Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sufentanil Zaproszenie Pdf

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Sufentanil Zaproszenie Pdf

  1. 1. Zaproszenie Zaproszenie ampułki 2 ml o mocy ampułki 10 ml o mocy ampułki 5 ml o mocy w w w. t o r r e x- c h i e s i . p l
  2. 2. Firma Torrex Chiesi Polska Ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Sufentanyl w medycynie – wybrane aspekty zastosowania w praktyce klinicznej. Sz. P. ........................................................................................................ Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2010 r. w Hotelu Polonia Palace Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa Program spotkania: Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MON – Warszawski Instytut Medyczny 13:00 Otwarcie i prowadzenie spotkania. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska 13:15 -13:45 Wybrane aspekty zastosowania sufentanylu w intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem sedacji polimodalnej. Dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała 13:45 -14:15 Rola nowoczesnych opioidów w znieczuleniu zewnątrzoponowym u dorosłych. Dr hab. n. med. Rafał Drwiła, Oddział Kardiochirurgii, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków 14:15 -14:45 Sufentanyl z zastosowaniem technik PCA w operacjach powyżej 6 godzin oraz w leczeniu bólu pooperacyjnego. Dr n. med. Małgorzata Symonides, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie, Warszawa 14:45 -15:30 Przerwa na kawę 15:30 -16:00 Zastosowanie sufentanylu w oddziale wieloprofilowej intensywnej terapii dziecięcej. Dr n. med. Anna Studziżba, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków 16:00 -16:30 Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu z użyciem sufentanylu. Dr n. med. Jacek Guzewicz, Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 16:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska Po zakończeniu spotkania firma Torrex Chiesi Polska zaprasza uczestników na uroczystą kolację.

×