Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas

 1. PANANAKOP NG MGA ESPANYOL YUNIT II - Aralin 4
 2. Ang tinaguriang Kipot ni Magellan ang nagpasimula ng matagumpay na paglalakbay ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Ang kahalagahan ng pulitika at ekonomiya sa Pilipinas ang umakit sa mga Espanyol upang sakupin ang Pilipinas. Kristiyanismo ang pinakamalaking impluwensya sa atin ng mga Espanyol. Nagkaroon ng sanduguan sina Raja Kolambu at Magellan sa Limasawa upang ipakita nila ang kapayapaan at pakikipagkaibigan sa halip na digmaan. Si Raja Humabon ang pinuno ng Cebu na nakipagsanduguan kay Magellan. Si Miguel Lopez de Legazpi ay matagumpay na nakapagsimula sa pirmihang paninirahan sa Pilipinas. Nagtagumpay si Legazpi sa pananakop ng Pilipinas dahil may dala sa makabagong sandata
 3. Mga Salik na Nagbigay Daan sa Panahon ng Pagtuklas at Pananakop Kayamanan o Gold
 4. Kristiyanismo/ Relihyon o God
 5. Katanyagan/ Karangalan o Glory
 6. compass
 7. astrolabe – sumusukat sa latitude o layo mula sa ekwador
 8. RUTANG DINAANAN NI MAGELLAN San Lucar de Barameda, Spain to Karagatang Atlantic to Timog Amerika to Puerto San Julian to Pacific Ocean to Limasawa to Homonhon to Cebu
 9. MAHAHALAGANG PETSAAT LUGAR SA KASAYSAYAN NI MAGELLAN Abril 7 1521, narating ni Magellan ang Cebu. Marso 17 1521 , dumaong sa pulo ng Homonhon ang pangkat ni Magellan Noong 1565, itinatag ni Legazpi ang Lungsod ng Cebu at tinawag niya itong Lungsod ng Kabanal- banalang Ngalan ni Jesus Hunyo 24, 1571, ipinahayag ang Maynila bilang kabisera ng Pilipinas Nagkaroon ng sanduguan sa Limasawa sina Raja Kolambu at Magellan, hangad nila ay kapayapaan at pakikipagkaibigan sa halip na digmaan. Sa Cebu unang naganap ang pananakop ni Legazpi sa Pilipinas Nasa Maynila ang mayayaman at makapangyarihang Muslim. Ang kahalagahang pampulitika at pang- ekonomiya nito ay umakit kay Legazpi upang sakupin ito para sa Spain.
 10. Sa pagpanaw ni Magellan, pinamunuan ni Sebastian del Cano ang pagbabalik ng ekspedisyon sa Espanya. Napatunayan ng ekspedisyong ito na bilog ang mundo.
 11. Sebastian del Cano
 12. Bagama’t napatay si Magellan, itinuring ng mga Espanyol na tagumpay ang paglalakbay nito sa Silangan
 13. Mga taong namuno sa paglalayag: 1525 – Juan Garcia Jofre de Loaisa 1526 – Sebastian Cabot 1527 – Alvaro de Saavedra 1542 – Rui Lopez de Villalobos – nagbigay ng pangalang Islas Felipinas bilang parangal kay Prinsipe Felipe II na noon ay susunod na Hari ng Espanya 1564 – Miguel Lopez de Legazpi
 14. IBA PANG EKSPEDISYONG SA PILIPINAS 1. Ekpedisyon Loaisa (1521) Ito ay pinamunuan ni Juan Garcia Jofre de Loaisa at Juan del Cano. Binubuo ito ng pitong barko at 450 tauhan. Noong Hulyo 24, 1525 ay naglayag ang mga ito mula sa Corina, Spain. Maraming kalamidad ang naranasan ng ekspedisyong ito kung kaya namatay ang dalawa sa dagat subalit ang mga kasamahan sa ekspedisyon ay nakarating sa Mindanao at Mollucas.
 15. Ekspedisyong Cabot (1526) Pinamunuan ito ni Sebastian Cabot, layunin nya na marating at magalugad ang silangan kasama na ang molluccas, pilipinas, china at japan. Narating nila ang Rio de la Plata sa timog amerika bigo itong bumalik sa espanya noong agosto 1528. Dahil sa kanyang kabiguan sa paglalayag at pagkamatay ng kanyang mga tauhan, bumalik siya sa Spain at nakarating doon noong 1530.
 16. Ekspedisyong Saavedra (1527) Pinamunuan ito ni Alvaro de Saavedra, umalis ito sa Mexico noong Oktubre 31, 1527. Dalawa sa tatlong sasakyang dagat ng ekspedisyon ay nasira ng bagyo. Ang natira ay nakarating sa Guam at Mindanao kung saan natagpuan ang tatlong kasama sa ekspedisyong Loaisa. Sinikap bumalik sa Mexico ni Loaisa subalit siya ay nabigo at namatay sa dagat.
 17. Ekspedisyong Villalobos (1542) Pinamunuan ito ni Ruy Lopez de Villalobos, umalis ito sa Mexico at nakarating sa timog ng Mindanao. Nakaranas ng gutom ang pangkat kaya't nagpasya silang bumalik sa Mexico. Hindi nila natagpuan ang rutang pabalik sa Mexico. Si Villalobos ang nagbigay ng pangalang Felipinas sa kapuluan. Unang binigay ang pangalang Felipinas sa rehiyon ng Samar at Leyte bilang parangal kay Prinsipe Philip II ng Asturias, anak ni Carlos I at tagapagmana ng korona ng kaharian ng Spain. Namatay si Villalobos noong 1546.
