Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

בחירות 2015 - במה נשים בוחרות

2 013 vues

Publié le

און לייף וחברת המחקר ZETA TOOLS בסקר מיוחד בקרב נשים לקראת בחירות 2015 חושף: הבית היהודי הוא הפתעת הבחירות מבחינת קולות הנשים, מעל ל-35 אחוז מהנשים עדיין מתלבטות, והמאוכזבות הגדולות? 78 אחוז ממצביעות יש עתיד לא בטוחות שיש להן עתיד עם המפלגה.

Publié dans : Marketing
 • Soyez le premier à commenter

בחירות 2015 - במה נשים בוחרות

 1. 1. ‫נשים‬ ‫מה‬ ‫בוחרות‬? ‫בחירות‬2015
 2. 2. ‫לאיזו‬‫במרץ‬ ‫שיתקיימו‬ ‫הקרובות‬ ‫בבחירות‬ ‫תצביעי‬ ‫מפלגה‬2015? ‫יצביעו‬ ‫למי‬? 14% 12% 12% 7% 6% 4% 2% 2% 1% 1% ‫המחנה‬ ‫הציוני‬ ‫הבית‬ ‫היהודי‬ ‫הליכוד‬ ‫יהדות‬ ‫התורה‬ ‫עתיד‬ ‫יש‬ ‫כולנו‬- ‫כחלון‬ ‫משה‬ ‫מרצ‬ ‫ש‬"‫ס‬ ‫איתנו‬ ‫העם‬ -‫ישי‬ ‫אלי‬ ‫ישראל‬ ‫ביתנו‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‫נשיים‬ ‫הצבעה‬ ‫דפוסי‬ ‫אין‬.‫שנשים‬ ‫מפלגה‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אחרות‬ ‫ממפלגות‬ ‫יותר‬ ‫בה‬ ‫תומכות‬.‫שנעשים‬ ‫לסקרים‬ ‫בדומה‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫גורפות‬ ‫הגדולות‬ ‫המפלגות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫הקולות‬. ‫הבית‬ ‫מפלגת‬‫היהודי‬‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫היחסי‬ ‫כוחה‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בכלל‬ ‫האלקטורלי‬ ‫לכוחה‬ ‫בהשוואה‬ ‫בישראל‬. ‫מתודולוגית‬ ‫הערה‬:‫לא‬‫נעשה‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫מנדטים‬ ‫חישוב‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מכלל‬ ‫בחלק‬ ‫המצביעים‬.
 3. 3. 27% 17% 7% 3% 3% 3% 37% 50% 15% 2% 1% 0% 1% 30% ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫בנט‬ ‫נפתלי‬ ‫לפיד‬ ‫יאיר‬ ‫ליברמן‬ ‫אביגדור‬ ‫לבני‬ ‫ציפי‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫מתאים‬ ‫מי‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬ ‫ראש‬ ‫להיות‬ ‫מתאים‬ ‫הכי‬ ‫לדעתך‬ ‫מי‬ ‫הבאים‬ ‫האישים‬ ‫מבין‬‫ממשלה‬? ‫מי‬‫של‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫לדעתך‬‫ישראל‬? ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬? ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫נתניהו‬ ‫שבנימין‬ ‫חושבות‬ ‫ישראל‬ ‫נשות‬ ‫מרבית‬ ‫מתאים‬ ‫שהוא‬ ‫חושבות‬ ‫מהן‬ ‫רבע‬ ‫שרק‬ ‫למרות‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫לתפקיד‬. ‫בנימין‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫לתפקיד‬ ‫ההתאמה‬ ‫מדד‬ ‫מבחינת‬ ‫אחרים‬ ‫אישים‬ ‫לעומת‬ ‫משמעותי‬ ‫בפער‬ ‫מוביל‬ ‫נתניהו‬,‫פער‬ ‫של‬10%‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬. ‫את‬ ‫ובעיקר‬ ‫המועמדים‬ ‫שאר‬ ‫את‬ ‫להטריד‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ‫ישראל‬ ‫מנשות‬ ‫שמחצית‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫נתניהו‬ ‫שבנימין‬ ‫מאמינות‬ ‫בהשוואה‬‫לרק‬15%‫שיכהן‬ ‫שזה‬ ‫שהוא‬ ‫שמאמינות‬ ‫בתפקיד‬.
