Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 5

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Economia de l'empresa Batxillerat Tema 5 (20)

Publicité

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 5

  1. 1. ECONOMIA DE L’EMPRESA TEMA 5 I 6: ELEMENT HUMÀ DINS DE L’EMPRESA: L’elementhumàde l’empresaestàformatperles persones que col·laboren en l’organització i evolucióde l’activitat empresarial. És el fet que diferencia una empresa d’una altre, és únic i irrepetible. Els seus components són:  Empresari/Emprenedor: és la persona que té una idea i la converteix en un projecte, fent-laviableenel mercat.L’empresari encara que no és propietari, s’encarrega de la gestió i direcció com un projecte professional.  Treballadors: Són les persones que aporten el seu treball i coneixement a canvi d’un salari. La seva capacitat i la seva formació defineixen el seu perfil. (Formació, experiència, personalitat...). RRHH: Aquell que s’encarrega de l’element humà de l’empresa. DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS: És aquell que s’encarregade totel que té a veure ambl’element humà de l’empres. Pot variar d’una empresa o una altre en funció de la seva dimensió. Le relaciódel departament de RRHH amb altres departaments de l’empresa, busca l’element humà que sigui el màxim de productiu i eficaç. -Funcions que realitza:  Organització i planificació del personal: consisteix en planificar les plantilles que necessita l’empresa, descriure el perfil dels treballadors, dissenyar el lloc de treball que ocuparà, distribuir les funcions de cada treballador, dir les possibilitats de casa treballador,etc.Algunesempresesbasenl’organitzaciói planificació del treball de les seves plantilles en les competències laborals.  Selecció i contractació del personal: s’ha de seguir una sèrie de passos: -Determinarquinperfil busquende la persona idònia per ocupar el lloc de treball. Ex: Professiograma:Ésungràficque ajuda a lesempresesadeterminarlesqualitatsde les persones. -Reclutament de candidatures. Selecció interna (coneguts), publicació d’anuncis (diaris, revistes), oficines d’ocupació de treball (INEM, SOC), borses de treball (a la universitat), ETT (empreses treball temporal)... -Seleccióde lapersona:CurriculumVitae,entrevista personal, test de capacitació i de personal, entrevistes d’incidents crítics (policia, bombers).  Formació dels RRHH dels treballadors: Permet que el personal pugui adoptar-se al canvis que es produeixen a la societat, així com es avenços tecnològics. -Sistema d’educació online/electrònica (cursos presencials).
  2. 2. AVANTATGES INCONVENIENTS Menys costos Poca interactivitat Menys temps 50% Perd relació profe-Alumne Més comoditat Aprenentatge sol Estar actualitzat Més abandonaments No cal buscar lloc Problemes tècnics Flexibilitat FALTA D’HÀBIT CONSTANT Coordinació -Gestiódelsconeixements:consisteix entransferirel coneixementi l’experiènciaentre els treballadors. El seu objectiu es que l’entorn de treball sigui col·laboratiu i tingui ànim d’aprenentatge. El coneixement és el principal actiu de l’empresa.  Administraciódel personal: consisteixengestionartotselstràmitsadministratius que comportatenirpersonal a l’empresa. Ex: Contracte de treball (fulls, nòmines, control drets i deures dels treballadors, vacances, permisos...).  Relacionslaborals: Són lesactivitatsque relacionenlesempresesambelstreballadors a travésdel seurepresentant,com els comitès d’empresa o els delegats de personal.  Salut laboral: Té per objecte la millora de condicions del treball, per augmentar el nivell de protecció de a salut i treball.  Control de personal: controlalesactivitatsque esfan,gestionarlamotivació,i avaluar els resultats obtinguts. LA IGUALTAT EN EL TREBALL: Segonslaconstitucióespanyola,elsciutadanssóntotsiguals davant la llei, sense que hi haguí cap discriminació per naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre raó personal o social. (Article 14) -La carta dels Drets Fonamentals:  Igualtat davant la llei.  No discriminació per cap supòsit.  Respecte a la diversitat cultural, religiosa i lingüística.  Igualtat entre homes i dones.  Integració de les persones discapacitades.  Dret del menor i la gent gran. Malgrat tot això, la igualtat en el treball es insuficient. Exemple de discriminació salarial entre: Home i dona. Jove i adult. Nacional i estranger. -Discriminació races -Discriminació dona (taxa d’atur femenina més alta) -Discriminació col·lectius sensibles (joves, immigrants...) -Escassapresenciade dones en el lloc de responsabilitat (política, empreses, cultura, economia...) -Problemes de conciliació entre la vida laboral- Familiar.

×