Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Prezentácia Personality

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Prezentácia Personality (20)

Publicité

Prezentácia Personality

 1. 1. „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 2. 2. Náš cieľ:<br /><ul><li>Poskytovanie rýchlych a komplexných služieb v oblasti ľudských zdrojov
 3. 3. Zabezpečenie požadovanej kvalifikácie a počtu zamestnancov
 4. 4. Obsadzujeme najmä stredné, vyššie, odborné a TOP pozície
 5. 5. Poskytnutie vysokej úrovne služby pre Klienta ale aj Kandidáta
 6. 6. Neustále zdokonaľovanie a hľadanie riešení na trhu práce
 7. 7. Individuálny osobný a časový prístup</li></ul>Naše motto: „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 8. 8. PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 9. 9. Ponuka služieb:<br /><ul><li>Recruitment – Výber a Vyhľadávanie zamestnancov
 10. 10. Executive Search – Priame oslovenie Kandidátov
 11. 11. TemporaryPlacement – Dočasné zamestnávanie, personálny lízing
 12. 12. HR Outsourcing – Externé riadenie ľudských zdrojov
 13. 13. Payroll Outsourcing – Externé spracovanie miezd
 14. 14. Grafologické testovanie – Spoznajte osobnostné vlastnosti ľudí
 15. 15. Psychometrické testovanie – Systémom Thomas International
 16. 16. Consulting – Konzultačné a poradenské služby</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 17. 17. Recruitment<br />Výber a Vyhľadávanie zamestnancov:<br />Služba Recruitment obsahuje:<br /><ul><li>Zadefinovanie konkrétnej pracovnej pozície
 18. 18. Určenie kontaktnej osoby u Klienta
 19. 19. Inzerciu v médiách, na internete a partnerských portáloch
 20. 20. Stretnutie Kandidátov s konzultantom
 21. 21. V prípade požiadavky zabezpečíme psychometrické testovanie, prípadne grafologický posudok
 22. 22. Príprava Profilu Kandidáta – popis zručností a odborných skúseností a zaslanie Klientovi
 23. 23. Dohodnutie termínu stretnutia a osobné predstavenie Kandidáta Klientovi
 24. 24. Zabezpečíme kompletnú komunikáciu s Kandidátom až po obsadenie pracovnej pozície</li></ul>Predpokladaná suma za službu je kalkulovaná na základe hrubej nástupnej mzdy zamestnanca. V prípade obsadenia viacerých pozícií, prípadne pri rozdelení na rôzne úrovne zamestnancov, ponúkame individuálnu cenu. Garancia na výber je v dĺžke 3 mesiace.<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 25. 25. Executive Search<br />Priame oslovenie Kandidátov<br />Služba ExecutiveSearch je optimálna hlavne pre vyhľadávanie a obsadenie Kandidátov na manažérske pozície a na pozície, na ktorých je vyžadovaná vysoká špecializácia v danej oblasti.<br />V priebehu celého výberu, až do finálnej fázy, zostáva meno Vašej spoločnosti dôverným, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Kandidáti, ktorí sú Vám predstavení, majú Vami požadovaný profil a zodpovedajúce skúsenosti v danom odbore, či v danej pozícii. Kandidáti sú predstavení v podrobnom Osobnom Profile, ktorý obsahuje potrebné informácie od štúdia po súčasné zamestnanie, motivačné faktory Kandidáta a oblasť, v ktorej by sa chcel ďalej rozvíjať.<br />Stretnutia prebiehajú štandardne v priestoroch spoločnosti Personality, ktoré ma Klient plne k dispozícii. <br />U vybraného Kandidáta môže následne prebehnúť vytvorenie Analýzy Osobného Profilu systémom Thomas International, prípadne iné vyhodnotenie získané týmto systémom. Podľa požiadaviek Klienta prebehne získavanie referencií od bývalých zamestnávateľov, prípadne priamych nadriadených. <br />Suma za službu je kalkulovaná individuálne, v závislosti na požiadavkách Klienta. Garancia na výber Kandidáta je v dĺžke 6 mesiacov.<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 26. 26. Temporary Placement<br />Dočasné zamestnávanie,<br />Personálny lízing <br />Služba Vám poskytne možnosť využiť dočasnú výpomoc na rôznych projektoch, pri rýchlom rozširovaní spoločnosti, ak súčasní zamestnanci čerpajú dovolenku, pri neočakávaných situáciách, prípadne dlhodobých PN zamestnancov. <br />Služba obsahuje aj práce študentov a brigádnikov, avšak najmä pri dlhodobejšej a permanentnej spolupráci. <br />Zabezpečíme pre Vás:<br /><ul><li>Vyhľadanie, výber a preverenie skúseností vybraných Kandidátov
 27. 27. Zaškolenie Kandidátov s ohľadom na vykonávané pozície
