Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Od codziennej higieny do strategicznej refaktoryzacji

586 vues

Publié le

• W jaki sposób już teraz możesz upiększyć swój kod?
• Jak refaktoryzować bez konieczności ukrywania tego w szacowaniach?
• Jak w ciągu 30 minut wyprostować najbardziej zagmatwany algorytm?
• W jaki sposób planować duże strategiczne refaktoryzacje?
• Jak w uporządkowany sposób przeprowadzać długotrwałe refaktoryzacje?
• Jak uniknąć niespójnej architektury w trakcie długotrwałej refaktoryzacji?
• Jak negocjować czas na refaktoryzację z Twoim managerem, PO czy klientem?

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Od codziennej higieny do strategicznej refaktoryzacji

 1. 1. Od codziennej higieny kodu do strategicznej refaktoryzacji @MichalBartyzel blog.gettingThingsProgrammed.pl
 2. 2. Kod, który czyta się jak książkę #CodeSpeaks2U Tell, Don’t Ask #CodeReadability Samodokumentujący się kod
 3. 3. Kluczem do #softwareCraftsmanship są umiejętności lingwistyczne Nazywanie
 4. 4. Co można zrobić z… Zwiększamy efektywność zespołów projektowych4 Listą pracowników Ewidencją pracowników • Dodać pracownika • Usunąć pracownika • Usunąć wszystkich pracowników • Wciągnąć pracownika do ewidencji • Wyciągnąć kartotekę pracownika • Oznaczyć urlop • Oznaczyć zwolnienie chorobowe • Wyciągnąć świadectwo pracy
 5. 5. Programujesz to, co nazywasz Zwiększamy efektywność zespołów projektowych5 List<Employee> employees... //... EmployeeFile employeeFile = findEmployeeFile( personalID ); employeeFile.getEmergencyContactInformation();
 6. 6. A potem powstaje architektura Zwiększamy efektywność zespołów projektowych6 List<Employee> employees... //... EmployeeFile employeeFile = findEmployeeFile( personalID ); employeeFile.getEmergencyContactInformation();
 7. 7. I dzieją się z nią dziwne rzeczy Zwiększamy efektywność zespołów projektowych7
 8. 8. Co chcemy zacząć zauważać? Zwiększamy efektywność zespołów projektowych8
 9. 9. Nazwa klasy cLOC LocationManager 26 752 NetworkItem 10 955 TransferOperations 6 871 CalculatorsManager 4 325 MonitorManager 1 514 VTViewInvoker 48 ContactService 47 Address 34 DataRange 21 LoggedUserDetailsModel 13 Zwiększamy efektywność zespołów projektowych9
 10. 10. Zwiększamy efektywność zespołów projektowych10
 11. 11. Zwiększamy efektywność zespołów projektowych11 Klasy
 12. 12. Zwiększamy efektywność zespołów projektowych12 Konwencje
 13. 13. Zwiększamy efektywność zespołów projektowych13 Metody
 14. 14. Extract Method? Zmienne Zwiększamy efektywność zespołów projektowych14
 15. 15. Zwiększamy efektywność zespołów projektowych15 Axel Fontaine, Architecting for Continuous Delivery http://2013.33degree.org/talk/show/51 Pakiety
 16. 16. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Zmienna quasi- globalna Przykład Refaktor. Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych16
 17. 17. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Zmienna quasi- globalna Przykład tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych17
 18. 18. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Zmienna quasi- globalna Przykład tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych18
 19. 19. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych19
 20. 20. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych20
 21. 21. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych21
 22. 22. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych22
 23. 23. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych23
 24. 24. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych24
 25. 25. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych25
 26. 26. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład Genreic Plugin Framework, Multi-Device Platform Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych26
