Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
סקר יום העצמאות
סקר יום העצמאות
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?

Télécharger pour lire hors ligne

הדו"ח מציג תוצאות סקר שנערך בקרב
מדגם מייצג של 400 נשים
בגילאי 18+
המחקר נעשה באמצעות שאלון אינטרנטי ודגימה מתוך פאנל.
שיטת הדגימה : מדגם שכבות לפי גיל/איזור.

הדו"ח מציג תוצאות סקר שנערך בקרב
מדגם מייצג של 400 נשים
בגילאי 18+
המחקר נעשה באמצעות שאלון אינטרנטי ודגימה מתוך פאנל.
שיטת הדגימה : מדגם שכבות לפי גיל/איזור.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (14)

Publicité

גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?

 1. 1. ‫אוגוסט‬ ‫מחקר‬ ‫תוצאות‬2015 ‫על‬ ‫חושבות‬ ‫נשים‬ ‫מה‬ ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬.
 2. 2. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬2 ‫רקע‬ ‫הדו‬"‫בקרב‬ ‫שנערך‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫מציג‬ ‫ח‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬400‫נשים‬ ‫בגילאי‬18+ ‫אינטרנטי‬ ‫שאלון‬ ‫באמצעות‬ ‫נעשה‬ ‫המחקר‬ ‫פאנל‬ ‫מתוך‬ ‫ודגימה‬. ‫הדגימה‬ ‫שיטת‬:‫לפי‬ ‫שכבות‬ ‫מדגם‬ ‫גיל‬/‫איזור‬.
 3. 3. ‫רכישה‬ ‫כוונות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫דגכדגכדג‬ 00% 00 % ‫יגלח‬‫דגכדכג‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫משקפיים‬ ‫לנשים‬ ‫מפריעים‬
 4. 4. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬4 ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫כרס‬ ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫קטנה‬,‫בהבדל‬‫קטן‬ ‫קרחת‬ ‫השני‬ ‫במקום‬. ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫משקפיים‬ ‫מפריע‬. ‫שכרס‬ ‫חושבות‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫מהנשים‬ ‫בגבר‬ ‫מושכת‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫קטנה‬. 40% ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫מבין‬‫בגבר‬ ‫מבחינתך‬ ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫שהכי‬ ‫הדבר‬ ‫מהו‬? 35% 30% 24% 11% 40% 31% 25% 4% 18% 34% 30% 18% ‫קטנה‬ ‫כרס‬ ‫קרחת‬ ‫זקן‬ ‫משקפיים‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫לא‬
 5. 5. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬5 ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫מבין‬‫בגבר‬ ‫מבחינתך‬ ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫שהכי‬ ‫הדבר‬ ‫מהו‬? 35% 30% 24% 11% 29% 28% 32% 11% 33% 23% 30% 14% 39% 23% 26% 12% 30% 22% 36% 12% ‫קטנה‬ ‫כרס‬ ‫קרחת‬ ‫זקן‬ ‫משקפיים‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ 18-24 25-34 35-54 55+ ‫בגילאי‬ ‫צעירות‬18-24 ‫בגילאי‬ ‫ונשים‬55+ ‫הכי‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬ ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬ ‫אחרות‬ ‫גיל‬. ‫בגילאי‬ ‫צעירות‬18-24‫אוהבות‬ ‫לא‬ ‫גברים‬ ‫אצל‬ ‫משקפיים‬. ‫בקבוצת‬ ‫מושכים‬ ‫לא‬ ‫קרחת‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫גם‬ ‫האחרות‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬ ‫זו‬ ‫גיל‬. ‫קטנה‬ ‫כרס‬ ‫אוהבות‬ ‫לא‬ ‫כולן‬.
 6. 6. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬6 ‫בגבר‬ ‫עדיף‬ ‫הכי‬ ‫מעדיפות‬ ‫נשים‬:‫פנים‬‫חלקות‬, ‫שפם‬ ‫שני‬ ‫מקום‬,‫זקן‬ ‫שלישי‬ ‫מקום‬ ‫צרפתי‬.‫כל‬ ‫חלקות‬ ‫מפנים‬ ‫חוץ‬ ‫קטנים‬ ‫הבדלים‬ ‫השאר‬‫מזה‬ ‫זה‬. ‫לגבר‬ ‫שיהיה‬ ‫עדיף‬ ‫הכי‬ ‫לדעתך‬ ‫מה‬ ‫הבאות‬ ‫האפשרויות‬ ‫מבין‬? 42% 18% 13% 12% 10% 5% 31% 19% 19% 15% 4% 12% 50% 16% 7% 4% 15% 8% ‫חלקות‬ ‫פנים‬ ‫שפם‬ ‫צרפתי‬ ‫זקן‬ ‫מלא‬ ‫זקן‬ ‫זיפים‬ ‫תיש‬ ‫זקן‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫לא‬
 7. 7. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬7 ‫בגבר‬ ‫עדיף‬ ‫הכי‬ ‫עדיף‬ ‫הכי‬:‫חלקות‬ ‫פנים‬,‫שפם‬ ‫שני‬ ‫מקום‬, ‫צרפתי‬ ‫זקן‬ ‫שלישי‬ ‫מקום‬.‫חלקות‬ ‫מפנים‬ ‫חוץ‬ ‫קטנים‬ ‫הבדלים‬ ‫השאר‬ ‫כל‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫מבין‬‫בגבר‬ ‫מבחינתך‬ ‫מושך‬ ‫פחות‬ ‫שהכי‬ ‫הדבר‬ ‫מהו‬? 42% 18% 13% 12% 10% 5% 46% 4% 11% 17% 12% 10% 40% 20% 12% 14% 12% 3% 38% 21% 11% 10% 12% 7% 35% 15% 16% 11% 14% 9% ‫חלקות‬ ‫פנים‬ ‫שפם‬ ‫צרפתי‬ ‫זקן‬ ‫מלא‬ ‫זקן‬ ‫זיפים‬ ‫תיש‬ ‫זקן‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ 18-24 25-34 35-54 55+ ‫גיל‬ ‫לפי‬ ‫מובהקים‬ ‫הבדלים‬ ‫מעט‬,‫עקרונית‬ ‫עם‬ ‫לירידה‬ ‫כללית‬ ‫נטייה‬‫הגיל‬. ‫הצעירות‬ ‫בין‬ ‫בעיקר‬ ‫מובהקים‬ ‫הבדלים‬ ‫למבוגרות‬
 8. 8. 42%‫מעדיפות‬‫עם‬ ‫גבר‬‫פנים‬‫חלקות‬ ‫שגברים‬ ‫חושבות‬‫מגדלים‬ ‫בכדי‬ ‫רק‬ ‫זקן‬‫נשים‬ ‫להרשים‬ 63%
 9. 9. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬9 70% 63% 60% 60% 58% 57% 55% 53% 50% 46% 40% ‫גברי‬ ‫מאוד‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫בחורות‬ ‫להרשים‬ ‫כדי‬ ‫זקן‬ ‫מגדלים‬ ‫גברים‬ ‫נגמר‬ ‫הטרנד‬,‫להתקדם‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ‫בעיניי‬ ‫אסתטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫לדעתי‬ ‫הגבר‬ ‫את‬ ‫מכער‬ ‫זקן‬ ‫מבוגר‬ ‫מראה‬ ‫יוצר‬ ‫זקן‬ ‫טרנדים‬ ‫לפי‬ ‫שפועלים‬ ‫אנשים‬ ‫אוהבת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫מאוס‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫סקסי‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫בעיניי‬ ‫מגניב‬ ‫זה‬ ‫לטרנדים‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬ ‫מזוקנים‬ ‫גברים‬ ‫אוהבת‬ ‫אני‬ ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬-‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מסתכם‬ ‫ברירה‬ ‫רב‬ ‫שאלת‬100% ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬ ‫רק‬40%‫מזוקנים‬ ‫גברים‬ ‫אוהבות‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫מציינות‬ ‫לטרנדים‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬. 46%‫שזקן‬ ‫מוצאות‬ ‫בלבד‬"‫מגניב‬." 60%‫הלאה‬ ‫לעבור‬ ‫שצריך‬ ‫טרנד‬ ‫שזה‬ ‫חושבות‬. 60%‫אסתטי‬ ‫לא‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬. 60%‫זה‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬ ‫אסתטי‬ ‫לא‬. ‫במקביל‬63%‫חושבות‬ ‫אותו‬ ‫מגדלים‬ ‫שגברים‬ ‫נשים‬ ‫להרשים‬ ‫בכדי‬
 10. 10. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬10 ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬-‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מסתכם‬ ‫ברירה‬ ‫רב‬ ‫שאלת‬100% ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬ 57%‫יוצר‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬ ‫מהנשים‬ ‫מבוגר‬ ‫מראה‬ 70% 60% 57% 73% 49% 50% 57% 78% 59% ‫גברי‬ ‫מאוד‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫בעיניי‬ ‫אסתטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫מבוגר‬ ‫מראה‬ ‫יוצר‬ ‫זקן‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫לא‬ 78%‫מנשים‬‫שאינן‬ ‫במערכת‬‫יחסים‬ ‫מוצאות‬‫לא‬ ‫זה‬ ‫שזקן‬ ‫אסתטי‬
 11. 11. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬11 ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬-‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מסתכם‬ ‫ברירה‬ ‫רב‬ ‫שאלת‬100% ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬ ‫בגילאי‬ ‫נשים‬55+‫טרנד‬ ‫זה‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬ ‫פחות‬ ‫ו‬/‫נשים‬ ‫להרשים‬ ‫בכדי‬ ‫זקן‬ ‫מגדלים‬ ‫שגברים‬ ‫או‬ ‫אחרות‬ ‫גיל‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬. 