 28. 28. Príprava a zodpovednosť za pracovné zmluvy Kandidátov, vrátane mzdovej a daňovej agendy
 29. 29. Fakturovanie za odvedenú prácu podľa vopred dohodnutej sadzby v mesačných intervaloch
 30. 30. Priebežne prehodnocujeme pracovné výkony a poskytujeme Klientovi spätnú väzbu
 31. 31. Rýchlo reagujeme na potrebu navýšenia, prípadne výmenu zamestnanca na žiadosť Klienta</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 32. 32. HR Outsourcing<br />Externé riadenie ľudských<br />zdrojov<br />HR Outsourcing je komplexný produkt, pri využití ktorého za Vás prevezmeme všetky činnosti riadenia ľudských zdrojov. Tieto činnosti pre Vás potom budú v plnom rozsahu vykonávať naši konzultanti. Je vhodný predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sa programovo sústredia na svoje kľúčové aktivity a súčasne si uvedomujú nutnosť štruktúrovaného riadenia ľudských zdrojov. <br />Zabezpečíme pre Vás:<br /><ul><li>Plánovanie pracovných síl a rozpočtovanie finančných prostriedkov vynakladaných v oblasti ľudských zdrojov v súlade s firemnou plánovacou metodikou, a v nadväznosti na firemné procesy
 33. 33. Zabezpečenie konzistencie medzi štruktúrou a počtom pracovných miest a potrebami kľúčových procesov v spoločnosti
 34. 34. Riadenie pracovného výkonu, motivácie, osobného rozvoja, vzdelávania a spokojnosti zamestnancov
 35. 35. Tvorba systému odmeňovania a systému zamestnaneckých výhod, vrátane vedenia personálnej a mzdovej agendy, a iné</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 36. 36. Payroll Outsourcing<br />Externé spracovanie miezd<br />Venujte sa svojím obchodným cieľom a neproduktívnu prácu nechajte na nás. Preberieme Vašu kompletnú personálnu a mzdovú administratívu. <br />Zabezpečíme :<br /><ul><li>Kompletnú administratívu spojenú s prijímaním zamestnancov a zmenami
 37. 37. Plníme oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a k zdravotným poisťovniam
 38. 38. Výpočet miezd podľa platných predpisov a noriem
 39. 39. Odosielanie miezd na účet zamestnanca
 40. 40. Spracovanie a odosielanie odvodov na účty poisťovní
 41. 41. Poskytujeme pravidelný reporting v dohodnutej forme</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 42. 42. Psychometrické testovanie<br />Grafologické testovanie<br />Testovanie Kandidátov, ale aj súčasných zamestnancov Vám umožnuje presnejšie spoznať ich potenciál. Odporúčame použiť systém Thomas International , ktorý aj my používame pri výberových procesoch. Zaručuje výnimočnú flexibilitu, časovú nenáročnosť, vysokú výpovednú hodnotu a prijateľnú cenu. <br />Potrebujete znížiť náklady a pritom zaistiť plnenie cieľov?<br /><ul><li>Poznajte skutočný potenciál Vašich zamestnancov
 43. 43. Zistite ich vhodnosť na pracovné pozície
 44. 44. Využite tieto informácie na zvýšenie pracovného výkonu
 45. 45. Vytvorte efektívny pracovný tím 
 46. 46. To všetko objektívne, rýchlo, kdekoľvek a v 56 jazykových verziách</li></ul>Systém Thomas International Vám napríklad umožňuje vytvoriť správy pre Osobný rozvoj Manažéra, vhodnosť ľudí na pozície, zlepšenie vzťahov a motivácie, ale taktiež pri prijímaní nových zamestnancov a plánovaní kariéry. Oficiálna stránka: thomasinternational.net<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 47. 47. Referencie<br />Naše kancelárie sú Vám k dispozícii v mestách: Bratislava, Nitra a Košice.<br />Informácie o nás nájdete aj na našej stránke www.personality.sk<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 48. 48. Kontakt<br />Kancelária Bratislava<br />Bajkalská 22<br />821 09<br />Lucia Kráľová<br />Tel.: +421 2 5363 1465<br />Mobil: +421 903 291 830<br />bratislava@personality.sk<br />www.personality.sk<br />Kancelária Nitra<br />Svätoplukovo námestie 1<br />949 01<br />Alica Šišková<br />Tel.: +421 37 651 6179 <br />Mobil: +421 911 291 828<br />nitra@personality.sk<br />www.personality.sk<br />Kancelária Košice<br />Hlinkova ulica<br />040 01<br />Peter Križan<br />Mobil: +421 903 962 510<br />kosice@personality.sk<br />www.personality.sk<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 49. 49. „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />Tešíme sa na spoluprácu<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />

×