Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
© RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk
Koučovanie
© RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk
Program
 Koučovanie
– Dôvody koučovania
– Princípy koučovania
– Komunikácia
– ...
© RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk
Dôvody koučovania
© RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk
Dôvody koučovania
 Dôvody koučovania
– Predmet koučovania
– Stará definícia pr...
© RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk
Predmet koučovania
 Predmet koučovania
– Tri oblasti pracovného života:
• Osob...
© RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk
Stará definícia práce
 Stará definícia práce
– Čo musím urobiť verzus čo chcem...
© RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk
Stará definícia práce
Stará definícia práce hovorí, že pracovať znamená niečo r...
© RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk
Stará definícia práce
 Stará definícia práce
– Práca je spájaná s výsledkami p...
© RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk
Stará definícia práce
 Stará definícia práce
– Čo zvyšuje nespokojnosť s práco...
© RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk
Nová definícia práce
 Nová definícia práce
– Robiť svoju prácu nestačí.
– Pok...
© RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk
Nová definícia práce
Nová definícia práce hovorí, že práca je proces, pri ktor...
© RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk
Nová definícia práce
 Nová definícia práce
– Čo zvyšuje radosť z práce?
• Keď...
© RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk
Rozhodovanie
 Rozhodovanie
– Manažéri majú dva problémy
• Nedostatok času na ...
© RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk
Tri princípy rozhodovania
 Tri princípy rozhodovania
– Princíp rázcestia
• Ná...
© RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk
Tri princípy rozhodovania
 Tri princípy rozhodovania
– Princíp účelu
• Ľudia ...
© RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk
Tri princípy rozhodovania
 Tri princípy rozhodovania
– Princíp negácie
• Keď ...
© RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk
Konflikty
 Konflikty
– Situácie
• Nie sú dôležité pre koučovaného.
• Vyriešim...
© RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk
Konflikty
 Konflikty
– Riešenie konfliktu
• Napísať konflikt, dôvod konfliktu...
© RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk
Zaobchádzanie s krízami
 Zaobchádzanie s krízami
– Pri kríze vznikne tunelové...
© RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk
Zaobchádzanie s krízami
 Zaobchádzanie s krízami
– Riešenie krízy
• Pokračova...
© RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk
Problém
Keď odmotáme toaletný papier, dostaneme sa k jadru, ktoré je
nám presn...
© RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk
Problém
Žiadne správanie samo o sebe nie je problémom.
Až negatívne hodnotenie...
© RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk
Ne-problém
 Ne-problém
– Sú ciele.
– Keď ich máme k dispozícii, nepotrebujeme...
© RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk
Pozitívna predstava
Cieľ: Zbaviť sa obmedzení a psychických blokov.
Predstavte...
© RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk
Prerámcovanie
Všetko, čo je nejaké, môže byť onaké.
Petr Parma
© RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk
Prerámcovanie
 Prerámcovanie
– Ocenenie a využívanie zdrojov
• To, že ste za ...
© RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk
Možnosti a príležitosti
Nemusíte mať problém, treba hovoriť o možnostiach
a pr...
© RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk
Možnosti a príležitosti
Kaučovanie sa nezameriava na chyby, ktoré sa stali, al...
© RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk
Princípy koučovania
© RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk
Princípy koučovania
 Princípy koučovania
– Viera
– Láska
– Nápady
– Pristihni...
© RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk
Viera
 Viera
– Potrebujete niečo viac, niečo vo svojom srdci-vieru, že ten dr...
© RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk
Viera
 Viera
– Úloha kouča je odovzdať koučovanému nástroje, pomocou ktorých
...
© RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk
Láska
 Láska
– Väčšina našich činností má korene buď v láske, alebo strachu.
...
© RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk
Nápady
Kouč slúži ako svedomie koučovaného.
Kouč reprodukuje nápady koučovanéh...
© RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk
Pristihnite ich
 Pristihnite ich
– Ľudia chcú robiť dobre.
– Niekedy potrebuj...
© RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk
Pochvala
 Pochvala
– Týždeň sledujte zamestnancov a robte si poznámky, čo rob...
© RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk
Komunikácia
© RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk
Komunikácia
 Komunikácia
– Komunikácia
– Pozitívne výroky
– 3P
– 4 stránky ko...
© RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk
Komunikácia
 Komunikácia
– Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej o...
© RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk
Pozitívne výroky
 Pozitívne výroky
– Všetko, čo v živote dosiahnete je tvoren...
© RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk
3P
Pozdraviť Poďakovať Pochváliť
© RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk
4 stránky komunikácie
Cieľ
Odkaz
na vzťah
Správa
o sebe
Obsah
Zdroj: Maren Fis...
© RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk
Transpozícia
 Transpozícia
– Znamená, že nemusíme súhlasiť s názorom niekoho ...
© RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk
Transpozícia
Nepočúvajte veľmi, čo vám ľudia hovoria.
