Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Velkommen til #NETworked13!
1. Hvordan designe sosiale
programvare for
innovasjon, samarbeid og
kunnskapsdeling i
organisasjoner?

(2009-2013)

2. Hvo...
POWER

Kraften og styrken som ligger i nettverksorganisering!
Sammen er vi sterkere og smartere, hurra!
Oops! Power som ma...
Åpen og nettverksbasert
innovasjon i organisasjoner
NETworked 2013 – Sosiale medier, demokrati, hierarki
Litteraturhuset, ...
Åpen innovasjon
Henry Chesbrough:
"the use of purposive inflows and
outflows of knowledge to
accelerate internal innovatio...
Nettverksbasert innovasjon
Innovasjon som finner sted gjennom relasjoner og nettverk
• Behovet for å integrere kunnskap fr...
Nettbaserte systemer for
åpen og/eller nettverksbasert
innovasjon gir løfte om å fasilitere
kunnskapsflyt og
kunnskapsinte...
Åpenhet gjennom hele
innovasjonsprosessen!

Ikke begrenset til idegenerering

Åpen nettbasert
innovasjon tilsvarer
ikke ku...
Utfordringer med InnoCentive
1.Å verve interne ansatte til å være
involvert i arbeidet.
2.Å velge de riktige problemene.
3...
DIALOG OG INTERAKSJON både mellom
sluttbrukere og mellom sluttbrukere og
organisasjonen.
"New ideas may come from individu...
20 230 ideer

542 ideer implementert
150 000 ideer
227 ideer
implementert

Fri Wifi og Mocha coconut frappuccino

Beslutningsprosess?
HYPOTESER: Dell implementerer
ideer som:
1.Tilbyr betydelige komparative
fordeler.
2.Er kompatible med
prosjektportefølje....
Ingen av hypotesene bekreftet
Dell er avhengige av at brukerne
sammen forbedrer ideene: "if
users want an organization to
...
TRE CASE-STUDIER
1.Oslo Universitetssykehus
2.EVRY
3.Tre kommuner
Forvaltning av ideer
Fallgruver og faktorer for å lykkes...
Oppsummering av
empiriske
data

Prosjektgrupper
11 intervjuer

Dokumenter og
innovasjonsportalene

Case 1:
OUS
Høst 2010 o...
1. Forvaltning av ideer

Små ideer
Store ideer
Gode ideer?

Og så da?
Hva skjer nå?
1. Forvaltning av ideer
En bitteliten del
av prosessen

Små ideer
Store ideer
Gode ideer?

Og så da?

Hva skjer nå?
1. Forvaltning av ideer
• Avgjørende å forvalte

ideer som kommer inn på en

god måte -> opprettholde engasjement.
• Samha...
1. Forvaltning av ideer
• Definer en tydelig

innovasjonsprosess og gjør denne

kjent blant brukerne.
Sånn som da jeg tok ...
1. Forvaltning av ideer
• Vær bevisst behovet for tilstrekkelig

ressurser og

kapasitet hos de riktige menneskene. Skjer ...
2. Fallgruver & faktorer for å lykkes
Skape forventninger og forutsigbarhet
Transparent innovasjonsprosess og idéforvaltni...
2. Fallgruver & faktorer for å lykkes
Innovasjonsportalens
verdiløfte er
tydelig definert.

Innovasjonsportalens
verdiløft...
2. Fallgruver & faktorer for å lykkes
Lav transparens

Høy transparens

Misnøye blant
sluttbrukere,
som blir kritiske
til ...
2. Fallgruver & faktorer for å lykkes
Liten grad av
dialog i
portalen og lite
samhandling på
tvers av
aktører.
Organisasjo...
2. Fallgruver & faktorer for å lykkes
Kun en liten
prosjektgruppe
føler eierskap
til portalen
Eierskap til portalen og ide...
3. Rekruttere brukere,
skape varig engasjement
Og så da?
Hva skjer nå?

