Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.   ...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Pla...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Pod...
Zarządzanie wiedzą iinformacją  Obszar badań skoncentrowanych na procesach występujących w  cyklu życia wiedzy i infor...
Wymiary zarządzania wiedzą i informacją                                     perspekty...
Wymiar indywidualny  Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją (IZWiI)     (Personal Knowledge and Information Ma...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Bad...
Cele badańIZWiI           IZWiICzęść pierwsza      Część druga  istota i znaczenie    zachowania, um...
Metodyka badańIZWiI             IZWiICzęść pierwsza        Część druga  badania jakościowe     ...
Grupa reprezentatywnaCzęść pierwsza            Część druga  34 studentów specjalności       510 studen...
Struktura badanej zbiorowości (częśćpierwsza)  34 studentów dwóch specjalności (UWM):    17 studentów specjalności o...
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce         Katowice, 28-29 listopada 2012 r.  Wyn...
Wyniki badań (IZWiI Część pierwsza)1.  Rozumienie i definiowanie zarządzania wiedzą i informacją     zarządzanie inf...
Pojęcia ZW, ZI w opinii respondentów  ZI, ZW – nierozłączne (I, W), zależne od siebie, jedno wynika z  drugiego  ZW ...
Znaczenie ZWiI w opinii respondentów  w uczeniu się, przygotowywaniu się do zajęć, pisaniu  referatów, prac końcowych,...
Czynniki wpływające na ZWiI                     w opiniirespondentówWspierające IZWiI        ...
Zakończenie  Zarządzanie wiedzą i informacją (ZWiI) – perspektywa  humanistyczna  Zarządzanie informacją i wiedzą (Z...
Dziękuję za uwagęmarzena.swigon@uwm.edu.pl
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 1. Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją. Wyniki badań cz.1

knowledge and information management
individuals
user studies
empirical studies

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 1. Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją. Wyniki badań cz.1