 27. 27. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład Genreic Plugin Framework, Multi-Device Platform Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Wprowadź wzorzec architektoniczny Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych27
 28. 28. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Sexy Vision Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład Genreic Plugin Framework, Multi-Device Platform Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Wprowadź wzorzec architektoniczny Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych28
 29. 29. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Sexy Vision Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład ZSI, BI, DW Genreic Plugin Framework, Multi-Device Platform Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Wprowadź wzorzec architektoniczny Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych29
 30. 30. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Sexy Vision Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład ZSI, BI, DW Genreic Plugin Framework, Multi-Device Platform Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Zdefiniuj, podziel, zmień proces Wprowadź wzorzec architektoniczny Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych30
 31. 31. Biznes ARCH Klasy Metody Zmienne Smell Sexy Vision Big Ball of Mud http://laputan.org/mud/ God Class Long Method Zmienna quasi- globalna Przykład ZSI, BI, DW Genreic Plugin Framework, Multi-Device Platform Location Manager, NetworkItem process, performOperation tmp1, tmp2, tmp3 Refaktor. Zdefiniuj, podziel, zmień proces Wprowadź wzorzec architektoniczny Extract Class http://refactoring.com Extract Method http://refactoring.com Split Temporary Variable http://refactoring.com Brak umiejętności nazywania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych31
 32. 32. #odpowiedzialność to rola/zadanie wyrażone nazwą #dobraNazwa przychodzi z czasem
 33. 33. Kryterium czytelności kodu: #testIvony Code Speaks 2U
 34. 34. public void add(Object element) { if (!readOnly) { int newSize = size + 1; if (newSize > elements.length) { Object[] newElements; newElements = new Object[elements.length + 10]; for (int i = 0; i < size; i++) { newElements[i] = elements[i]; } elements = newElements; } elements[size++] = element; } }
 35. 35. public void add(Object element) { if (readOnly) { return; } if (atCapacity()) { grow(); } addElement(element); }
 36. 36. #CleanCode • Umieszczaj intencje w nazwach • Uwidaczniaj różnice • Stosuj nazwy, które da się wymówić • Unikaj dowcipnych nazw • Dbaj o pojedynczą odpowiedzialność • Unikaj dużej liczby parametrów • Stosuj Command-Query Separation • …
 37. 37. for (int dataType : types) { if (RowManagerHelper.isRawDataTypeCalculated( data, type.getType())) types.add(dataType); else { ID id = RowManagerHelper.getID(data, type, enType, obj.getGroup().useDeprecatedXmlFiles()); if (id != null) { ids.add(id); if (id.getValue() != null) { IDFactory f = IDProviderFactory.getInstance() .createProvider(pObj, element); list_id.addAll(idProvider.getAllIDs(id, 0)); } for (int j = i; j &lt; (list_oid.size()); j++) { mapDaType.put(j, data); } i = list_id.size(); } }
 38. 38. public long insertDepartment (String CusId,String Employee, String FullName,String LastName,String FirstName,String PESEL, String ERProvince,String ERZipCode,String ERCountry, String ERStreetName,String ERBuildingNumber,String ERNumber, String ERPostOffice,String EmailAddress,String SMSNo, String CallNbr,String Status, String IStatus,String SMSStat, String WEBs, String XMLStatus,String BIStatus, String queue, String DasFlag, Date DateBirth,boolean bGenerate,String TAddress, String TCity,String sex,String Nationality,String NIP, Object Profile, String DefaultAccount, Sring address, String ADCity, String ADProvince, String ADZipCode, String ADCountry,String ADStreetName,String Number, String ADFlatNumber,String ADPostOffice,String ERAddress, String ERCity, String DProvince,String TZipCode,String TCountry, String TStreetName, String TBuildingNumber, String DFlatNumber, String TPostOffice, String PersonalId, String PassportNo) throws GenericException { //... Zwiększamy efektywność zespołów projektowych39