Små ideer
Store ideer
Gode ideer?

Skape varig eng...
3. Rekruttere brukere,
skape varig engasjement
Små ideer
Store ideer
Gode ideer?

• Tydelig verdiløfte
• Forutsigbarhet mh...
3. Rekruttere brukere,
skape varig engasjement

• Tydelig, kjent og
transparent
innovasjonsprosess.

Små ideer
Store ideer...
Ideer
- Feil fokus?

Heller åpne opp og synliggjøre eksisterende
prosjekter for samarbeid med eksterne aktører?
TAKK FOR MEG!
Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and
Freedom. New Haven, Conn.: Yale ...
Mahr, D., & Lievens, A. (2012). Virtual lead user communities: Drivers of knowledge creation for
innovation. Research Poli...
Åpen og nettverksbasert innovasjon
Åpen og nettverksbasert innovasjon
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Åpen og nettverksbasert innovasjon

1 311 vues

Publié le

Publié dans : Médias sociaux
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Åpen og nettverksbasert innovasjon

 1. 1. Velkommen til #NETworked13!
 2. 2. 1. Hvordan designe sosiale programvare for innovasjon, samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjoner? (2009-2013) 2. Hvordan implementere denne typen sosial programvare i organisasjoner? Partnere: Arbeiderpartiet Devoteam Seniornett Bengler Induct Software AS SINTEF BI Finansiert av NFR http://networkedpower.origo.no
 3. 3. POWER Kraften og styrken som ligger i nettverksorganisering! Sammen er vi sterkere og smartere, hurra! Oops! Power som makt. Det vi forsøker å få til endrer maktbalansen i organisasjoner.  Demokrati og hierarki
 4. 4. Åpen og nettverksbasert innovasjon i organisasjoner NETworked 2013 – Sosiale medier, demokrati, hierarki Litteraturhuset, 19. november 2013 Marika Lüders, Seniorforsker, SINTEF
 5. 5. Åpen innovasjon Henry Chesbrough: "the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation and expand the markets for external use of innovation respectively" (Chesbrough, 2006:1) Foto (CC): http://www.flickr.com/photos/smart-media/5016720369/
 6. 6. Nettverksbasert innovasjon Innovasjon som finner sted gjennom relasjoner og nettverk • Behovet for å integrere kunnskap fra ulike nettverk; • Den kritiske rollen sosiale nettverk spiller (Swan & Scarbrough, 2005) De politiske og strukturelle aspektene ved innovasjonsarbeid.
 7. 7. Nettbaserte systemer for åpen og/eller nettverksbasert innovasjon gir løfte om å fasilitere kunnskapsflyt og kunnskapsintegrering.
 8. 8. Åpenhet gjennom hele innovasjonsprosessen! Ikke begrenset til idegenerering Åpen nettbasert innovasjon tilsvarer ikke kun en virtuell forslagskasse Foto (CC): http://www.flickr.com/photos/sethoscope/2352330747/
 9. 9. Utfordringer med InnoCentive 1.Å verve interne ansatte til å være involvert i arbeidet. 2.Å velge de riktige problemene. 3.Å formulere utfordringen på en måte som gjør at ekstern ekspertise kjenner det igjen som noe de kan løse. (Sieg et al. (2010).
 10. 10. DIALOG OG INTERAKSJON både mellom sluttbrukere og mellom sluttbrukere og organisasjonen. "New ideas may come from individual customers, but the interactions among these individuals enable them to build on one another's knowledge and experiences" (Mahr & Lievens, 2012: 168).
 11. 11. 20 230 ideer 542 ideer implementert
 12. 12. 150 000 ideer 227 ideer implementert Fri Wifi og Mocha coconut frappuccino Beslutningsprosess?
 13. 13. HYPOTESER: Dell implementerer ideer som: 1.Tilbyr betydelige komparative fordeler. 2.Er kompatible med prosjektportefølje. 3.Som er mest populære i Dells community. (Di Gangi & Wasko, 2009)
