Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Mercado laboral e competencias  profesionais no territorio  I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
Que entendemos por Orientación          Profesional?“Proceso continuo que permite aos cidadáns, a calquera idade...
Que entendemos por Orientación         Profesional?Que?      Proceso continuo.Para quen?   Orientado a t...
PUNTO DE PARTIDA (I)Estratexia Española de Emprego (EEE) baseados na Lei deemprego..(9 LIÑAS DE TRABALLO) ORIENTACIÓN PRO...
PUNTO DE PARTIDA (II)  FOMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO EMPREGO:  igualdade entre mulleres e homes no acceso a...
Escenario Laboral Actual  Cambio tecnolóxico constante.  Mercado cambiante: Acortamento de vida dos produtos.  Globa...
Medidas de avance nas políticas activas de        empregoIntegración da Orientación Profesional: correlación e coo...
Medidas de avance nas políticas activas de        empregoOptimización de accións en función da maior ou menor cual...
Xestión de RRHH  Organizacions cada vez máis flexibles e máis funcionais.  Orientación ó cliente como estratexia difer...
Xestión por Competencias:Implicacións  Utilizar as competencias como base para a xestión  das persoas.  Valorase o p...
Xestión por Competencias: EmpregabilidadeDesenvolvemento de Persoas a través do seu   potencial para ser empregados ou ...
Xestión por Competencias: Aplicacións  Selección   de persoal  Formación   adecuada  Evaluación  do Desempeño co...
Competencias, Que?Definición de Competencia :  Unha competencia é un repertorio decomportamentos que fai eficaces ósprofe...
Competencias ¿ Que?As competencias son unha mezcla de:   Coñecementos (saber)   Habilidades (saber facer)   Actitude...
Competencias ¿ Que? Tipos de competencias  XENÉRICAS:   Comúns e aplicables a todólas profesións e profesionais   ...
Competencias, Que? Cales demandan as empresas? Traballo en equipo. Orientación ó Cliente. Polivalencia Autoconfianza....
Competencias. Que? Cales demandan máis as empresas?   Capacidade de aprendizaxe continuo.   Traballo en equipo e coope...
Competencias ¿ Que?  Competencias Xenéricas  Orientación ó Cliente         Iniciativa e Optimismo  Planific...
Mercado laboral e Estratexias de empregoMercado Laboral                  Estratexias  Competencias   ...
ANEXO: Competencias I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
Orientación ó Cliente(Cliente externo e interno)  Deseo de axudar ou servir ós clientes;anticipándose, coñecendo e enten...
Planificación e Organización   Definir prioridades; establecer os plans de acción necesarios para alcanzar os obxectivos...
Liderazgo Guiar   ó equipo na realización dunha tarefa, estructurándoa,       dirigixindoa      e   delega...
Compromiso coa organizaciónÉ o grao de adhesión á cultura da organización,identificación cos seus valores, fins e obxectiv...
NegociaciónFacilitar os procesos e decisións tendo en contaa todos os implicados e as súas necesidades.O bo negociador int...
Toma de Decisións Analizar a situación, valorar as alternativas e decidir en función do tempo, a situación e os recursos d...
Autocontrol  Capacidade de manter o control dunmesmo en situacións estresantes o queprovocan fortes emocións. Refirese ó...
Confianza nun Mesmo  Creencia na capacidade dun mesmo paraelexir o enfoque adecuado para unha tarefa elevala a cabo, esp...
Adaptabilidadee Orientación ao Cambio  Capacidade para enfrentarse con flexibilidade e versatilidade a situacións novas...
Flexibilidade Capacidade para modificar o comportamento propio, é decir, adoptar un diferente enfoque, co obxetivo de alca...
Innovación e CreatividadeÉ a habilidade para presentar recursos, ideas e métodosnovedosos e concretalo en accións.  Cara...
Iniciativa e Optimismo Predisposición     para    emprender       accións, mellorar resultados ou crear opo...
Resistencia ó Estrés(Comportamento ante o fracaso) Manter a estabilidade emocional e o nivel de eficacia e eficiencia en s...