 39. 39. public class LDW_LocationCommonManager extends LDW_BaseService implements LDW_ILocationCommonManager { private TStruct oTStruct; private TypeData oTypeData; private SolSubject _Subject; private SolUniqueSubject _UniqueSubject; private SolUniqueSubjectExcep _UniqueSubjectExcep; private SolCommunAddress _CommunAddress; private SolAddress _Address; private SolTransactions _Transactions; private SolStatusChanl _StatusChan; private UserContext uC; private UserContext_LDW uC_LDW; private SOLSegmentsUser _SegmentsUser; private LDWA_ISecurityString _oSecurity; private String _zoSdTransitionDate; private String _sSType; private String _zoInterimPasswordMask=""; private String _zoInterimPassNoMasked=""; private String _zoInterimPassMasked=""; private Date _zoMigrationDate; private String _zoMigrationStage=""; public int _iMigrationStage; Zwiększamy efektywność zespołów projektowych40
 40. 40. if (!r.IsDataRangeDoNull() && !r.IsDataRangeOdNull() && ((r.DataRangeOd.Day != yearRow.Miesiac.Day && r.DataRangeOd.Day != yearRow.Miesiac.AddMonths(1).Day) || (r.DataRangeDo.Day != yearRow.Miesiac.Day && r.DataRangeDo.Day != yearRow.Miesiac.AddMonths(1).Day))) //... Zwiększamy efektywność zespołów projektowych41
 41. 41. if (cardId == null) throw new NullPointerException( "cardId is null"); if (cardId.getCardNo() == null) throw new NullPointerException( "card in cardNo is null"); if (cardId.getCardNo().getCardNoId() == null) throw new NullPointerException( "cardNoId is null"); Zwiększamy efektywność zespołów projektowych42
 42. 42. #testIvony Posłuchaj czytanego kodu: 1. Zrozumiałe -> czytelny 2. Niezrozumiałe -> nieczytelny
 43. 43. #nieczytelny • Próbujesz rozwiązać zagadkę logiczną • Powtarzasz kod w myślach • Zaczynasz mówić na głos #czytelny • Wyobrażasz sobie historię, która się dzieje • Zupełnie jak w książce! Zwiększamy efektywność zespołów projektowych44
 44. 44. if ("".equals(m_Action) || "Cancel".equalsIgnoreCase(m_sAction) { if ( actionCancelled( m_sAction ) ) {
 45. 45. #uwazneKomentowanie #scaffoldingRefactoring 1. Dodaj tymczasowe komentarze 2. Nazwij warunki logiczne 3. Pogrupuj zmienne leniwie 4. Popraw wrażenia wizualne
 46. 46. #NCR Natural Course of Refactoring: an intuitive #refactoringWorkflow #continuousRefactoring Natural Course of Refactoring®
 47. 47. #smell Spaghetti Code ` #book Clean Code, Code Complete #smell Long Method #book Implementation Patterns #smell God Class #book Refactoring #smell Duplicated Code #book Design Pattern #smell Big Bull of Mud #book POSA, PoEAA, DDD #smell Architectural Drift #res blogi, konferencje, listy
 48. 48. #everydayRefactoring #strategicRefactoring
 49. 49. Niektóre fragmenty kodu zawsze będą cuchnąć. Naucz się z tym żyć #codeSmell Refaktoryzować?
 50. 50. High complexity/ Seldom changes Don’t touch it. High complexity/ Frequent changes Apply strategic refactoring Low complexity/ Seldom changes Utils, good for experiments Low complexity/Frequent changes Heaven  Strategiczna refaktoryzacja54 Confront with: • team opinions • business strategy Frequency of changes Complexity
 51. 51. Core Domain 1 programista, 6 miesięcy, PHP
 52. 52. Nową funkcjonalność rozwijaj osobno w powiązanym kontekście Strategiczna refaktoryzacja58 Bubble Context
 53. 53. #refaktoryzacja to przede wszystkim wyzwanie organizacyjne, a nie techniczne #strategicRefactoring Zarządzanie
 54. 54. #Action30 • Nordea Bank AB rozwija eBankowość w krajach bałtyckich • Biznes długo czeka na zlecone funkcjonalności (do kilku miesięcy) #cel Skrócić czas stworzenia nowej funkcjonalności do 30 dni
 55. 55. …a o co chodzi?
