Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Roberto vidal bolaño ceip celeiro

250 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Roberto vidal bolaño ceip celeiro

  1. 1. ROBERTO VIDAL BOLAÑO, como escritor asúa é unha das producións máis importantesdo teatro galego contemporáneo, merecedorado constante recoñecemento de xurados ecrítica, aínda que non toda chegou a serpublicada e outra faino en data tardía.MAR VALE LÓPEZ (5º INFANTIL)OBRAS DESTACADAS1976- Laudamuco, señor de ningures. Análise das estructuras de poder e dosseus resortes esencias, feito non só dende a perspectiva de quen o detenta,senón e sobor de todo, dende a de aqueles que o manteñen.1980- Baliadela da norte ditosa. Esta obra podería ser entendida como o findunha traxectoria de Vidal Bolaño, e así foi desde o punto de vista da escrita.Foi premio Abrente en 1980. Tanto esta obra como Laudamuco, buscaban acomplicidade dun público afeito aos sobreentendidos e aos contidossimbólicos.1993- Saxo Tenor. É un modelo de como suceden as cousas e como soncontadas. A historia comeza cun morto de forma violenta, e a obra iníciasedous anos despois cando un xornalista tenta aclarar a verdade.
  2. 2. VIDAL BOLAÑO E O TEATROEntrou en contacto co teatro no Equipo LUPA (1971), onde fixo de actore xefe de produción. Arredor do 1978 funda Teatro do Antroido, e crea unobradoiro para conseguir intérpretes. Con el comeza a facer ponte entre unpasado sen escenarios e un futuro por descubrir, mediante manifestaciónsparateatrais, entre elas o propio entroido.Artellou un teatro galego que falase do noso pasado e do noso presente.As súas obras mesturan correntes do realismo, simbolismo, surrealismo eexpresionismo. A través do teatro critica o poder e as súas múltiples formas.Formou parte do Centro Dramático Galego, durante varios anos, en elestrea algunas das súas obras. En 1993 regresa a actividades recorrentes: ádramaturxia doutros autores da literatura galega, por exemplo Méndez Ferrín,no que Bolaño combina actores con bonecos e se acompaña de música eproxecións.No 1992 funda Teatro de Aquí, co que pretendía, sen deixar de serteatro de maiorías, presentar as nosas características propias.OBRA- Laudamuco, señor de Ningures (1976).- Bailada da norte ditosa (1980).- Agasallo de sombras (1992).- Cochos (1992).- Dïas de gloria (1992).- Saxo tenor (1993).- Touporroutou da lúa e do sol (Farsa choqueira para actores e bonecos,e viceversa, 1996)- Doentes, premio Rafael Dieste 1997.- Anxeliños. (1997).- Criaturas (2000).- A burla do galo (2000).- Mar revolta. (2001).- Animaliños (2002).- Integral (2003).- Actas escuras (2005), co que recibe o premio do certame Camiño deSantiago de teatro Profesional.
  3. 3. A burla do galoAnxo Fernández Martínez 6º infantil

×