Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

IKT projektid

757 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

IKT projektid

  1. 1. Interaktiivsed info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia ja meedia LoLiTA uurimissuunana Mart Laanpere TLÜ informaatika instituudi teadur
  2. 2. Tuumpartnerid TLÜ informaatika instituut NetGroup Ideelabor Delfi Hendrikson & Co EOMAP
  3. 3. Uurimisprojektid Sotsiaalsete võrgustike tegevusmustrite kaardistamismetoodika hübriidses tegevusruumis Geo-kontseptuaalse ontoruumi rakendused hübriidkeskkonna mängudes Personaalne X-tee: koondidentiteedi teenuste raamistik
  4. 4. ITM1: Sotsiaalsete võrgustike tegevusmustrite kaardistamine Praegused vahendid ja metoodikad veebi- jm keskkondade kasutajate tegevuse analüüsiks on napid Tegevusteooria lähtekohana (Engeström, Kuutti jt), tegevussüsteem (subject-object-mediator, comunity, rules, division of labor, outcome) Tegevusmustrite modelleerimine, mustrikeel Väljund: sotsiaalse võrgustiku tegevusmustrite (SNAP) analüüsi metoodika ja vahendid
  5. 5. ITM2: Geo-kontseptuaalne ontoruum ja mängud Geograafiline + tähenduste kaart Ontoloogiline ruum e. ontoruum (OntoSpace): n- mõõtmeline vektorruum, kasutajad lisavad dimensioone ja annavad neile väärtusi, moodustub kasutaja perspektiiv, saab arvutada kaugusi (MDS) Kasutajate kaasamine mängustsenaariumide koostamisse eri kontekstides
  6. 6. ITM3: Personaalne X-tee Luua ja valideerida koonidentiteedi teenuse raamistik Rikas kasutajaprofiil, kasutaja ise kontrollib ligipääsu enda metaandmetele Võimalik kasutada erinevaid prototkolle (OpenID on vaid üks alternatiiv)
  7. 7. Läbivad uurimisteemad Veebirakenduste kasutatavus (user experience design), s.h. mobiilsetel klientidel Kogukondlike veebirakenduste semantiline koosvõime Tegevusmustrite matemaatilise analüüsi meetodid Koondidentiteedi lahendused, turvalisus ja isikuandmete kaitse
  8. 8. Sihtrühmad ja rakendamine Turistidele mõeldud e-teenused (m-teenused):mängud, reklaam, event-based user-created media content, Firmad: klientide kaasamine kvaliteedikindlustusse ja tootearendusse, uuringud, turundus, HRD Avaliku sektori e-teenused (hääletused, kodanikualgatused, linnaplaneerimine)

×