Premýšľajte o tom, čo vá...
© RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk
Priebeh rozhovoru
 Priebeh rozhovoru
– Vyjasnite si cieľ rozhovoru.
– Zhromaž...
© RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk
Udržujte si prehľad
 Udržujte si prehľad
– Štruktúrovanie rozhovoru
• Kontakt...
© RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk
Štruktúrovanie rozhovoru
 Štruktúrovanie rozhovoru
– Kým začneme, poznajú sa ...
© RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk
Štruktúrovanie obsahu
Model 3x4
Odborné a
tématické
kompetencie
Organizácia a
...
© RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk
Zaujímajte stanovisko
 Zaujímajte stanovisko
– Oceňujte záujem
• Uhmm ... Áno...
© RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk
Komunikačné bariéry
 Vyhýbajte sa komunikačným bariéram
– Prikazovanie a vyža...
© RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk
Otázky systemika
Otázky
systemika
Inštruktívne
Zúžuje
Zisťovacie
Možnosti
part...
© RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk
Zisťovacie otázky
Zisťovacie
otázky
Negatívne
Na problém
Neutrálne
Na zmenu
zm...
© RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk
Konštruktívne otázky
 Konštruktívne otázky
– Cirkulárne otázky
• Čo by poveda...
© RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk
Postup koučovania
© RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk
Postup koučovania
 Postup koučovania
– Postup
– Pozitívne naladenie
– Ciele
–...
© RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk
Postup
Budovanie kontaktu
a vytvorenie
orientácie.
Sme partneri za
jasných a
f...
© RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk
Postup
 Prvá schôdzka
– Môžeme komunikovať telefónom, mailom, dopisom, chatom...
© RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk
Postup
 Druhá schôdzka-pravidlá hry, práva a povinnosti
– Zoznam disciplín a ...
© RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk
Postup
 Stretnutie s koučovaným
– Počúvanie
• Kladenie otázok.
• Pýtanie sa.
...
© RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk
Pozitívne naladenie
Pozitívne naladenie vytesňuje negatívne myšlienky a pocity.
© RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk
Ciele
Často uvažujeme o tom, ako zariadiť, aby nebolo to, čo nechceme,
namiest...
© RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– Realistické
– Časovo obmedzené
– Merateľné
– Vyzývavé
– Splnit...
© RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk
Ciele
Vysnený
cieľ
Konečný
cieľ
Výkonnostný cieľ
Pracovný cieľ
Ciele sa ľahko ...
© RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– Sled malých postupných krokov.
– Aby neboli vnímané ako jednod...
© RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– Ciele nemusia nutne určovať smer vývoja.
– Ciele môžu mať rôzn...
© RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk
Akcia
Akékoľvek množstvo vedomostí je zbytočné, pokiaľ nezačnete
konať.
© RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk
Akčný plán
 Akčný plán
– Je nástrojom
• Premeny slov v konkrétne úmysly.
• Pr...
© RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk
Škálovanie
 Škálovanie
– Kde v súčasnosti som?
• Podľa čoho poznám, že som v ...
© RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk
Obmedzenia
 Obmedzenia
– Čas
• Teraz nie je vhodná doba ...
• Ale ja to chcem...
© RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk
Všetko sa dá urobiť teraz
Ak chceš poznať svoju minulosť, pozri sa na svoju sú...
© RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk
Všetko sa dá urobiť teraz
 Všetko sa dá urobiť teraz
– Minulosť a budúcnosť s...
© RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk
Všetko sa dá urobiť teraz
 Všetko sa dá urobiť teraz
– Súčasnosť
• Najviac sm...
© RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk
Merať zlepšenia
 Merať zlepšenia
– Je meranie výkonu objektívne?
– Zasahujú d...
© RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk
Spätná väzba
 Spätná väzba
– Je tým najdôležitejším.
– Nesmie byť nikdy prekv...
© RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk
Hodnotenie-reflektovanie
 Hodnotenie
– Je posudzovanie hodnoteného
vo vzťahu ...
© RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk
Kritika-budúci cieľ
 Kritika-budúci cieľ
– Kritika je negatívne hodnotenie.
–...
© RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk
Pochvala
 Pochvala
– Vždy je potrebné zmieniť sa o každom zlepšení a vyzdvihn...
© RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk
Pochvala
Pochvala je silnejšia zbraň ako kritika.
Jiři Suchý, Pavel Náhlovský
© RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk
Výsledok koučovania
 Výsledok koučovania
– Myšlienkové obohatenie.
– Vzťahové...
© RNDr. Marta Krajčíová 80 www.krajciova.sk
Koniec projektu
 Koniec projektu
– Overiť si, či boli splnené ciele a či vaša...
© RNDr. Marta Krajčíová 81 www.krajciova.sk
Knihy
 John Whitmore
– Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti
 W...
