Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Mariusz Koprowski
 O firmie Red Gate
 „Dokumentacja” słowo klucz
 SQL Doc 2.0
  O programie
  Demo
  Tips and Tricks
 Q&A
  Jeden z dwóch najważniejszych
  ISV tworzący oprogramowanie
  dodatkowe do Microsoft SQL
  Server
  Visual Stu...
SQL Comparison
  SQL Compare®: porównywanie
  i synchronizowanie schematów.
  SQL Data Compare™:
  porównywanie i
...
SQL Backup
  SQL Backup™ Pro: szybkie
  tworzenie kopi zapasowych
  z możliwością enkrypcji.

  SQL Multi Script™ ...
SQL Prompt
  SQL Prompt™ Pro: IntelliSense
  dla narzędzi bazodanowych.
  SQL Doc™: szybkie
  dokumentowanie baz d...
.Net
  ANTS Profiler Pro:
   ANTS Performance Profiler:
   Sprawdzanie aplikacji do
   określenia wąskich garde...
  Exchange Server Archiver:
  Archiwizacja maili w Exchange
  Server.

  SQL Comparison SDK™: SDK
  do narzędzi ...
Jeżeli zainteresował cię któryś z produktów pamiętaj,
  że możesz zawsze go przetestować i przedstawić
         g...
  Rodzaje dokumentacji:      Dokumentacja techniczna
                    oprogramowania
   u...
METODY DOKUMENTOWANIA W SQL SERVER
             Aggregate          Remote Service
 Komentarze   ...
  Dodawanie opisu do tabeli:        Odczytywanie opisu z tabeli:
USE AdventureWorks;           USE Adv...
  Tworzenie dokumentacji bazy
  danych bezpośrednio z fizycznej
  struktury.
  Dodawanie i edytowanie opisów do
 ...
  SQL Doc wykorzystuje mechanizm extended
  property do zapisywania wprowadzanych opisów.
   Opis zapisywany jest w...
  Aby zmienić domyślny wygląd pierwszej strony wygenerowanego
  dokumentu Microsoft Word należy zmienić odpowiednio do...
WADY                     ZALETY
  Twórca dokumentacji ma mały wpływ na     Szybkość.
  jej za...
Using Red Gate SQL Doc for database documentation
Using Red Gate SQL Doc for database documentation
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Using Red Gate SQL Doc for database documentation

1 010 vues

Publié le

This is my presentation about Red Gate SQL Doc that I have presented on one of the meatings of Lodzka Grupa Profesjonalistow IT & .NET. Presentation in Polish.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Using Red Gate SQL Doc for database documentation

