Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Preučevanje spodbujevalnih in zaviralnih
dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje oz.
zavračanje storitev mobilne telefonije...
Utemeljitev problematike: Digitalna izključenost starejših#
2#
in DI – feb. 2014#
31%#
starejših od#
55 let#
36%#
starejši...
Namen in cilji: Celovitejše konceptualno razumevanje
uporabe mobilne tehnologije med starejšimi#
#
Model dejavnikov#
Konce...
Metodologija: teoretski pristop#
4#
in DI – feb. 2014#
Opredelitev problematike#
raziskovalni problem, smiselnost
preučeva...
Predstavitev ključnih modelov: eko-gerontološki modeli#
5#
in DI – feb. 2014#
The ecology theory of aging – ETA (Osvald in...
Predstavitev ključnih modelov: tehnološki modeli#
6#
in DI – feb. 2014#
CREATE model of
aging and tehnology
(Rogers in Fis...
Bivalno okolje#
Kraj bivanja#
Teoretični model: nov model na osnovi eko-gerontoloških
in tehnoloških modelov#
7#
in DI – f...
Prednosti
aplikacij na
telefonu#
Upoštevanje
hetorogenosti#
Pametni in
„neumni“ telefoni#
Vloga podpornika#
Možne implikac...
Možne implikacije: ključne razlike med uporabniki in ne-
uporabniki pametnih telefonov#
9#
in DI – feb. 2014#
(Potencialni...
10#
in DI – feb. 2014#
Maša Crnkovič, masa.crnkovic@gmail.com#
Justina Ipavec, justina.ipavec@gmail.com#
Manca Jeras, manc...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Preučevanje spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje oz. zavračanje storitev mobilne telefonije med različnimi skupinami starejših

V sodobnem svetu sta vedno bolj prisotna trenda staranja populacije in nujnosti uporabe modernih tehnologij za digitalno vključenost in aktivno staranje. Osrednji namen raziskovalnega projekta je povezati obstoječa znanja na področju uporabe mobilne tehnologije med starejšimi in na osnovi tega razviti ustrezen teoretski pristop, ki bo omogočal celovitejše konceptualno razumevanje in empirično raziskovanje tega odnosa ter s tem prispeval k razvoju starejšim uporabnikom prijaznih naprednih storitev mobilne telefonije. Identificirali smo ključne dejavnike, ki jih velja upoštevati ob načrtovanju in razvoju uporabnikom prijaznih podpornih in komunikacijskih mobilnih storitev za starostnike.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Preučevanje spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje oz. zavračanje storitev mobilne telefonije med različnimi skupinami starejših

