Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Atatürk dönemi dış politika

13 080 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Atatürk dönemi dış politika

 1. 1. Atatürk Dönemi Dış Politika
 2. 2. I. Dönem Dış Politika 1923-1930 II. Dönem Dış Politika 1930-19381. Nüfus Mübadelesi 1. 1932 Milletler Cemiyetine üyelik2. Musul Sorunu 2. 1933 Vagon Li Olayı (Fransa)3. Şeyh Sait Ayaklanması 3. 1933 Razgrad Olayı (Bulgaristan)4. Takrir-i Sükun Kanunu 4. 1934 Balkan Antantı5. 1926 Ankara Antlaşması 5. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi6. Yabancı Okullar Sorunu 6. 1937 Sadabad paktı7. Kellog Paktına Üyelik 7. 1938 Hatay’ın Bağımsızlığı8. 1928 Litvinov Protokolü 8. 1939 Hatay’ın Anavatan’a katılması
 3. 3. 1923-1930 Nüfus Mübadelesi Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmuştur.
 4. 4. Lozan Antlaşmasında İstanbul’daki Rumlar, Nüfus Mübadelesinin çözümlenmesiyleBatı Trakya’da yaşayan Rumlar hariç Türk ve Türk Yunan ilişkileri düzelmiştir.Rum nüfusun yer değiştirmesi esası kabul Yunanistan 1932’de Türkiye’nin Milletleredilmişti. Cemiyeti’ne girmesine destek vermiştir. Mübadele esnasında sorun çıktı. 1934’te imzalanan Balkan Antantına Sorun İstanbul’un sınırları konusunda çıktı. mübadelenin çözülmesi zemin hazırlamıştır. Yunanistan, İstanbulda çok sayıda Rum 12 Ocak 1934’te Venizelos, “Barışa yaptığıbulundurmak amacıyla Mondros Ateşkes katkılar nedeniyle” Atatürk’ü Nobel BarışAntlaşmasının imzalanmasından önce Ödülü’ne aday göstermiştirİstanbula gelen Rumların da değişim 1952’de NATO’ya Türkiye ile Yunanistandışında tutulmasını istedi. beraber girmiştir. 1926’da iki ülke azınlıkların mal varlıklarına Türk Yunan ilişkilerinde 1954 Kıbrıs sorunuel koymuştur. etkili olmuş ilişkiler tekrar bozulmuştur. Türk-Yunan yakınlaşması Venizelos’un baş-bakan olarak Ekim 1930’da Türkiye’yegelmesiyle gerçekleşmiştir. “Doğum tarihi ve yeri neolursa olsun Rumlar ve Türkler etablideyiminin kapsamı içine alınmıştır. Ayrıca iki ülkenin azınlıklarına ait mallarkonusunda düzenlemeler yapıldı. Böylecesüregelen anlaşmazlık sona ermiştir.
 5. 5. Musul SorunuBu görüşmeler 19 Mayıs 1924de, İstanbulda başlayan HaliçKonferansı ile gündeme getirildi. Ancak, görüşmelerde bir sonucavarılamadı. Türkiyenin Musul ve Süleymaniye bölgelerinin kendihudutları içinde kalmasında ısrar etmesi üzerine İngiltere, bu fikreyanaşmadığı gibi, Hakkari bölgesinin de Iraka bırakılmasını istedi.
 6. 6. 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması1924-1926 Musul Sorunu Hakkari sınırında düzenlemeler Musul Lozan Antlaşmasında Türk- yapılacak.İngiliz ilişkilerine bırakılmıştı. Konu 9 Musul Irak sınırında bırakılmıştır.ay içinde çözülmezse Milletler Musul petrollerinin % 10’ u 25cemiyeti devreye girecekti. yıllığına Türkiye’ye bırakılmıştır. Musul sorunu devam ederken 13 İngiltere 500.000 sterlin vererekŞubat 1925’te Şeyh Sait Ayaklanması pay sorununu çözmüştür.çıktı. Musul bunalımı, Türkiye ile Sovyet 4 Mart 1925’te Takrir-i Sükun Rusyayı birbirine yaklaştırmış, 17Kanunu çıkarıldı. Aralık 1925de Pariste "Türk-Sovyet Zor durumda kalan Türkiye 5 Dostluk ve Saldırmazlık Paktı"nınHaziran 1926 Ankara Antlaşmasıyla imzalanmasına neden olmuştur.Musul’u İngiltere mandasındaki Irak Türkiye’nin Milletler Cemiyetinetopraklarına bıraktı. girişi gecikmiştir.
 7. 7. 1926 Yabancı Okullar Sorunu Türkiye bu sorunu iç mesele olarak kabul etmiştir. Türkiye’ye en fazla itiraz eden devletler Fransa ve Vatikan’dır Yabancı okullarda Türkçe Tarih ve Coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından verilmesi kararlaştırılmıştır.
