Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zamestnanci 20. storočia

65 vues

Publié le

Trendy

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Zamestnanci 20. storočia

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Zamestnanci 20. storočia
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Zamestnanci 20. storočia – Zamestnanci – Produktivita ľudí
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnanci – Najprv stratili priamy kontakt so zákazníkom. – Neskôr nechali druhých optimalizovať svoj výkon. – Potom stratili kontakt s koncovým produktom. – Úlohy sa zužovali a špecializovali, zamestnanci strácali emocionálny vzťah k produktom. Výsledok: oslabený pocit zodpovednosti za kvalitu produktu a jeho funkčnosť.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnanci – Veľkosť a rozsah výroby vzdiaľovali zamestnancov od spolupracovníkov. – Tým stratili celosystémový pohľad na výrobný proces. – Zväčšila sa priepasť medzi robotníkmi a majiteľmi. – Roztrieštili sa informácie. – O výkonnosti vedeli iba na úrovni robotníkov a nie firmy ako celku. – Robotníci nemali prehľad o finančnej situácii firmy. – Mali nepatrnú zodpovednosť za výsledky. – Preto iba ťažko pociťovali spoluzodpovednosť za výkonnosť firmy.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnancom – Chýbajú informácie – Postrádajú kontext – Sú odtrhnutí od: • zákazníkov • spolupracovníkov • konečných produktov • vlastníkov • financií
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Zamestnanci Industrializácia sa stala prekážkou tvorivosti zamestnancov.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Zamestnanci Pretože zamestnanci boli zbavení schopnosti vykonávať kontrolu zvnútra, musia prijímať kontrolu zhora. Výsledok: nezáujem.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Zamestnanci Existuje taká myšlienka. Možno „manažérov“ potrebujeme preto, že máme „zamestnancov.“ Zamestnanci potrebujú manažérov preto, lebo nie sú schopní samoregulácie.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Zamestnanci  V 20. storočí sa tisíce vrcholových manažérov rozhodlo, že budú organizovať svoje firmy byrokraticky, čo viedlo k vytvoreniu hierarchie a efektov zhubných pre inovácie. Výsledok: nevďační zamestnanci, ohromené inovácie, nepružné organizácie.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Zamestnanci Keď sa zamestnanci nemôžu vyjadriť k dôležitým veciam, prestanú sa o veci zaujímať.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Produktivita ľudí  Firma – České podniky disponujú veľkými rezervami v oblasti produktivity. – Ukázalo sa, že 110 pracovných dní v roku, teda 49% pracovnej doby, je strávených neproduktívne.  Manažéri – Na stratách produktivity sa najväčšou mierou podieľa nedostatočné plánovanie a chýbajúce riadenie. – 13% sa na nízkej produktivite podieľa nedostatočné vedenie a zlé pochopenie vedúcej úlohy. – Riaditelia a vedúci manažéri často riadia pasívne a iba zriedka vykonávajú kontrolu a koordináciu práce. – Administratíve venujú 44% svojho času. Zdroj: Špačková, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner, 1999 Zdroj: Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, 2008, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner (Špačková, 1999)
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Produktivita ľudí  Zamestnanci – Zamestnanci nevedia čo sa presne od nich očakáva, spravidla preto, lebo to nevedia ani ich nadriadení. – Pre zvýšenie produktivity je okrem iného treba stanoviť jednoznačné výkonnostné a kvalitatívne ciele pre každého zamestnanca. Zdroj: Špačková, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner, 1999 Zdroj: Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, 2008, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner (Špačková, 1999)
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Produktivita ľudí Pokiaľ by sme si mali vybrať jedinú otázku, ktorou sú manažéri 21. storočia posadnutí najviac, bola by to táto: Otázka je neškodná, kto by nechcel mať vysokú produktivitu ľudí? Zároveň je však zaťažená myslením priemyselného veku: Ako my (manažment) dostaneme viac (jednotiek produkcie za hodinu) zo svojich ľudí (jednotlivcov, ktorí sú povinní riadiť sa našimi príkazmi)? Ako dosiahnuť zo svojich ľudí viac?
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Produktivita ľudí Ľudia pociťujú najväčšie nadšenie, keď robia veci, ktoré robiť chcú. Je iróniou, že model riadenia, ktorý je v tejto otázke zahrnutý, prakticky „zaručuje“, že firma nikdy zo svojich ľudí nedostane to najlepšie.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×