© RNDr. Marta Krajčíová 82 www.krajciova.sk
Knihy
 Michaela Daňková
– Koučování, kdy, jak a proč
 Myrilyn Atkinson, Rae ...
© RNDr. Marta Krajčíová 83 www.krajciova.sk
RNDr. Marta Krajčíová
konzultantka Business Process Management
e-mail: mail@kr...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Koučovanie-2

57 vues

Publié le

Manažment

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Koučovanie-2

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Koučovanie
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Koučovanie – Dôvody koučovania – Princípy koučovania – Komunikácia – Postup koučovania
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Dôvody koučovania
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Dôvody koučovania  Dôvody koučovania – Predmet koučovania – Stará definícia práce – Nová definícia práce – Rozhodovanie – Tri princípy rozhodovania – Konflikty – Zaobchádzanie s krízami – Problém – Ne-problém – Pozitívna predstava – Prerámcovanie – Možnosti a príležitosti
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Predmet koučovania  Predmet koučovania – Tri oblasti pracovného života: • Osobná motivácia a pripravenosť k výkonu. • Zachádzanie s autoritami a s mocou. • Prežívanie a správanie sa v konfliktoch.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Stará definícia práce  Stará definícia práce – Čo musím urobiť verzus čo chcem robiť. – Čo robím pre peniaze. – Splniť úlohy, urobiť to, čo je potrebné. – Urobiť to, čo chce odomňa mne šéf. – To, čo robím je pre mňa ťažké a náročné. – Dosiahnuté výsledky. – Vykonanie pridelenej úlohy. – Povinnosť, záväzok. – Zodpovednosť.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Stará definícia práce Stará definícia práce hovorí, že pracovať znamená niečo robiť.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Stará definícia práce  Stará definícia práce – Práca je spájaná s výsledkami práce. – Práca, nie je to isté ako výkon. – Keď sa naše „Druhé ja“ niekedy skutočne presadilo, všetko išlo ľahšie a my sme podávali vynikajúci výkon, mali sme spontánny záujem učiť sa a práca nás tešila bez ohľadu na jej výsledky. – Príliš často si myslíme, že radosť z práce musíme položiť na oltár excelentného výkonu. – Väčšina z nás vie z vlastnej skúsenosti, že najlepší výkon podávame, keď nás to, čo robíme teší.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Stará definícia práce  Stará definícia práce – Čo zvyšuje nespokojnosť s prácou? • Keď som v konflikte so spolupracovníkmi. • Keď na svoju prácu nestačím. • Keď na prácu nemám dosť času a nemôžem odviesť dobrú prácu. • Keď sa odo mňa chce, aby som niečo bez zjavného dôvodu menila. • Keď sa stane práca rutinná a nemám sa už čo učiť. • Keď mám pocit, že všetko čo urobím, niekto hodnotí. • Keď si sama seba nevážim, alebo keď si ma nevážia iní. • Keď sa mi veci vymknú z rúk a ja iba hasím požiar. • Keď si naberiem príliš veľa práce. • Keď som príliš emocionálne viazaná na výsledky. • Keď mi ľudia nedôverujú.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Nová definícia práce  Nová definícia práce – Robiť svoju prácu nestačí. – Pokiaľ práca neumožňuje zamestnancovi získavať nové know how, je mrhaním jeho času. – Dôležitejšie než práca samotná, je rast a rozvoj ľudí. – Výsledkom učenia je zmena toho, kto sa učí, bez ohľadu na to, či vznikajú výsledky. – Stará definícia práce hovorí, že znalosti používame tak, aby prinášali zisk.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Nová definícia práce Nová definícia práce hovorí, že práca je proces, pri ktorom dochádza k rozvoju schopností, ktoré majú umožniť lepšie a ľahšie dosahovať výsledky v budúcnosti.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Nová definícia práce  Nová definícia práce – Čo zvyšuje radosť z práce? • Keď do nej dám celé srdce. • Keď robím niečo pre niekoho, komu chcem urobiť radosť. • Keď si rozumiem so spolupracovníkmi. • Keď celý tím pracuje spoločne na spoločnom cieli. • Keď viem, že moja práca je užitočná a ostatní ju oceňujú. • Keď môžem robiť čo chcem. • Keď ma nikto neobmedzuje a do ničoho nenúti. • Keď sa mi moja práca páči.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – Manažéri majú dva problémy • Nedostatok času na prípravu a premyslenie rozhodnutia. • Nemajú sa s kým poradiť.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Tri princípy rozhodovania  Tri princípy rozhodovania – Princíp rázcestia • Nás včas zastaví a prinúti nás uvažovať, ktorou cestou pokračovať. • Vtip je v tom, že v každodenných činnostiach prechádzame každú chvíľu cez nejaké rázcestie bez povšimnutia. • Ideme ďalej a pritom sa zbavujeme nevedomky možnosti voľby. • Môže to byť tak, aj onak!
