Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Stresi

5 073 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Stresi

 1. 1. Stresi është një gjendje e pakëndshme e zgjimit emocional dhefiziologjik që njerëzit provojnë në situata që ata i perceptojnësi të rrezikshme apo kërcënuese për mirëqenien e tyre.Fjala“stres” do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz tëndryshëm. Disa njerëz e përcaktojnë stresin si ngjarje aposituata që shkaktojnë tek ata ndjenjën etensionit, presionit, apo emocionet negative të tilla si ankthi dhezemërimi .Të tjerët e shohin stresin si reagimndaj këtyre situatave.
 2. 2. Stresi shkakton pasoja te rendambi shendetin.Ngrenia e tepruarose e rralle krijon probleme.
 3. 3. Është e zakonshme për raste tëndjenjes ne adoleshencë tëpalumtur. Megjithatë, kurhidhërimi zgjat për më shumë sedy javë dhe fatkeqësi të tjerasimptomash përvojat edepresionit, atëherë ai ose ajomund të vuajnë nga depresioniAdoleshenti. Për shkak se mëshumë se një në çdo 33 fëmijëdhe një në tetë adoleshentėtvuajnë me depresion,duhet tëbisedoni me mjekun tuaj dheper të parë nëse mund të jetë iriu juaj në depresion. Janë tëshumta arsyet se pse një i rimund të bie në depresion.
 4. 4. Stres ngashoqeria!
 5. 5. Stresi shkakton një sërë sëmundjeshStresi që kthehet shpesh, që është kohëgjatë apo ithellë, është i dëmshëm dhe mund të sjellë sëmundje.Kjo ka të bëjë me horm-onet e stresit në trup dhe meatë që sistemi nervor i dhembshmërisëmbingarkohet. Një shembull mbi gjendje që kanë tëbëjnë me stresin janë çrregullimet hormonale, tëcilat mund të çojnë në mbipeshë dhe në rritje tështypjes së gjakut ose në probleme me zemrën dhestomakun.
 6. 6. Debatet ne familjeshkaktojne stres per tegjithe pjestaret e saj!
 7. 7. Personat qe jane te stresuar :1- ndjehen keq shpirtërisht shumicën e kohës2- ndjehen të pa vlerë dhe me mungesë të vetësigurisë3- janë të angazhuar me mendime negative4- ndjehen të ngurosur, ndejnë zbrazëti dhe të dëshpërim5- fajësojnë vetveten dhe ndjehen fajtorë për gjëra pa nevojë6- kanë vështirësi të koncentrohen apo të marrin vendime7- janë jashtëzakonisht të zemëruar dhe të padurueshëm8- zgjohen herët ose kanë problem të flenë9- hanë shumë dhe shtojnë peshë ose nuk hanë mirë dhehumbasin peshë10- nuk kënaqen me aktivitete11- humbasin interesim në marrëdhënie seksuale12- pinë më shumë se zakonisht cigare, alkool dhe droga të tjera13- shkëputen nga të tjerët, në vend se të kërkojnë ndihmë dhepërkrahje14- kanë mendime të shkreta dhe pesimiste
 8. 8. Yogga,nje menyre e mire clirimit ngastresi dhe problemet jetesore!
 9. 9. Stresi,nje nder problemetme te perhapura ne ditet esotme po shkaterron shumejete njerezish.Ai duhetNDALUAR!Nga: Seona Driza.

×