Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Moderný manažment

200 vues

Publié le

Trendy

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Moderný manažment

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Moderný manažment
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Moderný manažment – Manažment – Čo robí manažér – Zásady moderného manažmentu – Efektívnosť – Výkonnosť – Pravidelnosť – Nepravidelnosť – Predvídateľnosť – Byrokracia – Rozhodovanie – Disciplína – Moderný manažment – Výzvy – Zmena – Model riadenia
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Moderný manažment  Manažment – Manažment je proces koordinácie činností skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí, za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou. – Špecifická funkcia pri riadení organizácie, ale tiež pracovníkov, ktorí ju vykonávajú. – Určitý spôsob riadenia ľudí. – Odborná disciplína a odbor štúdia.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Čo robí manažér Manažér Delegovanie Rozhodovanie Organizovanie Kontrola Plánovanie
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Zásady moderného manažmentu Štandardizácia • Minimalizácia odchýlok od štandardov. Špecializácia • Zoskupenie podobných činností do modulových organizačných jednotiek. Koordinácia cieľov • Určenie jasných cieľov prostredníctvom hierarchického rozkladu súvisiacich cieľov a podporných meradiel. Hierarchia • Vytvorenie pyramídy právomoci založenej na obmedzenom rozpätí riadenia. Plánovanie • Vykonanie odhadu dopytov, rozpočtových zdrojov, plánovanie úloh. Kontrola • Sledovanie odchýlok od plánu a ich oprava. Odmeňovanie • Poskytovanie finančných odmien jednotlivcom a tímom za to, že dosiahli určité výsledky. Zdroj: Gary Hamel, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Moderný manažment  Efektívnosť – Nie je iba súbor užitočných nástrojov a techník. – Je to paradigma-viac ako spôsob myslenia, je to svetový názor, hlboké presvedčenie o tom, ktoré typy problémov stojí za to riešiť. – Bol vyvinutý na paradigme efektívnosti = riešení problémov neefektívnosti.  Výkonnosť – Pomáha zásadným spôsobom zvyšovať výkonnosť podnikov.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Moderný manažment  Pravidelnosť – Sústreďuje sa na jeden problém: ako maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivosť. – Vďaka pravidelnosti je práca manažérov ľahšia, lebo pomáha odstraňovať odchýlky a formulovať predpovede.  Nepravidelnosť – Stále viac však platí, že žijeme v nepravidelnom svete, v ktorom nepravidelní ľudia používajú nepravidelné prostriedky, ktoré prinášajú nepravidelné zisky. – V 21. storočí pravidelnosť neprináša prvoradú výkonnosť.  Predvídateľnosť – Ak je cieľom organizácie vytvoriť organizáciu, ktorá je vysoko prispôsobivá a ľudská, tieto zásady sú nedostatočné a často aj škodlivé.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Byrokracia  Byrokracia – S rastom produktivity rastie aj byrokracia: • štandardizované postupy • nalinkované popisy práce • hierarchická organizačná štruktúra • hierarchické ciele
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Byrokracia  Byrokracia – Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. – Je ostatným systémom nadriadený čo do presnosti, stability, stupňa dosahovanej disciplíny a spoľahlivosti. – Umožňuje tak vysoký stupeň vypočítateľnosti výsledkov pre vedenie organizácie a pre tých, ktorí s týmito organizáciami jednajú. – Taylor, Fayol, Weber-sú už 90 rokov mŕtvi.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Byrokracia  Byrokracia – V tejto definícii je odhalená ideológia manažmentu-kontrolizmus, ktorý i po 100 rokoch ostáva základným filozofickým kameňom prakticky každej väčšej organizácie. – Výhody prístupu: presnosť, stabilita, disciplína, spoľahlivosť. – Sú to pozitíva, ale vo väčšine odvetví sú dnes samozrejmosťou. – Sú potrebné pre konkurencieschopnosť, ale pre získanie zásadnejšej výhody nestačia.