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Tri princípy rozhodovania  Tri princípy rozhodovania – Princíp účelu • Ľudia v každodenných situáciach konajú a neuvedomujú si účel, ktorý by mali svojim konaním sledovať. • Čo tým sledujem?
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Tri princípy rozhodovania  Tri princípy rozhodovania – Princíp negácie • Keď nás niekto alebo niečo núti sa rozhodnúť, rozhodneme sa tak, že zdržíme akékoľvek rozhodnutie. • Je naozaj potrebné teraz rozhodnúť? • Mám to rozhodnúť ja? • Nemusím robiť nič!
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Konflikty  Konflikty – Situácie • Nie sú dôležité pre koučovaného. • Vyriešime ich neskôr. • Treba riešiť, hľadáme riešenia.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Konflikty  Konflikty – Riešenie konfliktu • Napísať konflikt, dôvod konfliktu a dôležitosť konfliktu. • Napísať problém a obodovať problém. • Napísať situácie, kedy som sa vyhla konfliktu a dôvod, prečo som nechcela ísť do konfliktu. • Napísať dôležitosť situácie, prečo som nechcela ísť do konfliktu.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Zaobchádzanie s krízami  Zaobchádzanie s krízami – Pri kríze vznikne tunelové videnie. – Kríza sa vyznačuje bezmocnosťou. – Spúšťačom krízy môžu byť: IdentitaPráca a výkon Sociálna sieť Telo Materiálne zabezpečenie Normy a hodnoty Zdroj: Maren Fischer Epe, Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení, Portál 2006
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Zaobchádzanie s krízami  Zaobchádzanie s krízami – Riešenie krízy • Pokračovať ako doteraz. • Prijatie krízy-bezvýchodiskovosť. • Nové nasmerovanie-nové perspektívy a ciele. – Rozoznanie a uvolnenie začarovaného kruhu • Zmeniť vnútorný postoj a hodnotenie. • Zmeniť vlastné správanie alebo situáciu. • Úplne opustiť herné pole. – Otázky týkajúce sa osobnosti a učenia • Prečo je také ťažké zmeniť vlastné správanie? • Prečo prepadáme starým zvyklostiam? • Je vôbec možné, aby sa človek v podstatných aspektoch osobnosti zmenil? • Ako môže človek ovplyvniť svoje pocity?
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Problém Keď odmotáme toaletný papier, dostaneme sa k jadru, ktoré je nám presne na to, na čo je nám odmotaný papier. Problém náleží minulosti a prítomnosti. Problém je popis nežiadúceho stavu.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Problém Žiadne správanie samo o sebe nie je problémom. Až negatívne hodnotenie správania vytvára problém.
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Ne-problém  Ne-problém – Sú ciele. – Keď ich máme k dispozícii, nepotrebujeme popis problému. – Ne-problém je popis stavu žiaduceho. – Ne-problém je omnoho zaujímavejší ako problém. – Kaučovanie predstavuje aktívny prístup k problémom. Koučovanie je o tom, ako z problému urobiť ne-problém.
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Pozitívna predstava Cieľ: Zbaviť sa obmedzení a psychických blokov. Predstavte si, že ste pri jaskyni, kde na začiatku necháte batoh s problémami a pri jazierku pijete vodu z pohára, ktorý napĺňa vaše túžby a hodnoty.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Prerámcovanie Všetko, čo je nejaké, môže byť onaké. Petr Parma
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Prerámcovanie  Prerámcovanie – Ocenenie a využívanie zdrojov • To, že ste za týchto podmienok tak dlho vydržali, ukazuje vašu silu, vytrvalosť. • Ako ste to dokázali? Čo to ovplyvnilo? Kto Vám pomohol? – Ocenenie problému • Aký zmysel, alebo úžitok tento problém vytvára? • Aké pozitívne vplyvy tento problém má? – Nastaviť širokú časovú zmenu perspektívy • Keď sa na to pozriete z dlhodobého hľadiska, priniesol vám tento problém úžitok? Aký? – Písať príbehy o úspechu • Čo by ste napísali po rokoch o probléme a úspechu, ktorý vám priniesol?
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Možnosti a príležitosti Nemusíte mať problém, treba hovoriť o možnostiach a príležitostiach, ako sa zlepšiť, ako dosiahnuť posun k lepšiemu.
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Možnosti a príležitosti Kaučovanie sa nezameriava na chyby, ktoré sa stali, ale na príležitosti, ktoré prídu.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Princípy koučovania
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Princípy koučovania  Princípy koučovania – Viera – Láska – Nápady – Pristihnite ich – Pochvala
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Viera  Viera – Potrebujete niečo viac, niečo vo svojom srdci-vieru, že ten druhý je v podstate kompetentný. – Keď si začne veriť, stačí mu dať priestor a robiť pre neho to, čo chce on, nie to, čo si myslíme, že by mal chcieť.
