Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Seminarium ABF 4 november ”Är en hållbar global utveckling en utopi?”

1 060 vues

Publié le

Ämnet för kvällen på ABF den 4 november var: ”Är en hållbar global utveckling en utopi?” Vilket kom lite i skymundan! Svaret blev hängande i luften, i hopp om att kunna påverka politiker underifrån och upp till global nivå, ”för det har vi gjort förut och stoppat t ex freonutsläppen”.

Arrangemanget anordnades av Visionsgruppen inom Klimataktion. Inbjudna debattörer var filosofen Folke Tersman, Oscar Kjellberg och undertecknad. Mitt bidrag var att utifrån en kort resumé av Post Carbon Institutes video ”There´s No Tomorrow, (pekaoil, energy, growth & future”) få igång en diskussion kring sambandet mellan Energi och Ekonomi och konsekvenserna av kommande brist på energi, främst olja. Bland annat diskuterades ”nedväxt”, med svag koppling till ekonomiska realiteter som nuvarande penningsystem och galopperande skulder. Hur ska befintliga skulder (och mer skulder) kunna betalas tillbaka inkl ränta om inte ekonomin växer? Att den växer beror på fossilt bränsle.

Publié dans : Économie & finance
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Seminarium ABF 4 november ”Är en hållbar global utveckling en utopi?”

 1. 1. Presentation Är en global hållbar värld en utopi? Ordf ASPO Sverige är ett internationellt nätverk med 10.000 tals forskare, opinionsbildare och politiker. Skriver på bloggen www.asposverige.se. Är civilekonom, författare, opinionsbildare. Egen företagare. Försöker spegla nutid och framtid i termer av hopp och oro. Min framtidsbild. Martin Saar martin.saar@live.se
 2. 2. Konsumera smartare och minska växthuseffekten 2005
 3. 3. Olja samhällets smörjmedel Fortsatt ekonomisk tillväxt kräver mer billig energi VERKAN ORSAK Ekonomi - fortsatt tillväxt eller nedväxt Energi - tröskeleffekter (vatten mineraler mark, skog etc) - Globalt: Fossil energi 80 % - Sverige: Fossil energi 47 % Ekologi Förhållandet mellan BNP och olja är ca 1:1 Robert Hirsch, 2007 - Utsläpp av växthusgaser - Försurning - Miljögifter - Ozonlagret - Partiklar - vatten, mullhalt etc
 4. 4. Ett komplext samhälle som vårt kräver energi
 5. 5. Har vi krånglat till vårt sätt att leva?
 6. 6. Finansmarknaden ett komplext nätverk där ingen har kontroll
 7. 7. Råoljeproduktionen befinner sig på en platå 85 miljoner fat per dag
 8. 8. Dyrare och dyrare olja med sämre energiinnehåll
 9. 9. Oljan tar inte slut - hälften fortfarande kvar • Peakoil betyder maximal produktion, inget annat • Peakoil för råolja (crued oil) nåddes 2005 • Peakoil i 54 av de 65 viktigaste oljeexportörerna
 10. 10. Nettoenergin (EROI ) blir allt sämre från olja, kol och gas
 11. 11. Oljebrist inget problem - utan ett predikament Städer helt beroende av fossilt bränsle för sin existens. •125 energislavar som jobbar dygnet och året runt för dig,(En människa förmår producera en kWh dygn med muskelkraft) •Samhällsekonomin behöver och är uppbyggt kring flytande bränsle •Peakoil är naturvetenskap och geologisk forskning
 12. 12. 125 energislavar tack vare fossila bränslen 125 Energieffektivisering? kWh Förnybar energi ? Kärnkraft? 40 watt 18 kWh
 13. 13. Oljepriset måste ligga mellan 90 -120 dollar per fat
 14. 14. Global befolkningsökning och bränsle användning
 15. 15. Fler länder har inte råd att betala för sin importerade olja… Kritisk gräns 8 % av BNP
 16. 16. Över 85 % av global energi är fossil
 17. 17. 95 % av transporterna sker med fossilt bränsle
 18. 18. Sverige importerar 100 % av oljan som används
 19. 19. Danmark och Norge har nått peakoil och upphör med sin export 2020
 20. 20. 0ljeimporten från Ryssland är över 50 %
 21. 21. Prognoser för import av olja är positiv för Sverige enligt regeringen
 22. 22. Skuggbanksystemet 10 ggr större än hela världsekonomin
 23. 23. Livsmedelsförsörjning en akilleshäl • Modernt kemikaliejordbruk använder mark för att omvandla olja till mat • 7 kalorier fossilt bränsle blir 1 kalori livmedel • Sverige importera 50 % av sin mat • Före 1900 var allt jordbruk ekologiskt
 24. 24. Vi äter olja! Bostadsyta och pengar!
 25. 25. Trender på råvaror och resurser
 26. 26. Teknik är inte energi, utan sätter energi i arbete • Jevons paradox: genom spara och effektivisera ökar vi användning av energi • Lägre EROI ger mindre energiöverskott till välfärd • Smart hållbar tillväxt, grön ekonomi räddar inte vår livsstil eller världsekonomin
 27. 27. Inflödet av energi från solen tusenfalt större än global energianvändning
 28. 28. Om den ”större” ekonomin upphör att fungera -var förberedd • • • • Lära sig självhushållning Ett mindre komplext samhälle-mindre energi Hårdare liv för de flesta, mer arbete för hand Mer jordbruk och lokal produktion av varor och tjänster. • Lita mer på oss själva, familj, nätverk, grannar som tidigare generationer gjort. • Plan B och en beredskap om och när samhällsfunktioner börjar krackelera
 29. 29. Sveriges CO2-utsläpp är mer än dubbelt så stora - 11 ton per person
 30. 30. Inspiratörer och förebilder
 31. 31. När larmen tystnar ”Den rätta vägen finns inte men börjar man gå blir den” Oren Lyons indianhövding för Onondagasstammen,rådgivare till FN och Vita Huset (Clinton) Tack!! Martin Saar www.asposverige.se martin.saar@live.se 073 5600819 Källor: Lester Brown WWI, Carl-Henrik Robert DNS, Chris Martenson, Nicole Foss TAE, Gail Tverberg Our Infinte World, Bartlet, Kjell Aleklett, Roy Hopkins TT, Johan Rockström SEI, Michael Kumfhof IMF, Robert Hirsch, David MaKay, James Hansen NASA, Joseph Tainter, Richar Heinberg PCI, Anders Rosling, Orlow mfl

×