Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kui rasked on tegelikult rasked inimesed?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Kui rasked on tegelikult rasked inimesed?

Télécharger pour lire hors ligne

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli, kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee.

Vahet tuleb teha lubatud ja lubamatutel nõrkustel.

Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli, kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee.

Vahet tuleb teha lubatud ja lubamatutel nõrkustel.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Kui rasked on tegelikult rasked inimesed? (20)

Publicité

Kui rasked on tegelikult rasked inimesed?

 1. 1. Kui rasked on rasked inimesed? Mats Soomre Treener: juhtimine, koostöö, müük Belbin Eesti – IMG Koolitus www.belbin.ee
 2. 2. 1. Seda pole võimalik teha! 2. Võib olla on seda isegi võimalik teha, kuid see ei tasu tegemist! 3. Ma teadsin kohe alguses, et see on hea idee! Kui kellelgi on uus idee … Arthur C. Clark
 3. 3. Meeskond neljast inimesest … Oli teha üks tähtis töö. Igaüks oli kindel, et Mõni teeb selle ära. Kestahes oleks võinud seda teha, kuid Keegi ei teinud. Mõni sai vihaseks, sest see oli Igaühe töö. Igaüks arvas, et Kestahes võiks seda teha, kuid Keegi ei taibanud, et Igaüks seda ei tee. Asi lõppes sellega, et Igaüks süüdistas Mõnda, ehkki Keegi ei teinud seda, mida Kestahes võinuks teha. Tõlkinud Mati Soomre
 4. 4. Mulle tundub, et see, mida sa arvad, et ma ütlesin, ei ole see, mida ma mõtlesin! Kommunikatsioonist
 5. 5. Vaidlemine on tõe otsimise stiil! Siiski aegajalt … … kas me JONNIME (oleme vastu ja otsime MITU VÕIMALUST seda mitte teha) … kas me oleme JÄRJEKINDLAD? (oleme poolt ja leiame VÄHEMALT ÜHE VÕIMALUSE ja ÜHE PÕHJUSE see ära teha) Vaidlemine, jonnimine või järjekindlus ???
 6. 6. Enamasti pole olemas inimesi, kelle kohta me võiksime öelda “rasked inimesed”! Küll aga on palju inimesi, keda me ei mõista või kellega me ei oska sobivalt käituda või veelgi hullem, ei tahagi nendega koos töötada. Rasked või kerged inimesed?
 7. 7. Rasked inimesed omavad meeskonnas kindlat kasulikku rolli, kui nendega sobivalt käituda ja neilt mitte oodata seda, mida nad niikuinii ei tee. Vahet tuleb teha lubatud ja lubamatutel nõrkustel. Rasked või kerged inimesed?
 8. 8. Kõik me oleme loovad! Kuid mõned meist on loovamad Mõned on paremad otsustajad Teised paremad elluviijad Kolmandad paremad juhid Neljandad takistuste ületajad ... ?? !! … MÕISTA JA PARIMAL MOEL KASUTADA Erinevused
 9. 9. Ära looda inimestelt seda, mida nad niikuinii ei tee ÕIGED INIMESED ÕIGES MEESKONNAS ÕIGEL TÖÖL
 10. 10. „Viga on mõelda, et kõik inimolendid on sarnased. Üldistades soovitan lähtuda põhimõttest, et inimesed reageerivad sinu soovidele pigem nii nagu neile meeldib, mitte nii nagu sulle meeldiks.“ Dr. Meredith Belbin:
 11. 11. “Erinevused erinevate ülesannetega toime tulla ilmnevad kõigi inimeste vahel, ka juhi ja töötaja vahel.“ Dr. Meredith Belbin:
 12. 12. “Õnneks leidub alati tegijaid ka nendele ülesannetele, mis osadele on sobimatud või isegi ebameeldivad.“ Dr. Meredith Belbin:
 13. 13. „Meeskonnaroll on soodumus mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.“ Dr. Meredith Belbin:
 14. 14. Millest sõltub meeskonnaliikme käitumine ? ROLLI ÕPPIMINE Välised piirangud Kogemused Isiksus Mentaalsed võimed Suhtumine ja motivatsioon KÄITUMINE
 15. 15. Tegutsejad Kujundaja Teostaja Viimistleja Suhete loojad Mõtlejad Kolme tüüpi meeskonnarollid Koordineerija Meeskonnatöötaja Võimalusteotsija Innovaator (Plant) Asjatundja Hindaja
 16. 16. Vähim eelistatud rollid Delegeeri töö edasi teistele Leidke uus ja sobiv meeskonnaliige Kuulutage meeskonnaroll puuduolevaks Toimetuleku rollid Eelistatud rollid Mida ma oma meeskonnarollidega peale hakkan? Arendage, et laiendada oma haaret Vajadusel tehke meeskonnarolli ohverdus Vajadusel asendage, kui ajutiselt on keegi puudu Teadvustage oma tugevused Arendage oma tugevusi Kasutage ja särage
 17. 17. INNOVAATOR – Loominguline, lahendab keerulisi probleeme, pakub uusi ideid, tavapärasest erinev VÕIMALUSTEOTSIJA – Ettevõtlik, otsib võimalusi väljastpoolt meeskonda, hea algataja, optimistlik KOORDINEERIJA – Toob grupist välja parima, hea motiveerija ja delegeerija, paneb meeskonna liikuma Tugevused (2 – 3 igal inimesel)