Responsabilidade Fai  referencia ó compromiso, a un alto sentido do deber, o cumplimento das obligacións nas diferentes...
Capacidade de Aprendizaxe Habilidade  para adquirir e asimilar novos coñecementos e destrezas e utilizalos na práctica ...
Sensibilidade InterpersonalCapacidade para escoitar adecuadamente e paracomprender     e   responder      a ...
Xestión de RecursosCoñecementos e habilidades que permitanplanificar, coordinar e distribuir e controlar osrecursos tanto ...
Motivación polo Logro (Orientación a obxectivos)Preocupación por traballar ben ou porcompetir para superar un estándar dee...
Impacto e Influencia   Capacidade de producir un impacto ou efecto   determinado       sobre     os    d...
Persistencia    É a tenacidade, a insistencia permanente  para lograr un propósito e non desfalecer  ata conseguil...
Búsqueda da ExcelenciaÉ o compromiso coas cousas ben feitas e oafán de por mellorar cada vez máis.  Estas persoas intent...
Habilidades de Comunicación Comunicar   é o proceso a través do cal transmitimos as nosas intencións, ideas, opinións...
Traballo en EquipoÉ  a capacidad de traballar con outros para conseguir  metas comúns. Un  equipo de traballo é un ...
Resolución de Conflictos  Estudiar os problemas, identificando os seus  aspectos máis relevantes e as súas causas para ...
“Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a otros cómo trabajan.” Jerome Klapka Jerome...
¡¡¡ Grazas pola súa atención   e participación !!!  pepegrandal@ferrol.es  pepegrandal@gmail.comI Xornadas de RR.HH e...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mercado laboral e competencias no territorio

Comunicación realizada por D. José Grandal Campos, Técnico de Orientación do Concello de Ferrol. I Jornada RRHH y RSC en la Universidad da Coruña.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mercado laboral e competencias no territorio

 1. 1. Mercado laboral e competencias profesionais no territorio I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 2. 2. Que entendemos por Orientación Profesional?“Proceso continuo que permite aos cidadáns, a calquera idade e ao longo da súa vida, determinar as súas capacidades, as súas competencias e os seus intereses, tomar decisións en materia de educación, formación e emprego e gestionar o percorrido da súa vida persoal no que respecta á educación e a formación, no traballo e noutros marcos nos que é posible adquirir ou utilizar estas capacidades e competencias. A orientación inclúe actividades individuais ou colectivas de información, de consultas, de avaliación de competencias, de apoio e de ensino das competencias necesarias para tómaa de decisións e para a xestión da carreira.” I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 3. 3. Que entendemos por Orientación Profesional?Que? Proceso continuo.Para quen? Orientado a todos os cidadáns.Para que? Para tóma de decisións e a xestión da súa carreira.Cando? Durante toda a súa vida.Como? Información Consulta Avaliación de competencias profesionais Desenvolvemento competencias para xestionar a carreira. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 4. 4. PUNTO DE PARTIDA (I)Estratexia Española de Emprego (EEE) baseados na Lei deemprego..(9 LIÑAS DE TRABALLO) ORIENTACIÓN PROFESIONAL: información, acompañamento,motivación e asesoramento FORMACIÓN E RECUALIFICACIÓN: aprendizaxe, formación,recualificación ou reciclaje profesional OPORTUNIDADES DE EMPREGO E FOMENTO DACONTRATACIÓN: estímulo da contratación e apoio ao mantementode postos de traballo OPORTUNIDADES DE EMPREGO E FORMACIÓN: traballo efectivonunha contorna real e permitan adquirir formación ou experienciaprofesional a través de procesos mixtos de emprego e formación I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 5. 5. PUNTO DE PARTIDA (II) FOMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO EMPREGO: igualdade entre mulleres e homes no acceso ao emprego e conciliación da vida persoal, familiar e laboral OPORTUNIDADES A COLECTIVOS CON ESPECIAIS DIFICULTADES: inserción laboral de persoas con especiais dificultades para o acceso e a permanencia no emprego AUTOEMPLEO E CREACIÓN DE EMPRESAS: fomentar as iniciativas empresariais mediante o emprego autónomo, ou a economía social PROMOCIÓN DO DESENVOLVEMENTO E A ACTIVIDADE ECONÓMICA TERRITORIAL: xeración de emprego, a creación de actividade e a dinamización e impulso do desenvolvemento económico local FOMENTO DA MOBILIDADE: desprazamento da residencia habitual para a obtención e desempeño dun emprego I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 6. 