Arquitectura del Renaixement

Art renaixentista
Context històric

Itàlia al segle XV estava formada per un conjunt d’Estats i ciutats dominades
per famílies aristocràtiques o burgeses (banquers, comerciants...).

Nicolau V (1447-1455) inicia la basílica de Sant Pere i reforma Roma.

Dinasties de prínceps o tirans es mantenien en el poder molts anys (Mèdici).

Segle XVI lluites constants entre Carles V i Francesc I. El suport papal al rei
francès provocà Il sacco di Roma (1527), provocant la fugida d’artistes.

Resta d’Europa els reis governaven amb el suport de la burgesia urbana.

Finals del s. XV hi ha un creixement econòmic (activitat manufacturera i
comercial) i grans descobriments geogràfics d’Espanya i Portugal. Arribada
d’or i plata que enriqueix monarques i mecenes, i repercuteix en l’art.

Les Reformes protestants de Luter, Calví i Enric VII canviren el mapa religiós
europeu (Alemanya, Anglaterra, Suissa...). La resposta fou el Concili de Trento
(1541-1563) i la Contrareforma catòlica.
Localització i evolució artística

Va néixer a Itàlia, Florència, al segle XV. Durant el segle XVI s’estengué per
la resta d’Europa (artistes vagi – viatgers – que marxaven o anaven a Itàlia)

Florència, Roma i les escoles del nord d’Itàlia (Venècia, Pàdua i Ferrara) van
ser el centres de producció artística més importants). Altres centres
artístics foren l’escola alemanya, la flamenca, l’espanyola o l’anglesa.

Al Renaixement hi distingim tres períodes:

           Quattrocento (segle XV)
           Cinquecento (segle XVI)
           Manierisme (segle XVI)
Art del Renaixement
Va ser el renaixement de les formes artístiques de l’art clàssic (Grècia i
Roma). Els artistes renaixentistes van menysprear l’art medieval.

Relacionat amb el corrent filosòfic, ideològic i cultural que fou l’humanisme.
Una nova concepció del món segons la qual l’home és la mesura i el centre de
totes les coses: l’antropocentrisme.

Nous descobriments artístics: perspectiva (conjunt de regles matemàtiques i
gràfiques que permeten reproduir sobre una superfície plana l’aspecte
tridimensional de la realitat), l’ús dels mòduls, la transformació dels espais
arquitectònics segons l’ésser humà, la pintura a l’oli, la preparació dels frescs
amb cartons, els tirants metàl·lics al arcs, etc.

Vitrubi i els seus Deu llibres d’arquitectura, les teories d’Alberti... van servir
per assimilar el nou estil.

Els artistes són valorats, deixen de ser considerats artesans. Apareixen els
Mecenes que utilitzen l’art per al seu interès, a més de financiar-lo.
Les ciutats estat italianes

Sorgiment de la impremta
El Manierisme

Al segle XVI, en ple desenvolupament del
classicisme, es produeix una ruptura amb
els cànons formals i es busquen noves
formes d’expressió formal i conceptual.

El terme apareix al segle XX per
diferenciar el període (1515-1590) entre el
Renaixement i el Barroc. S’origina amb les
últimes obres escultòriques de Miquel
Àngel i els seus deixebles. Es deformen les
figures, es creen espais irreals i l’usen
colors clars o molt vius.

Els temes són fantàstics o exotèrics,
eròtics i cortesans. Els clients són els
aristòcrates que volen obres formalment
elegants, de bellesa artificiosa i d’execució
virtuosa. És un art frívol, refinat, luxós,
teatral, ampul·lós, decadent i sensual.
Arquitectura del Renaixement
Principals característiques:

-S’inspiren més en les obres romanes
(més properes) que en les gregues.
Utilitzen els mateixos cànons i ordres.

-Utilitzen l’arc de mig punt i la volta de
canó i les cúpules. Tirants metàl.lics
entre els arcs.
                       Interior de l’església de San
                       Lorenzo, de Florència.
                       Brunelleschi, 1436
Comencen a utilitzar maquetes i dibuixos per
presentar els seus projectes als clients. La
plaça del Capitoli, projectada per Miquel Àngel,
és un exemple de representació d’espai en
perspectiva. Simetria en les obres.
 Els 5 ordres arquitectònics clàssics foren
 utilitzats habitualment. Imatge d’un tractat
 de Jacopo Vignola (Les regles dels cinc
 ordres de l’Arquitectura).
- Al segle XVI (Cinquecento) apareix un nou tipus de decoració
arquitectònica: els grotescos, motius vegetals i figures meitat humanes i
meitat animals (Domus Aurea de Neró).

-Gran interès per la normativa clàssica. Es fan tractats d’arquitectura:
Sebastiano Serlio, Jacopo Vignola i Andrea Palladio, molt influïts pels
escriptors clàssics, sobretot Vitrubi, i també per les restes antigues. En
aquests escrits s'incloïen imatges per fer més entenedores les explicacions.