 8. 8. 1928 KELLOG PAKTI VE 1929 TÜRKİYENİN KELLOG PAKTINA ÜYE OLMASITürkiye; SSCB, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın barışı koruma adına katıldığıLitvinov Protokolünü imzaladı.19281929’da saldırmazlık antlaşması olan veABD, SSCB,Belçika, Polonya, Çekoslovakya Almanya, İngiltere, Fransa gibidevletlerin oluşturduğu Kellog Paktına üye olmuş ve barışa katkı sağlamıştır.Özetle savaş lanetlenmiştir.
 9. 9. II. Dönem Dış Politika 1930-1938 Türkiye 1932’de MilletlerCemiyetine üye oldu. Amaç dünyabarışına katkı sağlamaktır. 1933’te Almanya ve İtalya’nınsaldırgan politikaları üzerine Türkiye ikiittifak antlaşması imzalamıştır. 1933’te Vagon-li olayı meydanagelmiştir. 1933’te Bulgaristan’da yaşayanTürklerin mezarları yağmalanmıştır.İstanbul’da dev bir mitingdüzenlenmiştir. 1934 Balkan Antantı ve 1937Sadabat Paktı Almanya ve İtalya’nın saldırgantutumu üzerine Boğazlar ve Hataysorunu çözülmüştür. Türkiye Lozan’dan kalan sorunlarıhalledince aktif bir dış politikaizlemiştir.
 10. 10. Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumu Türkiye’nin dış politikada ittifaklar kurmasına neden oldu.
 11. 11. 17 Nisan 1933 Razgrad Olayları 22 Şubat 1933 Vagon Lİ Olayı Bulgaristanın Razgrad şehrindeki Türkmezarlığının bir grup Bulgar tarafından 22 Şubat 1933de şirketin telefondayerle bir edilmesiyle başlayan ve devam Türkçe konuşan memuru Naci Beyeeden süreçtir. Belçikalı müdür Jannoni, tarafından İstanbulda başta Milli Türk Talebe şirkette resmi dilin Fransızca olduğunuBirliğinin tertip ettiği büyük bir protesto belirterek, 25 kuruş para cezası ve 15gösterisi düzenledi. gün işten uzaklaştırma cezalarını Öğrencilerin İstanbuldaki Bulgar vermesiyle patlak verdi.mezarlığına çelenk koyarak başlattığı Olay İstanbul’da protesto edildi.gösteri daha sonra büyüdü. Şirketin içindeki Atatürk resmi alındı. Olaylar 2 gün sürdü, birçok öğrenci ‘Vatandaş Türkçe Konuş’ kampanyasıgözaltına alındı. Basın öğrencilerin başlatıldı.arkasında yer alan yazılar yazdıysa da Pera’da yabancı esnaf Türkçe isimlerMTTB kapatıldı. kullanmaya başladı.
 12. 12. 8 Temmuz 1937 Sadabad PaktıBalkan Antantı 9 Şubat 1934 SebepleriSebepleri İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan po-Almanya ve İtalya’nın siyasi olarak litika izlemesiyayılmacı bir siyaset izlemesi Musolinin Stratejik yerleri işgalBalkanların siyasi olarak iki devlet edeceğini duyurmasıtarafından tehdit edilmesi Ortadoğu coğrafyasının tehditTürkiye’nin batı sınırını güvence altına girmesialtına almak istemesi Türkiyenin doğu sınırını güvenceTürkiye’nin barışçı bir siyaset altına almak istemesiizlemesiYurtta sulh cihanda sulh ilkesininbenimsenmesiBulgaristan’ın saldırgan politikası
 13. 13. Bulgaristan Suriye Ve Ve Arnavutluk Pakistan katılmadı. katılmadı. Türkiye TürkiyeYunanistan IrakYugoslavya İran Romanya Afganistan
 14. 14. 9 Şubat 1934 Balkan Antantı
 15. 15. Hatay (Sancak Sorunu) Almanya’nın Hitler ile birlikte saldırgan politika izlemesi Fransa’yı ürküttü. Sınırlarının korunmasına önem veren Fransa sömürgelerden çekilmepolitikası izlemeye başladı ve Suriye’den çekilirken Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Türkiye bu duruma itiraz edip Milletler cemiyetine başvurdu. Milletler Cemiyeti 2 Eylül 1938’de Hatay’ın bağımsız olmasına karar verdi. Avrupa’daki bu gerginlik Fransa’nın Türkiye’ye yaptırım yapmasınıengelliyordu. Türkiye Suriye’deki protestolara binaen sancak sınırına 40 bin asker yığmıştır. Hatay Meclisi, 29 Haziran 1939’da Türkiye ile birleşme kararı aldı. 30 Haziran 1939’da Türkiye bu kararı kabul etti. Hatay ili Türkiye’ye bağlandı Hatay sorununun çözümü, Atatürk’ün dış politikadaki başarısıdır

×