Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN              ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                 ST...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA                                                  ...
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA   CONTOH RINGKASAN MENGAJAR   PENDIDIKAN KESIHATANKelas / Masa /               ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

77087846 rancangan-tahunan-pendidikan-kesihatan-tahun-2-kssr-2012

6 249 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

77087846 rancangan-tahunan-pendidikan-kesihatan-tahun-2-kssr-2012

 1. 1. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 / 2012 STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI . 1 Modul 1: 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Menyenaraikan aktiviti B2D1E1 Lembaran Kerja / Kesihatan Fizikal pertumbuhan dan fizikal yang menyumbang Pemerhatian(4 – 6 Jan) perkembangan fizikal yang kepada pertumbuhan dan Kesihatan Diri sihat. perkembangan yang sihat. dan Reproduktif Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi . 2 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal B3D1E1 Lembaran Kerja / Dan Reproduktif pertumbuhan dan untuk mencapai Pemerhatian(9 - 13 Jan) perkembangan fizikal yang pertumbuhan dan sihat. perkembangan fizikal yang sihat. Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi 3 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.3 Mengamalkan pemakanan B3D1E2 Soal Jawab / Dan Reproduktif pertumbuhan dan yang seimbang untuk Lembaran Kerja /(16–20 Jan) perkembangan fizikal yang pertumbuhan dan Pemerhatian sihat. perkembangan fizikal yang sihat. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.PK TAHUN 2 KSSR_2012 1
 2. 2. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 4 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.4 Mengamalkan postur yang B3D1E3 Soal Jawab / Dan Reproduktif pertumbuhan dan betul untuk pertumbuhan Pemerhatian /(23-27 Jan) perkembangan fizikal yang dan perkembangan fizikal. Lembaran kerja. sihat. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 5 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.5 Menyatakan kepentingan B4D1E1 Soal Jawab / Dan Reproduktif pertumbuhan dan rehat dan tidur yang Pemerhatian /(30 Jan – perkembangan fizikal yang mencukupi untuk Lembaran Kerja3 Feb) sihat. pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang Cadangan EMK : sihat. Kreativiti dan Inovasi 6 Kesihatan Diri 1.2 Mendemonstrasi keupayaan 1.2.1 Menyatakan maksud dan B3D2E1 Pemerhatian / Dan Reproduktif dan kemahiran untuk situasi sentuhan tidak Lembaran Kerja(6 - 10 Feb) menangani pengaruh selamat. dalaman dan luaran yang Cadangan EMK : mempengaruhi kesihatan dan 1.2.2 Berkata TIDAK kepada Tidak perlu TMK / Kreativiti dan reproduktif. sentuhan tidak selamat. ditafsir Inovasi.PK TAHUN 2 KSSR_2012 2
 3. 3. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 7 Kesihatan Diri 1.2 Mendemonstrasi keupayaan 1.2.3 Mengenal pasti individu Tidak perlu Pemerhatian/ Dan Reproduktif dan kemahiran untuk yang mungkin melakukan ditafsir Lembaran Kerja(13-17 Feb) menangani pengaruh sentuhan tidak selamat. dalaman dan luaran yang Cadangan EMK : mempengaruhi kesihatan diri 1.2.4 Menyatakan tindakan B3D2E2 TMK / Kreativiti dan dan reproduktif. yang perlu diambil jika Inovasi berlaku sentuhan tidak selamat. 8 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Memilih makanan dan B2D2E1 Soal jawab / mengamalkan pemakanan minuman yang berkhasiat Lembaran Kerja(20-24 Feb) yang sihat dan selamat. pada setiap kali waktu makan. Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi 9 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Menyatakan kepentingan B5D1E1 Soal jawab / mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dan Lembaran Kerja( 27 Feb - yang sihat dan selamat. minuman yang berkhasiat.2 Mac ) Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi 10 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Mengenal pasti jenis B3D3E1 Pemerhatian / mengamalkan pemakanan makanan dan minuman Lembaran Kerja(5 – 9 Mac) yang sihat dan selamat yang boleh menyebabkan berat badan yang Cadangan EMK : berlebihan dan obesiti. TMK / Kreativiti dan InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 3
