Publicité

Project in a

High School Teacher at JCA à JCA
31 Oct 2012
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Project in a

 1. Submitted By:Rafael Guamos PROJECT IN A.P.
 2. YUNIT 3  Renaissance:Salitang Pranses na ang ibig sabihin ay muling pagsilang.  Sa panahong ito ang mga tao ay naghahanap ng mga bagong kaalaman at sa panahon ding ito maraming tao ang mga nakiklala sa ibat ibang sining at skultura
 3. Sa bansang italy nagsimula ang renaissance
 4.  Ang limang siyudad estado na pinagmulan ng Renaissance  Milan  Florence  Genoa  Siena  Venice
 5.  Sinasabing sa Italy nagsimula ang Renaissance.bakit nga ba sa Italy ito nagsimula?  ang Italy ay isang magandang lugar ng kalakalan dahil sa pwesto nito sa mapa  At maraming mangangalakal ang yumayaman dito
 6.  Lorenzo Medici/Lorenco the Magnificent  Si Lorenzo ang namamahal sa Florence ng mga panahong ito at ang Medici ang pamilyang pinakatanyag na patron ng Sining ng Renaissance
 7. LORENZO MEDICI
 8.  Pambansang Monarkiya  Mga hari ng ibat ibang kaharian  Tulad ng France Spain at England
 9. MGA HARI AT REYNA NG SPAIN FERDINAND ANG ISABELLA
 10. Carlos I
 11.  Carlos I  Apo NI Ferdinand at Isabella  Pinamana sa kanya ang Netherlands
 12. FELIPE II
 13.  Felipe II  Anak ni Carlos I  Siya ang pumalit sa kanyang ama bilang hari  Pinamunuuan niya ang mga teretoryo nila sa Asya Europe Africa America
 14. Mga Hari ng France  Louis XIII
 15. Louis XIV
 16. MGA HARI AT NG ENGLAND  Henry VIII
 17. Elizabeth I
 18. EKSPLORASYON AT KOLONISASYON  Sa mga panahong ito nangunguna ang Spain at Portugal sa pag diskubre at pagsakop sa mga bagong lupain tulad sa Amerika
 19. Mga taong nakilala sa eksplorasyon  Christopher Columbus-sinisabing ang nakadiskubre ng NewFoundland siya ay sinuportahan ni Elizabeth ng Castille sa kanyang Eksplorasyon  Ferdinand Magellan-isang manlalalayag na nakapunta sa Pilipinas gamit ang ruta pakanluran
 20. Christopher Columbus  Ferdinand Magellan
 21. Eksplorasyon- ang ibig sabihin nito ay ang pagtuklas sa mga bagong lugar o ruta sa kalakalan  Kolonisasyon-ito ay ang pagsakop ng isang bansa sa isa pang bansa
 22. Merkantilismo-patakarang pangkabuhayan na ang batayan ng yaman ay ang dami ng ginto at pilak  Kapitalismo-sistemang pangkabuhayan na nakabatay sa pribadong pagmamay-ari ng industriya ng isang tao o korporasyon
 23. REBOLUSYONG AMERIKA  Amerika ang isa sa pinakamalaking kolonya ng Great Britain ito ay binubo ng labingtatlong estado
 24. 13 Kolonya ng Amerika
 25.  Noong taong 1775 nagsisimula na ang tension sa pagitan ng mga taga Amerika at Great Britain  Dahil sa mga pangyayaring ito bumuo ng continental na congress ang Amerika nagkaroon ng 2 congress  At sa ikalawang kongresso napagpasiyahan ng Amerika na humiwalay na sa Great Britain
 26.  Noong July 4 1776 Ideneklara ng Amerika ang kasanrilihan nita mula sa Great britain at sila ay gumawa ng hukbo upang labanan ang hukbo ng Britain naging pinuno ng hukbong ito si George Washington  Sa lahat ng naging laban sa Amerika sa Britain laging naiisahan ni Heneral William Howe si Heneral Washington kaya naging sunod sunod ang pagkatalo ni Washington
 27.  Ngunit sa Ginawang pagtawid ni Washington sa Delaware muli niyang nabalik ang New Jersey para sa kanilang bansa  pero dahil sa pangyayaring ito napilitan si Genaral Conrwallis na bawiin ang New jersey ngunit noong nakarating siya dito wala na Doon si Washington at ang hukbo niya  Makalipas pa ang ilang laban dahil alam ng Kongresso ng Amerika na hindi nila kakayanin ang hukbo ng British hiningi nila ang tulong ng France
