Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Przyroda

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Przyroda

 1. 1. I. Marta Kulczycka, Joanna Rozworska, edukacja elementarna i język angielskiII. Temat: Wśród pajęczakówIII. Grupa wiekowa:7-latkiIV. Czas trwania projektu: 1 tydzieńV. Tematy realizowane w czasie projekty:1.Spotkanie z pająkiem .2.Domek pająka.3.Menu pająka.4.Pająk miejski, pająk wiejski.5.Czy powinniśmy się bać pająków?VI. Cele ogólne projektu:-zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat pająków(ich występowania, cyklu życia etc.)-dostrzeganie różnic pomiędzy poszczególnymi gatunkami pająków-uwrażliwianie na kruchość i delikatność pająków-uświadomienie wagi, jaką pająki odgrywają w świecie przyrody-usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej-ćwiczenie koncentracji uwagi-doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych-uwrażliwienie na bodźce dotykowe-kształcenie motoryki-kształcenie umiejętności twórczego myślenia-zabawy integrujące grupę- tworzenie poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery-wdrażanie do przestrzegania zasad gier i zabaw zespołowych-kształcenie myślenia przyczynowo- skutkowego-kształcenie umiejętności klasyfikowania-prezentacja literatury dla dzieci związanej z tematemVII. Podstawa programowa
 2. 2. 1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodnefunkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.2.Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.3.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniusiebie i własnego otoczenia.4.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.5.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.6.Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.7.Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.VIII. Aranżacja przestrzeni.Klasa zamienia się w las. Ściany obwieszone są gałązkami z doczepianymi listkami, z krepy. Nadywanie, na samym środku klasy umieszczone jest sztuczne ognisko(patyki poukładane w stożek,wewnątrz świeci latarka imitująca światło ogniska), dookoła ogniska leżą poduszeczki dla każdegoucznia. Na oknach pozawieszane są pajęczyny, wykonane z miękkiej białej wełenki. Stoły i krzesełka wdrugiej części sali ustawione są w podkowę. Z tablicy zwisają muślinowe pająki.IX. Procedura oceniania uczniów :Podczas tygodnia zajęć przyrodniczych, nauczyciel prowadzi oficjalną tabelę punktów, któraprzywieszona jest w widocznym dla wszystkich miejscu. Każdy uczeń z poprawne wykonanie mamożliwość otrzymania znaczka z pająkiem- który jest odpowiednikiem jednego punktu. Podczascałego tygodnia uczniowie mają możliwość zdobywania znaczków. Podczas przydzielanie znaczkównauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości uczniów.X. Uwagi o projekcieXI. Informacje dla nauczyciela:Pająki (Araneae) – najliczniejszy rząd pajęczaków, należy do niego ponad 40 tys. gatunków. Są tozwierzęta typowo lądowe, o wielkości od 0,5 mm do 12 cm ciała i do ok. 32 cm rozstawu odnóży.Często samice są większe od samców. Zwierzęta o dużej specjalizacji; ciało podzielone na dwie części:głowotułów i odwłok. . Są o zwierzęta o dużej specjalizacji, ponieważ ich ciało podzielone jest na dwieczęści, czyli głowotułów i odwłok. Te dwa elementy ciała pająka połączone są przekształconymsegmentem odwłoka, który w fachowej terminologii nazywane jest stylikiem. Głowotułów okryty jestw przypadku każdego pająka grubym oskórkiem, pokrytym dodatkowo oskórkowymi włoskami.Czasem możemy mieć wrażenie, że jest to sierść. Z kolei, odwłok jest miękki i pokryty cienkimoskórkiem. Odwłok powstał ze zrośnięcia aż 12 segmentów ciała pająka, ale na próżno można szukaćśladów pierwotnej segmentacji, ponieważ są one ledwo widoczne u niektórych gatunków pająków.W tylnej części odwłoka znajdują się kądziołki przędne. Ciało pająka to także odnóża, czyli 6 parkończyn wyrastających z głowotułowia. Wśród odnóży znajduje się 4 par odnóży krocznych. Prawiewszystkie pająki posiadają jad, jednak jad tylko trzech procent z nich może być szkodliwy dlaczłowieka. Pająki posiadają dwa woreczkowate gruczoły jadowe, znajdujące się u podstawy ich
