Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Separem sí.labes

Activitat feta pels nens i les nenes de 3r de Primària de l'escola M.D de Bellvitge.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Separem sí.labes

  1. 1. M.A.H.
  2. 2. Àmbit Lingüístic Àrea Llengua catalana Nivell 3r Primària -Síl·laba tònica -Separació de síl·labes -Dígrafs que és separem i que no es separem Continguts
  3. 3. - Escriptura de mots amb dificultat ortogràfica d’ús habitual - Reconeixement de les síl•labes d’un mot,i de la síl.laba tònica - Utilització de diccionaris bàsics per a la comprensió de mots. - Valoració dels avenços de cadascú en l’escriptura i consciència de les mancances. - Revisar la feina per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació Objectius d’aprenentatge
  4. 4. 1. Expliquem què és una síl·laba àtona i una síl·laba tònica 2. Acompanyem l’explicació amb una activitat TIC i practiquem amb la PDI. http://blocs.xtec.cat/cmbellvitge/2014/12/03/la-sil-laba- tonica/#.VrdqA1JDTs8 3. Fem un llistat de paraules i assenyalem amb un cercle quina és la síl·laba àtona, escrivim també el nombre de síl·labes que tenen. 4. Utilitzarem paraules que estem treballant a Medi, paraules relacionades amb la Terra i el temps atmosfèric. Activitat
  5. 5. 5. Explicarem que és un dígraf i quins podem separar i el que no. 6. Escriurem exemples fent servir les paraules treballades amb altres àrees. 7. Encerclarem els dígrafs que trobem. 8. Farem una activitat final tot el grup. En parelles ,els nens i nenes pensaran diferents paraules ,les escriuran en un paper i la síl·laba tònica la escriurem en un color de paper diferent. Després les enganxarem en un poster a la classe.
  6. 6. Feines dels nens/es de la classe
  7. 7. Mural final en grup
  8. 8. Escola Mare de Déu de Bellvitge 3r de Primària,Desembre 2015 Maribel / 2016 L

×