 28.  Noong nakuha nila ang alyansa ng France tinulungan sila ng France sa pakikipaglaban sa Britain dahil sa pangyayaring ito lubos na nahirapan ang Britain  Sa loob ng pitong taong pakikipaglaban ng Amerika sa Britain natalo nila si Heneral Cornwallis sa syudad ng Yorktown ito ay nangyari noong 1781  At noong 1783 tuluyan ng pinirmahan ng Hari ng Britain ang kasunduan ng kapayapaan sa Amerika
 29.  Dahil sa pagkapanalong ito nagtatag na ng pamahalaan ang Amerika ang pamahalaang ginawa nila ay federal state Goverment sa pamahalaang ito mayroong ehekutibo legeslatibo at hudikatura ang pamahalaang ito ay parang republika ngunit hindi ito republika  Ang unang pinuno o Presidente nila ay si  George Washington noong naging pinuno siya marami ang kanyang binago sa kanyang bansa at bago siya umalis bilang pinuno na kita na niya o na vision na niya ang mangyayari sa Amerika
 30. George Washington
 31. REBOLUSYONG PRANSES  Isa sa mga sumunod na rebolusyon pa ay ang rebolusyong Pranses kung saan limang taon lang ang nakalipas pagkatapos ng rebolusyon ng Amerika nagkaroon na rin sila ng Rebolusyon  Ang rebolusyong Pranses ay nahahati sa apat na parte
 32. Ang Pinuno ng France noong Rebolusyong ito ay si Louis XVI
 33.  Ang unang rebolusyon ay nagsimula dahil sa nangyari sa bastille dahil sa maling pagaakala ng mga mamamayan sinugod nila ang bastille at kinuha ang mga sandata at baril upang hulihin si haring Louis XVI  Ang ikalawang Rebolusyon naman ay ang pagsalakay ng mga taga Austria sa Paris binalaan nila ang mga mamamayan na wag sasaktan si haring Louis kung hindi wawasakin nila ang syodad
 34.  Dahil sa galit ng mga mamamayan kinulong nila ang pamilya ni louis XVI at di kinalaunan pinatay nila ang hari nila sa pagkakasalang pagtataksil  Ang ikatlong Rebolusyon naman ay ang pagpatay din ng mga tao sa pinuno nila dahil naisip nilang sobra na ang kapangyarihang hawak nito  At ang ikaapat na rebolusyon  Ang ikaapat na Rebolusyon ang rebolusyon kung saan nakilala si Napoleon Bonaparte
 35.  Si Napoleon Bonaparte ang isa sa pinakamagaling na emperador ng France dahil sa kanyang kagalian hindi lang sa pamamahala ng kanyang bansa kundi pati sa digmaan natakot ang iba’t ibang bansa sa kanya kaya sila ay nagsanib  Ang mga bansang ito ay ang  Austria  Russia  Prussia  Great Britain
 36.  Si Napoleon ang isa sa pinakamagaling na Heneral sa Europe at siya rin ang nakatalo sa pinagsamang hukbo ng apat na bansa na kumalaban sa kanya  Ngunit natalo siya sa Waterloo  Si Arthur Wellesley ang nakatalo kay napoleon sa Waterloo  Noong natalo si Napoleon Siya ay pinatapon sa St helen at doon nasiya namatay
 37. Napoleon Bonaparte
 38. Imperyo ni Napoleon
 39. IMPERYALISMO SA AFRICA  Africa isa sa mga pinakamalaking continente sa mundo  Sa Africa maraming europeo ang sumakop  Katulad ng  Great Britain  France  Belgium  Portugal  Italy
 40.  Karamihan sa mga lugar sa Africa ay nasakop ng Britain  At ang iba naman ay nakuha ng France  Samantalang ang belgium italy at ang portugal ay di man lamang umabot ng 2 o 3 lugar ang nasakop sa Africa
 41. Kontinente ng Africa
 42.  Sa lahat ng lugar sa Africa isang bansa lang ang nanatiling hindi nasasakop ng Britain o france  Ito ay ang Ethiopia ito ay pinamumunuan ni Haring Menelik II
 43. UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG  Sa mga panahong ito nagsimula ng lumakas ang Germany Russia at Austria-hungary  Sa panahong ito walang digmaang naganap sa Europa sa loob ng 30 taon  Sa mga panahong ito bumuo ng samahan ang Germany Russia at Austria-hungary