 3. 3. szczękoczułek. U dużych pająków ciągną się one aż do rejonów głowy. Wyróżnia się dwa rodzaje jadupajęczego – jad hemolityczny i jad neurotoksyczny. Jad neurotoksyczny atakuje układ nerwowy ofiaryi jest obecny w większości jadów o działaniu śmiertelnym. Nie wszystkie pająki – wbrew temu, co siępowszechnie uważa – budują łowne sieci. Nie mniej jednak tylko pająki ze wszystkich żyjących naświecie zwierząt posiadają zdolność polegającą na wytwarzaniu nici. W jaki sposób pająki budująsieci, tego niestety dokładnie nie wiadomo. O wiele więcej natomiast wiadomo o przędzeniu.Możliwe jest to za sprawą specjalnych gruczołów, w które te zwierzęta są wyposażone. Gruczoły tepotrafią z organizmu pająka wyszczególnić proteiny. Następnie te proteiny są rozpuszczane wodpowiedniej substancji. W ten właśnie sposób powstaje płyn, który trafia do kądziołków pająka.Substancja ta jest wydzielana z odpowiednią prędkością, liczy się przy tej okazji też jej lepkość.Łączenie długich nici w sieci to już zadanie pająków. Robią to samodzielnie. Trzeba tutaj wspomnieć otym, że poszczególne gatunki pająków tkają sieci o zróżnicowanym układzie, gęstości oraz lepkości.Jedne są mniej, inne natomiast bardziej trwałe, znane są i takie, które sprawdzają się jako rybackiesieci. Hodując w terrariach pająki, nie należy zapominać o tym, że są one dość delikatnymizwierzętami i można na wiele sposobów je uszkodzić. Do bardzo często zdarzających się awarii tegorodzaju dochodzi wówczas, kiedy bierze się pająki do ręki. Nawet najbardziej doświadczony hodowcanigdy nie jest w stanie przewidzieć tego, w jaki sposób jego pupil się zachowa. Upadek z takiewysokości zazwyczaj kończy się dla pająków poważnymi uszkodzeniami chitynowego pancerza, któryjest przecież bardzo delikatną konstrukcją. Kiedy coś takiego zwierzęciu się przytrafi, wówczas trzebamu pomóc poprzez zatamowanie wycieku limfy – najlepsza jest do tego zwykła wazelina. Wprzeciwnym wypadku będzie już po pająku. Ponadto przy urządzaniu terrarium zatroszczyć się trzebatakże i oto, aby nie umieszczać w nim jakichkolwiek ostrych przedmiotów, o które pająk mógłbyewentualnie pokaleczyć się. Dosyć często zdarza się też i tak, że pająki trzymane w terrariach tracąbez jakiejś konkretnej przyczyny jedno z odnóży czy uszkadzają zęby jadowe.XII. Bibliografia:Mieczysław Łobocki, Poradnik wychowawcy klasy, WSiP, Warszawa 1985Barbara Wilgocka- Okoń, Edukacja wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1985Dzień 1Temat zajęć: Spotkanie z pająkiem.Cele operacyjne:-dziecko poznaje wygląd i budowę pająka- wypowiada się na określony temat-klasyfikuje obrazki według określonego kryterium-estetycznie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końcaMateriały i środki potrzebne do zajęć: kolorowe włóczki, masa solna, farby, mikroskop, obrazkiróżnych owadów, model przekroju poprzecznego pająka, pająk, którego można obejrzeć podmikroskopem, plastikowe pojemniczki, tektury, lupy
