Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Případová studie: Obsahový marketing pro B2B

Jak budovat komunitu okolo značky, získávat zájem zákazníků a pozornost novinářů s dlouhodobým efektem.

Náš cíl? Vybudovat povědomí a vzah ke značce FANUC a získat preferenci u odborné veřejnosti.

Online magazín FactoryAutomation.cz: https://factoryautomation.cz/.
Stránka na Facebooku: https://www.facebook.com/FanucCzech/.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Případová studie: Obsahový marketing pro B2B

 1. 1. Motion range of the J5 axis rotation center rotat BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 2CASE STUDY CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH CASE STUDY Jak budovat komunitu okolo značky, získat zájem zákazníků a pozornost novinářů s dlouhodobým efektem.
 2. 2. CÍL BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 3CASE STUDY Vybudovat povědomí a vztah ke značce Fanuc a získat preferenci u odborné veřejnosti. DÍLČÍ CÍLE
 3. 3. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 4CASE STUDY Přinést zákazníkům detailnější informace o produktech. Zodpovědět klientům otázky, na které se nejčastěji ptají během obchodního procesu. Přinést informace o tom, kde a kdy je možné se s produkty seznámit (například veletrhy). Všeobecná popularizace oboru robotiky a průmyslové automatizace a jejího historického vývoje. Představení neotřelou formou, kde všude a v jakých odvětvích, produkty Fanuc pomáhají klientům. Prezentace zákulisí společnosti, jejích hodnot, představení japonské kultury a konkrétních odborníků. Zaujmout a pobavit a inspirovat všechny zájemce o robotiku a průmyslovou automatizaci. 1 2 3 4 5 6 7 DÍLČÍ CÍLE VÝZVA / PILÍŘE ŘEŠENÍ
 4. 4. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 5CASE STUDY Jde o velmi složitý obor = výzva „agentura nedokáže dělat odborný content“. Vytvořit koncept v online prostředí, který zajistí výše uvedené výsledky bez investic do placené reklamy. Vytvoření online magazínu FactoryAutomation.cz. Důsledná optimalizace pro vyhledávače a tvorba obsahu dle nejžádanějších témat. Vytvoření a aktivní správa Facebook, Linkedin a Google+ profilu. Sběr kontaktů zájemců a pravidelný newsletter. VÝZVA PILÍŘE ŘEŠENÍ NÁŠ PŘÍSTUP
 5. 5. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 6CASE STUDY ROBODRILL α–D21MiA5 NÁŠ PŘÍSTUP
 6. 6. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 7CASE STUDY Setkali jsme se s odborníky z firmy. Navštívili jsme oborový veletrh. Nastudovali jsme si středoškolské učebnice i vysokoškolská skripta. Definovali jsme cílové skupiny: Identifikovali jsme témata zajímavá pro jednotlivé cílové skupiny, provedli analýzu klíčových slov. Navrhli jsme a vytvořili online magazín FactoryAutomation.cz včetně obsahové strategie a vlastního komiksového stripu. Pravidelně vytváříme ediční plán a při jeho tvorbě čerpáme ze světových online zdrojů o robotice a automatizaci. Většinu obsahu publikujeme jménem velmi vytížených zaměstnanců FANUC Czech z řad obchodních zástupců i techniků. NÁŠ PŘÍSTUP 1 2 3 4 5 6 7 8 Primární cílová skupina – Stávající zákazníci – Potenciální zákazníci – Lidé, kteří nejsou přímo zákazníky, ale mají vliv na jejich rozhodnutí – Stávající a potenciální zaměstnanci – Novináři – Široká veřejnost – Lidé pracující s produkty (programátoři CNC,…) – Studenti technických oborů Sekundární cílová skupina NAŠE PRÁCE S PUBLIKEM
 7. 7. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 8CASE STUDY Tvoříme obsah, pro který není nutná placená propagace. Obsah propagován primárně 3 cestami: Cílem webu získávání leadů. K tomu je na webu box pro přihlášení na sociální sítě společnosti, exit pop-up okno pro přihlášení k newsletteru a je na webu nasazena služba Leady.cz. NAŠE PRÁCE S PUBLIKEM Na webu jsou nasazeny remarketingové kódy Skliku, Adwords a Facebooku. Uživatelé jsou remarketování dle tématu, o které se na webu zajímali: CNC nebo roboty. Výbornou optimalizací pro vyhledávače1 2 3sdílením na sociálních sítích rozesíláním měsíčního newsletteru VÝSLEDKY PO 12 MĚSÍCÍCH
 8. 8. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 9CASE STUDY ROBOT ARC Mate 100iC VÝSLEDKY PO 12 MĚSÍCÍCH