 44.  Ang alyansang binuo ng Germany Russia at Austria-hungary ay tinatawag na Three Emperor’s League  Ngunit sa kabila ng Alyansang ito nagkaroon parin ng problema ang Emperor’s league dahil sa pan slavic na programa ng Russia nag haroon ng Dual alliance ang Germany at Austria-hungary
 45.  Alyansa-samahan ng mga bansa na may layunin na matulungan sa panahon ng digmaan,pangangailan pangkabuhayan at iba pa  Armistice-pasamantala o permanenteng paghinto ng digmaan  Entente-alyansa batay sa isang kasunduaan kalagayan ng pakikipagkaibigan sa pagitan ng bansa
 46.  Sa pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig  Ang mga bansang magkakampi ay ang Britain at france  At ang kalaban nila ay ang Turkey Germany at Austria  Ang tatlong bansang ito ay nagdeklara ng digmaan sa Russia Italy Britain at France
 47.  Ang pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig ay dahil sa pagpatay sa tagapagmana ng Austria sa Sarajevo noong Agosto 1914  At ang isa pang dahilan ay ang pagpatay kay Arch duke France Ferdinand ng mga Black Hand  Ang grupong ito ay ang grupong pumapatay sa mga mahahalagang tao sa bansa
 48.  Digmaan sa Trenches  Trench warfare- digmaan na gumagamit ng mga trench o hinukay na lupa bilang depensa laban sa mga sumasalakay  Ang digmaan sa trenches ay naging stalemate dahil maraming namatay na sundalo ng Germany France at Britain sa trenches
 49.  Noong 1917 ipinatupad ng Germany ang submarine warfare kung saan sinabi nilang papabagsakin nila ang anu mang barko na makikita nila sa karagatan malapit sa Britain  Layunin nilang pigilan ang pagpasok ng pagkain sa bansang Britain ngunit di ito nagtagumpay  Sa pangyayaring ito pati ang 3 barko ng amerika ay pinabagsak din nila
 50.  Ngunit nanatiling neutral ang Amerika kahit na pinabagsak ang kanilang barko  Ngunit nagbago ito dahil sa telegramang nakuha nila na bilibalak ng germany na makipagalyansa sa Mexico  At dahil dito noong Abril 2 1917 nagdeklara ng digmaan ang congresso ng Amerika sa Germany
 51.  Dahil sa pagpasok ng Amerika sa digmaan tuluyan nang natalo ng Allies ang Germany  Napilitan ang pinuno ng Germany na bumaba sa kanyang posisyon  Dahil dito nagkaroon sila ng armistice at nagkaroon ng kasunduang kapayapaan  Sa kasunduang ito may limang batas na nilalaman
 52.  Pagbalik sa France ng mga lalawigan ng Alsace at Lorraine  Pagkontrol ng France sa Rhineland  Pagsuko ng Germany sa laht ng kolonya nito sa Asya at Africa  Paglimit sa laki ng hukbo ng Germany  Pagbabayad ng Germany sa Allies ng $33bilyon sa loob ng 30 taon
 53. Pagkatapos nito nais ni Presidente Woodrow Wilson na magkaroon ng liga ng mga bansa na lulutas sa mga digmaan
 54. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG  Di nagtagal makalipas lang ang ilang taon nagsimula na rin ang ikalawang digmaang pandaigdig  Isa sa mga nabangit na kasunduan ng Versailles ay dapat hindi lumampas isangdaang libo ang hukbo ng Germany  Ngunit sinuway ito ni Hitler
 55. Adolf Hitler
 56. Germany sa panahon ng WWII
 57.  Noong ika-7 ng marso tinawid ni hitler ang hukbo niya sa Rhineland at tinignan niya ang gagawing aksyon ng France at Britain  Ngunit hindi gumawa ng galaw ang france dahil ito ay magiging sanhi ng isang digmaan  Sa mga panahong ito nagpawalang bahala nalamang ang Amerika sa mga nangyayari sa Europa nagpasa ng batas ang kongresso ng Amerika na sila ay mananatiling neutral at di makikisali sa anu mang digmaan ng mga bansa hindi rin sila magpapautang o magbebenta ng armas sa mga bansang nakikipagdigmaan
