Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

La tutoria

Formación de educadores

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

La tutoria

  1. 1. LA TUTORIA<br />
  2. 2. QUÈ ÉS?<br />Es un procésd’ensenyament i d’assessorament que inclouelementspràctics i metodològics propis de l’activitat profesional d’orientació.<br />Objectius:<br />Ajudar a l’alumne en el seuprocés de maduració personal perquèpugui ser feliç. A partir delsestudis i de la sevaactacióambnosaltresarribem a tota la persona.<br />
  3. 3. L’entrevista<br />L’entrevistaambl’alumneés una condicióessencial per poder portar a terme la tasca orientadora de la tutoria.<br />L’entrevistaambels pares i/o tutorsés una conseqüencia natural d’aquesta tasca orientadora.<br />Les duesmoltimportants.<br />
  4. 4. Quèès un tutor?<br />Es un docentamb empatía, capacitatd’escoltar,ética, valors i que éscapaç de servir alsseusalumnes.<br />El tutor és un educador que necessitatenirconeixementspsicológicsi un amplidomini del cursonactua.<br />El tutor ha de donar exempleamb la sevaactuació.<br />

×