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Viera  Viera – Úloha kouča je odovzdať koučovanému nástroje, pomocou ktorých dokáže byť lepší. – Jedným zo základných nástrojov je viera vo vlastné schopnosti. – Ľudia potrebujú niekoho, kto im verí a podporuje ich vieru v seba samého. – Keď im dáte vieru, máte polovicu práce za sebou. Neexistuje nič, čo by bolo silnejšie ako to, v čo veríte. Paul Birch
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Láska  Láska – Väčšina našich činností má korene buď v láske, alebo strachu. – Láska je spojená s veľkým množstvom emocionálnej záťaže, ktorú treba mať pod kontrolou a v rovnováhe. Ľudia viac uvolňujú vlastné emócie (pozitívne aj negatívne) a lepšie zvládajú emócie druhých-keď sú koučovaní.
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Nápady Kouč slúži ako svedomie koučovaného. Kouč reprodukuje nápady koučovaného.
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Pristihnite ich  Pristihnite ich – Ľudia chcú robiť dobre. – Niekedy potrebujú poradiť. – Keď ich pristihnete pri tom, ako robia niečo dobre, budú si to pamätať a nabudúce sa budú snažiť ešte viac.
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Pochvala  Pochvala – Týždeň sledujte zamestnancov a robte si poznámky, čo robia dobre a čo zle a povedzte im to. – Oceniť zamestnancov pri práci, keď niečo robia dobre. – Je to cesta k posilneniu ich sebadôvery a tým k pozitívnemu prijímaniu i kritických informácií a podnetov. – Využívať to ako hnaciu silu sústavného sebazdokonaľovania. – Potom sa rozhodnite, či sa zameráte na pozitívny, alebo negatívny spôsob vedenia.
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Komunikácia
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Komunikácia  Komunikácia – Komunikácia – Pozitívne výroky – 3P – 4 stránky komunikácie – Transpozícia – Priebeh rozhovoru – Udržujte si prehľad – Štruktúrovanie rozhovoru – Štuktúrovanie obsahu-model 3x4 – Zaujímajte stanovisko – Komunikačné bariéry – Otázky systemika – Zisťovacie otázky – Konštruktívne otázky
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Komunikácia  Komunikácia – Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života: • Spokojnosť s prácou. • Spolupráca. • Prežitie ľudí v spoločenstve. • Dobré medziľudské vzťahy. • Profesionálny úspech. Všetko, čo sa deje medzi ľuďmi je komunikácia. Petr Parma
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Pozitívne výroky  Pozitívne výroky – Všetko, čo v živote dosiahnete je tvorené myšlienkami. – Tvorba zahŕňa tri faktory: • Myšlienka • Slovo • Skutok – Slovom začína pozitívny prístup. Slová pomáhajú rodiacim sa myšlienkam na svet. Protagoras
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk 3P Pozdraviť Poďakovať Pochváliť
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk 4 stránky komunikácie Cieľ Odkaz na vzťah Správa o sebe Obsah Zdroj: Maren Fischer-Epe, Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení, Portál 2006
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Transpozícia  Transpozícia – Znamená, že nemusíme súhlasiť s názorom niekoho iného, ale musíme sa naučiť čo najviac poznať, ako premýšľa a čo asi cíti. – Účelom transpozície je nielen možnosť „pozrieť sa do vnútra“ druhého človeka, ale hlavne efektívne komunikovať. – Základné otázky: • Čo si myslím (myslenie). • Čo cítim (pocity). • Čo chcem (vôľa).
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Transpozícia Nepočúvajte veľmi, čo vám ľudia hovoria. Premýšľajte o tom, čo vám chcú povedať. Petr Parma
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Priebeh rozhovoru  Priebeh rozhovoru – Vyjasnite si cieľ rozhovoru. – Zhromaždite argumenty. – Preverte argumenty. – Vyjasnite si rámcové podmienky. – Buďte presvedčivý. – Zdôrazňujte obojstranné výhody.
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Udržujte si prehľad  Udržujte si prehľad – Štruktúrovanie rozhovoru • Kontakt a orientácia, situácia a ciele, riešenie, prevedenie do praxe. – Štruktúrovanie obsahu • Model 3x4 – Práca s obrazmi • Kartičky, flipchard, emotikony, vizualizácia osôb, vzťahov...
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Štruktúrovanie rozhovoru  Štruktúrovanie rozhovoru – Kým začneme, poznajú sa všetci prítomní? – Zaujímalo by ma, kto tu má akú úlohu. – Rada by som počula najprv stručný prehľad. – Rada by som stručne zhrnula. – Čo sme vyriešili? – Ako sme zatiaľ ďaleko? – Chcela by som si vyjasniť, čo je vybavené? – Na čom sme sa presne dohodli? – Ako budeme postupovať? – Aký je náš ďalší krok?