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – Zápal a iniciatíva nie sú jedinými obeťami kontroly. – Sú nimi aj adaptabilita a inovácia. – Vo väčšine firiem je strategické plánovanie a prideľovanie zdrojov centralizované, čo je fakt, ktorý obmedzuje pružnosť. – Hŕstka ľudí vo vedení tak môže zablokovať zmeny. – Štruktúry riadené zhora nadol, sú pre kreativitu škodlivé. – Je vylúčené, aby existovala organizácia, ktorá je adaptabilná, inovatívna a motivujúca, pokiaľ reťazec moci vychádza zhora, pokiaľ veľkí šéfovia menujú menších šéfov, pokiaľ hŕstka ľudí zodpovedá za dôležité rozhodnutia a pokiaľ zamestnanci zodpovedajú vedeniu a nie opačne. – Organizácie postavené na ideológii, ktorá preventívne a štrukturálne dáva moc menšine a odoberá ju väčšine, nebude mať v budúcnosti šancu na úspech.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Disciplína  Disciplína – Disciplína je dobrá vec „čo“, problém je však s tým „ako“. – Pre udržanie disciplíny musia byť splnené 4 podmienky: • Zamestnanci prvej línie sú zodpovední za výsledky. • Členovia tímu majú neustály prístup k aktuálnym údajom o výkonnosti. • Majú rozhodovaciu právomoc v kľúčových premenných, ktoré ovplyvňujú úroveň výkonnosti. • Existuje pevné spojenie medzi výsledkami, odmenami a uznaním.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Disciplína  Disciplína – Žiadna organizácia nemôže dlho prežiť bez podpory silnej disciplíny. – Väčšina organizácii je však riadená príliš (manažéri sa snažia riadiť veľa vecí a dôkladne) a zle (riadenie prichádza od nadriadených a predpisov a nie od ostatných kolegov). – Konečným efektom je pracovisko s minimom dôvery, kde jednotlivci nemôžu robiť samostatné inteligentné rozhodnutia. – Prečo ešte nemáme pre klasickú byrokraciu efektívnu konkurenciu? – Pretože táto ideológia je hlboko zakorenená v systémoch a procesoch manažmentu.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Moderný manažment  Moderný manažment – Úlohou manažérov v minulosti bolo, aby zaistili dodržiavanie predpisov, minimalizáciu odchýlok, plnenie kvót, potrestanie flákačov. – Zamestnanci vyrábali produkty a služby, manažéri vyrábali riadenie, tak je to aj dnes. – Výhody prístupu: presnosť, stabilita, disciplína, spoľahlivosť. – Sú to pozitíva, ale vo väčšine odvetví sú dnes samozrejmosťou. – Sú potrebné pre konkurencieschopnosť, ale pre získanie zásadnejšej výhody nestačia.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Moderný manažment Náš pokrok je doposiaľ obmedzovaný našimi manažérskymi paradigmami-efektívnosť a byrokracia.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Výzvy  Výzvy – Dnes naše organizácie stoja pred novými výzvami: • zrýchľujúce tempo zmien • hyperkonkurencia • komodizácia znalostí • neustále narastajúce požiadavky na sociálnu zodpovednosť – Pre zvládnutie týchto nových nárokov je potreba viac než len schopnosť riadiť. – Potrebujeme organizácie, ktoré sú plné zápalu a kreativity a zároveň poddajné. – Takéto organizácie sa s byrokraciou vôbec nezlučujú.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Zmena Cieľom budúcnosti manažmentu nie je potvrdiť platnosť dnešných postupov manažmentu, ale pracovať na ich premene.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Zmena  Zmena – Manažéri na celom svete sa v priebehu posledných 10 rokov snažili vymiesť neefektivitu z prevádzkových postupov firiem. – Iba málo organizácií venuje rovnaké množstvo energie a predstavivosti výzve, ktorou je zásadná premena ich procesov riadenia. – Dnes sa musíme postaviť faktu, že sám manažment je bažinou plnou neefektivity. – Chyby manažmentu sú najnákladnejšie. – V globálnej ekonomike nie je miesto, kde by sa neefektivita mohla skryť, takže tie firmy, ktoré ju nedokážu znížiť, budú nakoniec vo veľkej nevýhode.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Model riadenia To, čo najviac obmedzuje výkonnosť vašej organizácie nie je prevádzkový model, ani podnikateľský model ale jeho model riadenia!
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Model riadenia Byť lepší, pohotovejší, lacnejší, rýchlejší už dnes nestačí. Je treba zmeniť model riadenia organizácie.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Knihy  Gary Hamel & Bill Green – Budúcnosť manažmentu  Gary Hamel – Na čom dnes záleží
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×