6. Escenario Laboral Actual Cambio tecnolóxico constante. Mercado cambiante: Acortamento de vida dos produtos. Globalización da economía. Facilidade de acceso á información. Necesidade de adaptación constante. Crisis económica Alta oferta de mán de obra Cada vez máis requerimentos sobre os empregados. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 7. 7. Medidas de avance nas políticas activas de empregoIntegración da Orientación Profesional: correlación e coordinación entre a orientación laboral e a orientación educativa, aproveitando a metodoloxía e ferramentas dunha e outra.Optimización de coñecementos e cualificación: impulso específico aos traballadores xa formados e/ou con experiencia mediante programas específicos de achegamento á empresa e incentivos directos á contratación para quen participen en políticas activas de emprego.Posibilidade de cursos “ad hoc”: para grupos de traballadores orientados con necesidades concretas de cualificación. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 8. 8. Medidas de avance nas políticas activas de empregoOptimización de accións en función da maior ou menor cualificación do traballador:  Proxecto de Intermediación con traballadores de maior cualificación: con menor custo de preparación e maior resultado a curto prazo.  Programas experienciales e de cualificación complementaria a traballadores con cualificación básica sen posibilidades de emprego a curto prazo.  Alternativas de cualificación a traballadores en risco de exclusión: crédito en reserva para accións concretas de grupos concretos. Accións de recualificación e formación en idiomas e alfabetización informática con apoio dos Centros educativos.  Habilidades prelaborales relacionadas e condicionadas a programas de axudas de subsistencia I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 9. 9. Xestión de RRHH Organizacions cada vez máis flexibles e máis funcionais. Orientación ó cliente como estratexia diferenciadora. Valoración das persoas como fonte de ventaxa competitiva. Importancia da formación ocupacional e continua. Xestión por Competencias? I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 10. 10. Xestión por Competencias:Implicacións Utilizar as competencias como base para a xestión das persoas. Valorase o potencial, non so os coñecementos. Cambio de filosofía e enfoque evolutivo do posto de traballo, como núcleo e unidade básica organizativa, hacia a persoa. POSTO PERSOA I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 11. 11. Xestión por Competencias: EmpregabilidadeDesenvolvemento de Persoas a través do seu potencial para ser empregados ou emprendedores Empregabilidade Flexibilidade para adaptarnos ós cambios. Capacidade para actuar con autonomía. Preocupación pola formación permanente. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 12. 12. Xestión por Competencias: Aplicacións  Selección de persoal  Formación adecuada  Evaluación do Desempeño concreto  Promoción continua  Retribución adecuada I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 13. 13. Competencias, Que?Definición de Competencia : Unha competencia é un repertorio decomportamentos que fai eficaces ósprofesionais en determinadas situacións. (C.Lovy-Loboyer, 1996) I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 14. 14. Competencias ¿ Que?As competencias son unha mezcla de:  Coñecementos (saber)  Habilidades (saber facer)  Actitudes (querer facer)  Comportamentos (como actuar) “Que se manifestan en conductas que conlevan ó éxito na túa vida profesional” I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 15. 15. Competencias ¿ Que? Tipos de competencias XENÉRICAS: Comúns e aplicables a todólas profesións e profesionais Por exemplo: Traballo en equipo, orientación ó cliente, innovación, creatividade, flexibilidade e adaptación ó cambio, etc. ESPECÍFICAS: Relevantes para unha área de actividade específica, ou unha formación específica. Por exemplo: contabilidade, sistemas operativos, finanzas, compras, etc. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 16. 16. Competencias, Que? Cales demandan as empresas? Traballo en equipo. Orientación ó Cliente. Polivalencia Autoconfianza. Iniciativa. Disponibilidade Orientación ó logro. Flexibilidade. Compromiso coa organización. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 17. 17. Competencias. Que? Cales demandan máis as empresas?  Capacidade de aprendizaxe continuo.  Traballo en equipo e cooperación.  Actitude positiva e optimismo.  