 4. 4. Przedbieg zajęć:1. Nauczyciel uczy dzieci rymowanki o pająku. Dzieci powtarzają słowa rymowanki wraz ztowarzyszącymi jej gestami.PAJĄCZEKPająk się wspina po rynnie raz i dwanagle deszcz lunął i pająk mokry spadłlecz zaraz wyszło słońce i pająk wysechł w migpo chwili się wspina po rynnie raz, dwa, trzy2. Nauczyciel pyta dzieci czy zauważyły zmiany, które zaszły w sali i czy są w stanie przewidziećco będzie tematem zajęć. Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci, nauczyciel mówi, iż przez całytydzień będziemy zdobywać wiedzę na temat pająków- gdzie żyją, co jest ich pożywieniemitp.3. ”Spotkanie z pająkiem”- nauczyciel prezentuje uczniom podstawowe wiadomości na tematpająków, posiłkując się przy tym przekrojem poprzecznym pająka. Pokazuje dzieciom zdjęcia iobrazki z różnymi pająkami. Nauczyciel mówi, które pająki występują w Polsce, a takżepokazuje zdjęcia najbardziej niebezpiecznych pająków. (Karta Pracy nr 7 i 9)4. Badania terenowe- nauczyciel zabiera klasę na badania, niedaleko szkoły, w poszukiwaniupająków. Uczniowie, podzieleni na 4 osobowe grupy, otrzymują pojemniczek, do któregomogą umieścić znalezionego przez siebie pająka oraz lupę, przez którą mogą go obserwować.5. Mikroskop prawdę ci powie- uczniowie pod kontrolą nauczyciela oglądają znalezione przezsiebie okazy pająków. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze odwołując się do przekazanychwcześniej uczniom informacji. Po ćwiczeniu uczniowie wypuszczają pająki na wolność.6. Uzupełnianie kart pracy dotyczących wyglądu pająków i ogólnej wiedzy na ich temat.Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy i samodzielnie wykonują zadania.7. Mój pajączek- uczniowie otrzymują włóczki o różnych kolorach oraz plastelinę. Z tychmateriałów wykonują pająki. Każde dziecko przykleja swojego pajączka do przygotowanejwcześniej przez nauczyciela tekturki z imieniem dziecka.8. Podsumowanie najważniejszych informacji z całego dnia, quiz zakończenie zajęć. (Karta pracynr 2)Dzień 2.Temat zajęć: Domek pająkaCele operacyjne:-poznanie warunków życia pająków-aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
 5. 5. -dostrzega i opisuje zachowanie zwierząt-przestrzega reguły gier-wyraża radość ze zwycięstwa, radzi sobie z porażkąMateriały i środki potrzebne do zajęć: karty pracy, układanka,Przebieg zajęć:1.Wyjazd uczniów autokarem do palmiarni na wystawę pająków. Zwiedzanie wystawy razem zarachnologiem.2.Zajęcia w palmiarni- uczniowie otrzymują karty pracy z załączonymi zdjęciami pająków. Przypomocy nauczyciela i arachnologa szukają sfotografowanych pająków. Przy każdym terrarium czekana uczniów jeden element układanki. Odnalezienie wszystkich terrarium jest równoznaczne zmożliwością ułożenie całej układanki. (Karta pracy nr 6)3.Wspólna zabawa przed budynkiem palmiarni. Wybrane dziecko jest pająkiem i łapie pozostałychuczniów do swojej sieci. Złapana przez pająka „mucha”, musi stać nieruchomo. Osoba, która ostatnia,nie zostanie złapana wchodzi w role pająka.4.Powtórzenie informacji z pomocą nauczyciela i specjalisty, na temat pająków. Pożegnanie zarachnologiem, powrót do domu.Dzień 3Temat zajęć: Manu pająkaCele operacyjne:-dziecko myje ręce przed ugniataniem ciasta-wie, że trzeba stosować się do instrukcji przepisu żeby ciasto się udało-wie w jaki sposób pająki zdobywają pożywienie i co znajduje się w ich menu-potrafi pracować z innymi by osiągnąć wspólny cel-kształtowanie umiejętności odmierzania odpowiedniej ilości produktów-usprawnianie motoryki małejMateriały i środki potrzebne do zajęć: produkty spożywcze(mąka, cukier, mleko, masło, paluszkisezamowe, barwniki spożywcze, pisaki wypełnione kolorowym lukrem), film prezentujący życiepająków, miski, szklanki kubeczki, łyżeczki, koc, magnetofon z płytą odtwarzającą odgłosy lasu.1. Nauczyciel czyta dzieciom wiersz Jana Brzechwy „Pająk i muchy”. Dzieci wypowiadają się natemat wiersza:-Kto występuje w wierszu?-Co dolegało pająkowi?-Jakie obietnice złożył pająk muchom?
