.Busca possibles causes dels canvis.
 55. CONCLUSIONS: - Perd pes el carbó. - Dependència exterior alta: 78.4 % - Increment destacable de les energies renovables: solar i eòlica. - Nuclear: 50% - Disminució de la hidràulica. Per què?
 56. Lectura del PER. S’ha acomplert? Què faríeu? Governants: ministres, consellers i diputats. Empresaris Sindicats 2010-2020 PANER.
 57. Recursos minerals no fòssils - Tradició minera - Marc europeu – però procès de reconversió industrial: - Amb els objectius de: - incrementar la productivitat - Millorar el medi ambient - Fomentar I+D - concentració empresarial - innovació tecnològica
 58. Situació actual: Tancament de jaciments per la competència de jaciments de fora la UE i pels problemes mediambientals. Mineria no metàl·lica important (mineria industrial) Roques industrials en creixement (àrids, aglomerats, roques de construcció, vidre, productes ceràmics) Conceptes claus: Mineria metàl·lica, no metàl·lica i roques industrials. P. 66 Reserves i recursos.
 59. Mineria metàl·lica S’obtenen els metalls: Ferro, pirita, coure, plom, zinc, estany, mercuri, or i plata. Localització : mines  sòcol hercinià (paleozoic) usos: Indústries de base: metal·lúrgia i química Indústries de transformació retrocés DEFINITIU: TANCAMENT D’EMPRESES (Rio Tinto a Huelva de coure i pirita) Quadre de la p. 66.
 60. Mineria no metàl·lica Localització : formacions paleozoiques i conques del Terciari. Sal: en decreixement. Sal gemma (Cantàbria) Sal marina (salines del litoral mediterrani i del sud- atlàntic: San Fernando a Cadis.)  usos: alimentaris, condimentació, conservació, per elaborar àcid clorhídric, sosa càustica, plàstics, pvc. Sals potàssiques:  fertilitzants i indústria química  Localització : lacustres de Navarra a Catalunya.
 61. Saragossa, mines de sal San Fernando, mines de sal marina
 62. Mines de sal potàssica de Cardona
 63. Roques industrials Dinamisme Pedreres  construcció i indústria química. Roques: calcària, argila, pissarres, graves, sorra, granit i marbre. + de 600 en el territori.
 64. Catalunya: L’aigua Conca de l’Ebre: 8 % del total dels habitants 60 % dels recursos per explotar. 95 % demanda per l’agricultura i ramaderia. Conques internes: 92 % del total dels habitants 64 % per ús urbà i 36 % per l’agricultura i ramaderia. Deficitària per estiatges i per manca d’inversions. Alerta amb la sequera de 2008  dessalinitzadores, Recuperació d’aqüífers, millora dels canals, reutilitzar aigua.
 65. Catalunya: energia Dependència estrangera o espanyola. Carbó: centrals tèrmiques (Fígols) Centrals nuclears: Ascó i Vandellós transport complex  litoral. Energia hidroelèctrica : Noguera Pallaressa i Ribagorçana, Ter i Ebre. Energies alternatives: biomassa i en segon terme eòlica. P. 69 quadre
 66. Catalunya: minerals Decreixement de la sal gemma i potassa. Sallent: potassa. Salines: poques i problemes de salinització dels aqüífers Roques industrials: Prosperitat per la construcció
 67. Embasaments de Catalunya
 68. http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca? _nfpb=true&_pageLabel=P1226254461208201571719
Publicité