Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sygnały z badania czytelnictwa – dr Izabella Anuszewska (Millward Brown)

2 615 vues

Publié le

http://prasa.info/artykul/url,1044/

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sygnały z badania czytelnictwa – dr Izabella Anuszewska (Millward Brown)

 1. 1. Tradycyjne i nowe platformy czytelnictwa Sygnały z ogólnopolskiego badania czytelnictwa prasy badanie zrealizowano na zlecenie Izby Wydawców Prasy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje partnerzy projektu: Polskie Badania Czytelnictwa Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
 2. 2. Informacje o badaniu Badanie na 1000-osobowej próbie reprezentatywnej dla czytelników prasy w różnych jej wersjach, co stanowi 86,06% populacji Polaków w wieku 15-75 lat 250-osobowa nadreprezentacja w celu umożliwienia analiz czytelników prasy w wersji cyfrowej Do określenia udziału poszczególnych segmentów czytelniczych wykorzystano obszerny zbiór danych z PBC Metoda CAPI - Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone we wrześniu 2013 r. CELE BADANIA Badanie miało za zadanie odtworzyć, w jaki sposób koegzystują różne platformy dostępu do treści (m. in. jakie są motywy wyboru poszczególnych platform). Podjęta została również próba stworzenia prognozy rozwoju prasy w zmieniającej się polskiej rzeczywistości.
 3. 3. Generalne wnioski W perspektywie 5 lat czytelnictwo prasy wzrośnie dzięki wersjom cyfrowym Prasa ułatwia zapoznanie się z opiniami, ocenę zjawisk i pozostaje ważnym źródłem informacji • Główną rolę w kształtowaniu kondycji kulturowej społeczeństwa odgrywają telewizja i prasa. Sama prasa (zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej) pozostaje liderem w formowania i rozwoju zainteresowań • Prasa nie jest wyłącznym źródłem informacji dla swoich odbiorców, jednak dla ponad połowy z nich stanowi najbardziej wartościowy zasób treści • Dzięki spodziewanemu szybkiemu wzrostowi prasy cyfrowej – czytelnictwo prasy w Polsce w najbliższych 5 latach wzrośnie o 4-16 proc. • We wszystkich kategoriach: dzienników, tygodników opinii, pism kobiecych i tematycznych znacznie zwiększy się czytelnictwo wersji elektronicznych • Zakup wersji cyfrowych gazet i czasopism deklaruje obecnie 10 proc. badanych, a w ciągu roku ta liczba ma się niemal podwoić (do 17,5 proc.)
 4. 4. Generalne wnioski Prasa jest nośnikiem cennych, pogłębionych treści Rośnie liczba osób gotowych do płacenia za treści dostępne w internecie • Co czwarty czytelnik prasy (24,8 proc.) jest skłonny do płacenia za artykuły z gazet i czasopism dostępne w internecie • Dotyczy to zwłaszcza tekstów branżowych, fachowych, naukowych, czasem rozrywki, poważnych analiz gospodarczych, przydatnych w rozwoju osobistym, zawodowym i zdobywaniu nowych kompetencji • Respondenci nie chcą płacić za komentarze polityczne, wiadomości kryminalne czy plotki z życia gwiazd • Znaczenie prasy szczególnie zaznacza się w przypadku dostarczania pogłębionych, zweryfikowanych informacji, co korzystnie odróżnia ją od treści dostępnych w bezpłatnych źródłach • Olbrzymia większość respondentów (prawie 85 proc.) uważa, że prasa (zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej) powinna zdecydowanie istnieć w przyszłości
 5. 5. Kulturogenna funkcja mediów 3.1 3.4 3.6 4.8 4.9 0 1 2 3 4 5 6 7 Radio Internetowe serwisy tytułów prasowych Internetowe portale informacyjne Prasa (papierowa / cyfrowa) Telewizja skala 8-punktowa: 0 - brak roli kulturogennej; 7 – silna rola kulturogenna Kulturogenna roli prasy jest istotnie częściej dostrzegana jest przez segment czytelników gazet codziennych oraz czytelników tygodników opinii w wersji drukowanej Fundamentalna rola, jaką odgrywa prasa dla kondycji społeczeństwa jest dostrzegana nie tylko z poziomu refleksji teoretycznej, ale również znajduje odzwierciedlenie w opiniach swoich odbiorców
 6. 6. Prasa w wersji papierowej 23.2% Prasa w wersji cyfrowej 1.2% telewizja 34.4% Internet 23.9% Radio 16.2% Prasa w wersji papierowej 47.3% Prasa w wersji cyfrowej , 1.7% telewizja 34.0% Internet 13.0% Radio, 3.3% Udział prasy, jako źródła informacji Ważność prasy, jako źródła informacji
