Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Reproducció animals (ivelin)

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Reproducció animals (ivelin)

 1. 1. La reproducció dels animals <ul><li>En la majoria d'animals la reproducció es sexual : cada nou individu es genera quan un espermatozoide fecunda un òvul.
 2. 2. Hi ha dos tipus d'individus, els mascles i les femelles,que es diferencien per l'aparell reproductor.
 3. 3. L'aparell reproductor de els mascles contè els testicles i els conductes espermàtics.
 4. 4. L'aparell reproductor de les femelles contè els ovaris i els conductes ovàrics. </li></ul>a
 5. 5. Els hermafrodites <ul><li>En algunes espècies d'animals, els individus són alhora mascles i femelles; per tant, tenen testicles com ovaris.
 6. 6. Aquests animals reben el nom d'hermafrodites.
 7. 7. Els caragols i els cucs de terra, per exemple, son animals hermafrodites. </li></ul>
 8. 8. La fecundació <ul><li>La fecundació sexual es pot fer de dues maneres:
 9. 9. Dins del cos de la femella fecundació interna.
 10. 10. Fora de la femella fecundació externa. </li></ul>
 11. 11. La fecundació interna i externa <ul><li>Fecundació interna
 12. 12. Aquest tipus de fecundació és propi de tots els animals terrestres també es dóna en els mamífers i reptils aquàtics i en els taurons. </li></ul><ul><li>Fecundació externa
 13. 13. Aquest tipus de fecundació s'ha de produïr a l'aigua perquè els espermatozoides que expulsa el mascle pugin arribar fins als òvuls que expulsa la femella i, així fecundar-los </li></ul>
 14. 14. Els animals ovípars <ul><li>En la majoria d'animals el zigot es converteix en ola dins d'un ou.
 15. 15. Un ou es una estructura arradonida, alguns són molt simples només estan formats per l'embrió i un embolcall gelatinós.
 16. 16. En els rèptils i en els ocells l'ou consta del vermell i el blanc i la closca, que protegeix l'ou i impedeix que s'assequi.
 17. 17. Gairebé tots els animals produeixen ous; els que ho fan s'anomenen ovípars. </li></ul>
 18. 18. Els animals vivípars <ul><li>En els animals ovipars l'embrió es desenvolupa dins del cos de la mare.
 19. 19. El període durant el qual l'embrió resta dins de la mare abans de néixer rep el nom de gestació.
 20. 20. La gestació pot durar des de unes quantes semanes fins a uns quants mesos, segons l'èspecie.
 21. 21. Els animals vivípars es diferencien dels ovípars perquè les seves cries neixen perfectament formades.
 22. 22. Tots els mamífers són vivípars. </li></ul>
 23. 23. El desenvolupament de les cries <ul><li>Per desenvolupament directe. Els nounats s'assemblen molt als seus pares i només necessiten creixer i canviar una mica per ser adults. </li></ul><ul><li>Per desenvolupament indirecte.En aquest cas, els nounats son molt diferents dels pares i han de passar per diversos canvis durant el seu desenvolupament abans de convertir-se en adults. </li></ul>
 24. 24. La cura de les cries <ul><li>La majoria dels animals abandonen els ous a la seva sort després d'haver-los post.Peró n'hi ha qualcuns que tenen cura de les cries, un cop han nascut, com els ocells i els mamífers i alguns insectes.
 25. 25. Gairebè tots els ocells tenen cura dels pollets durant un quant temps després d'haver nascut.
 26. 26. Els mamífers no tan sols alimenten les cries i les protegeixen dels enemics, sinó que a mes els ensenyen com han de tribar menjar i com han d'evitar perills. </li></ul>
 27. 27. La reproducció asexual <ul><li>En la reproducció asexual, una part del cos de l'animal es desenvolupa fins a formar un nou individu.
 28. 28. Les classes de reproducció asexual mes freqüents son per escissió i gemmació. </li></ul>
 29. 29. Escissió i gemmació <ul><li>En l'escissió, l'animal es divideix en dos o mésfragments, cada un dels quals regenera la part o les parts que li falten per formar un organisme complet. </li></ul><ul><li>En la gemmació, al cos del animal s'hi forma un ”bony”, anomenat gemma. Aquesta gemma va creixent fins que se'n separa i a partir d'ell es deenvolupa un nou individu </li></ul>

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

3 238

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

298

Actions

Téléchargements

15

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×