Responsabilidade critica no traballo.  Flexibilidade e capacidade de adaptación.  Orientación ao cliente (interno e externo)  Resolución de problemas.  Compromiso I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 18. 18. Competencias ¿ Que? Competencias Xenéricas Orientación ó Cliente  Iniciativa e Optimismo Planificación e Organización  Resolución de Conflictos Liderazgo  Resistencia ó Estrés Xestión de Recursos  Responsabilidade Compromiso coa organización  Capacidade de Aprendizaxe Negociación  Sensibilidade Interpersoal Toma de decisións  Motivación polo Logro Autocontrol  Impacto e Influencia Confianza nun mesmo  Persistencia Adaptabilidade  Búsqueda de Excelencia Flexibilidad  Habilidades de Comunicación Innovación e Creatividad  Traballo en equipo e cooperación I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 19. 19. Mercado laboral e Estratexias de empregoMercado Laboral Estratexias Competencias  Mobilidade Potencial  Aprendizaxe continuo Empregabilidade  Responsabilidade  Adaptación I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 20. 20. ANEXO: Competencias I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 21. 21. Orientación ó Cliente(Cliente externo e interno) Deseo de axudar ou servir ós clientes;anticipándose, coñecendo e entendendo asnecesidades dos mesmos e buscando a soluciónmáis adecuada para satisfacer, e incluso exceder,as súas expectativas. Entre os clientes podeincluirse ós compañeiros de traballo (clienteinterno). I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 22. 22. Planificación e Organización Definir prioridades; establecer os plans de acción necesarios para alcanzar os obxectivos fixados axustándose ós presupostos; distribuir os recursos; definir as metas intermedias e as continxencias que poidan presentarse e establecer medidas oportunas de control e seguimento. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 23. 23. Liderazgo Guiar ó equipo na realización dunha tarefa, estructurándoa, dirigixindoa e delegando responsabilidades para a consecución da mesma. Establecer e manter o espírito de equipo necesario para conseguir os obxectivos fixados. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 24. 24. Compromiso coa organizaciónÉ o grao de adhesión á cultura da organización,identificación cos seus valores, fins e obxectivos.Nivel de compromiso persoal e profesional coasdirectrices da Organización. Participación natransmisión destos valores. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 25. 25. NegociaciónFacilitar os procesos e decisións tendo en contaa todos os implicados e as súas necesidades.O bo negociador integra as opinións e asnecesidades das diferentes posturas no produtofinal. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 26. 26. Toma de Decisións Analizar a situación, valorar as alternativas e decidir en función do tempo, a situación e os recursos dispoñibles. Decidir ante situacións complexas. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 27. 27. Autocontrol Capacidade de manter o control dunmesmo en situacións estresantes o queprovocan fortes emocións. Refirese ó controldas emocións, non á supresión. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 28. 28. Confianza nun Mesmo Creencia na capacidade dun mesmo paraelexir o enfoque adecuado para unha tarefa elevala a cabo, especialmente en situaciónsdifíciles que supoñen un reto. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 29. 29. Adaptabilidadee Orientación ao Cambio  Capacidade para enfrentarse con flexibilidade e versatilidade a situacións novas e para aceptar os cambios positiva e constructivamente.  Capacidade para permanecer eficaz dentro dun entorno cambiante, á hora de enfrentarse con novas tarefas, responsabilidades ou persoas. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 30. 30. Flexibilidade Capacidade para modificar o comportamento propio, é decir, adoptar un diferente enfoque, co obxetivo de alcanzar unha meta.  Estas persoas non son ríxidas na súa forma de pensar ou actuar. Identifican claramente cando é necesario cambiar e así o fan. Adoptan posicións diferentes a fin de encontrar solucións más eficientes. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 31. 31. Innovación e CreatividadeÉ a habilidade para presentar recursos, ideas e métodosnovedosos e concretalo en accións. Caracterizanse por:  Propoñer e atopar formas novas e eficaces de facer as cousas.  Poseen moitos recursos.  Permanecer aberto a novas ideas, perspectivas e información.  