 9. 9. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 10CASE STUDY 19 432 návštěv online magazínu převážně ze sociálních sítí (25 %) a přirozeného vyhledávání (30 %) a odkazů (30 %) z relevantních zdrojů během prvních 12 měsíců. Návštěvnost vykazuje stále rostoucí tendenci. Naše články z FactoryAutomaton.cz přebírají odborná média jako Technický týdeník nebo Automatizace v potravinářství. Tím boříme mýty o tom, že agentura nedokáže dělat obsah pro složité obory a nedokáže se seznámit s byznysem klienta!!! 1x přímá poptávka v podobě komentáře pod článkem (Pod články zaznamenáváme nejen dotazy, ale dokonce poptávku po podobném řešení, o němž jsme psali v článku). Po 6 měsících spolupráce jsme získali takovou úroveň expertízy, že obsah připravujeme naprosto samostatně a klient jej schvaluje bez připomínek. Cca 25 % uživatelů se na web vrací. Díky nasazení aplikace Leady.cz klient získává více než 300 leadů měsíčně, z nichž minimálně 25% je relevantní. Zaznamenali jsme mimo jiné návštěvy zde zdroje moodle.vscht.cz / referral. VÝSLEDKY PO 12 MĚSÍCÍCH (9/2014 – 9/2015) VÝSLEDKY PO 12 MĚSÍCÍCH
 10. 10. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 11CASE STUDY Daří se nám tvořit obsah na longtaily, na které nelze inzerovat PPC reklamou pro nízký objem vyhledávání, ale ti co je vyhledávají, jsou pro klienta klíčoví potenciální zákazníci. Jsme na prvních místech ve výsledcích vyhledávání na klíčová slova, která jsou pro Fanuc vysoce relevantní a Adwords na ně pro malý objem vyhledávání nedovolí inzerovat. Naopak v přirozeném vyhledávání pokrýváme nejvyhledávanější klíčová slova, díky kterým šetříme náklady nahrazením placeného vyhledávání. Není pravda, že lidé na internetu nečtou, nebo že čtou jen krátké články. To říkají jen ti, co neumí napsat zajímavý text. Nejčtenější články mívají přes 4 000 znaků vč. mezer. Využíváme naplno multimediality internetu. Nejčastěji (median) má článek více než 5 mezititulků, v průměru 2 obrázky, průměrně je v každém článku 1,3 videa a 2 až 3 odkazy. VÝSLEDKY PO 12 MĚSÍCÍCH (9/2014 – 9/2015) Návštěvnost online magazínu již dosáhla 50 % návštěvnosti korporátního webu Fanuc, na který realizujeme placené kampaně. Největší čtenost nových článků magazínu je v úterý a v neděli (!). Newsletter magazínu si otevře pravidelně přes 40 % odběratelů (open rate přes 40 %, click rate přes 20 %). HIGHLIGHTS
 11. 11. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 12CASE STUDY Zaměstnanec z FANUC Amerika nás kontaktoval prostřednictvím Facebook stránky FANUC Czech, že považuje FactoryAutomation.cz za skvělý příklad a rádi by podle něj vytvořili magazín v USA. HIGHLIGHTS Jiná agentura na webu poptávala linkbuilding pro konkurenci FANUCU. Na redakce@factoryautomation.cz nám chodí tiskové zprávy firem z odvětví. Na propagaci obsahu nebyla vynaložena ani 1 koruna do placené reklamy. RESUMÉ / GOOGLE ANALYTICS
 12. 12. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 13CASE STUDY RESUMÉ GRAF Z GOOGLE ANALYTICS Oboroví novináři sami aktivně magazín sledují a přebírají z něj obsah. NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
 13. 13. PŘEČÍST VÍCE PŘEČÍST VÍCE PŘEČÍST VÍCE PŘEČÍST VÍCE PŘEČÍST VÍCE KDO VYMYSLEL SLOVO ROBOT? KAREL ČAPEK TO NEBYL! CNC STROJE: 8 VĚCÍ, KTERÉ JSTE O NICH CHTĚLI VĚDĚT A BÁLI SE ZEPTAT CO JSOU TO CNC STROJE? ZJISTĚTE, CO DOVEDOU NEJLEPŠÍ SCI-FI O ROBOTECH? 6 KNIH, KTERÉ MUSÍTE PŘEČÍST! SKUTEČNÉ ROBOTY VE FILMU? ANO, JSOU V TERMINÁTOROVI I SPIDER-MANOVI! BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 14CASE STUDY UKÁZKY 10 NEJČTENĚJŠÍCH ČLÁNKŮ ZA 12 MĚSÍCŮ NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
 14. 14. TO MUSÍTE SLYŠET! ROBOTI MAJÍ SVOU KAPELU A HRAJÍ METAL PŘEČÍST VÍCE LITERATURA O CNC? 6 KNIH, KTERÉ MUSÍTE PŘEČÍST PŘEČÍST VÍCE TO MUSÍTE VIDĚT! TAKHLE SE BAVÍ PROGRAMÁTOŘI PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ PŘEČÍST VÍCE 20 NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH (SKUTEČNÝCH I FIKTIVNÍCH) ROBOTŮ VŠECH DOB PŘEČÍST VÍCE HISTORIE ROBOTŮ? SAHÁ AŽ DO ŘECKÉ MYTOLOGIE! PŘEČÍST VÍCE BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 15CASE STUDY UKÁZKY 10 NEJČTENĚJŠÍCH ČLÁNKŮ ZA 12 MĚSÍCŮ KOMUNIKACE NA FACEBOOKU
 15. 15. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 16CASE STUDY UKÁZKY KREATIVNÍHO POUTÁNÍ/RECYKLACE OBSAHU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A KOMUNIKACE S FANOUŠKY NA FACEBOOKU KOMUNIKACE NA FACEBOOKU
 16. 16. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 17CASE STUDY UKÁZKA KOMIKSOVÉHO STRIPU
 17. 17. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 18CASE STUDY UKÁZKA KOMIKSOVÉHO STRIPU VIDEO NA YOU TUBE
 18. 18. BOOST YOUR BUSINESS ONLINE CONTENT MARKETING PRO B2B FANUC CZECH 19CASE STUDY VIDEO NA YOU TUBE

×