 1. 1. Mariusz Koprowski
 2. 2.  O firmie Red Gate  „Dokumentacja” słowo klucz  SQL Doc 2.0  O programie  Demo  Tips and Tricks  Q&A
 3. 3.  Jeden z dwóch najważniejszych ISV tworzący oprogramowanie dodatkowe do Microsoft SQL Server  Visual Studio Industry Partner (VSIP)  Microsoft Gold Visual Studio .NET launch partner  Wielokrotnie nagradzana przez SQL Server Magazin, Visual Studio Magazin, asp.netPRO, Dr Dobbs, Code Project  Wśród klientów redgate można znaleźć:HP, Sage, Bank of America, AT&T , US Treasury
 4. 4. SQL Comparison  SQL Compare®: porównywanie i synchronizowanie schematów.  SQL Data Compare™: porównywanie i synchronizowanie danych.  SQL Packager™: pakowanie, aktualizacja i instalacja baz danych.  SQL Dependency Tracker™: graficzna wizualizacja zależności.
 5. 5. SQL Backup  SQL Backup™ Pro: szybkie tworzenie kopi zapasowych z możliwością enkrypcji.  SQL Multi Script™ Unlimited: wywoływanie wielu skryptów równocześnie na wielu instancjach SQL Server za pomocą tylko jednego kliknięcia.  SQL Response™: monitorowanie „zdrowia” i aktywności SQL Server.
 6. 6. SQL Prompt  SQL Prompt™ Pro: IntelliSense dla narzędzi bazodanowych.  SQL Doc™: szybkie dokumentowanie baz danych w Word lub HTML.  SQL Data Generator: automatyczny generator realistycznych danych testowych.  SQL Refactor™: refaktoryzacja kodu baz danych w locie.
 7. 7. .Net  ANTS Profiler Pro:  ANTS Performance Profiler: Sprawdzanie aplikacji do określenia wąskich gardeł i zapewnienia optymalnej wydajności tworzonego kodu.  ANTS Memory Profiler: Sprawdzanie tworzonych  .NET Reflector™: Eksploracja aplikacji pod kontem zużycia .NET assemblies w naturalny i pamięci prosty sposób. (Freeware)  Exception Hunter: Analizuje  PInvoke Visual Studio Add-in: stworzone .NET assemblies pod dodatek do Visual Studio do kontem nie obsłużonych tworzeni i przeszukiwania wyjątków , które mogą być sygnatur PInvoke (Freeware) zwracane z metod
 8. 8.  Exchange Server Archiver: Archiwizacja maili w Exchange Server.  SQL Comparison SDK™: SDK do narzędzi SQL Comparison umożliwiające pisanie własnych zadań synchronizacyjnych itp.  SQL Log Rescue™: analizator logów transakcyjnych SQL Server.  SQL Safari ®:dostęp do Safari Books Online z wybranymi najlepszymi książkami o SQL w formie elektronicznej
 9. 9. Jeżeli zainteresował cię któryś z produktów pamiętaj, że możesz zawsze go przetestować i przedstawić go na naszym forum.
 10. 10.  Rodzaje dokumentacji: Dokumentacja techniczna oprogramowania  użytkownika  powinna zawierać dokładny opis metod  inwestycyjna działania programu, algorytmów w nich  konstrukcyjna zastosowanych, rozmieszczenia i sposobu działania poszczególnych  technologiczna komponentów itp.  fabryczna  Jej finalna forma powinna być  naukowo-techniczna zrozumiała/czytelna dla człowieka.  badawczo-rozwojowa  Coraz częściej do tworzenia i generowania dokumentacji  … wykorzystuje się automaty np.:  Sandcatle – generacja dokumentacji z C# i VB.NET na podstawie komentarzy ///  GhostDoc – automat ułatwiający tworzenie dokumentacji w C# na podstawie nazw.
 11. 11. METODY DOKUMENTOWANIA W SQL SERVER  Aggregate  Remote Service  Komentarze  Asymmetric Key Binding (Service  Assembly Broker) ▪ --  Certificate  Route (Service Broker) ▪ /*….*/  Contract (Service  Rule Broker)  Schema or User  Database  Service  Default  Extended property  Event Notification  Symmetric Key - dodawanie  Filegroup or File Name  Synonym dowolnych opisów  Function  Table  Message Type  Trigger do obiektów Partition Function   Type bazodanowych  Partition Scheme  View  Plan Guide  XML Schema  Procedure Collection  Queue (Service Broker)
 12. 12.  Dodawanie opisu do tabeli:  Odczytywanie opisu z tabeli: USE AdventureWorks; USE AdventureWorks; GO GO EXEC sys.sp_addextendedproperty SELECT objtype @name = N‘Test', , objname @value = N‘test', , name @level0type = N'SCHEMA', @level0name = , value Person, FROM fn_listextendedproperty (NULL, @level1type = N'TABLE', @level1name = 'schema', 'Person', 'table', 'Address', Address; default, default); GO GO  Kasowanie opisu z tabeli: objtype objname name value USE AdventureWorks; GO TABLE Address Test Test EXEC sp_dropextendedproperty @name = = 'Test' ,@level0type = 'schema' ,@level0name = Person ,@level1type = 'table' ,@level1name = 'Address' GO
 13. 13.  Tworzenie dokumentacji bazy danych bezpośrednio z fizycznej struktury.  Dodawanie i edytowanie opisów do tabel, widoków i kolumn.  Eksport dokumentacji do postaci Microsoft Word, HTML i CHM.  Stworzona dokumentacja prezentuje wszystkie wewnętrzne i zewnętrze (tylko pomiędzy bazami) zależności pomiędzy obiektami bazodanowymi.  Wsparcie dla SQL Server w wersji:  2000  2005  2008
 14. 14.  SQL Doc wykorzystuje mechanizm extended property do zapisywania wprowadzanych opisów.  Opis zapisywany jest w właściwości o nazwie „MS_Description”.  Skasowanie właściwości z bazy spowoduje zniknięcie opisu obiektu z projektu.  Wymaga użytkownika typu SYSADMIN lub SECURITYADMIN oraz prawa typu EXEC dla:  sp_addextendedproperty (dodawanie właściwości)  fn_listextendedproperties (odczyt właściwości)  sp_dropextendedproperty (kasowanie właściwości)
 15. 15.  Aby zmienić domyślny wygląd pierwszej strony wygenerowanego dokumentu Microsoft Word należy zmienić odpowiednio dokument „DefaultCoverPage.doc” znajdujący się w <wybrana ścieżka instalacji programu>SQL Doc 2Style1Word DefaultCoverPage.doc  Aby zmienić domyślny wygląd wygenerowanego HTML należy zaktualizować pliki css znajdujące się w <wybrana ścieżka instalacji programu> SQL Doc 2Style1Style  Możliwa jest zmiana ikon poprzez podmiana odpowiednich plików typu .gif w ścieżce <wybrana ścieżka instalacji programu> SQL Doc 2 Style1Images  Zalecane jest tworzenie dokumentacji na pustej bazie danych przeznaczonej tylko do generacji dokumentacji.
 16. 16. WADY ZALETY  Twórca dokumentacji ma mały wpływ na  Szybkość. jej zawartość.  Łatwość obsługi.  Za mała konfigurowalność tworzonych elementów.  Łatwa edytowalność danych  Brak domyślnej obsługi PDF. (opisów obiektów).  Zapisywanie opisów bezpośrednio w  Domyślny wygląd generowanej bazie danych, co może doprowadzić do dokumentacji w większości ich zniknięcia w przypadku przywracania przypadków jest wystarczający. bazy itp.  Generowana dokumentacja zawiera wszystkie informacje, które mogą być potrzebne odbiorcą dokumentu.

×