Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Características xerais:
-A recuperación paulatina do poder real
-A revitalización da paisaxe urbana
-O xurdimento dun nov...
Evolución xeopolítica do continente nestes 4
séculos:
-Reino de Francia e SIRXermánico (Moi fragmentado)
-Disputas entre ...
Innovacións técnicas
-O arado de veso e a rotación trienal
-Remóvese e airéase mellor a terra
-Utilización de cabalos en ...
CAUSAS DO RENACEMENTO
-Co aumento da produción agraria, a poboación
urbana ten maior seguridade de abastecemento
alimenti...
FUNCIÓNS E GOBERNO DA URBE
-Tipo administrativo, económico e cultural
-Centros económicos e relixiosos
-Creación de comun...
A importancia socioeconómica dos gremios:
-Control da produción
-Proteción dos seus membros
-De aprendiz a mestre, unha t...
A burguesía faise co poder urbano aproveitándose do
peso económico no comercio
Unha división económica:
-Patriciado, ric...
A época das cruzadas
As herexías (Ex: albigenses) e aparición de novas
ordes como os dominicos e os franciscanos
As esc...
Ubicación das principais
capitais góticas
Expansión da arte gótica dende París
As edificacións góticas van ser
financiadas polos diferentes
grupos sociais do momento, a
diferencia das grandes
edificaci...
Plantas de catedrais góticas
Planta da catedral de Chartres
Planta da catedral de Notre Dame
Cruceiro saínte Cruceiro non saínte
Doble xirola
Torres
tr...
Arco apuntado Arco lanceolado
Arco conopial
Arco carpanel
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
Bóvedas de crucería
Bóveda de crucería: Sistema
construtivo consistente no cruce entre
arcos tamén chamados nervios e que
...
Bóveda de crucería cuatripartita Bóveda de crucería sexpartita
Sistema de descarga
Decoración da fachadaGablete
Agullas e chapiteis
Gárgolas
Elemento ornamental, esculpido normalmente con figuras zoomorfas de
monstruos ou animais mitolóxicos. Atópanse no...
Notre-Dame de París,
vista lateral.
Notre-Dame de París
O seu interior, exquisito
pola austera elegancia das
proporcións, alcanza os 35
metros de altura.
Gótico francés: século XIII. Catedral de Amiens
Santa Capela. Cabeceira
Bóveda de abanico da capela
do King’s College, Cambridge,
comezos s. XVI
Gótico inglés
Catedral de León
No tratamento técnico da estatuaria gótica pódense distinguir tres
etapas:
1. Século XIII-primeira metade do XIV: rostros ...
Portada Occidental da catedral de Chartres: Pórtico Real,
mediados do século XII
GÓTICO FRANCÉS: A HUMANIZACIÓN DA ESCULTU...
Chartres. Portada Norte do
transepto.
As figuras posteriores dos pórticos norte e sur son xa plenamente
góticas nas súas expresións diferenciadas, na factura da...
Burgos: Portada norte do transepto. O Xuízo Final
Cristo Xuíz flanqueado por San
Xoan, a Virxe e anxos.
Elixidos, porta do...
Virxe Branca da catedral
de León. Portada Central da
fachada occidental
A Virxe é unha muller nova, sorrinte, de
expresión...
Todas estas características vanse perfilando en dúas tendencias, ou
escolas, ás que se engade unha terceira vía. Estas dúa...
Maestá do Duomo de Siena. En 1º plano, os
santos protectores de Siena; en 2º plano, as
santas Catalina e Inés, os santos J...
Simone Martini, A Anunciación
Consegue dotar de profundidade a escena mediante o xarrón do fondo, situado
nun 2º plano, ta...
Giotto. Resurrección de Lázaro
Irmáns Van EyckIrmáns Van Eyck. Políptico do cordeiro místico na igrexa de San Bavón
de Gante (Bélxica).
GÓTICO FLAMENCOGÓ...
Jan Van Eyck. O home do
turbante vermello
Roger Van der Weyden. A
muller do pintor.
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAb
alar/files/datos/1385384519/contido/actividades_peste.h
tml
https://es...
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Baixa idade media en europa
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Baixa idade media en europa