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Štruktúrovanie obsahu Model 3x4 Odborné a tématické kompetencie Organizácia a riadenie procesov Sociálne a personálne kompetencie Strategické kompetencie Osoba Tím Organizácia Zdroj: Maren Fischer-Epe, Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení, Portál 2006
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Zaujímajte stanovisko  Zaujímajte stanovisko – Oceňujte záujem • Uhmm ... Áno ... Som samé ucho ... Rozumiem ... – Obsahové porozumenie • Rada by som zhrnula ... • Pokiaľ vám dobre rozumiem ... – Emocionálne pochopenie • Teraz by mal raz pán Majer vidieť, ako to bude zvládať bez vás .... • Vy ste už svoj diel práce odviedli .... – Zaujmite stanovisko • Tejto upomienke by som každopádne odporovala ... – Poskytujte spätnú väzbu • V tejto otázke pôsobíte netrpezlivo ...
 50. 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Komunikačné bariéry  Vyhýbajte sa komunikačným bariéram – Prikazovanie a vyžadovanie. – Varovanie a strašenie. – Moralizovanie a kázanie. – Dávanie rád a návodov. – Poučovanie a agumenty. – Súdenie, kritika, obviňovanie. – Pochlebovanie, výčitky. – Posmech, nádavanie. – Interpretovanie, diagnostika. – Ukľudňovanie, súcit. – Zisťovanie, výsluch. – Prerušenie, nezáujem.
 51. 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk Otázky systemika Otázky systemika Inštruktívne Zúžuje Zisťovacie Možnosti partnera Zúžuje, neovplyvňuje Konštruktívne Rozširuje
 52. 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Zisťovacie otázky Zisťovacie otázky Negatívne Na problém Neutrálne Na zmenu zmyslu problému Pozitívne Na zdroje Na výnimky
 53. 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk Konštruktívne otázky  Konštruktívne otázky – Cirkulárne otázky • Čo by povedal XY, keby sa dozvedel, že ste úspešný? – Otázky na hypotetické riešenie • Predpokladajme, že sa stal zázrak a vy ste úspešný. • Čo by ste robili ináč? • Ako by ste to prežívali? – Otázky na alternatívy • Predpokladajme, že nájdete správnu cestu, ako knihu využiť. • Vypísali by ste si najdôležitejšie pasáže? • Nechali knihu pôsobiť na vás a verili by ste jej?
 54. 54. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk Postup koučovania
 55. 55. © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk Postup koučovania  Postup koučovania – Postup – Pozitívne naladenie – Ciele – Akcia – Akčný plán – Škálovanie – Obmedzenia – Všetko sa dá urobiť teraz – Merať zlepšenia – Spätná väzba – Hodnotenie-reflektovanie – Kritika-budúci cieľ – Pochvala – Výsledok koučovania – Koniec projektu
 56. 56. © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk Postup Budovanie kontaktu a vytvorenie orientácie. Sme partneri za jasných a férových podmienok. Budovanie kontaktu. Vytváranie bezpečia a orientácie. Ujasnenie zákazok, rolí a rámcových podmienok. Preskúmanie zhody. Rozpracovanie situácie. O čo nám presne ide? Čo by som chcel dnes dosiahnuť? Pochopenie klientovej situácie a jeho potrieb. Triedenie a stanovenie priorít. Prehodnotenie. Formulovanie cieľov a tvorba kontraktu. Práca na riešení. Čo potrebujete pre dosiahnutie cieľa? Využitie zdrojov. Zhromažďovanie predstáv a riešení. Prehrávanie variantov riešenia. Vyhodnotenie variantov riešenia. Zaistenie-realizácia. Ako zaistíme realizáciu? Zhrnutie, prehľad. Preskúmanie výdajov, námietok a rizík. Konkretizácia, uskutočnenie. Ukončenie spolupráce. Zdroj: Maren Fischer - Epe, Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení, Portál 2006
 57. 57. © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk Postup  Prvá schôdzka – Môžeme komunikovať telefónom, mailom, dopisom, chatom. – Ak sa stretávame osobne-dohodnúť miesto schôdzky. – Treba vopred zistiť zdroje a prostriedky a či sú nahraditeľné a ako podporujú splnenie cieľov? – Koučovanie nie je tom, že som koučovanému kedykoľvek k dispozícii, kedy si praje. – Koučovanie je dvojitý proces-treba to stanoviť na začiatku. – Treba dohodnúť stretnutie, kde sa dohodnú pravidlá hry-práva a povinnosti.