 6. 6. -Jak zachowały się muchy?-Jaką pułapkę przygotował pająk?-Co pająk zrobił z muchami?-Jak rozumiecie przysłowie „uszyć komuś buty”?.Treść wiersza:Pająk na stare lata był ślepy i głuchy,Nie mogąc tedy złapać ani jednej muchy,Z anten swej pajęczyny obwieścił orędzie,Że zmienił się i odtąd much zjadać nie będzie,Że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłemI zająć się, jak inni, uczciwym rzemiosłem,A więc po prostu szewstwem. Zaś na dowód skruchyPostanowił za darmo obuć wszystkie muchy.Niech śmiało przybywają i młode, i stare,A on, szewskim zwyczajem, zdejmie każdą miarę!Muchy, słysząc o takiej poprawie pająka,Przyleciały i jęły pchać się do ogonka.Podstawiają więc nóżki i wesoło brzęczą,A pająk je okręca swą nitką pajęczą,Niby mierzy dokładnie, gdzie stopa, gdzie pięta,A tymczasem wciąż mocniej głupie muchy pęta.Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę,Pająk zaś, który dawno miał już na nie chrapkę,Pogłaskał się po brzuchu i zjadł obiad suty.Odtąd mówi się u nas: "Uszyć komuś buty."2. Tworzenie pajęczej sieci.Każde dziecko dostaje kartkę z działaniem do wykonania (odejmowanie i dodawanie zprzekroczeniem progu dziesiątkowego). Zadaniem dzieci jest wykonać obliczenia. Później nauczycielwyciąga kłębek włóczki i przekazuję go dziecko z najmniejszym wynikiem. Zadaniem dzieci jestpodawanie „pajęczyny” od najmniejszego do największego wyniku, dzięki czemu w klasie tworzy sięsieć, zrobiona wspólnymi siłami przez wszystkie „pająki”.
 7. 7. 3. Nauczyciel prezentuje uczniom film dotyczący zdobywania pożywienia przez pająki. Poprojekcji zadaje pytania dotyczące filmu i pomaga w udzielaniu odpowiedzi. Wspólnie zuczniami podsumowuje najważniejsze wiadomości, które były zaprezentowane na filmie.3.Uczniowie parami otrzymują miskę i półprodukty . Nauczyciel daje każdemu zespołowi kartki zobrazkami naczyń i produktów, uczniowie z pomocą kartek wybierają potrzebne im produkty z biurkanauczyciela. Sprawdzanie poprawności wykonania zadania i ewentualne zmiany w doborze pomocydo wykonania ćwiczenia.4.Wsypywanie półproduktów do miski, pod nadzorem nauczyciela. Samodzielne mieszaniepółproduktów i wykonywanie kuleczek z gotowego ciasta.5.Przejście do szkolnej kuchni ze zrobionymi przez siebie kuleczkami. Wspólne smarowanie blachmasłem i obsypywanie bułką tartą. Rozkładanie kuleczek z ciasta na blachę, pod nadzoremnauczyciela. Obserwacja ustawiania temperatury w piekarniku i wkładania blach do pieca. Wspólnenastawianie czasomierza. Mycie rąk i oczekiwanie na rezultaty pracy. Podczas oczekiwania dzieciwraz z nauczycielem śpiewają rymowankę, którą wcześniej poznali (PAJĄK). Po odśpiewaniu jej,nauczyciel uczy tej samej rymowanki tylko w języku angielskim (nauczyciel gestykuluje do treścirymowanki- dzieci przyłączają się) . Dodatkowo nauczyciel rozdaje kartki z historyjką obrazkową,która pozwoli dzieciom zrozumieć sens rymowanki. (Karta pracy 8)The itsy-bitsy spiderClimbed up the water spoutDown came the rainAnd washed the spider outOut came the sunAnd dried up all the rainAnd the itsy-bitsy spiderClimbed up the spout again6.Przeniesienie