 1. 1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. INDYWIDUALNE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INFORMACJĄ W ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD STUDENTÓW Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2. 2. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Plan wystąpienia 1. Koncepcja Indywidualnego zarządzania wiedzą i informacją (IZWiI) 2. Metodyka i organizacja badań empirycznych (część pierwsza i druga) 3. Wyniki badań empirycznych (część pierwsza) Świgoń, M. (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. S. 368. Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/HS2/04436
 3. 3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Podstawy teoretyczne Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją (IZWiI)
 4. 4. Zarządzanie wiedzą iinformacją Obszar badań skoncentrowanych na procesach występujących w cyklu życia wiedzy i informacji, takich jak m.in. pozyskiwanie wiedzy i informacji, zachowywanie, selekcjonowanie, organizowanie, wykorz ystywanie, tworzenie i dzielenie się.  wiedza i informacja – traktowane są jako zasób i/lub narzędzie komunikacji  procesy składowe  ściśle związane z uczeniem się  podejmowane na różnych poziomach/wymiarach
 5. 5. Wymiary zarządzania wiedzą i informacją perspektywy: Wymiar indywidualny humanistyczna technologiczna ZarządzanieWymiar grupowy wiedzą i informacją Wymiar społecznościowy Wymiar organizacyjny (por. Świgoń, 2012, s. 86)
 6. 6. Wymiar indywidualny Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją (IZWiI) (Personal Knowledge and Information Management; PKIM) podejście zintegrowane, humanocentryczne 1. Indywidualne zarządzanie informacją (Personal Information Management; PIM) 2. Indywidualne zarządzanie wiedzą (Personal Knowledge Management; PKM) 3. Kompetencje informacyjne (Information Literacy; IL)
 7. 7. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Badania empiryczne IZWiI Metodyka i organizacja (część pierwsza i druga)
 8. 8. Cele badańIZWiI IZWiICzęść pierwsza Część druga istota i znaczenie  zachowania, umiejętn zarządzania ości i odczucia wiedzą i informacją studentów związane z w opinii jednostek poszczególnymi (na przykładzie etapami procesu studentów) indywidualnego zarządzania wiedzą i informacją (IZWiI)
 9. 9. Metodyka badańIZWiI IZWiICzęść pierwsza Część druga badania jakościowe  badania jakościowo-ilościowe technika indywidualnego  metoda sondażu wywiadu diagnostycznego nieustrukturyzowanego  technika ankiety zebrany materiał – środowiskowej swobodne, pisemne  narzędzie – ustrukturyzowany wypowiedzi kwestionariusz ankiety
 10. 10. Grupa reprezentatywnaCzęść pierwsza Część druga 34 studentów specjalności  510 studentów kierunku INiB i informatologiczno- pokrewnych specjalności bibliologicznych  Olsztyn  skala ogólnokrajowa Studenci kierunków i specjalności informatologiczno- bibliologicznych
 11. 11. Struktura badanej zbiorowości (częśćpierwsza) 34 studentów dwóch specjalności (UWM):  17 studentów specjalności ogólnowydziałowej Zarządzanie informacją naukową  oferowanej na studiach drugiego stopnia studentom kierunków: historii, filozofii, filologii polskiej, dziennikarstwa  17 studentów specjalności Informacja naukowa i bibliologia  w ofercie na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologii polskiej
 12. 12. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 28-29 listopada 2012 r. Wyniki badań IZWiI Część pierwsza
 13. 13. Wyniki badań (IZWiI Część pierwsza)1. Rozumienie i definiowanie zarządzania wiedzą i informacją  zarządzanie informacją (ZI) vs. zarządzanie wiedzą (ZW) vs. zarządzanie wiedzą i informacją (ZWI)  informacja (I) vs. wiedza (W)  komponenty składowe; elementy procesu/cyklu informacyjnego2. Rola w studiowaniu, życiu codziennym i pracy3. Czynniki ułatwiające i utrudniające ten proces
 14. 14. Pojęcia ZW, ZI w opinii respondentów ZI, ZW – nierozłączne (I, W), zależne od siebie, jedno wynika z drugiego ZW – pojęcie szersze od ZI; kolejny etap po ZI ZIiW/ZWiI – wspólne działania (czynności) odpowiadające kolejnym etapom procesu informacyjnego
 15. 15. Znaczenie ZWiI w opinii respondentów w uczeniu się, przygotowywaniu się do zajęć, pisaniu referatów, prac końcowych, tj. licencjackich i magisterskich ogółem: w studiowaniu, życiu prywatnym, pracy  szybsze dotarcie do informacji  efektywniejsze rozwiązywanie problemów  radzenie sobie z nadmiarem informacji, selekcją  możliwość weryfikowania, poprawiania informacji  oszczędność czasu i/lub pieniędzy, energii  wydajniejsza praca pamięci i umysłu potrzeba szkoleń ZWiI – nie tylko w programach wszystkich kierunków studiów, ale także w szkołach średnich
 16. 16. Czynniki wpływające na ZWiI w opiniirespondentówWspierające IZWiI Utrudniające IZWiI umiejętności i kompetencje  nadmiar informacji przygotowanie, kształcenie z tego  brak umiejętności / przygotowania z zakresu tego zakresu technologie informacyjne i ich  brak fachowców i specjalistów znajomość  cechy indywidualne: nieograniczony dostęp do nieuporządkowanie, niedokładność, c Internetu, do zasobów bibliotek haotyczność specjalistyczna literatura  trudny dostęp do informacji (prawa cechy indywidualne: autorskie, mała ilość dokładność, logiczne egzemplarzy, skomplikowany myślenie, systematyczność, motywac system) ja, chęć do współpracy, znajomość  informacje języka angielskiego niewiarygodne, niezrozumiałe specjaliści od zarządzania informacją  brak czasu, funduszy i wiedzą
 17. 17. Zakończenie Zarządzanie wiedzą i informacją (ZWiI) – perspektywa humanistyczna Zarządzanie informacją i wiedzą (ZIiW) – perspektywa technologiczna  zintegrowany obszar badań  interdyscyplinarny i multidyscyplinarny  m.in. część pola badawczego bibliologii i informatologii  we wszystkich wymiarach: indywidualnym, organizacyjnym i społecznym  w perspektywie humanistycznej i technologicznej (systemy zarządzania zasobami informacji i wiedzy)
 18. 18. Dziękuję za uwagęmarzena.swigon@uwm.edu.pl

×