 18. 18. KUJUNDAJA – Taganttõukav, väljakutseid esitav, tulemusele orienteeritud visionäär, takistuste ületaja MEESKONNATÖÖTAJA – Koostööaldis, abivalmis, hoiab ära hõõrdumised, loob positiivse õhkkonna HINDAJA – Läbinägelik, objektiivne, rahulik, analüütiline ja ratsionaalne otsustaja Tugevused (2 – 3 igal inimesel)
 19. 19. TEOSTAJA – Plaanipärane, tõhus, praktiline, suure töövõimega organiseerija VIIMISTLEJA – Ülipüüdlik, kohusetundlik ja sisemiselt motiveeritud lõpuleviija ASJATUNDJA – Sihikindel, professionaalselt pühendu- nud, suurte praktiliste ja teoreetiliste teadmistega Tugevused (2 – 3 igal inimesel)
 20. 20. INNOVAATOR – Kaotab seosed reaalsusega, ei märka detaile, peab mõtlemist olulisemaks kui rääkimist VÕIMALUSTEOTSIJA – Kaotab kiiresti entusiasmi, nõrkuse lubaduste täitmisel KOORDINEERIJA – Manipuleeriv, laseb teistel kogu töö ära teha Lubatud nõrkused (1 – 2 igal inimesel)
 21. 21. KUJUNDAJA – Provotseeriv, agressiivne, otsekohene, kärsitu MEESKONNATÖÖTAJA – Otsustamatu, suurtes gruppides tagasihoidlik HINDAJA – Ei suuda inspireerida, kriitiline, skeptiline, jääb tahaplaanile Lubatud nõrkused (1 – 2 igal inimesel)
 22. 22. TEOSTAJA – Ei näe uusi võimalusi, ei taha muuta, paindumatu VIIMISTLEJA – Murelik, ei soovi delegeerida ASJATUNDJA – Piiratud huvidega, kipub teisi valdkondi ebaoluliseks pidama, detailides kinni Lubatud nõrkused (1 – 2 igal inimesel)
 23. 23. INNOVAATOR – Söötke neile ette küsimusi ja probleeme ning ergutage neid oma ideedega lagedale tulema. Ärge lootke neilt tavapärast ega kritiseerige nende ideid, mis pole otsekohe rakendatavad VÕIMALUSTEOTSIJA – Sütitage nende entusiasmi ja ergutage neid suhtlema, asju uurima ja teistega läbi rääkima. Ärge nõudke neilt liiga palju detaile ega eeldage, et nad kõik lubatu ka täidavad KOORDINEERIJA – Käsitlege nendega laiemaid probleeme ja tehke ära see, mida olete lubanud. Ärge püüdke saavutada nendega suheldes pealtnäha üht, aga tegelikult hoopis teist eesmärki Teistega toimetulek
 24. 24. KUJUNDAJA – Olge mõistev ja abivalmis, kui nende kärsitus probleeme tekitab ning tehke viivitamata, mida nõutakse. Ärge kalduge kõrvale sellest, mida nõutakse ega püüdke neile vastu vaielda MEESKONNATÖÖTAJA – Paluge, et nad teid pingelises olukorras isiklikult aitaksid. Ärge sundige neid tegema isiklikke otsuseid ega pidage enesestmõistetavaks, et nad millega iganes nõustuvad HINDAJA – Konsulteerige nendega keeruliste otsuste tegemisel ja esitage küsimusi, et neid kõnelema saada. Ärge tõrjuge neid entusiasmi ja üldsuse surve abil ega oodake kiireid otsuseid Teistega toimetulek
 25. 25. TEOSTAJA – Tehke nad vastutavaks asjade organiseerimise eest ja selgitage neile süstemaatilisel viisil, mida on tarvis teha. Ärge unustage, et neile antav teave peab olema selge ega katsetage ebaharilikke ideid VIIMISTLEJA – Selgitage, millised on prioriteedid ja tähtajad ning laske neil tegelda asjade kontrollimisega. Ärge näidake välja, et nende perfektsionismi taotlus teile muret teeb ega koormake neid töödega üle ASJATUNDJA – Hinnake nende panust teadmiste allikana ja otsijana ning paluge neil meeskonna jaoks vajalikke uurimistöid teha. Ärge jätke neid omaette, ega kaasake neid laialivalguvatesse aruteludesse Teistega toimetulek
 26. 26. Meeskonnarollide analüüs Enesehinnang Kõrvaltvaataja hinnangud Nõuded töökohale Hinnangud töökohale Kasutusvõimalused ( Nimekiri ei ole lõplik ! ) Meeskonna kujundamine (uued ja olemasolevad) Isiklik areng Karjääri planeerimine Sisemine värbamine Väline värbamine Töökoha analüüs Projektimeeskondade loomine Konfliktijuhtimine Juhtimisoskuste arendamine Arenguvestlused Organisatsiooni restruktueerimine Inimene täidab enda kohta Täidetakse otsese juhi, kolleegide ja alluvate poolt Täidetakse töökoha omaniku e. otsese juhi poolt Täidetakse inimeste poolt, kes seda tööd ise teevad
 27. 27. Töökoha nõuete analüüs Töökoha nõuete profiil Tagasiside juhile Sobiva kandidaadi kirjeldus Tagasiside töökohale kandideerijale Sobivusaruanne Töökoha ja kandideerija võrdlus Kõrvaltvaataja hinnangud Nimekiri käitumist kirjeldavatest sõnades, mis mõjutavad edukust Analüüsid ja aruanded Nõuded töökohale Hinnangud töökohale Täidetakse töökoha omaniku e. otsese juhi poolt Täidetakse inimeste poolt, kes seda tööd ise teevad või sellest aru saavad
 28. 28. Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast Mats Soomre Belbin Eesti – IMG Koolitus www.belbin.ee

×