 4. 4. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 11 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Mengamalkan B4D2E1 Pemerhatian / mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dan Lembaran Kerja(19-23 Mac) yang sihat dan selamat minuman mengikut keperluan. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 12 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.5 Mengamalkan tabiat B3D3E2 Soal jawab / mengamalkan pemakanan makan dan minum yang Lembaran Kerja(26-30 Mac) yang sihat dan selamat sihat. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 13 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.6 Menceritakan tabiat B4D2E2 Soal jawab / mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dan Lembaran Kerja(2 – 6 Apr) yang sihat dan selamat minuman dalam kalangan ahli keluarga. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 14 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.7 Menyatakan pengaruh B3D3E3 Soal Jawab / mengamalkan pemakanan rakan dalam pengambilan (Pentaksiran Pemerhatian /(9 – 13 Apr) yang sihat dan selamat makanan dan minuman. digabungkan) Lembaran Kerja 1.3.8 Menyatakan pengaruh Cadangan EMK : media dalam pengambilan Kreativiti dan makanan dan minuman. InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 4
 5. 5. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 15 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.1 Mengenali jenis bahan B1D1E1 Pemerhatian / Bahan penyalahgunaan bahan serta ketagihan iaitu rokok, Bersoal Jawab /(16–20 Apr) berkemahiran menangani dadah dan alkohol. Lembaran Kerja situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 16 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2 Menceritakan kesan B5D2E1 Pemerhatian / Bahan penyalahgunaan bahan serta negatif merokok, Bersoal Jawab /(23- 27 Apr) berkemahiran menangani mengambil dadah dan Lembaran Kerja situasi berisiko terhadap diri, alkohol terhadap kesihatan keluarga dan masyarakat. diri serta orang lain. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 17 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3 Melaporkan kepada orang B6D1E1 Bercerita / Bahan penyalahgunaan bahan serta dewasa berkaitan Pemerhatian /( 30 Apr - berkemahiran menangani penyalahgunaan bahan Bersoal Jawab /4 Mei ) situasi berisiko terhadap diri, dalam kalangan rakan. Lembaran Kerja keluarga dan masyarakat. Cadangan EMK : Kreativiti dan InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 5
 6. 6. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 18 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4 Berkata TIDAK kepada Tidak perlu Pemerhatian / Bahan penyalahgunaan bahan serta pelawaan penyalahgunaan ditafsir Lakonan /(7- 11 Mei) berkemahiran menangani bahan. Lembaran Kerja situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup B3D4E1 Cadangan EMK : sihat dengan tidak TMK / Kreativiti dan menyalahguna bahan. Inovasi 19 Modul 2: 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.1 Mempamerkan perasaan B1D2E1 Bersoal Jawab / Kesihatan Mental, emosi, kepentingan dan cara seperti bimbang, cemas Perbincangan(14- 18 Mei) Emosi dan Sosial mengurus emosi untuk dan tidak selamat. meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan Cadangan EMK : Pengurusan Mental Dan Emosi seharian. Kreativiti dan Inovasi 20 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Menunjuk cara yang sihat B4D3E1 Pemerhatian / Mental Dan Emosi emosi, kepentingan dan cara ketika meluahkan Lembaran Kerja(21- 25 Mei) mengurus emosi untuk perasaan kepada orang meningkatkan kesihatan Cadangan EMK : mental dalam kehidupan yang boleh dipercayai. TMK / Kreativiti dan seharian. Inovasi 21 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.3 Mengamalkan sikap positif B5D3E1 Bercerita / Lakonan Mental Dan Emosi emosi, kepentingan dan cara untuk mengurus perasaan / Lembaran Kerja(11-15 Jun) mengurus emosi untuk diri seperti rasa bersalah, meningkatkan kesihatan bimbang, takut, marah, Cadangan EMK : mental dalam kehidupan cemburu dan tidak Kreativiti dan seharian. selamat. InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 6
