Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
22 
L’Escola d’Enginyeria de Biostemes de la UPC 
(2) Setembre 2014 
Setembre 2014
AGRÒPOLIS 
 Unitat de recerca en Sistemes Biològics 
(Viladecans) 
 Gestionada per Parcs UPC 
 10 Ha de superfície agrí...
Fotobioreactor per tractament d’aigües residuals 
mitjançant microalgues, gestionat pel grup de 
recerca Group of Environm...
RREECCEERRCCAA 
La recerca a l’ESAB es desplega majoritàriament en 
el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecn...
CCllúússtteerr 
AAggrroo@@lliimmeennttaarrii 
UUPPCC 
http://clusteragroalimentari.upc.edu 
Creat any 2010 
Liderat per DE...
Pluridisciplinarietat 
Complementarietat 
22 grups de recerca 
110 investigadors 
Xarxa d’instal·lacions d'última generaci...
producció 
transformació 
envasat 
logística 
distribució
Eixos de coneixement vs Grups de Recerca 
Medi ambient, 
Producció 
Tecnologia, 
Conservació 
Enginyeria de 
processos 
Ec...
Grups de Recerca 
ALIMen Enginyeria i Producció Alimentària 
AQUAL Aqüicultura i Qualitat dels Productes Aquàtics. 
Pertan...
GIRO Gestió Integrada de Residus Orgànics 
GREA Enginyeria Mediambiental, 
GRINS Robòtica Intel·ligent i Sistemes 
GSS Sis...
Alguns exemples
ICARUS + GREA 
Utilització de naus no tripulades o 
informació de satèl·lit per millorar 
la producció 
POCIO (UMA) 
satèl...
ALIMen 
Caracterització i millora de 
processos tecnològics alimentaris 
(congelació, microones, 
ultrasons, ...) i de nou...
ICARUS 
POCI 
O 
CIMNE 
Simulació de processos industrials 
alimentaris o biològics (malària, 
tuberculosi) AQUAL 
GI 
R 
...
aspecto visual 
5,00 
4,00 
3,00 
2,00 
1,00 
0,00 
tipicidad aroma 
intensidad aroma 
intensidad acidez intensidad amargu...
L’ESAB en societat
L’ESAB transfereix 
coneixement a la 
societat, no només en 
l’àmbit universitari. 
També treballa des de 
la secundària f...
L’ESAB, tant el professorat com 
l’alumnat, participa activament en 
projectes de Cooperació pel 
Desenvolupament, en col·...
En la web ‘Agricultura pel Desenvolupament es 
recull tota l’activitat desenvolupada des de 2002 
(http://apd.esab.upc.edu...
L’ESAB contribueix a la gastronomia catalana dins del 
Consell assessor de la Unitat UB-Bullipèdia i dins del 
Patronat de...
... i a la recuperació i difusió de les 
varietats tradicionals catalanes a 
través de la Fundació Miquel Agustí 
(http://...
L’ESAB contribueix a la gestió integral del Parc 
de Collserola formant part del Consell Científic 
Assessor 
(http://www....
www.esab.upc.edu
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

2014 esab dossie2 r visites

487 vues

Publié le

Présentation ESAB 2014 Dossier visites. Réunion transnationale Castelldefels. Projet Erasmus+ Cultivons l' Europe.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2014 esab dossie2 r visites