 1. 1. Preučevanje spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje oz. zavračanje storitev mobilne telefonije med različnimi skupinami starejših# Raziskovalni projekt# februar 2014# Maša Crnkovič, masa.crnkovic@gmail.com# Justina Ipavec, justina.ipavec@gmail.com# Manca Jeras, mancajeras@gmail.com# Tina Zlobko, zlobko.tina@gmail.com#
 2. 2. Utemeljitev problematike: Digitalna izključenost starejših# 2# in DI – feb. 2014# 31%# starejših od# 55 let# 36%# starejših od# 55 let# 1980# 2013# 2023# Staranje populacije# Vir: SURS# Neuporaba modernih tehnologij in digitalna izključenost starejših# trend# Hitro napredovanje tehnologije v življenje posameznikov# težava# rešitev# Aktivno staranje z mobilno tehnologijo: # poenostavitev vsakdanjih opravil za enostavnejše, varnejše in socialno bogatejše življenje# 41%# starejših od# 55 let# 2033# 19%# starejših od# 55 let#
 3. 3. Namen in cilji: Celovitejše konceptualno razumevanje uporabe mobilne tehnologije med starejšimi# # Model dejavnikov# Koncepti in spremenljivke, ki pospešujejo ali zavirajo uporabo mobilnih tehnologih# Teoretično znanje# Sekundarni rezultati# Modeli # (TAM, PSCC…)# 3# in DI – feb. 2014# Obstoječe znanje na področju uporabe mobilne tehnologije med starejšimi# Lastnosti podskupin, ki so ključne pri segmentaciji starejših uporabnikov# CILJI: ## •  Zapolniti vrzel v raziskovanju sprejemanja novih tehnologij pri starejših# •  Izdelava teoretsko utemeljene tipologije spodbujevalnih in zaviralnih socialnih in uporabniških dejavnikov.# •  Preučiti ključne zmožnosti, sposobnosti, okoliščine, potrebe in želje starejših.# •  Predlagati rešitve, s katerimi Si.mobil lahko pristopa do ciljne skupine starejših od 55 let. #
 4. 4. Metodologija: teoretski pristop# 4# in DI – feb. 2014# Opredelitev problematike# raziskovalni problem, smiselnost preučevanja, relevantnost raziskave, postavitev ciljev …# Evalvacija obstoječih teoretskih modelov# primerjanje, ocenjevanje, razvrščanje dejavnikov v različnih modelih …# Pregled literature# zbiranje sekundarnih podatkov, informacij, teoretičnih modelov, rezultatov ugotovitev, opažanj …# Sinteza modela# oblikovanje teoretičnega modela, definiranje konceptov, določitev relevantnih spremenljivk …# Opredelitev ključnih lastnosti podskupin# sklep o dejavnikih, ki izhajajo iz teoretskega modela in raziskovanje možnosti za proaktivno delovanje Si.mobila#
 5. 5. Predstavitev ključnih modelov: eko-gerontološki modeli# 5# in DI – feb. 2014# The ecology theory of aging – ETA (Osvald in drugi 2012)# Ekološki model (Sixsmith in drugi 2007)#
 6. 6. Predstavitev ključnih modelov: tehnološki modeli# 6# in DI – feb. 2014# CREATE model of aging and tehnology (Rogers in Fisk 2010)# STAM: Senior technology acceptance and adoption model (Renaud in van Biljon 2008)# MOPTAM: Mobile Phone Technology Adoption Model (Van Biljon in Renaud 2008)# TAM: Technology acceptance model (Davis v Venkatesh in drugi 2003) # STAM z osebnim digitalnim asistentom (Wilkowska in Ziefle 2009)#
 7. 7. Bivalno okolje# Kraj bivanja# Teoretični model: nov model na osnovi eko-gerontoloških in tehnoloških modelov# 7# in DI – feb. 2014# Lastnosti posameznika# Fizično okolje# Družbeno omrežje# Zdravje, spol, starost#Fizične lastnosti# Podpornik# Pripadnost# # # # # Izkušnje s tehnologijo# Samozavest glede uporabe tehnologije# Namera za uporabo# Socialno-psihološki dejavniki# Družbeno omrežje# Dejanska uporaba# Blagostanje# Zaznana lahkost uporabe# Zaznana uporabnost# socialna vključenost in socialna interakcija, razvedrilo, varnost in zaščita, zmanjšana pozabljivost , ohranjanje zdravja in biti aktiven, udeležba v skupnosti/ prispevek k lokalni skupnosti, dostopnost informacij/ informiranost, dostop do storitev in trgovin, preverjanje zagotavljanja nege, mobilnost znotraj in zunaj itd.#
 8. 8. Prednosti aplikacij na telefonu# Upoštevanje hetorogenosti# Pametni in „neumni“ telefoni# Vloga podpornika# Možne implikacije: razumevanje dejavnikov in približanje ponudbe starejšim # 8# in DI – feb. 2014# Model socialnih in uporabniških dejavnikov,# ki vplivajo na sprejemanje in zavračanje storitev mobilne telefonije med starejšimia# Naslavljanje podpornikov# # Raziskovati z # njimi in za njih# Približanje pametnih telefonov starejšim# Kako starejši vidijo pametne telefone?## Kako variirajo zmožnosti, sposobnosti, potrebe, želje in okolje starejših posameznikov?## Na katere dejavnike lahko vpliva Si.mobil?# ?#
 9. 9. Možne implikacije: ključne razlike med uporabniki in ne- uporabniki pametnih telefonov# 9# in DI – feb. 2014# (Potencialni) uporabniki# Ne-uporabniki# Imajo pozitivne pretekle izkušnje z moderno tehnologijo# Nimajo preteklih izkušenj z moderno tehnologijo ali pa so le-te negativne# Imajo podpornika, ki je pripravljen pomagati in se spozna na moderno tehnologijo# Nimajo podpornika ali pa tudi on ne uporablja moderne tehnologije# Se čutijo pripadlega sodobni družbi: „želijo biti v koraku s časom“# Ne čutijo pripadnosti sodobni družbi: „povozil jih je čas“# Prihajajo iz urbanega okolja (mesto)# Prihajajo iz ruralnega okolja (vas)# So samozavestni glede uporabe novih tehnologij, se čutijo sposobne naučiti uporabe novih naprav# So nesamozavestni, mislijo da ne zmorejo obvladati nove naprave (»strah pred uničenjem naprave«)# Nima zdravstvenih težav, ki so ključne za uporabo pametnih telefonov# Slabo zdravje, ki preprečuje uporabo – sluh, vid, psihološko stanje# Imajo fizične, družbene ali psihološke težave, ki jih uporaba pametnih telefonov lahko reši# Nimajo tovrstnih težav# # # # (mobilne naprave)# # # # (mobilni telefoni)#
 10. 10. 10# in DI – feb. 2014# Maša Crnkovič, masa.crnkovic@gmail.com# Justina Ipavec, justina.ipavec@gmail.com# Manca Jeras, mancajeras@gmail.com# Tina Zlobko, zlobko.tina@gmail.com# Raziskovalna ekipa# Vesna Dolničar, vesna.dolnicar@fdv.uni-lj.si # Mentorica#

×