 58.  Sinasabi sa kasunduan ng Versailles na hindi dapat magsama ang Austria at Germany ngunit hindi ito sinunod ni Hitler patuloy pa rin niyang ginawa ang Axis power  Kung saan kasama ang Italy Japan at Germany  Third Reich(Ikatlong Imperyo  Non aggression act ng Nazi at Ruso sinasabing gusto ni Hitler na mabawi ang mga lupaing nawala sa kanila noong unang digmaang pandaigdig  Dahil dito naghanda ang Britain at France sa Digmaan sakali mang salakayin ni Hitler ang Poland  Nagkaroon ng kasunduan ang Germany at Russia na parehong makakatulong sa dalawang bansa
 59. Sa ginawang pagsalakay ng Germany sa Poland tuluyan ng nagdeklara ng digmaan ang Allies Pagkabagsak ng Poland walang sagupaang nangyari sa pagitan ng Allies At Nazi Germany Noong ika-9 ng Abril 1940 nagsimula na ang digmaan ng Allies at Germany Sa mga pangyayaring ito iba’t ibang lugar ang sinalakay ng Germany ito ay para matuon sa mga lugar na iyon ang atensyon ng France dahil dito nagawang makalampas sa dipensa ng France ang Germany at tuluyan na nilang natalo ang France Ngunit dahil sa nangyaring iyon pati ang Italy ay
 60.  Sa mga pangyayaring ito tuluyan ng lumakas ang Germany binunyag ni Hitler sa mga Heneral niya na gusto niyang salakayin ang Soviet Union dahil dito Pinilit niya ang ibang bansa na sumali sa Axis power isa dito ay ang Hungary  Dahil sa paglakas ng Germany sa Europe nangamba na ang America kaya nagpasa ng Batas Si Presidente Franklin Roosevelt ng Lend lease act at ang batas na ito ay ang pagtulong o pagpapahiram at pagbibigay ng armas at pera ng Amerika sa mga kasama na kumakalaban sa Axis Power
 61.  Sa mga sumunod pang pangyayari tuluyan ng nabuwag ang pagkakaibigan ng Germany at Soviet Union  Sa mga sumunod pang Buwan lumalalim na ang hidwaan ng Amerika at Japan nagsimula ito noong gipitin ng Japan ang France na bitiwan ang kolonya nito sa hilagan idochina  Dahil dito gumanti ang Amerika tinigil nila ang pagpapadala ng Bakal at langis sa Amerika
 62.  Dahil dito gumawa ng kasunduan ang Amerika at japan n tumagal mula setyembre hanggang Disyembre  Ngunit kahit nagkaroon ng ganitong kasunduan naghanda parin sa digmaan ang japan  Pinasabog nila ang isa sa pinakamalaking base militar ng America ang Pearl Harbor sa Hawaii dahil sa nangyari tuluyan ng nagderkalara ng digmaan ang Amerika sa Japan
 63.  At di nagtagal nagdeklara ng digmaan ang Germany at italy sa Amerika  Sa mga sumunod na pagsalakay ng hapon sa ibat ibang base ng Amerika malaki ang nagawa nilang pinsala sa hukbo ng Amerika  Noong nagkaroon ng laban ang hukbong pandagat ng Amerika at Japan nanaig ang Hukbong pandagat ng Amerika  Dahil kay Heneral Douglas MacArthur at sa kanyang mga estratihiya unti unti nilang napahina ang mga Hapones
 64. Douglas MacArhur
 65.  Di nagtagal napagdisesyunan ni Presidente Franklin Roosevelt at ni Punong Ministro Winston Churchill na dapat na nilang simulang lupigin ang Nazi sa Europa  dahil doon pinagsanid nila ang hukbo nila at tinalo ang Hukbo ng Germany na pinamumunuan ni Heneral Rommel sa Libya  At sumunod sa panalong ito ay ang tagumpay ng Soviet Union sa Stalingrad
 66. Franklin Roosevelt
 67. Winston Chruchill
 68.  Di nagtagal dahil sa Panalo ng America ang ng Soviet sinimulan na nila ang pagsalakay sa Germany at noong matalo nila ito ang araw na iyon ay Tinawag na V.E Day  Ang ibig sabihin ng V.E ay Victory in Europe  Di nagtagal napasailalim na ng Allies ang Pasipiko
 69. Sa panahong ito talo na rin sa digmaan ang japan ngunit ayaw nilang sumuko dahil dito napilitang magbagsak ng bombang atomika ang Amerikano sa Nagasaki at Hiroshima  Noong Agosto 15 1945 tuluyan ng sumuko ang Japan napinamamahalaan ni Emperador Hirohito
 70. Emperador Hirohito
Publicité