gotowych ciasteczek do klasy. Każdy uczeń otrzymuje jedno ciasteczko , wbija z bokuciasteczek paluszki z sezamem i dekoruje kolorowym lukrem pająka.7.Piknik pajączków -uczniowie siadają an przygotowanym przez nauczyciela kocu i jedzą wykonaneprzez siebie ciasteczka, słuchają szumu lasu i śpiewu ptaków odtwarzanego przez magnetofon.8. Wizualizacja- uczniowie odpoczywają po ciężkim dniu pracy na dywanie. Leżą na dywanie zzamkniętymi oczami, w tym czasie nauczyciel opowiada historię o obiedzie małego pajączka.9. Wnioski i obserwacje po całym dniu pracy.Dzień 4Temat zajęć: Pająk wiejski, pająk miejskiCele operacyjne:-koncentracja uwagi na czytanym utworze
 8. 8. -dziecko wskazuje główne postaci utworu literackiego-ustala kolejność wydarzeń w utworze literackim-rozwijanie spostrzegawczości-usprawnianie motoryki małej-potrafi odnaleźć polecone przez nauczyciela przedmioty-potrafi opowiedzieć o zagrożeniach jakie może napotkać pająk mieszkający w domu i żyjący w lesie.Materiały i środki potrzebne do zajęć: karty pracy, sylwety pająków, mych, dżdżownic, motyli,tekturowa pajęcza sieć, bajka „Pająk wiejski, pająk miejski”, plastikowe słomki, pianka florystyczna,nożyczki, pająk maskotka, tacki wypełnione kaszą.1.Nauczyciel prezentuje uczniom opowiadanie” Pająk wiejski i pają miejski”. Zadaje pytania dotycząceutworu literackiego.2.Uczniowie maja za zadanie odnaleźć pozawieszane na ścianach, meblach i zabawkach pająki. Wśródpająków zawieszone są także inne owady dlatego musi uważnie patrzeć na obrazki.3.Uczniowie przyklejają odnalezione pająki do wielkiej sieci, wiszącej na ścianie. Zastanawiają się czycoś różni przyklejone do sieci pająki. Rozpoznają wśród nich bohaterów opowiadania ”Pająk wiejski ipająk miejski.4. Sporty wodne nartników. Wyprawa nad pobliski staw/jezioro. Dzieci obserwują owady, które„szybko biegają” po powierzchni wody. Nauczyciel mówi, iż są to nartniki i opowiada o tychstworzeniach.(Nartniki to pluskwiaki wodne, które w procesie ewolucji wykształciły długie odnóża,dzięki którym wykorzystują napięcie powierzchniowe. Odnóża tych owadów okrywają igiełkowatewłoski z rowkami. Znajdujące się na rowkach powietrze sprawia, że nogi nartników są suche,. Dawniejuważano, że te owady ślizgają się po wodzie, ponieważ ich odnóża pokryte są woskiem. Następnieprosi dzieci o wykonanie modeli nartnika ze słomek i pianki oraz umieszczenie swoich nartników nawodzie.4. Uczniowie pod przewodnictwem nauczyciela zastanawiają się jakie niebezpieczeństwa mogączyhać na pająka , który żyje w lesie i który żyje w domu.5.Uczniowie otrzymują karty pracy. Zaznaczają na nich co może napotkać na swojej drodze pająkmiejski i pająk wiejski.6. Zabawa „ciepło zimno”- nauczyciel chowa w klasie maskotkę pająka. Uczniowie poszukują jej,słuchając podpowiedzi nauczyciela. Uczeń, który odnajdzie sylwetkę może sam schować pająka ipowtórzyć zabawę.7. Rysowanie na tackach z kaszą sylwet pająków.8. Kolorowanie pająka. Dzieci dostają karty pracy. Ich zadaniem jest pokolorowanie pająka wgschematu (Karta pracy 5)9. Powtórzenie najważniejszych informacji z całego dnia pracy, wspólne wnioski.