 7. 7. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 22 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.4 Mengenal pasti perasaan B3D5E1 Lakonan / Bersoal Mental Dan Emosi emosi, kepentingan dan cara yang wujud akibat jawab / Lembaran(18-22 Jun) mengurus emosi untuk perubahan yang berlaku Kerja meningkatkan kesihatan dalam keluarga dan mental dalam kehidupan persekitaran seperti Cadangan EMK : seharian. pertambahan dan Kreativiti dan kehilangan ahli dalam Inovasi keluarga. 23 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.1 Menyatakan perbezaan B3D6E1 Bercerita / Bersoal sendiri dan ahli keluarga serta fizikal perempuan dan (Pentaksiran jawab / Lembaran(25–29 Jun) kepentingan institusi lelaki. digabungkan) Kerja kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2.2.2 Menceritakan perbezaan Cadangan EMK : antara perawakan Kreativiti dan perempuan dan lelaki. Inovasi. 24 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.3 Menghargai diri dan B6D2E1 Bersoal jawab / sendiri dan ahli keluarga serta gembira dilahirkan sebagai Bercerita / (2–6 Jul) kepentingan institusi lelaki atau perempuan. Lembaran Kerja kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.PK TAHUN 2 KSSR_2012 7
 8. 8. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 25 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.4 Mengamalkan sikap B3D6E2 Bercerita / sendiri dan ahli keluarga serta menghormati antara satu Lembaran Kerja (9-13 Jul) kepentingan institusi sama lain tanpa mengira kekeluargaan dalam aspek jantina. Cadangan EMK : kesihatan keluarga. Kreativiti dan Inovasi. 26 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.1 Mematuhi ajaran agama. B4D4E1 Lakonan / Bersoal kemahiran interpersonal dan Jawab / Lembaran(16 –20 Jul) komunikasi berkesan dalam Kerja kehidupan seharian. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 27 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.2 Menzahirkan kasih sayang B6D3E1 Bersoal Jawab / kemahiran interpersonal dan yang berbeza kepada Lembaran Kerja(23 - 27 Jul) komunikasi berkesan dalam Tuhan, diri, ibu bapa / kehidupan seharian. penjaga, ahli keluarga, Cadangan EMK : guru dan rakan. Kreativiti dan Inovasi 28 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.3 Menunjukkan rasa kasih B4D4E2 Bernyanyi / kemahiran interpersonal dan sayang tanpa Bercerita /( 30 Jul - komunikasi berkesan dalam membezakan individu atau Lembaran Kerja3 Ogos ) kehidupan seharian. kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti Cadangan EMK : orang lain. TMK / Kreativiti dan InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 8
 9. 9. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 29 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.4 Mengamalkan rasa syukur B6D3E2 Lakonan / kemahiran interpersonal dan kepada Tuhan dan terima Lembaran Kerja(6-10 Ogos) komunikasi berkesan dalam kasih sesama manusia. kehidupan seharian. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 30 Modul 3: 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.1 Mengenal pasti tanda- B3D7E1 Perbincangan / Kesihatan dan cara mencegah serta tanda konjunktivitis. (Pentaksiran Bersoal Jawab /( 13 - 17 Persekitaran mengelak risiko penyakit digabungkan) Lembaran KerjaOgos ) dalam kehidupan seharian. 3.1.2 Menyatakan cara Penyakit mengelak daripada Cadangan EMK : jangkitan konjunktivitis. Kreativiti dan Inovasi 31 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.3 Menyatakan langkah- B5D4E1 Perbincangan / dan cara mencegah serta langkah yang perlu Bersoal Jawab /( 27 - 31 mengelak risiko penyakit diambil atau diawasi Lembaran KerjaOgos ) dalam kehidupan seharian. jika mengalami konjunktivitis. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi 32 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.4 Mengenali penyakit tidak B2D3E1 Bersoal Jawab / dan cara mencegah serta berjangkit seperti ketumbit Lembaran Kerja(3 - 7 Sept) mengelak risiko penyakit mata, sakit telinga, hidung dalam kehidupan seharian. berdarah, ekzema dan Cadangan EMK : alahan. TMK / Kreativiti dan InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 9