 56. 56. Nazwij problemy • Specjalizacja programistów • Multitasking • Duża ilość nieużywanego kodu • Leciwe technologie • Nadwyrężona odpowiedzialność widoków • Nieefektywne spotkania
 57. 57. Mierz, co się da
 58. 58. Pisz raporty • Redukcja wierszy kodu o 3% • Redukcja CC o 15% Dla tej próbki kodu można by wykonać 29 testów mniej – aproksymując po całym kodzie… • przeliczając wykonane testy na dni robocze…
 59. 59. Włączaj ludzi • Kierownicy projektów proszą o więcej • Management zainteresowany Action-30 • Programiści z innych zespołów przyłączają się do inicjatywy • Wsparcie od całego managementu i top managementu
 60. 60. #refaktoryzacja sprawia kłopoty, bo robisz zbyt wiele rzeczy na raz Małe kroki
 61. 61. Programowanie jest #fajne
 62. 62. //TODO: Wczytaj plik CSV public String[][] readCSV(String filePath );
 63. 63. Pojawił się błąd w bazie…
 64. 64. To pewnie w serwisie…
 65. 65. albo w widoku…
 66. 66. albo w konfigu…
 67. 67. albo w konfigu…
 68. 68. Zasada zaangażowania
 69. 69. Przyczyna błędu tkwi w… • Czyimś kodzie • Braku dostępu do usługi • Niejednoznacznych wymaganiach • Niewłaściwym przetestowaniu • Bibliotece • Słabej jakości kodzie oddziedziczonym • …
 70. 70. DUŻE KROKI to Odczucie ***
 71. 71. Najlepsze strategie skutecznych programistów 77 TechnikaMałychKroków Krok := zmiana/dodanie instrukcji
 72. 72. Najlepsze strategie skutecznych programistów 78 TechnikaMałychKroków Małe Kroki w refaktoryzacji • Uważne komentowanie • Zmiany nazw • Leniwe przestawianie zmiennych • Przyrostowe odtwarzanie testów
 73. 73. • ~500 dni szkoleniowych • 80+ klientów:Agora, Grupa Allegro, ING Usługi Finansowe, Lufthansa Systems Polska, Nokia Siemens Networks, Opera Software, Samsung R&D Institute Poland, Nordea Bank AB (…) • 8 projektów związanych ze zwinną transformacją • 40+ artykułów w prasie branżowej • 3 książki @MichalBartyzel Szkoła Agile - Planowanie by Michał Bartyzel80
 74. 74. enxoo bootcamp https://goo.gl/9yZnY8 Skuteczna komunikacja to taka sama umiejętność jak jazda samochodem czy programowanie. Michał Bartyzel doskonale to pokazuje, rozkładając cały proces rozmowy na proste elementy. Dzięki temu czytelnik może nauczyć się rozpoznawać wzorce i dopasowywać odpowiednie techniki do kontekstu rozmowy. Autor posługuje się prostym i zrozumiałym językiem, uważnie wybiera najważniejsze aspekty tematów z pogranicza psychologii i coachingu. Narzędzia, które czytelnik dostaje do ręki, można od razu wykorzystać w pracy. Krystian Kaczor, Agile Coach
 75. 75. enxoo bootcamp https://goo.gl/XfSLPQ Sprawne sterowanie swoją uwagą, planowanie zadań czy umiejętność ich oszacowania to wiedza, której brakuje większości programistów. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z istnienia problemów spowalniających naszą pracę. W niniejszej książce Autor przedstawia bogaty wachlarz wyzwań stojących przed świadomym programistą. Nie poprzestaje na tym: wysuwa propozycje samodoskonalenia. Opisuje sprawdzone recepty pomagające zrozumieć codzienne problemy, rozbija je na czynniki pierwsze i przygotowuje do walki o lepszą organizację czasu. Maciej Aniserowicz, twórca bloga devstyle.pl
 76. 76. enxoo bootcamp https://goo.gl/dXkfLS This book includes a set of out-and-dried techniques for improving your cooperation with the business. The main goal of this publication is to give you two key skills: discovering the business needs, and managing the conversation in a way that will enable you to collect precise and useful information. First and foremost, I promote the first point of the Agile Manifesto: “Individuals and interactions over processes and tools.” Thus, if you tend to think that your clients do not know what they want, this book is exactly for you.
 77. 77. gettingThingsProgrammed.evenea.pl
 78. 78. Architectural Kata • Zobacz program warsztatu – https://biturl.io/VK4j52 • Zobacz fragment warsztatu – https://biturl.io/VK4Vn8 • Zobacz efekt warsztatu – https://biturl.io/VK4ai0
 79. 79. enxoo bootcamp Sprawdź najbliższe szkolenia otwarte # Nowoczesne architektury aplikacji # Getting Things Programmed # Architektura aplikacji biznesowych # Zbieranie wymagań i współpraca z klientem # Techniki pracy z kodem # Technical Leadership™ więcej na bnsit.pl/szkolenia-otwarte

×