 1. 1. 22 L’Escola d’Enginyeria de Biostemes de la UPC (2) Setembre 2014 Setembre 2014
 2. 2. AGRÒPOLIS  Unitat de recerca en Sistemes Biològics (Viladecans)  Gestionada per Parcs UPC  10 Ha de superfície agrícola, 2 hivernacles amb control informatitzat (1400 m2), una unitat de mecanització agrària (200 m2) on opera el grup de recerca UMA, i 800 m2 d’edifici incloent laboratoris, oficines I una aula-sala polivalent.
 3. 3. Fotobioreactor per tractament d’aigües residuals mitjançant microalgues, gestionat pel grup de recerca Group of Environmental Engineering and Microbiology (GEMMA)
 4. 4. RREECCEERRCCAA La recerca a l’ESAB es desplega majoritàriament en el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (http://deab.upc.edu) creat al 2001 inclou el 70% del professorat de l’ESAB Altres Departaments amb activitat de recerca relacionada amb l’ESAB són: Matemàtica Aplicada Física i Enginyeria Nuclear Enginyeria Electrònica
 5. 5. CCllúússtteerr AAggrroo@@lliimmeennttaarrii UUPPCC http://clusteragroalimentari.upc.edu Creat any 2010 Liderat per DEAB + ESAB + EETAC (unitats bàsiques UPC al Campus Baix Llobregat Objectiu Buscar sinèrgies entre els grups de recerca de la universitat, els centres de recerca i les institucions i el sector productiu
 6. 6. Pluridisciplinarietat Complementarietat 22 grups de recerca 110 investigadors Xarxa d’instal·lacions d'última generació Tecnologies innovadores Transversalitat Enginyeria de processos Producció Tecnologia Conservació Economia Logística Conservació Medi ambient Abordem tots els estadis i tecnologies del sector agroalimentari Analitzem les solucions des de diferents òptiques UPC = universitat amb més experiència en Tecnologia i Patents Grups pertanyents a la xarxa TECNIO i SGR
 7. 7. producció transformació envasat logística distribució
 8. 8. Eixos de coneixement vs Grups de Recerca Medi ambient, Producció Tecnologia, Conservació Enginyeria de processos Economia, logística, distribució Acreditació ALIMen AQUAL CCP CIEFMA CIMNE CREDA CRESCA EOLI GEMMA GIRO GREA GRINS GSS ICARUS IG ISI LEAN-MRG MOSIMBIO MVCO POCIO WNG AIDIT
 9. 9. Grups de Recerca ALIMen Enginyeria i Producció Alimentària AQUAL Aqüicultura i Qualitat dels Productes Aquàtics. Pertanyent a la XRAq CCP Centre Català del Plàstic CIEFMA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria CREDA Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari CRESCA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari EOLI Enginyeria d’Organització i Logística GEMMA Enginyeria Ambiental i Microbiologia
 10. 10. GIRO Gestió Integrada de Residus Orgànics GREA Enginyeria Mediambiental, GRINS Robòtica Intel·ligent i Sistemes GSS Sistemes Sensors ICARUS Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned aerial Systems IG Institut de Geomàtica ISI Instrumentació, Sensors i Interfícies LEAN-MRG Lean Management Research Group MOSIMBIO Modelització i Simulació de Sistemes Biològics MVCO Millora Vegetal per Característiques Organolèptiques POCIO Protecció Vegetal, inclou l’UMA (Agricultura de Precisió) WNG Xarxes sense fils
 11. 11. Alguns exemples
 12. 12. ICARUS + GREA Utilització de naus no tripulades o informació de satèl·lit per millorar la producció POCIO (UMA) satèl·lit
 13. 13. ALIMen Caracterització i millora de processos tecnològics alimentaris (congelació, microones, ultrasons, ...) i de nous envasos i productes (IV gamma, procesat mínim, etc) GRINS Disseny d’entorns adaptats i GIRO robotitzades
 14. 14. ICARUS POCI O CIMNE Simulació de processos industrials alimentaris o biològics (malària, tuberculosi) AQUAL GI R O MOSIMBIO Disseny de nous sistemes de cultiu per peixos plans
 15. 15. aspecto visual 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 tipicidad aroma intensidad aroma intensidad acidez intensidad amargura gusto firmeza conserva comercial de vidrio V gama pasteuritzada (98ºC) V gama esterilitzada (121ºC) conserva comercial plastico aspecto visual 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 tipicidad aroma intensidad aroma intensidad acidez intensidad amargura gusto firmeza conserva comercial de vidrio V gama pasteuritzada (98ºC) V gama esterilitzada (121ºC) conserva comercial plastico MVCO Anàlisi sensorial, NIR i anàlisi d’imatge al servei de la recuperació de varietats tradicionals
 16. 16. L’ESAB en societat
 17. 17. L’ESAB transfereix coneixement a la societat, no només en l’àmbit universitari. També treballa des de la secundària fins a la tercera edat. Tallers “Un dia a la Uni” 395 Tecnologies per a un món millor 72 Mart XXI* 131 Tutorització treballs de batxillerat 14 Aula Sènior (>65 anys) 85 Cursos estiu per a professorat secundària 38 * Menció d’ Honor a la XIV Edició de Ciència en acció.
 18. 18. L’ESAB, tant el professorat com l’alumnat, participa activament en projectes de Cooperació pel Desenvolupament, en col·laboració amb CCD de la UPC i amb nombroses organitzacions no governamentals
 19. 19. En la web ‘Agricultura pel Desenvolupament es recull tota l’activitat desenvolupada des de 2002 (http://apd.esab.upc.edu/ )
 20. 20. L’ESAB contribueix a la gastronomia catalana dins del Consell assessor de la Unitat UB-Bullipèdia i dins del Patronat de la Fundació Alícia (http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/recerca_bullipedia.html / )
 21. 21. ... i a la recuperació i difusió de les varietats tradicionals catalanes a través de la Fundació Miquel Agustí (http://fundaciomiquelagusti.com/)
 22. 22. L’ESAB contribueix a la gestió integral del Parc de Collserola formant part del Consell Científic Assessor (http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/consell-cientific-assessor /)
 23. 23. www.esab.upc.edu

×