Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sommerkampanje

  1. SOMMERKAMPANJE For Møbelkjeden AS Laget av marimedium
  2. SOMMERKAMPANJE  Møbelkjeden AS har nettopp startet nettbutikk og ønsker derfor å fokusere på å øke trafikken på nettsiden .  I den anledningen vil Møbelkjeden ha en sommerkampanje der de vil opplyse kunder om nettbutikken og samtidig markedsføre seg selv.  For å gjennomføre dette, skal Møbelkjeden lage en konkurranse som blir holdt på nettsiden. I konkurransen skal deltagerne skal lete etter hint som ligger rundt omkring på nettbutikken. Hintene til sammen er en gåte som må løses for å finne ut en bestemt setning. De som har svart riktig, vil da være med i en trekning av et gavekort på 10 000 kr. I tillegg vil vinneren og 10 andre deltagerne, få 50 % rabatt på den nye sommerkolleksjonen.
  3. MÅL  Gjøre nettbutikken kjent for nye og eksisterende kunder.  Øke kundemassen og kundetilfredsheten  Markedsføre Møbelkjeden på nett  Øke salg og omsetningen
  4. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES  Først og fremst god planlegging og gjennomføring  God markedsføring som når ut til målgruppen i sosiale medier  Oppnå et godt omdømme i sosiale nettverk  Gjennomføre målinger før, under og etter kampanjeperioden for å kartlegge om kampanjen var en suksess eller ikke.
  5. FORARBEID  Undersøke lovverk for å sjekke at kampanjen er gjennomførbar og lovlig.  Lage handlingsplaner og delegere ansvar  Utarbeide konkurranseregler og vilkår  Klarlegge nettbutikken for stor trafikk  Samarbeide med interiørbloggere som vil markedsføre kampanjen og skape blest rundt nettbutikken
  6. GJENNOMFØRING  Kampanjen skal markedsføres på facebook og via flere interiørbloggere. Det skal også kjøres reklame i forskjellige sosiale nettverk, samt tv og radio.  Konkurransen varer i en uke og vinnerne blir annonsert på facebook og i nettbutikken, samt kontaktet privat.
  7. ETTERARBEID  Fjerne kampanjen fra alle mediene som er blitt brukt ved markedsføringen  Gratulere vinnerne på facebook og i nettbutikken  Holde kontakten med vinnerne og sjekke om dem er fornøyd med konkurransen, kundeservicen før, under og etter kampanjen og premien som dem vant.
  8. NØDVENDIG VERKTØY  Nettbutikken  Facebook  Interiørbloggere  Måleverktøy
  9. ANSVARSFORHOLD  Nettredaksjonen har ansvaret for kampanjen og at den går riktig for seg i forhold til Norges lover og regler og bedriftens verdier. Samt personvern av deltagerne.
  10. ETISKE FORBEHOLD  Kampanjen må utføres i samsvar med regelverket  Personvern  Ansatte i Møbelkjeden får ikke delta i konkurransen.  Publisert materiale skal være i samsvar med etiske og moralske verdier
Publicité