 18. Ekspedisyong Legazpi (1564) Pinamunuan ito ni Miguel Lopez de Legazpi at nagtagumpay na makapagsimula ng pirmihang paninirahan sa Pilipinas. Ang kanyang pagkamagiliw ang umakit sa mga Pilipino upang makipagtulungan sa kanya. Nakipagsanduguan si Legazpi kina Sikatuna at Sigala, mga pinuno ng Bohol.
 19. 1565 – narating ng ekspedisyon ni Legazpi ang Samar. Naging matagumpay ang pagsakop sa bansa. Ito ay sa dahilang kinaibigan ni Legazpi ang mga pinuno at nakipagsandugo siya bilang tanda ng pagkakaibigan.
 20. Nang makarating sila sa Bohol ay nakipagkasundo rin siya kay Sikatuna.
 21. Cebu – itinatag ni Legazpi ang kauna- unahang panahanan ng mga Espanyol. Tinawag itong Ciudad del Santisimo Nombre de Jesus (Lungsod ng Kabanal-banalang Ngalan ni Hesus).
 22. Raja Soliman Nagpadala rin siya ng kanyang mga tauhan sa Maynila upang salakayin ang sentrong kalakalan na pinamumunuan nina Raha Soliman.
 23. Sa pamumuno ni Martin de Goiti, natalo ang mga Espanyol si Raha Soliman na ayaw pumailalim sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Nasako ang Maynila at ginawa itong pangunahing lungsod.
 24. Bilang gantimpala sa mga tagumpay na ginawa ni Legazpi, hinirang siya ng hari ng Espanya bilang unang goboernador- heneral ng Pilipinas.
 25. Miguel lopez de legazpi Ipinagpatuloy ng mga Espanyol ang panankop sa iba pang pook sa bansa at malaking bahagi ang napasakamay nila, maliban sa mga pamayanang nasa bulubundukin at ang mga pamayanang Muslim sa Sulu at Mindnao na pawing nanatili sa kanilang kinagisnan.
 26. DAHILAN NG PAGKASAKOP SA PILIPINAS 1. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba't ibang barangay. 2. Ang mga Espanyol ay hindi lamang mahuhusay sa labanan kundi pati na rin sa pamumuno. Naakit nina Legazpi, Salcedo, de Goiti, at iba pa ang mga Pilipino na makikipagkaibigan sa kanila sa pamamagitan ng magandang pakikitungo. 3. Ang mga Pilipino at kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata nila samantalang mayroon nang mga baril at kanyon ang mga Espanyol. 4. Nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristiyanismo. Ang kanilang pagsampalataya sa Kristiyanismo ang naging tanda ng kanilang pagiging matapat na alagad ng Spain.
 27. Activity: Sagutin ang mga tanong. Ilagay ang sagot sa isang buong papel. (recitation) 1. Ano-ano ang mga sanhi at bunga ng ekspedisyon ng mga Espanyol sa Silangan? 2. Sa iyong sariling palagay, ano ang pinakadahilan ng pagdating ng Espanyol sa bansa? Bigyang katwiran ang iyong kasagutan. 3. Ano ang naging susi ng pagtatagumpay ng pangkat ni Lapu-lapu sa pangkat ni Magellan? 4. Kaunti lamang nag mga Espanyol kung ihahambing sa mga katutubo. Ano-ano ang mga dahilan ng madaling pagsakp ng mga Espanyol sa mga katutubo? 5. Bakit nabigo ang mga Espanyol sa pananakop sa Mindnao at Sulu?
 28. Takdang aralin: Basahin at Pag-aralan ang Aralin 5: Paraan ng Pamamahala ng Espanyol sa Bansa --Buod ng Aralin 5
 29. LAPU-LAPU Si Lapu-lapu ang pinuno ng Mactan na namuno sa pangkat na nakipaglaban at pumatay kay Magellan. Lubhang mahalaga ang pagwawagi ni Lapu-lapu kay Magellan. Napatunayan nito na hindi lahat ng Pilipino ay sang ayon sa pananakop ng mga dayuhan. Ang Magulang ni Lapu-lapu ay sina Kusgano at Inday Putti ngunit walang naitala tungkol sa kapanganakan ni Lapu-lapu. Nag pakasal siya kay Prinsesa Bulakna na anak ni Datu Sabtano. Sila ay biniyayaan ng isang anak na pinangalanan nilang Sawili. Dahil may matagal nang alitan sa pagitan nina Zula at Lapu-lapu, inalok ni Zula na labanan niya si Lapu-lapu kung bibigyan lamang siya ni Magellan ng kawal. Ngunit tumangi si Magellan sa alok ni Zula at minabuti niyang siya na mismo ang makipaglaban kay Lapu-lapu. Kasama ang kanyang 100 tauhan, nilusob ni Magellan ang Mactan noong Abril 27, 1521. Sa labanang naganap, natalo ng pangkat ni Lapu-lapu ang mga Espanyol at natalo nya si Magellan nang tamaan niya ito sa kaliwang binti at sa huli at pinatay ni Lapu-lapu si Magellan. Walang nakakaalam sa kamatayan ni Lapu-lapu subalit ang kanyang tagumpay sa paglaban sa mga dayuhan ay siyang kabayanihang naitala sa kasaysayan ng Pilipinas.
 30. MAGANDANG KATANGIAN NI LAPU-LAPU Si Lapu-lapu at talagang may matigas na puso at matibay na paninindigan bilang isang pinuno ng Mactan. Isang patunay rito ang pag tangi nya sa alok ni Magellan ng isang magandang posisyon at pagkilala kay Lapu-lapu, kapalit ang pagkilala at pagtatag ng pamahalaang Kastila sa kanyang nasasakupan.
Publicité