 4. 4. 69% 65% 29% 22% 18% 16% 15% 11% 11% 11% 6% 4% 3% 2% ‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫מדיני‬ ‫ביטחוני‬ ‫חינוך‬ ‫ומדינה‬ ‫דת‬ ‫יחסי‬ ‫לשינוי‬ ‫רצון‬ ‫אישי‬ ‫ביטחון‬ ‫הפלסטינית‬ ‫והרשות‬ ‫ישראל‬ ‫יחסי‬ ‫המפלגה‬ ‫מצע‬ ‫הרבנים‬ ‫החלטת‬ ‫המפלגה‬ ‫מנהיג‬ ‫זעזועים‬ ‫מניעת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫יצוג‬ ‫ההורים‬ ‫או‬ ‫המשפחה‬ ‫הנחיית‬ ‫למפלגה‬ ‫נאמנות‬ ‫בחירתך‬ ‫את‬ ‫מבססת‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫העיקריים‬ ‫השיקולים‬ ‫שלושת‬ ‫מהם‬? ‫תבחרי‬ ‫במי‬?‫שיקולים‬ ‫החשיבות‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫ניסינו‬ ‫תחילה‬ ‫השיקולים‬ ‫ממכלול‬ ‫כחלק‬ ‫נשים‬ ‫ייצוג‬ ‫של‬ ‫שנשים‬ ‫בבחירה‬‫עושות‬. ‫ייצוג‬‫רק‬ ‫זוכה‬ ‫המפלגה‬ ‫של‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫ל‬4%‫בהשוואה‬ ‫מאחור‬ ‫הרחק‬ ‫חשיבות‬ ‫הגורמים‬ ‫לשאר‬.‫למי‬ ‫ההחלטה‬ ‫במכלול‬ ‫זניח‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫גורם‬ ‫להצביע‬.
 5. 5. ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫לכנסת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫להצביע‬ ‫למי‬ ‫שלך‬ ‫בהחלטה‬? ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫יצביעו‬ ‫למי‬ ‫השאלה‬ ‫לפי‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫הציוני‬ ‫המחנה‬ ‫מצביעות‬(55%) ‫הליכוד‬ ‫למצביעות‬ ‫בהשוואה‬(33%.)‫החשיבות‬ ‫מידת‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיבות‬ ‫לרמת‬ ‫זוכה‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫של‬ ‫עתיד‬ ‫ויש‬ ‫מרצ‬ ‫מצביעות‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬. ‫הבית‬‫היהודי‬‫שזוכה‬‫בקרב‬ ‫גבוהה‬ ‫יחסית‬ ‫לאהדה‬ ‫הנשים‬‫שיבוץ‬ ‫להם‬ ‫חשוב‬ ‫שפחות‬ ‫במצביעות‬ ‫מאופיינת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬(‫ומרץ‬ ‫עתיד‬ ‫יש‬ ‫הציוני‬ ‫מהמחנה‬ ‫פחות‬, ‫מהליכוד‬ ‫גבוה‬ ‫יותר‬ ‫טיפה‬). ‫במיוחד‬ ‫נמוכה‬ ‫חשיבות‬ ‫רמת‬ ‫ביתנו‬ ‫בישראל‬(17%) ‫ש‬ ‫מצביעות‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫לרמת‬ ‫דומה‬"‫ומצביעות‬ ‫ס‬ ‫התורה‬ ‫יהדות‬. 40%‫לכנסת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫בהחלטה‬ ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫להצביע‬ ‫למי‬. ‫עבור‬
 6. 6. ‫הצפים‬ ‫הקולות‬ 39%‫מאיזור‬‫המרכז‬ 47%‫חילוניות‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫האחרונות‬ ‫בבחירות‬ 25%‫הצביעו‬"‫עתיד‬ ‫יש‬"14% ‫של‬ ‫המשותפת‬ ‫לרשימה‬ ‫הצביעו‬ ‫הליכוד‬-‫ביתנו‬ ‫ישראל‬.12% ‫בבחירות‬ ‫הצביעו‬ ‫לא‬ ‫מתוכן‬ ‫האחרונות‬. ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬ ‫נמוך‬ ‫סיכוי‬ ‫בחרו‬ ‫בה‬ ‫המפלגה‬ ‫מתפקוד‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫מרוצות‬ ‫לא‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫להן‬ ‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬ ‫להעריך‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬,40%‫מהן‬ ‫בנימין‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫חושבות‬ ‫נתניהו‬. ‫יודעות‬ ‫לא‬ 35% ‫שענתה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫הצפים‬ ‫הקולות‬:‫יודעת‬ ‫לא‬/‫לשאלה‬ ‫בתשובה‬ ‫החלטתי‬ ‫לא‬"‫תצביעי‬ ‫מי‬ ‫עבור‬