37%‫הצעירות‬ ‫מהנשים‬18-24‫זה‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬ ‫סקסי‬‫הגיל‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוך‬ ‫שיעור‬ ‫האחרות‬. ‫בגילאי‬ ‫צעירות‬ ‫נשים‬ 18-24‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫גיל‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬ ‫אחרות‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שזקן‬ ‫חושבות‬ ‫אסתטי‬ 70% 63% 60% 60% 50% 63% 70% 70% 74% 37% 65% 68% 60% 63% 56% 72% 58% 50% 65% 52% 75% 51% 47% 58% 48% ‫גברי‬ ‫מאוד‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫בחורות‬ ‫להרשים‬ ‫כדי‬ ‫זקן‬ ‫מגדלים‬ ‫גברים‬ ‫נגמר‬ ‫הטרנד‬,‫להתקדם‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ‫בעיניי‬ ‫אסתטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫סקסי‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ 18-24 25-34 35-54 55+
 12. 12. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬12 ‫הזקן‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫צריך‬ ‫מפורסם‬ ‫איזה‬? ‫שיוריד‬ ‫ועדיף‬ ‫זקן‬ ‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫הכי‬ ‫לדעתך‬ ‫למי‬ ‫הבאים‬ ‫הגברים‬ ‫מבין‬? 30% 36% 18% 16% 28% 26% 18% 28% 25% 29% 26% 20% 33% 24% 22% 21% 14% 27% 32% 27% ‫המדגם‬ ‫כלל‬ 18-24 25-34 35-54 55+ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫פיט‬ ‫בראד‬ ‫של‬ ‫הזקן‬ ‫לנשים‬ ‫מפריע‬.‫רק‬16%‫ציינו‬ ‫להורידו‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫כי‬. ‫מי‬‫שהכי‬‫את‬ ‫לגלח‬ ‫צריך‬ ‫לוי‬ ‫יהודה‬ ‫הוא‬ ‫הזקן‬,36% ‫כך‬ ‫חושבות‬ ‫מהנשים‬.
 13. 13. ‫עיכעכיע‬ ‫רק‬37%‫מהנשים‬ ‫בגילאי‬18-24‫חושבות‬ ‫שזקן‬‫סקסי‬ ‫זה‬. (‫הנשים‬ ‫כלל‬50%)
 14. 14. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬14 ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬... ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬...‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מסתכם‬ ‫ברירה‬ ‫רב‬ ‫שאלת‬-100% 70% 65% 54% 50% 67% 59% 67% 62% 64% 67% 69% 69% 65% 59% 64% 67% 60% 71% 67% 61% ‫חלקות‬ ‫פנים‬ ‫בעלי‬ ‫גברים‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫זיפים‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫שפם‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫מלא‬ ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ 18-24 25-34 35-54 55+ ‫מבוגרות‬ ‫יותר‬ ‫נשים‬ ‫אצל‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫מאפייני‬ ‫לגבי‬ ‫גדולה‬ ‫יותר‬ ‫גמישות‬ ‫יש‬ ‫הגבר‬ ‫אצל‬ ‫הפנים‬‫איתו‬‫יצאו‬ ‫צעירות‬ ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬.
 15. 15. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬15 ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬... ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬... 70% 65% 54% 50% 74% 70% 67% 45% 64% 60% 55% 55% ‫חלקות‬ ‫פנים‬ ‫בעלי‬ ‫גברים‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫זיפים‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫שפם‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫מלא‬ ‫זקן‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫נשים‬ ‫מראה‬ ‫לגבי‬ ‫יותר‬ ‫גמישות‬ ‫יצאו‬ ‫איתם‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫הפנים‬
 16. 16. ‫ט‬"‫ו‬/‫חשון‬/‫תשע‬"‫ו‬16 ‫זקן‬ ‫לגדל‬ ‫מחליט‬ ‫היה‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫אם‬? ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬ ‫השונות‬ ‫האפשרויות‬. ‫היית‬ ‫זקן‬ ‫לגדל‬ ‫מחליט‬ ‫היה‬ ‫זוגך‬ ‫בן‬ ‫אם‬ 29% 27% 23% 21% 28% 28% 24% 19% 30% 26% 22% 22% ‫איתו‬ ‫זורמת‬ ‫לגלח‬ ‫אותו‬ ‫מכריחה‬ ‫אחר‬ ‫לגלח‬ ‫אותו‬ ‫מכריחה‬ ‫ואז‬ ‫ניסיון‬ ‫חודש‬ ‫לו‬ ‫נותנת‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫יחסים‬ ‫במערכת‬ ‫לא‬

×