900 vues

Publié le

Percorrido pola Europa baixomedieval

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Baixa idade media en europa

 1. 1. Características xerais: -A recuperación paulatina do poder real -A revitalización da paisaxe urbana -O xurdimento dun novo grupo social: a burguesía -A arte gótica: continuación do estilo románico que une aos habitantes europeos
 2. 2. Evolución xeopolítica do continente nestes 4 séculos: -Reino de Francia e SIRXermánico (Moi fragmentado) -Disputas entre o cristianismo e o Islam no mediterráneo Cambios políticos (S. XIII) -Lenta recuperación do poder real, apoiándose nas cidades -Aparición dun novo sistema político de arbitraxe e compensación: o parlamento (Precedentes: a carta magna) -Función principal: aprobar o cobramento de novos impostos ou de axudas extraordinarias
 3. 3. Innovacións técnicas -O arado de veso e a rotación trienal -Remóvese e airéase mellor a terra -Utilización de cabalos en lugar de bois -Só se deixa de cultivar un terzo da terra -Coleira para xunguir os cabalos -Ferradura metálica, que protexía os cascos dos animais -Emprego da gadaña e melloras no muíño de auga http://www.youtube.com/watch?v=lTPKEogQrJE Consecuencias positivas en produción, novos espazos cultivados, aumento da poboación e renacemento do comercio
 4. 4. CAUSAS DO RENACEMENTO -Co aumento da produción agraria, a poboación urbana ten maior seguridade de abastecemento alimenticio. Revitalízanse as feiras e mercados onde se venden os produtos sobrantes e dedicación en outras tarefas -Aparición de novas cidades e novos barrios de artesáns e comerciantes (burgos) -Traballo coas cidades medievais http://www.tourisme-carcassonne.fr/ Lubeck
 5. 5. FUNCIÓNS E GOBERNO DA URBE -Tipo administrativo, económico e cultural -Centros económicos e relixiosos -Creación de comunas, que loitan por conseguir dos señores ou do rei unha carta comunal ou foro. Garantía de respeto de dereitos e goberno autónomo -Consello comunal, encargado da recadación de impostos, subministro e defensa da cidade -Control por parte das élites urbanas
 6. 6. A importancia socioeconómica dos gremios: -Control da produción -Proteción dos seus membros -De aprendiz a mestre, unha tarefa moi dura O rexurdir comercial -Feiras máis famosas na rexión de Champaña -Comercio a longa distancia: productos e portos -Asociacións de comerciantes, pagamentos en moeda e con letras de cambio, os cambiadores e banqueiros (a partires do S. XIV)-As orixes do capitalismo
 7. 7. A burguesía faise co poder urbano aproveitándose do peso económico no comercio Unha división económica: -Patriciado, ricos comerciantes e banqueiros + dirixentes dos principais gremios -Pobo común, formado por mestres, masa urbana e pobres e mendigos Barrios de xudeus Lugares buliciosos e atafegados
 8. 8. A época das cruzadas As herexías (Ex: albigenses) e aparición de novas ordes como os dominicos e os franciscanos As escolas urbanas de tipo catedralicio ou municipal As universidades, nacen como asociacións de mestres e estudantes en defensa dos seus intereses Ensino en latín seguindo o método da escolástica, que consistía en ler un texto, formular un problema, discutir sobre el e adoptar unha decisión Investigación sobre as cruzadas (As 4 primeiras)
 9. 9. Ubicación das principais capitais góticas Expansión da arte gótica dende París
 10. 10. As edificacións góticas van ser financiadas polos diferentes grupos sociais do momento, a diferencia das grandes edificacións románicas, que eran financiadas na súa totalidade polos abades e os grandes nobres.
 11. 11. Plantas de catedrais góticas
 12. 12. Planta da catedral de Chartres Planta da catedral de Notre Dame Cruceiro saínte Cruceiro non saínte Doble xirola Torres tres ou cinco naves Tres fachadas (A,B,C) A B C B C A
 13. 13. Arco apuntado Arco lanceolado Arco conopial Arco carpanel ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
 14. 14. Bóvedas de crucería Bóveda de crucería: Sistema construtivo consistente no cruce entre arcos tamén chamados nervios e que teñen unha clave central común. O espacio que queda entre os arcos cúbrese con finas lousas de pedra.
 15. 15. Bóveda de crucería cuatripartita Bóveda de crucería sexpartita
 16. 16. Sistema de descarga