-Les tipologies arquitectòniques, tant en el segle XV com el XVI són:
l’església, el palau i les vil·les suburbanes. També edificis de significació
menor, com hospitals, teatres, biblioteques, ponts i arcs de triomf.
Vitruvi (S. I a C): Tres principis recollits ens els seus deu llibres De Architectura:

-Firmitas (fermesa): solidesa, resistència.
-Utilitas (utilitat): funcionalitat, servir per la finalitat.
-Venustas (bellesa): harmonia, elegància.
Les plantes de les esglésies:

a) Basilical en forma de creu llatina,  b) Centralitzada, de creu grega o
amb 3 naus i cúpula al creuer. El    circular. El model era el Panteó de
model era la basílica romana.      Roma.
 Brunelleschi: San Lorenzo,         Bramante: projecte de Sant
 Florència.                 Pere del Vaticà.
Els arquitectes comencen a utilitzar
                   maquetes i dibuixos per exposar
                   millor els seus projectes.
Planta i secció de la capella Pazzi   Planta de Santa Maria de li Angeli,
       Florència         Florència
Santa Maria del Fiore, Florència. La cúpula de Brunelleschi
és el primer exemple d’arquitectura plenament renaixentista.
Interior de la cúpula de Santa Maria del Fiore,
Santa Maria del Fiore  Capella Pazzi
Brunelleschi:
Exterior,
interior i planta
de S. Lorenzo,
Florència
Alberti és
l’arquitecte que
millor representa el
nou estil
(Sant’Andrea i San
Sebastiano de
Màntua i el temple
Malatestià de Rimini).

A Florència construí
la façana de Santa
Maria Novella, en
marbre blanc i verd,
amb frontó
triangular central i
grans volutes.


  Façanes organitzades en tres cossos verticals, el central més altre que els
  laterals, que s’uneixen amb volutes. Al Barroc tornaríem a trobar aquest
  model.
Sant’Andrea, de
Màntua té la façana en  Entrada de
forma d’arc de triomf,  l’Església de San
en clara influència   Francesc de Rímini,
romana.         també dita Temple
             Malatestià.

                Leon Battista Alberti
Arquitectura del Renaixement
San Pietro in Montorio
Donato Bramante, 1502
És el model de l’arquitectura
classicista, de planta
centralitzada, relacionat amb els
temples circulars romans (Vesta).
Arquitectura civil

La funcionalitat (utilitas vitrubiana) s’imposa en el Renaixement.

Els palaus tenen forma cúbica, cornisa i motllures horitzontals que separen els
pisos amb columnes de cada ordre (toscà o dòric, jònic i corinti). Destaquen
nombroses finestres que alleugereixen la sensació de massís. La porta rep poca
importància. Caràcter defensiu del conjunt. Encoixinat gruixut a la part de baix
i més lleuger a la part alta. Al centre hi ha una pati, al voltant del qual
s’organitza el palau.
           Palau Pitti, Brunelleschi (Florència)
Palau dels Mèdici
Palau Rucellai, d’Alberti, Florència. La
                       Ricardi, de Michelozzo,
superposició dels ordres, els arcs de mig
                       Florència.
punt, les arquitraus, frisos i cornises que
separen els pisos, són característiques
d’aquest edifici.
Palau Vemdramin-Calergi, de Mauro Coducci, a Venècia. En aquest
predominen les obertures sobre el mur. Les columnes, clàssiques,
divideixen cada pis de la façana que dóna al canal.
Miquel Àngel,
Bilioteca Laurenziana
1524-1534 (Florència)
Miquel Àngel, façana del Palau Farnese, Roma, 1548
Miquel Àngel, Cúpula de San Pere
del Vaticà, Roma 1564
Villa Capra (la Rotonda), Andrea Palladio, 1551-1553. Vicenza, Itàlia
Recuperació de l’antiga vil·la romana. Destacà Palladio.
L’urbanisme ideal i de jardins

-Es vol posà fi al desordre de les ciutats medievals.
-Es volen crear ciutats ideals o utòpiques. També espais oberts o jardins.
-Hi van haver dos models de ciutats utòpiques:
       a) la radial, de Filarete, dita Sforzinda,
       b) l’ortogonal o regular, de carrers rectes o clàssica.
 Dibuix de la ciutat ideal
 d’Antonio Averlino (Il
 Filarete).
1 sur 27