 14. 14. Ingen av hypotesene bekreftet Dell er avhengige av at brukerne sammen forbedrer ideene: "if users want an organization to 'steal their idea', the community must be able to articulate their needs precisely and come to a consensus quickly" (308).
 15. 15. TRE CASE-STUDIER 1.Oslo Universitetssykehus 2.EVRY 3.Tre kommuner Forvaltning av ideer Fallgruver og faktorer for å lykkes Rekruttere og engasjere
 16. 16. Oppsummering av empiriske data Prosjektgrupper 11 intervjuer Dokumenter og innovasjonsportalene Case 1: OUS Høst 2010 og høst 2011 Intervjuer med tre Innovasjonsportalens ansatte i innhold ble studert. prosjektgruppen. Intervjuer med 17 slutt-brukere. Seks var ansatte ved sykehuset og 11 var pasienter/pårørende. Tre har sendt inn idé. Case 2: EVRY Vinter 2012 Intervjuer med to ansatte i prosjektgruppen. Intervjuer med 8 sluttbrukere, alle med lederansavar. Seks har sendt inn idé. Strategiske dokumenter som beskriver innovasjonsprosess. Sluttbrukere 26 individuelle intervjuer (10 idégivere) En spørreskjemaundersøkelse (20 idégivere) To fokusgrupper (5 idégivere) Innovasjonsportalen ble studert. Case 3: 3 kommuner Høst 2012 og vår 2013 Intervjuer med seks ansatte i prosjektgruppen. Strategiske dokumenter i kommune 3. Innovasjonsportalen ble studert. Intervju med en sluttbruker og idéinnsender i kommune 1. Spørreskjema med svar fra 118 sluttbrukere i kommune 2. 20 av disse har sendt inn idé. To fokusgrupper med til sammen ni ansatte i kommune 3. Fem har sendt inn idé.
 17. 17. 1. Forvaltning av ideer Små ideer Store ideer Gode ideer? Og så da? Hva skjer nå?
 18. 18. 1. Forvaltning av ideer En bitteliten del av prosessen Små ideer Store ideer Gode ideer? Og så da? Hva skjer nå?
 19. 19. 1. Forvaltning av ideer • Avgjørende å forvalte ideer som kommer inn på en god måte -> opprettholde engasjement. • Samhandling på tvers av hierarkiske nivåer + samhandling på tvers av horisontale nettverk (nettverk, kunnskap, interesser)?
 20. 20. 1. Forvaltning av ideer • Definer en tydelig innovasjonsprosess og gjør denne kjent blant brukerne. Sånn som da jeg tok bussen i dag så sto det Smestad, Vækeøveien, tre stopp til Gaustad, da vet jeg hvor langt det er før jeg er framme. En sånn kunne det kanskje vært et sted på siden her. Så vet jeg at Beslutningsgrunnlag er steg to eller tre. De som følger saken vet sikkert det, men som ny er det umulig.
 21. 21. 1. Forvaltning av ideer • Vær bevisst behovet for tilstrekkelig ressurser og kapasitet hos de riktige menneskene. Skjer det noe når ideene delegeres videre i organisasjonen? • Ulike interesser kan komme i veien: drift vs. utvikling
 22. 22. 2. Fallgruver & faktorer for å lykkes Skape forventninger og forutsigbarhet Transparent innovasjonsprosess og idéforvaltning Skape gode samskapingsprosesser, dyrke dialogen Etablere eierskap
 23. 23. 2. Fallgruver & faktorer for å lykkes Innovasjonsportalens verdiløfte er tydelig definert. Innovasjonsportalens verdiløfte er uklar. Utydelighet og mangel på forutsigbarhet mht. prosesser. Forventninger og forutsigbarhet Hvordan portalen fungerer og hvordan ideene forvaltes er tydelig kommunisert.
 24. 24. 2. Fallgruver & faktorer for å lykkes Lav transparens Høy transparens Misnøye blant sluttbrukere, som blir kritiske til faktisk innflytelse og effektene av portalen. Tilfredse sluttbrukere, som får innsikt i fremdriften for de innmeldte ideene. Transparent innovasjonsprosess