Buscan novas alternativas de solución e arriescanse a romper os esquemas tradicionais. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 32. 32. Iniciativa e Optimismo Predisposición para emprender accións, mellorar resultados ou crear oportunidades. Unha persoa dinámica e con iniciativa, unha persona proactiva. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 33. 33. Resistencia ó Estrés(Comportamento ante o fracaso) Manter a estabilidade emocional e o nivel de eficacia e eficiencia en situacións de presión, oposición, desacordo e de dificultades ou fracasos, liberando a tensión duna maneira aceptable para os demáis. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 34. 34. Responsabilidade Fai referencia ó compromiso, a un alto sentido do deber, o cumplimento das obligacións nas diferentes situacións da vida. As persoas responsables cumplen os compromisos que adquiren, asumen as posibles consecuencias dos seus actos e se esforzan sempre por dar máis do que se lles pide. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 35. 35. Capacidade de Aprendizaxe Habilidade para adquirir e asimilar novos coñecementos e destrezas e utilizalos na práctica laboral.A actitud destas persoas é de apertura ó aprendizaxe e poseen un espíritu de investigación. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 36. 36. Sensibilidade InterpersonalCapacidade para escoitar adecuadamente e paracomprender e responder a pensamentos,sentimentos ou intereses dos demáis sin que éstoso teñan expresado claramente. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 37. 37. Xestión de RecursosCoñecementos e habilidades que permitanplanificar, coordinar e distribuir e controlar osrecursos tanto mataríais como humanos, co finde alcanzar o obxectivo proposto de maneiraeficaz. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 38. 38. Motivación polo Logro (Orientación a obxectivos)Preocupación por traballar ben ou porcompetir para superar un estándar deexcelencia.  Estas persoas orientanse cara os resultados e posuen unha motivación moi forte para cumplir os seus obxectivos e esixencias. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 39. 39. Impacto e Influencia Capacidade de producir un impacto ou efecto determinado sobre os demáis, persuadilos, convencelos, influir neles positivamente, co fin de lograr que sigan un plan ou liña de acción. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 40. 40. Persistencia É a tenacidade, a insistencia permanente para lograr un propósito e non desfalecer ata conseguilo. As persoas que poseen esta actitude, caracterizanse porque insisten e non desisten ata lograr o que se propoñen. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 41. 41. Búsqueda da ExcelenciaÉ o compromiso coas cousas ben feitas e oafán de por mellorar cada vez máis. Estas persoas intentan facer o seu traballo cada día mellor, aínda tendo que asumir máis traballo. Orientación a resultados e obxectivos. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 42. 42. Habilidades de Comunicación Comunicar é o proceso a través do cal transmitimos as nosas intencións, ideas, opinións, feitos, coñecementos,… a fin de facilitar a comprensión mutua entre emisor e receptor.É a capacidade de informar clara e concisamente e obter información de persoas de distintos niveis, formación ou intereses. Expresar claramente a información, tanto de forma oral como escrita. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 43. 43. Traballo en EquipoÉ a capacidad de traballar con outros para conseguir metas comúns. Un equipo de traballo é un grupo de persoas con capacidades complementarias que realizan tarefas interdependentes e que perseguen un obxetivo común e específico. As persoas con esta competencia son colaboradores eficaces incluso cando o equipo se encontra traballando nalgo que non está directamente relacionado cos seus intereses personais. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 44. 44. Resolución de Conflictos Estudiar os problemas, identificando os seus aspectos máis relevantes e as súas causas para elexir as solucións de maior calidade no prazo temporal fixado. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 45. 45. “Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a otros cómo trabajan.” Jerome Klapka Jerome (1858-1927) Humorista inglés. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 46. 46. ¡¡¡ Grazas pola súa atención e participación !!! pepegrandal@ferrol.es pepegrandal@gmail.comI Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo

×