 58. 58. © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk Postup  Druhá schôdzka-pravidlá hry, práva a povinnosti – Zoznam disciplín a oblastí, ktoré sa vzťahujú ku koučovanému a kde prevyšujem koučovaného. – Zoznam kde koučovaný prevyšuje mňa. – Prebrať zoznamy s koučovaným. – Čo bude užitočné pre vzájomnú budúcu spoluprácu? – Ktorú znalosť odovzdám koučovanému, aby bol úspešný? – Ktorú znalosť u koučovaného vyzdvihnem? – V čom sú prekážky? – Niekedy je lepšie učenie ako koučovanie. – Koučovanie je získavanie znalostí od kaučovaného. – Ak ho treba učiť, doporučte mu semináre, knihy a seba ako poslednú možnosť. – Koučovaný musí vedieť, čo mu môžete ponúknuť, ale tiež to, čo mu ponúknuť nemôžete. – Musíte získať súhlas ľudí, ktorých koučujete. – Treba urobiť zo stretnutia zápis a kópiu pre obidve strany.
 59. 59. © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk Postup  Stretnutie s koučovaným – Počúvanie • Kladenie otázok. • Pýtanie sa. • Usporiadanie odpovedí. • Prehrávanie odpovedí koučovanému. • Zdôraznenie tých krokov, ktoré povedú k splneniu cieľa. – Zamerajte sa na prečo a až potom ako.
 60. 60. © RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk Pozitívne naladenie Pozitívne naladenie vytesňuje negatívne myšlienky a pocity.
 61. 61. © RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk Ciele Často uvažujeme o tom, ako zariadiť, aby nebolo to, čo nechceme, namiesto toho, aby sme premýšľali o tom, čo vlastne chceme. Petr Parma
 62. 62. © RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Realistické – Časovo obmedzené – Merateľné – Vyzývavé – Splniteľné – Znamenajú posun k lepšiemu výkonu – Pozitívne – Atraktívne motivujúce – Ekologické
 63. 63. © RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk Ciele Vysnený cieľ Konečný cieľ Výkonnostný cieľ Pracovný cieľ Ciele sa ľahko stanovujú, ale ťažko sa plnia.
 64. 64. © RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Sled malých postupných krokov. – Aby neboli vnímané ako jednoduché. – Aby boli dôležité, významné. – Popis konkrétneho správania • Vnútorný pocit nie je cieľ, na ktorý by bol spoľah. – Začiatok a prítomnosť niečoho pozitívneho • Nie mám o ¼ menej komplexov, ale som o ¼ viac sebavedomý. – Dosiahnuteľné partnerom • V jeho sociálnom prostredí a vzťahových súvislostiach. • V jeho situačných súvislostiach-doma, v práci.
 65. 65. © RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Ciele nemusia nutne určovať smer vývoja. – Ciele môžu mať rôznu kvalitu. – Niekedy môžeme ustúpiť od pôvodných cieľov, lebo náš súčasný cieľ má vyššiu kvalitu. – Ciele sa vyvíjajú. – Najprv definujte krátkodobé-splniteľné ciele, ktoré môžu vyústiť v dlhodobý cieľ, ktorý na začiatku vyzerá ako nereálny. – Niektoré ciele môžete odsunúť na neskôr. – Cieľ sa vytvára na 2x-najskôr v predstavách, potom v realite.
 66. 66. © RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk Akcia Akékoľvek množstvo vedomostí je zbytočné, pokiaľ nezačnete konať.
 67. 67. © RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk Akčný plán  Akčný plán – Je nástrojom • Premeny slov v konkrétne úmysly. • Premeny úmyslov v činy. • Premeny činov vo výsledky. • Testom motivácie k pozitívnym zmenám.
 68. 68. © RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk Škálovanie  Škálovanie – Kde v súčasnosti som? • Podľa čoho poznám, že som v tomto bode? • Podľa čoho to pozná moje okolie? • Ako som sa dokázala dostať na tento bod? – Kam sa chcem dostať do ďalšieho stretnutia? • Podľa čoho poznám, že som sa tam dostal? • Podľa čoho to pozná moje okolie? • Čo všetko musím urobiť preto, aby som sa dostala do toho bodu?
 69. 69. © RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk Obmedzenia  Obmedzenia – Čas • Teraz nie je vhodná doba ... • Ale ja to chcem teraz ... • Nie ... – Odmietavý postoj • Ja to neviem ... • Nikdy nebudem dosť dobrý ... • Keby nie ostatní ... • Zbaviť sa strachu ... • Neochota zlepšiť sa ... – Iné • K tomu ma nikto nedonúti ... • To už poznám ... • To je nuda, poďme robiť niečo iné ... • Prečo sa vyťahuješ ... • Nebolo by lepšie, keby ... • Áno, urobím to, prepáč, neurobil som to ...
 70. 70. © RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk Všetko sa dá urobiť teraz Ak chceš poznať svoju minulosť, pozri sa na svoju súčasnú situáciu. Ak chceš poznať svoju budúcnosť, pozri sa na svoje súčasné aktivity. Budhistická múdrosť
 71. 71. © RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk Všetko sa dá urobiť teraz  Všetko sa dá urobiť teraz – Minulosť a budúcnosť sú iba v našej hlave. – Súčasnosť sa od minulosti a budúcnosti odlišuje tým, že v nej môžeme konať. – Súčasnosť je jediná časová dimenzia, kedy môžeme niečo urobiť.