 25. 25. 2. Fallgruver & faktorer for å lykkes Liten grad av dialog i portalen og lite samhandling på tvers av aktører. Organisasjonskultur med sterke enheter og liten evne til å samarbeide på tvers. Evne til å skape gode dialoger i portalen, som bidrar til idéutvikling. Samskaping og dialog God forståelse for organisasjonskulturen og evne til å fasilitere samarbeid på tvers. Krever forankring på topp og i bunn.
 26. 26. 2. Fallgruver & faktorer for å lykkes Kun en liten prosjektgruppe føler eierskap til portalen Eierskap til portalen og ideene Liten grad av eierskap til ideer når disse delegeres til andre ansatte Ansatte/andre utenom prosjektgruppen føler eierskap til portalen Betydelig eierskap til ideer når disse delegeres til andre ansatte
 27. 27. 3. Rekruttere brukere, skape varig engasjement Og så da? Hva skjer nå? Små ideer Store ideer Gode ideer? Skape varig engasjement
 28. 28. 3. Rekruttere brukere, skape varig engasjement Små ideer Store ideer Gode ideer? • Tydelig verdiløfte • Forutsigbarhet mht prosess • Følelse av eierskap • Lav terskel for å sende inn idé • Reelle muligheter for involvering i prosessen
 29. 29. 3. Rekruttere brukere, skape varig engasjement • Tydelig, kjent og transparent innovasjonsprosess. Små ideer Store ideer Gode ideer? • Tid og ressurser nok til å følge opp • Gode og synlige tilbakemeldinger til • Tydelig verdiløfte idéinnspillere • Forutsigbarhet mht prosess • Følelse av eierskap • Innsikt i egen Varig engasjement organisasjonskultur og • Lav terskel for å sende inn idé evne til å skape • Reelle muligheter for involvering i prosessen samarbeid på tvers
 30. 30. Ideer - Feil fokus? Heller åpne opp og synliggjøre eksisterende prosjekter for samarbeid med eksterne aktører?
 31. 31. TAKK FOR MEG!
 32. 32. Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven, Conn.: Yale University Press. Blohm, I., Bretschneider, U., Leimeister, J. M., & Krcmar, H. (2010, 5-8 Jan. 2010). Does Collaboration among Participants Lead to Better Ideas in IT-Based Idea Competitions? An Empirical Investigation. Paper presented at the System Sciences (HICSS), 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences. Chesbrough, H. (2006). Open business models: how to thrive in the new innovation landscape. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Di Gangi, P. M., & Wasko, M. (2009). Steal my idea! Organizational adoption of user innovations from a user innovation community: A case study of Dell IdeaStorm. Decision Support Systems, 48(1), 303-312. Hrastinski, S., Kviselius, N. Z., Ozan, H., & Edenius, M. (2010, 5-8 Jan. 2010). A Review of Technologies for Open Innovation: Characteristics and Future Trends. Paper presented at the System Sciences (HICSS), 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences.
 33. 33. Mahr, D., & Lievens, A. (2012). Virtual lead user communities: Drivers of knowledge creation for innovation. Research Policy, 41(1), 167-177. Ramaswamy, V., & Gouillart, F. (2010). Building the co-creative enterprise. Harvard Business Review, 88(10), 100-109. Renn, O., & Webler, T. (1995). Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse: Springer. Sieg, J. H., Wallin, M. W., & von Krogh, G. (2010). Managerial challenges in open innovation: a study of innvation intermediation in the chemical industry. R&D Management, 40(3), 281291. Swan, J., & Scarbrough, H. (2005). The politics of networked innovation. Human Relations, 58(7), 913-943. Tapscott, D., & Williams, A. D. (2006). Wikinomics: how mass collaboration changes everything. New York: Portfolio.

×