mart www.martgeldi.com sertan tavlan koçluk yelda tavlan scrum product owner agile scrum master İş analizi pba gereksinim mühendisliği cbap iiba gereksinim yönetimi yönetim eğitim psm pspo liderlik danışmanlık İnsan kaynakları İk transaksiyonel analiz ego yönetimi togaf İletişim yönetici koçluğu takım koçluğu management 3.0 kurumsal mimari mülakat teknikleri İşe alım www.margeldi.com kariyer koçluğu gelişim koçluğu takım ekip takım yönetme ekip yönetme sertan
Tout plus