 7. 7. ‫היהודי‬ ‫הבית‬ ‫מצביעות‬ 47%‫דתיות‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫שיקולים‬‫בהצבעה‬ ‫מייחסות‬‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיבות‬ ‫לשיקולים‬‫ביטחוניים‬‫מדיניים‬ ‫בהשוואה‬ ‫שלהן‬ ‫לבחירה‬ ‫כסיבה‬ ‫כלכליים‬ ‫חברתיים‬ ‫לגורמים‬(‫נמוך‬ ‫מיש‬‫עתיד‬,‫הליכוד‬,‫המחנה‬‫הציוני‬.) ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬ ‫גבוה‬ ‫סיכוי‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫כי‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫מאמינות‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬(‫פחות‬ ‫עתיד‬ ‫יש‬ ‫של‬ ‫מהמצביעות‬) ‫להן‬ ‫חשוב‬ 20% ‫תצביעי‬ ‫מי‬ ‫עבור‬ ‫לשאלה‬ ‫היהודי‬ ‫הבית‬ ‫שענתה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫האחרונות‬ ‫בבחירות‬ ‫הבית‬ ‫ממצביעות‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫בבחירות‬ ‫הצביעו‬ ‫היהודי‬ ‫לליכוד‬ ‫הקודמות‬
 8. 8. ‫מאוכזבות‬"‫עתיד‬ ‫יש‬" 67%‫חילוניות‬ 40%‫המרכז‬ ‫מאזור‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫הקרובות‬ ‫בבחירות‬ 57%‫למי‬ ‫החליטו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫להצביע‬.‫נוטות‬ ‫היתר‬ ‫או‬ ‫הציוני‬ ‫למחנה‬ ‫להצביע‬ ‫כחלון‬ ‫למשה‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬ ‫גבוה‬ ‫סיכוי‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫להן‬ ‫חשוב‬ ‫חשיבות‬ ‫יותר‬ ‫מייחסות‬ ‫כלכלי‬ ‫החברתי‬ ‫לתחום‬ ‫להצביע‬ ‫למי‬ ‫בהחלטה‬ ‫בהצבעה‬ ‫שיקולים‬ 78%‫עבור‬ ‫שהצביעו‬ ‫מהנשים‬"‫עתיד‬ ‫יש‬" ‫מאוכזבות‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫שהצביעה‬ ‫מי‬ ‫כל‬"‫עתיד‬ ‫יש‬"‫המפלגה‬ ‫מתפקוד‬ ‫מרוצה‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫ודווחה‬
 9. 9. ‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫בטוחה‬‫הקרובות‬ ‫בבחירות‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכי‬? ‫להצביע‬ ‫תלכי‬ ‫האם‬? 80%‫להצביע‬ ‫ילכו‬ 80%‫להצביע‬ ‫ילכו‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫מצהירות‬ ‫מהנשים‬(‫רבה‬ ‫במידה‬/‫רבה‬ ‫מאד‬.) ‫מצביעות‬‫הליכוד‬,‫המחנה‬‫הציוני‬,‫מרצ‬,‫עתיד‬ ‫ויש‬ ‫ביתנו‬ ‫ישראל‬ ‫להצביע‬ ‫שילכו‬ ‫יותר‬ ‫בטוחות‬. ‫הבית‬ ‫מצביעות‬‫היהודי‬,‫ש‬"‫ס‬,‫כחלון‬ ‫של‬ ‫כולנו‬,‫פחות‬ ‫בטוחות‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬. ‫הערה‬: ‫ההצהרה‬ ‫בין‬ ‫פער‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫קודמות‬ ‫בחירות‬ ‫של‬ ‫מנתונים‬ ‫למעשה‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫ההצבעה‬ ‫שיעור‬ ‫האחרונות‬ ‫בבחירות‬-68%.