 17. 17. Decoración da fachadaGablete Agullas e chapiteis
 18. 18. Gárgolas Elemento ornamental, esculpido normalmente con figuras zoomorfas de monstruos ou animais mitolóxicos. Atópanse nos saledizos do sistema de desagüe das aguas pluviais.
 19. 19. Notre-Dame de París, vista lateral.
 20. 20. Notre-Dame de París O seu interior, exquisito pola austera elegancia das proporcións, alcanza os 35 metros de altura.
 21. 21. Gótico francés: século XIII. Catedral de Amiens
 22. 22. Santa Capela. Cabeceira
 23. 23. Bóveda de abanico da capela do King’s College, Cambridge, comezos s. XVI Gótico inglés
 24. 24. Catedral de León
 25. 25. No tratamento técnico da estatuaria gótica pódense distinguir tres etapas: 1. Século XIII-primeira metade do XIV: rostros triangulares, mentón agudo e ollos rasgados, destacando tamén a expresión sorrinte; mentres que as roupas son sinxelas e con escasos pregues. 2. Segunda metade do século XIV: agora as figuras alónganse, describen curvas e na roupa nótase un tratamento curvilíneo. 3. Séculos XV-XVI: individualízase o rostro e avánzase no naturalismo. Rómpese coa frontalidade, diversidade de actitudes nos personaxes, pregues curvos que acentúan a corporeidade das figuras. Hai comunicación entre as mesmas. EVOLUCIÓN DA ESCULTURA GÓTICAEVOLUCIÓN DA ESCULTURA GÓTICA
 26. 26. Portada Occidental da catedral de Chartres: Pórtico Real, mediados do século XII GÓTICO FRANCÉS: A HUMANIZACIÓN DA ESCULTURAGÓTICO FRANCÉS: A HUMANIZACIÓN DA ESCULTURA
 27. 27. Chartres. Portada Norte do transepto.
 28. 28. As figuras posteriores dos pórticos norte e sur son xa plenamente góticas nas súas expresións diferenciadas, na factura das súas vestimentas e na insinuación de movemento. Estatuas-columna de Chartres
 29. 29. Burgos: Portada norte do transepto. O Xuízo Final Cristo Xuíz flanqueado por San Xoan, a Virxe e anxos. Elixidos, porta do Ceo, pesaxe de almas e condenados.
 30. 30. Virxe Branca da catedral de León. Portada Central da fachada occidental A Virxe é unha muller nova, sorrinte, de expresión franca e cordial, que acolle nos seus brazos a un pequeño vivaracho e gracioso que garda un notable parecido con ela. Trátase pois, dunha Virxe humanizada.
 31. 31. Todas estas características vanse perfilando en dúas tendencias, ou escolas, ás que se engade unha terceira vía. Estas dúas grandes escolas son: A escola sienesa: creada por Duccio, se ben terá o seu máximo exponente na figura de Simone Martini. É unha escola con continuidade da pintura bizantina, se ben vaise perdendo pouco a pouco. Tal é o que ocorre no caso de Simone Martini. A cor ten sentido preciosista, decorativo. A escola florentina: o seu iniciador foi Cimabue, quen foi o primeiro en intentar romper coas fórmulas bizantinas. Discípulo seu foi Giotto que se converterá no principal expoñente, non só desta escola, senón tamén de toda a pintura italiana do Trecento. A terceira vía: foi a emprendida polos irmáns Lorenzetti, xa que eles funden na súa obra as innovacións de Giotto e de Simone Martini. A PINTURA DO TRECENTO EN ITALIAA PINTURA DO TRECENTO EN ITALIA
 32. 32. Maestá do Duomo de Siena. En 1º plano, os santos protectores de Siena; en 2º plano, as santas Catalina e Inés, os santos Juanes e San Pedro e San Pablo; anxos e enriba, o apostolado. ESCOLA DE SIENA. TRECENTO ITALIANOESCOLA DE SIENA. TRECENTO ITALIANO Mantéñense as fórmulas bizantinas, suavidade no colorido e sentido melancólico. Destaca na Madona Rucellai a liña serpenteante do borde do manto. Duccio Madona Rucellai
 33. 33. Simone Martini, A Anunciación Consegue dotar de profundidade a escena mediante o xarrón do fondo, situado nun 2º plano, tamén co movemento da Virxe e as mans do anxo, con ramo de olivo como a súa coroa. O fondo dourado contribúe a realzar a beleza das cores.
 34. 34. Giotto. Resurrección de Lázaro
 35. 35. Irmáns Van EyckIrmáns Van Eyck. Políptico do cordeiro místico na igrexa de San Bavón de Gante (Bélxica). GÓTICO FLAMENCOGÓTICO FLAMENCO
 36. 36. Jan Van Eyck. O home do turbante vermello Roger Van der Weyden. A muller do pintor.
 37. 37. http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAb alar/files/datos/1385384519/contido/actividades_peste.h tml https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_negra

×