 72. 72. © RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk Všetko sa dá urobiť teraz  Všetko sa dá urobiť teraz – Súčasnosť • Najviac sme vyťažení a zamestnaní, to nás najviac baví a vtedy máme najväčšiu radosť. – Budúcnosť • Sme v strese. – Minulosť • Čas nečinnosti-nemyslieť na to.
 73. 73. © RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk Merať zlepšenia  Merať zlepšenia – Je meranie výkonu objektívne? – Zasahujú do merania nejaké názory? – Je meranie priamo úmerné výkonu? – Je potrebné pozmeniť ciele? – Meranie je dôležité, ale samo o sebe nestačí. – K tomu, aby meranie malo význam, je potrebná spätná väzba. Hodnotenie ľudí si musí všímať výkony a hlavne potenciál ľudí, lebo ináč nemá význam.
 74. 74. © RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk Spätná väzba  Spätná väzba – Je tým najdôležitejším. – Nesmie byť nikdy prekvapením. – Dáva sa s dôverou a láskou. – Môže byť pozitívna, alebo negatívna. – Nikdy ich nespájajte, lebo sa ruší ich účinok. Spätná väzba nesmie byť: hodnotiaca, kritická, osobná.
 75. 75. © RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk Hodnotenie-reflektovanie  Hodnotenie – Je posudzovanie hodnoteného vo vzťahu k nejakej objektívnej norme. – Hodnotením vytvárame tlak smerom na hodnoteného. – Hodnotenie sa pri koučovaní nepoužíva. – Hodnotenie nepomáha, lebo kontroluje. – Používané slová: jazyk pravdivý-dobré, správne, užitočné, vhodné  Reflektovanie – Je posudzovanie daného javu vzhľadom k svojmu subjektívnemu pocitu. – Reflektovaním nechávame priestor koučovanému k tomu, aby si hľadal vlastné ciele a cestu. – Reflektovanie nekontroluje ale pomáha. – Používané slová: jazyk pocitový: páči sa mi, všimol som si, zaujalo ma ....
 76. 76. © RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk Kritika-budúci cieľ  Kritika-budúci cieľ – Kritika je negatívne hodnotenie. – Pri koučovaní sa kritike vyhýbame, hlavne preto, že ju k zmene u druhého (aj seba) nepotrebujeme. – Kritiku môžeme nahradiť zadaním cieľa v budúcnosti a vyhnúť sa tak riziku zranenia a reakcie kritizovaného: • protiútokom • výhovorkou • obvinením • zlosťou • stiahnutím sa • zablokovaním sa.
 77. 77. © RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk Pochvala  Pochvala – Vždy je potrebné zmieniť sa o každom zlepšení a vyzdvihnúť lepšie výsledky. – Pokrok musí byť viditeľný, aby zamestnanec nestratil motiváciu. – Pochvala či ocenenie musí byť: úprimné, súdne a rozumné.
 78. 78. © RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk Pochvala Pochvala je silnejšia zbraň ako kritika. Jiři Suchý, Pavel Náhlovský
 79. 79. © RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk Výsledok koučovania  Výsledok koučovania – Myšlienkové obohatenie. – Vzťahové obohatenie. – Pocitové obohatenie-naladenie. – Motivácia k akcii.
 80. 80. © RNDr. Marta Krajčíová 80 www.krajciova.sk Koniec projektu  Koniec projektu – Overiť si, či boli splnené ciele a či vaša účasť na projekte skončila. – Naplánujte aj ďalšie pokračovanie a zhodnoťte dosiahnuté výsledky. – Pokiaľ sa dohodnete na ďalšom pokračovaní, nezabiehajte do konkrétneho plánu, ale stanovte si ďalší termín a neberte za to odmenu.
 81. 81. © RNDr. Marta Krajčíová 81 www.krajciova.sk Knihy  John Whitmore – Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti  W.Timothy Gallwey – Tajemství vysoké pracovní výkonnosti  Edouard Stacke – Koučování pro manažéry a firemní tímy  Petr Parma – Umění koučovat  Paul Birch – Koučování  Jiři Suchý, Pavel Náhlovský – Koučování v manažerské praxi  Maren Fischer - Epe – Koučování, Zásady a techniky profesního doprovázení
 82. 82. © RNDr. Marta Krajčíová 82 www.krajciova.sk Knihy  Michaela Daňková – Koučování, kdy, jak a proč  Myrilyn Atkinson, Rae T. Chois – Koučink-věda i umění Vnitřní dynamika  Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Beistler, Robert Ungvari – Vedení lidí a koučování v každodenní praxi  Philippe Rosinski – Koučování v multikulturním prostředí  Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter – 7 kroků efektivního koučování
 83. 83. © RNDr. Marta Krajčíová 83 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×