 10. 10. ‫להצביע‬ ‫הולכת‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬–20% ‫אמון‬ ‫איבדו‬ ‫מחצי‬ ‫למעלה‬ ‫הפוליטית‬ ‫במערכת‬ 20%‫יובילו‬ ‫לא‬ ‫שהבחירות‬ ‫חושבות‬ ‫שינוי‬ ‫לשום‬ 11%‫מפלגה‬ ‫מצאו‬ ‫לא‬/‫מועמד‬ ‫להן‬ ‫שמתאים‬. ‫הסיבות‬ 33%‫בגילאי‬ ‫מהן‬18-34 37%‫מהן‬‫מאיזור‬‫המרכז‬ 36%‫חילוניות‬ ‫מהן‬ 41%‫מסורתיות‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫לשאלה‬ ‫שענתה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכי‬ ‫בטוחה‬:‫נמוכה‬ ‫במידה‬/ ‫אצביע‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫או‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ 45%‫גם‬ ‫הצביעו‬ ‫לא‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫סדרתית‬ ‫מצביעה‬ ‫לא‬
 11. 11. 3% 11% 15% 22% 16% ‫כולן‬ ‫אותו‬ ‫דבר‬ 33% ‫לא‬ ‫יודעת‬ ‫בתפקיד‬ ‫שכיהנו‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬‫שרה‬‫האחרונה‬ ‫בממשלה‬. ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫השרה‬ ‫הייתה‬ ‫לדעתך‬ ‫מהן‬ ‫מי‬? ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫השרה‬ ‫השרה‬‫היא‬ ‫הנשים‬ ‫מבחינת‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫עם‬ ‫הבריאות‬ ‫שרת‬ ‫גרמן‬ ‫יעל‬22% ‫מהקולות‬.‫לימור‬ ‫משמעותי‬ ‫בפער‬ ‫אחריה‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫לבנת‬‫והספורט‬,‫לבני‬ ‫ציפי‬ ‫שרת‬‫גורפת‬ ‫המשפטים‬11%‫מהקולות‬ ‫מקבלת‬ ‫הקליטה‬ ‫שרת‬ ‫לנדבר‬ ‫וסופה‬4% ‫מהקולות‬. ‫יודעות‬ ‫אינן‬ ‫מהנשים‬ ‫שליש‬,16%‫חושבות‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫שכולן‬.
 12. 12. 14% 12%12% 10% 7% 4% ‫יחימוביץ‬ ‫שלי‬‫שקד‬ ‫איילת‬‫גרמן‬ ‫יעל‬ ‫לוי‬ ‫אורלי‬ ‫שפיר‬ ‫סתיו‬ ‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫ח‬"‫הטובה‬ ‫כ‬‫ביותר‬ 27‫ה‬ ‫בכנסת‬ ‫היו‬ ‫נשים‬-19.‫מי‬ ‫לשאלה‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫תפקידה‬ ‫את‬ ‫מילאה‬ ‫בולטות‬ ‫ביותר‬‫נשים‬ ‫ארבע‬ ‫במיוחד‬: ‫סתיו‬‫שפיר‬,‫אבוקסיס‬ ‫לוי‬ ‫אורלי‬,‫מירי‬ ‫רגב‬,‫שלי‬‫יחימוביץ‬. ‫איילת‬ ‫משמעותי‬ ‫אך‬ ‫קטן‬ ‫בפער‬ ‫אחריהן‬ ‫שקד‬‫גרמן‬ ‫ויעל‬. 12‫מתוך‬27‫הכנסת‬ ‫חברות‬‫הוזכרו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬.20%‫יודעות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫ציינו‬,5% ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫שכולן‬ ‫ציינו‬. ‫האחרונה‬ ‫בכנסת‬ ‫כנסת‬ ‫כחברות‬ ‫שכיהנו‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫תפקידה‬ ‫את‬ ‫עשתה‬ ‫לדעתך‬ ‫מי‬‫ביותר‬?‫אחת‬ ‫בחרי‬
 13. 13. ‫מתודולוגיה‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬ ‫מתוך‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שאלון‬ ‫באמצעות‬ ‫נערך‬ ‫הנתונים‬ ‫איסוף‬ 500‫בגילאי‬ ‫נשים‬18+‫עברית‬ ‫דוברת‬ ‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫מתוך‬. ‫היא‬ ‫זה‬ ‫למדגם‬ ‫המרבית‬ ‫הדגימה‬ ‫טעות‬4.5%± ‫רביעי‬ ‫בימי‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬/‫בתאריכים‬ ‫חמישי‬14-15/01/15 ‫על‬ ‫יתרה‬ ‫הקפדה‬ ‫זה‬ ‫בסקר‬ ‫יש‬ ‫הולמת‬ ‫ייצוגיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לפי‬ ‫נדגמות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫מייצגת‬ ‫חלוקה‬‫היחסי‬ ‫חלקן‬‫באוכלוסייה‬ ‫גיל‬ ‫לפי‬,‫איזור‬,‫דתית‬ ‫הגדרה‬.
 14. 14. ‫סולומון‬ ‫מזי‬ 054-8197733 mazi@zeta-tools.co.il ‫יולזרי‬ ‫רמי‬ 054-4427769 rami@zeta-tools.co.il ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ ‫יותר‬ ‫מהירה‬,‫יותר‬ ‫יעילה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫שקופה‬. ‫רוצים‬‫להתייעץ‬?‫לקפה‬ ‫נפגש‬ ‫בואו‬:( ‫עבורכם‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬‫בחו‬ ‫מחקרים‬"‫ל‬.‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫קהלים‬ ‫חושבים‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬, ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫ביכולת‬ ‫גם‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לרשתות‬ ‫שלנו‬ ‫החיבור‬ ‫בעלויות‬ ‫ואפילו‬ ‫הביצוע‬ ‫במהירות‬. ‫בכלל‬ ‫סקרים‬‫האוכלוסיה‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫מחקר‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חולים‬ ‫סקרי‬ ‫רופאים‬ ‫סקרי‬ ‫יעד‬ ‫בקהלי‬ ‫מחקרים‬ ‫בחו‬"‫ל‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שאלות‬ ‫חולים‬ ‫או‬ ‫רופאים‬ ‫לשאול‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיגדילו‬ ‫החלטות‬. ‫הסקרים‬ ‫תוצאות‬ ‫לתוך‬ ‫שיחה‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫לשלב‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬.‫ניטור‬ ‫המושלמת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יתנו‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫איכותני‬ ‫וניתוח‬ ‫השיחה‬. ‫שיתמכו‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫המתאים‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫הנכונות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬.‫כלל‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫מפעילים‬ ‫של‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫ישראל‬ ‫אוכלוסיית‬26‫של‬ ‫השאלות‬ESOMAR ‫אוהדים‬ ‫דפי‬ ‫על‬ ‫סקרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?‫להבין‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלהם‬ ‫המניעים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬,‫בדיונים‬ ‫משתתפים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫הצרכים‬.‫קשר‬ ‫צרו‬ 054-4427769

×