 7. 7. Potrzeba istnienia prasy w jej tradycyjnej formie jest powszechnie podzielana nie wiem, trudno powiedzieć 5,3% Z czasem stanie się zbędna - wszystko, co potrzebne już obecnie można znaleźć w internecie 10,8% Powinna być wydawana, ale w okrojonym zakresie wybrane tytuły 0,4% Powinna istnieć, bardzo Ÿźle by się stało, gdyby przestała się ukazywać 83,5%
 8. 8. TAK NIGDY prenumerata wybrane wydania Zakup prasy w wersji cyfrowej - kiedykolwiek 0.2% 0.7% 0.9% 1.0% 1.5% 2.1% 2.5% 3.8% 4.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% dostęp do pakietu tytułów prasowych czasopisma kobiecego gazety codziennej czasopisma tematycznego tygodnika opinii czasopisma kobiecego tygodnika opinii gazety codziennej czasopisma tematycznego
 9. 9. Zainteresowanie zakupem prasy cyfrowej w ciągu 12 miesięcy na pewno kupię na pewno NIE kupię na pewno kupię nie wiemna pewno NIE kupię
 10. 10. Rodzaj treści dostępnych w wersji cyfrowej a skłonność do płacenia za nie 83 85 85 86 88 90 91 92 94 96 97 98 98 99 103 104 112 127 127 146 50 75 100 125 150 Informacje z życia znanych osób gwiazd Wiadomości kryminalne Informacje dotyczące polityki Felietony Komentarze polityczne Informacje o wydarzeniach z miejscowości Informacje sportowe Wywiady Aktualności gospodarcze Analizy gospodarcze Rozrywka - quizy, horoskopy, łamigłówki, filmiki, satyra … Informacje kulturalne Artykuły popularnonaukowe podróżnicze Bieżące wydarzenia aktualności Reportaże Informacje o tematyce społecznej Porady i artykuły psychologiczne Pogłębione artykuły o tematyce historycznej kulturalnej… Artykuły branżowe Artykuły hobbystyczne (motoryzacja, moda, wnętrza, itd.)Rodzaje informacji, w stosunku, do których skłonność do płacenia jest większa niż średnia Rodzaje informacji, w stosunku, do których skłonność do płacenia jest mniejsza niż średnia Średnia = 100 badanych uważa, że artykuły prasowe z gazet lub czasopism, dostępne w Internecie zdecydowanie powinny lub raczej powinny być płatne 25%
 11. 11. Przyczyny spadku czytelnictwa prasy czytelników, jako powód podaje dostępność bezpłatnych treści w Internecie 60,3%
 12. 12. Modelowanie dynamiki czytelnictwa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 3 lata temu teraz za 5 lat czytelnictwo wyłączne prasy cyfrowej czytelnictwo prasy papierowej Gazety codzienne Tygodniki opinii 0 20 40 60 80 100 120 140 160 3 lata temu teraz za 5 lat czytelnictwo wyłączne prasy cyfrowej czytelnictwo prasy papierowej
 13. 13. Modelowanie dynamiki czytelnictwa Czasopisma kobiece Czasopisma tematyczne 0 20 40 60 80 100 120 140 160 3 lata temu teraz za 5 lat czytelnictwo wyłączne prasy cyfrowej czytelnictwo prasy papierowej 0 20 40 60 80 100 120 140 160 3 lata temu teraz za 5 lat czytelnictwo wyłączne prasy cyfrowej czytelnictwo prasy papierowej
 14. 14. Rośnie zainteresowanie prasą cyfrową, która zrównoważy mniejszą rolę druku. Badania wskazują, że z tej przyczyny czytelnictwo prasy w Polsce we wszystkich kategoriach w ciągu najbliższych 5 lat powinno się zwiększyć. Coraz więcej osób (ponad 25 proc.) jest skłonnych płacić za treści w prasie cyfrowej. Ma to związek z wysoką oceną prasy na tle innych mediów, zwłaszcza internetu. Podsumowanie Czytelnicy oczekują dostępu do tytułów prasowych w formie aplikacji i dostrzegają w nich potencjał do nowoczesnego prezentowania treści. Otwiera to nowe płaszczyzny komunikacji marketingowej, a także możliwość tworzenia nowej oferty – zarówno reklamowej, jak i skierowanej do czytelników. Prasa – drukowana i cyfrowa – przedstawia realną wartość dla czytelników, zaś informacje weryfikowane przez redakcje prasowe cieszą się znacznie większym zaufaniem odbiorców, niż ogólnodostępne treści w internecie.
 15. 15. Dziękuję Izabella Anuszewska badanie zrealizowano na zlecenie Izby Wydawców Prasy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje partnerzy projektu: Polskie Badania Czytelnictwa Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

×