Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Fem Playbacks

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Creació Musical
Creació Musical
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité
Publicité

Plus récents (20)

Fem Playbacks

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Eugeni Agustí Centre: CEIP Sant Cristòfor – Localitat: Begues Context educatiu - Localització del centre: Escola ubicada en una població d'uns 6000 habitants d'un fort creixement en els últims anys. En 15 anys ha passat de ser una escola unitària a tenir doble línia i algun des cursos amb tres línies. És l'única escola pública del poble. - Tipologia d’alumnat: nivell socio-econòmic: De nivell social i cultural mitjà. - Tipologia d’alumnat: Abans del 2000 casos mínims d'immigració. A partir d'aquest any en constant augment de nouvinguts de països sud- americans i sobre tot degut a una colònia brasilera establerta al poble. Tot i això no superen el 5%. - Tipologia d’alumnat: Nivell acadèmic mitjà. Degut a l'entorn familiar, l'alumnat està força implicat en tot el procés escolar en un ambient participatiu i col·laborador. Hi ha una línia d'escola bastant concreta assumida per tots els estaments. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Playbacks amb el Band In A Box Nivell educatiu i curs: Cicle Superior 5è Nombre d’alumnes: 24 ( dividits en dos grups de 12) Característiques generals: Grup heterogeni. Es treballa amb tot el grup. La meitat amb els ordinadors i l'altre meitat instrument (flauta). Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Treballar en grup: escoltar i respectar el treball dels companys. Interpretar conjuntament la peça musical. Objectius procedimentals i conceptuals: Fer us de l’ordinador per l'enregistrament musical. Interpretar peces portant correctament el ritme. Fer us de l'ordinador per escriure música pautada. Interpretar cançons amb la flauta seguint el ritme.
  2. 2. Objectius competencials: COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: expressió de les interpretacions musicals Competència Artística i cultural: interpretació i creació musicals CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència tecnològica: desenvolupament del treball amb ordinador Competència social i ciutadana: treball en equip i valoració de la feina dels altres Competència d’aprendre a aprendre: relacionar els nous aprenentatges amb els que ja estan assolits Competència matemàtica: assimilació del ritme i el tempo com a valors matemàtics. Continguts que es tractaran – Musicals: Peces musicals amb diferents veus amb els diferents elements d'escriptura musical.. – Tecnològics: Funcionament del MusicTime i del Band-In-A-Box - Socials: Respecte pel treball dels companys i saber posar-se d'acord amb els companys. Temporalització: Quatre sessions de mitja hora Agrupament dels alumnes: Grup sencer; 12 alumnes amb els ordinadors i 12 amb la flauta intercanviant-se cada dues sessions. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: Dotació musical de l'aula de música. 6 ordinadors amb 6 teclats i sis micròfons. - Programari: Band-In-A-Box i MusicTime - Instruments de l'aula: Equip de so multimèdia, flautes i i instruments de placa. - Altres: canó projector Professorat implicat: Professor de música
  3. 3. Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants 1ª i 2ª Sessió: Cada parella té una cançó en paper pautat que haurà de transcriure amb el programa MusicTime fent servir les diferents eines d'edició treballats en sessions anteriors deixant només en blanc la part de la melodia. El mig grup que no pot estar amb els ordinadors practicarà la melodia de la cançó amb la flauta. Quan els temes estiguin fets seran exportats en formant midi per tal de que puguin ser llegits per altres programes. 3ª i 4ª Sessió: Amb el programa Band-In-A-Box s'obrirà el midi fet en la sessió anterior i se li posarà ritme. Es provarà amb tot el ventall de possibilitats d'estils que té aquest programari. Quan s'hagi decidit el que més convingui a la cançó que cada parella té i s'hagi adequat el tempo a les característiques de cada parella es farà la interpretació davant dels companys. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: Va anar força bé. Tots els grups van acabar la peça en el temps determinat i la tria de ritmes en el Band-In-A-Box va ser ràpida. Què prova que va funcionar bé? La interpretació final va ser correcta. Què sembla que no va funcionar? No tots els ritmes triats eren massa adients. Alguns grups van triar unes velocitats excessives que no podien seguir. Què et va sorprendre? Un dels grups va decidir fer la melodia amb instruments de placa sense que ningú els digues res. Un altre dels grups va decidir que un dels components tocaria un instrument de percussió indeterminada. Altres aspectes importants de l’activitat: El programa Band-In-A-Box es va treballar en dues sessions anteriors per familiaritzar-se amb les seves possibilitats. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Res. Però si es pogués fer amb mig grup pot estar més pendent d'ells i vigilar la tria de ritmes.

×