Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Platforma Web 2.0 dla bibliotek artystycznych(20)

Publicité

Plus de Marta Kostecka(20)

Publicité

Platforma Web 2.0 dla bibliotek artystycznych

  1. PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH. PLATFORMA WEB 2.0 DR ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ ALCARAZ D Y R E K TO R K A M E D I AT E K I AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE
  2. NOWY KRAJOBRAZ KULTUROWO-TECHNOLOGICZNY - Potrzeba współpracy sieciowej pomiędzy bibliotekami artystycznymi w Polsce (i w Europie). - Istotna rola zaplecza technologicznego w bibliotekach. - Multimedialny charakter pozyskiwanych i rozpowszechnianych zbiorów. - Niewystarczający charakter Internetu 1.0.
  3. MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE inicjacja przez Mediatekę prac nad powołaniem Ogólnopolskiego Konsorcjum Bibliotek Artystycznych nastawionego na: - wspólne pozyskiwanie środków, wspólne zbiory online, w tym dostępy zewnętrzne, zdigitalizowane zbiory i katalogi - stworzenie wspólnej wirtualnej przestrzeni warsztatowej, dyskusyjnej i wystawienniczej, aby umożliwić dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - stworzenie nowoczesnej platformy online dla bibliotek artystycznych różnego rodzaju instytucji – akademickich, muzealnych, galeryjnych – gromadzących i udostępniających zbiory z dziedzin sztuk wizualnych i muzycznych – WEB 2.0 Ogólnopolskiej Platformy Bibliotek Artystycznych
  4. BRAK SIECI WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH NA ARENIE POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ Biblioteki naukowe i specjalistyczne są skupione w różnego rodzaju organizamach, skupionych na badaniach bibliotecznych, kwestiach edukacyjnych i dotyczących dziedzictwa kulturowego (np.: LIBER - Association of European Research Libraries czy Consortium of European Research Libraries) lub zagadnieniach dotyczących samych sztuk muzycznych (np.: IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers). Jak dotychczas brak polskiej i europejskiej sieci współpracy bibliotek zajmujących się sztukami i muzycznymi, i wizualnymi. Specyfika bibliotek artystycznych wymaga inicjacji sieci współpracy, gdyż biblioteki artystyczne potrzebują – poza opracowaniami teoretycznymi – zapewnienia dostępu do zasobów obrazów, nut i muzyki, a także przestrzeni dla współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz informacji naukowej w formie odpowiadającej wyzwaniom czasu, czyli interaktywnie.
  5. NIEKTÓRE KORZYŚCI WSPÓŁPRACY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONSORCJUM BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH - razem – taniej (niższe koszty zakupu) - alternatywa dla WBN (w której nie ma de facto baz przydatnych humanistom i artystom) - wspólne miejsce w sieci dla WSZYSTKICH zainteresowanych sztukami wizualnymi i muzycznymi - biblioteki uczelniane zyskują dostęp do możliwości oferowanych przez biblioteki pozostałych instytucji - biblioteki przy innych instytucjach będą miały możliwość dostępu do serwisów specjalistycznych (obecnie nie mają nawet WBNu) - użytkownicy będą mogli korzystać z oferty WSZYSTKICH bibliotek artystycznych z dowolnego miejsca na świecie
  6. PIERWSZE SPOTKANIE NA RZECZ POWOŁANIA OGÓLNOPOLSKIEGO KONSORCJUM BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH miało miejsce 4 lipca 2013 w krakowskiej Artetece z inicjatywy mgr Marty Kosteckiej, Kierowniczki Działu Informacji Naukowej Mediateki AS. W spotkaniu brało udział 16 osób z 13 instytucji w całej Polsce. Zostały opracowane zręby POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONSORCJUM BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH adresowanego do szeroko rozumianych bibliotek artystycznych samodzielnych oraz funkcjonujących przy instytucjach związanych ze sztuką.
  7. WEB 2.0 OGÓLNOPOLSKA PLATFORMA BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH pozwoli na szeroko zakrojoną współpracę polskich bibliotek artystycznych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego popularyzacji oraz wzmacniania widoczności najnowszych cennych działań artystycznych, inspirowanych pozyskaną wiedzą i doświadczeniem, które współtworzą to dziedzictwo zapewni wspólną przestrzeń warsztatową dla bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek, którzy będą mogli łączyć się w swoich poszukiwaniach zawodowych i badawczych dotyczących sztuki, a także prezentować swoje realizacje artystyczne w wirtualnej galerii znajdującej się na platformie przyczyni się do zahamowania migracji z peryferii do centrum, zmieniając warunki pracy i nauki poza głównymi ośrodkami poprzez stworzenie dostępu do światowych zasobów sztuki i nauki, oraz do wzmocnienia widoczności realizacji artystycznych studentów z ośrodków zwanych peryferyjnymi
  8. KOLEJNE KROKI REALIZACJI IDEI WSPÓŁPRACY - zawiązanie porozumienia z zainteresowanymi bibliotekami na rzecz wspólnego networku - powołanie konsorcjum na rzecz dostępów do zasobów zewnętrznych w ramach networku - stworzenie platformy 2.0 zawierającej: • przydatne informacje, artykuły i linki • dostępy zewnętrzne do zasobów • przestrzenie warsztatowe dla bibliotekarzy i użytkowników • wirtualną galerię.
  9. WEB 2.0 PLATFORMA BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH TO WIZJA DŁUGOTERMINOWA Stworzenie 2.0 Platformy Bibliotek Artystycznych, tj. ogólnopolskiego networku, konsorcjum oraz platformy bibliotek artystycznych jest przedsięwzięciem wieloletnim i o szerokim zasięgu, które ma szansę wpisać się w krajobraz kulturowy Polski a także ewoluować, rozwijając się w WEB 2.0 Europejską Platformę Bibliotek Artystycznych.
  10. DR ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ ALCARAZ DYREKTORKA MEDIATEKI AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE SYMPOZJUM NAUKOWE: JAKA AKADEMIA? SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE W NOWYM OTOCZENIU TECHNOLOGICZNYM. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO W POLSCE.
Publicité