 10. 10. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 33 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.5 Mengenal pasti tanda- B5D4E2 Lakonan / Bercerita dan cara mencegah serta tanda penyakit tidak (Pentaksiran / Lembaran Kerja( 10 – 14 mengelak risiko penyakit berjangkit.. digabungkan)Sept ) dalam kehidupan seharian. Cadangan EMK 3.1.6 Menyatakan langkah- Kreativiti dan langkah yang perlu diambil Inovasi atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit. 34 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Mengenal pasti peralatan B3D8E1 Bersoal Jawab / menjaga keselamatan diri dan dan bahan yang (Pentaksiran Lembaran Kerja( 17 - 21 mendemonstrasi kemahiran berbahaya di rumah, digabungkan)Sept ) kecekapan psikososial dalam sekolah, taman permainan Cadangan EMK : kehidupan seharian. dan tempat awam. TMK / Kreativiti dan Inovasi 3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat. 35 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.3 Mengenal pasti situasi B3D8E2 Bersoal Jawab / menjaga keselamatan diri dan tidak selamat di rumah, . Bernyanyi /( 24 – 28 mendemonstrasi kemahiran sekolah, taman permainan Lembaran KerjaSept ) kecekapan psikososial dalam dan tempat awam. kehidupan seharian. Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 10
 11. 11. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA STANDARD MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 36 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.4 Menyatakan kesan B3D8E3 Bersoal Jawab / menjaga keselamatan diri dan kemalangan dan Lembaran Kerja(1 - 5 Okt) mendemonstrasi kemahiran kecederaan seperti kecekapan psikososial dalam kecacatan kekal tubuh Cadangan EMK : kehidupan seharian. badan. TMK / Kreativiti dan Inovasi 37 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.5 Mengamalkan langkah- B4D5E1 Perbincangan / menjaga keselamatan diri dan langkah keselamatan Lembaran(8 - 12 Okt) mendemonstrasi kemahiran untuk mengelak Kerja kecekapan psikososial dalam kemalangan, kecederaan kehidupan seharian. dan situasi tidak selamat di Cadangan EMK : rumah, sekolah taman TMK / Kreativiti dan permainan dan tempat Inovasi. awam pada setiap masa. 38 Pertolongan 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.1 Mengetahui situasi B3D9E1 Lakonan / Bercerita Cemas cemas dan kepentingan kecemasan. Lembaran Kerja(15-19 Okt) bertindak dengan bijak mengikut situasi. 3.3.2 Meminta bantuan apabila Cadangan EMK : berlaku kecemasan TMK / Kreativiti dan Inovasi* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.PK TAHUN 2 KSSR_2012 11
 12. 12. KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATANKelas / Masa / Isi kandungan Catatan / ImpakMata pelajaran 2C Modul 1 : Kesihatan Fizikal BBM : Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Slaid power point, kotak, radio dan11.10-11.40am lembaran kerja Standard Kandungan : 1.1 Pendidikan Standard Pembelajaran : 1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan EMK : Kesihatan perkembangan fizikal. Kreativiti dan Inovasi TMK Aktiviti : 1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. Pentaksiran : B3D1E3 2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul. 3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat barang dengan betul. 4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. 5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri. 6. Guru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan. Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. * Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian. PK TAHUN 2 KSSR_2012 12

×