 9. 9. Dzień 5Temat zajęć: Czy powinniśmy się bać pająków?Cele operacyjne:-powtórzenie najważniejszych zagadnień z życia pająków-udoskonalanie motoryki małej i dużej-reagowanie w sposób opanowany na porażkę lub zwycięstwo-doprowadzanie do końca prac plastycznych-wdrażanie uczniów do pełnienia funkcji gospodarzy przygotowanej wystawyMateriały i środki potrzebne do zajęć: piłki „kangury”, miękkie klocki, pachołki, piłeczki, tablicekorkowe, zaproszenia na wernisaż, Bristol, podobrazia, farby wodne, pojemniki do wody,1.Dyskusja na temat „Czy powinniśmy się bać pająków”. Zebranie informacji na temat pająków zcałego tygodnia i podsumowanie. Ponowne wypełnienie quizu- sprawdzenie trwałości wiedzy nabytejprzez uczniów (Karta pracy 2)2. Zajęcia na sali gimnastycznej; Tor przeszkód małego pajączka - uczniowie pokonują rzędami torprzeszkód przygotowany przez nauczyciela; Raz dwa trzy pająk patrzy- uczeń- pająk powypowiedzeniu tej sentencji odwraca się do dzieci i obserwuje, które z nich się porusza. Dziecko niepotrafiące stać bez ruchu wypowiada sekwencje razem z pająkiem i pomaga mu odnaleźćporuszające się osoby itd.; Zabawa relaksacyjna- meczący dzień pajączka- nauczyciel opowiadahistorie pajączka a dzieci odwzorowują czynności , które wykonuje pajączek.3.Przygotowanie na podobraziu farbami wodnymi, pracy plastycznej pt. „Pająki nie są wcalestraszne”.4. Wspólne przyklejanie na bristol sylwet pająków, wywieszenie wypisanego przez nauczycielaplakatu zapraszającego na wernisaż prac 5-latków.5.Zapraszanie przedszkolaków z innych grup oraz nauczycieli na wernisaż i przekazywanie imprzygotowanych wcześniej przez nauczyciela i ozdabianych przez uczniów zaproszeń.6. Wernisaż prac powstałych w ciągu tygodnia z pająkami. Uczniowie występują nie tylko jako artyści-plastycy, są również ekspertami w temacie życia pająków.
 10. 10. Dzień 5Temat zajęć: Czy powinniśmy się bać pająków?Cele operacyjne:-powtórzenie najważniejszych zagadnień z życia pająków-udoskonalanie motoryki małej i dużej-reagowanie w sposób opanowany na porażkę lub zwycięstwo-doprowadzanie do końca prac plastycznych-wdrażanie uczniów do pełnienia funkcji gospodarzy przygotowanej wystawyMateriały i środki potrzebne do zajęć: piłki „kangury”, miękkie klocki, pachołki, piłeczki, tablicekorkowe, zaproszenia na wernisaż, Bristol, podobrazia, farby wodne, pojemniki do wody,1.Dyskusja na temat „Czy powinniśmy się bać pająków”. Zebranie informacji na temat pająków zcałego tygodnia i podsumowanie. Ponowne wypełnienie quizu- sprawdzenie trwałości wiedzy nabytejprzez uczniów (Karta pracy 2)2. Zajęcia na sali gimnastycznej; Tor przeszkód małego pajączka - uczniowie pokonują rzędami torprzeszkód przygotowany przez nauczyciela; Raz dwa trzy pająk patrzy- uczeń- pająk powypowiedzeniu tej sentencji odwraca się do dzieci i obserwuje, które z nich się porusza. Dziecko niepotrafiące stać bez ruchu wypowiada sekwencje razem z pająkiem i pomaga mu odnaleźćporuszające się osoby itd.; Zabawa relaksacyjna- meczący dzień pajączka- nauczyciel opowiadahistorie pajączka a dzieci odwzorowują czynności , które wykonuje pajączek.3.Przygotowanie na podobraziu farbami wodnymi, pracy plastycznej pt. „Pająki nie są wcalestraszne”.4. Wspólne przyklejanie na bristol sylwet pająków, wywieszenie wypisanego przez nauczycielaplakatu zapraszającego na wernisaż prac 5-latków.5.Zapraszanie przedszkolaków z innych grup oraz nauczycieli na wernisaż i przekazywanie imprzygotowanych wcześniej przez nauczyciela i ozdabianych przez uczniów zaproszeń.6. Wernisaż prac powstałych w ciągu tygodnia z pająkami. Uczniowie występują nie tylko jako artyści-plastycy, są również ekspertami w temacie życia pająków.

×