Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fritt Etter Prof

876 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Fritt Etter Prof

 1. 1. Fritt etter Prof. Dr. Wim Veen Homo Zappiens
 2. 2. Generasjonen som: <ul><li>Tenker på skolen som en møteplass </li></ul><ul><li>Ikke kan lytte </li></ul><ul><li>Ikke kan sitte stille </li></ul><ul><li>Lærer ved å leke og ha det gøy </li></ul>
 3. 3. Hørt på lærerrommet: Elevene mine <ul><li>Har minimal konsentrasjonsevne </li></ul><ul><li>Er hyperaktive </li></ul><ul><li>Er udisiplinerte </li></ul><ul><li>Har null respekt </li></ul>
 4. 4. Hvordan jobber en Homo Zappiens? <ul><li>Integrerte skanne ferdigheter </li></ul><ul><li>Mange oppgaver samtidig </li></ul><ul><li>Behandler diskontinuerlig informasjon </li></ul>
 5. 5. Hva er læring? <ul><li>En aktiv mental prosess hos den som lærer </li></ul><ul><li>Konstruksjon av kunnskap gjennom indre refleksjon og kommunikasjon med andre. </li></ul><ul><li>Omforming av informasjon til noe som gir mening </li></ul>
 6. 6. Hva er lærerens jobb? <ul><li>” Legge til rette for læring” </li></ul><ul><li>&quot;Elever er som dyr: De gjør ingenting ut fra intelligens - De gjør det ut fra instinkt!” Udhavn teater, Jean-Pierre Dopagne </li></ul>
 7. 7. Påstander <ul><li>Ungdommen forbereder seg til framtida </li></ul><ul><li>Skolen undervurderer ungdommen </li></ul><ul><li>Skolen kjenner ikke til ungdommens ferdigheter </li></ul><ul><li>Skolen må innta en helt ny vinkling </li></ul>
 8. 8. Ny vinkling Fleksibilitet mht innhold <ul><li>Nye kilder tilgjengelig fra hvor som helst </li></ul><ul><li>Bruke hypertekst </li></ul><ul><li>Prosessorientert dokument </li></ul><ul><li>Bruke IKT (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi) til å spørre, finne ut og diskutere </li></ul>
 9. 9. Ny vinkling Fleksibilitet mht metode <ul><li>Lærerstyrt- samfunnsstyrt- elevstyrt </li></ul><ul><li>Mindre klasseroms/tavle undervisning </li></ul><ul><li>Emneorientert </li></ul><ul><li>Gruppe/individuelt arbeid </li></ul>
 10. 10. Ny vinkling Fleksibilitet mht tid og sted <ul><li>Når skal man lære hva? </li></ul><ul><li>Må eleven være på skolen for å lære? </li></ul><ul><li>Hvor skal læring foregå? </li></ul><ul><li>Åpne skoler </li></ul><ul><li>Skolen som møtested </li></ul>
 11. 11. Ny vinkling Fleksibilitet mht mål og vurderinger <ul><li>Eleven eier sin egen læreprosess </li></ul><ul><li>Skolen må definere kompetanse </li></ul><ul><li>Eleven må ta ansvar for å formulere egne læringsmål og sjekke dem ut ” Har jeg nådd målene mine?” </li></ul><ul><li>Elevene kan vise sin kompetanse eksempelvis ved mappevurdering Hver elev sin individuelle e-mappe </li></ul>
 12. 12. Læringshjulet Planlegge læringsmål Vurdere Har jeg nådd målene ? Korrigere Hva kan jeg bli bedre på? Gjøre Læringsarbeid
 13. 13. Nye roller for læreren <ul><li>Fra læreren foran klassen til læreren bak eleven (KEOS) Veileder og tilrettelegger </li></ul><ul><li>Fra en innholdsleverandør til en informasjonsmegler </li></ul><ul><li>Fra ekstern ekspert til side ved side kompanjong i en online læringsarena </li></ul>
 14. 14. Nye roller for elevene <ul><li>Holde rede på og følge med på sin egen læreprosess </li></ul><ul><li>Lære å samarbeide og gi tilbakemeldinger til medelever </li></ul><ul><li>Hjelpe lærerne å finne ut av den nye ”dingse” verden og dele på ferdighetene de har tilegnet seg </li></ul>

×