Recommandé

1.Barroc par
1.Barroc1.Barroc
1.BarrocCarme Aranda- Mònica Navarro
17.5K vues31 diapositives
1.arquitectura renaixement par
1.arquitectura renaixement1.arquitectura renaixement
1.arquitectura renaixementCarme Aranda- Mònica Navarro
40.3K vues27 diapositives
Art romànic context i característiques par
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiquesJulia Valera
32.4K vues36 diapositives
Art gòtic par
Art gòticArt gòtic
Art gòticCarme Aranda- Mònica Navarro
69.1K vues42 diapositives
Renaixement pintura par
Renaixement pinturaRenaixement pintura
Renaixement pinturaJulia Valera
10.4K vues49 diapositives
Bramante: San Pietro in Montorio par
Bramante: San Pietro in MontorioBramante: San Pietro in Montorio
Bramante: San Pietro in MontorioCarme Aranda- Mònica Navarro
13.6K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Renaixement context històrico artístic par
Renaixement context històrico artísticRenaixement context històrico artístic
Renaixement context històrico artísticjmargar3
11.8K vues17 diapositives
Miquel Àngel: Pietat del vaticà par
Miquel Àngel: Pietat del vaticàMiquel Àngel: Pietat del vaticà
Miquel Àngel: Pietat del vaticàCarme Aranda- Mònica Navarro
19.6K vues21 diapositives
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI par
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHIAssumpció Granero
15.5K vues28 diapositives
ART BIZANTÍ par
ART BIZANTÍART BIZANTÍ
ART BIZANTÍAssumpció Granero
36.1K vues174 diapositives
6.Pintura barroca par
6.Pintura barroca6.Pintura barroca
6.Pintura barrocaCarme Aranda- Mònica Navarro
14.5K vues24 diapositives
Mesquita de Còrdova par
Mesquita de CòrdovaMesquita de Còrdova
Mesquita de CòrdovaCarme Aranda- Mònica Navarro
32.9K vues30 diapositives

Tendances(20)

Renaixement context històrico artístic par jmargar3
Renaixement context històrico artísticRenaixement context històrico artístic
Renaixement context històrico artístic
jmargar311.8K vues
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI par Assumpció Granero
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI
Assumpció Granero15.5K vues
Tema 9 art preromàmic par Mario Montal
Tema 9 art preromàmicTema 9 art preromàmic
Tema 9 art preromàmic
Mario Montal7.2K vues
TEMA 6 - L'Art del Renaixement par Pauhistoria
TEMA 6 - L'Art del RenaixementTEMA 6 - L'Art del Renaixement
TEMA 6 - L'Art del Renaixement
Pauhistoria8.5K vues
1.renaixement.característiques par jesus gutierrez
1.renaixement.característiques1.renaixement.característiques
1.renaixement.característiques
jesus gutierrez19.9K vues
Fitxa 31 monestir de poblet par Julia Valera
Fitxa 31 monestir de pobletFitxa 31 monestir de poblet
Fitxa 31 monestir de poblet
Julia Valera8.9K vues

En vedette

6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella par
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
10.4K vues27 diapositives
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó par
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'AragóCarme Aranda- Mònica Navarro
24.1K vues27 diapositives
Unitat 6: La Gran Guerra par
Unitat 6: La Gran GuerraUnitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran GuerraCarme Aranda- Mònica Navarro
4.5K vues42 diapositives
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó) par
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Julia Valera
12.8K vues17 diapositives
Lobres De Sara par
Lobres De SaraLobres De Sara
Lobres De Saranancyajram
836 vues10 diapositives
Neixement venus adaptada_pau_2017 par
Neixement venus adaptada_pau_2017Neixement venus adaptada_pau_2017
Neixement venus adaptada_pau_2017malmuni1
500 vues26 diapositives

En vedette(20)

Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó) par Julia Valera
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Julia Valera12.8K vues
Neixement venus adaptada_pau_2017 par malmuni1
Neixement venus adaptada_pau_2017Neixement venus adaptada_pau_2017
Neixement venus adaptada_pau_2017
malmuni1500 vues
El Nacimiento de Venus par alodia19
El Nacimiento de VenusEl Nacimiento de Venus
El Nacimiento de Venus
alodia1948.5K vues
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore par tomasggm
Unitat 3. Els Kouros I Les KoreUnitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore
tomasggm1.2K vues

Similaire à Arquitectura del Renaixement

Arquitectura Cinquecento par
Arquitectura CinquecentoArquitectura Cinquecento
Arquitectura CinquecentoAssumpció Granero
3.9K vues145 diapositives
02 Renaixement 2. Arquitectura par
02 Renaixement 2. Arquitectura02 Renaixement 2. Arquitectura
02 Renaixement 2. Arquitecturaamelisgalmes
6.7K vues38 diapositives
Arquitectura Del Quattrocento Italià par
Arquitectura Del Quattrocento ItaliàArquitectura Del Quattrocento Italià
Arquitectura Del Quattrocento Italiàjulijurado
2.8K vues42 diapositives
Quattrocento Art renaixentista IES Maremar par
Quattrocento Art renaixentista IES MaremarQuattrocento Art renaixentista IES Maremar
Quattrocento Art renaixentista IES MaremarMò C
1.3K vues37 diapositives
Renaixement arquitectura par
Renaixement arquitecturaRenaixement arquitectura
Renaixement arquitecturaJulia Valera
8.1K vues38 diapositives
L'art del Renaixement par
L'art del RenaixementL'art del Renaixement
L'art del Renaixementramonagusba
41.6K vues42 diapositives

Similaire à Arquitectura del Renaixement(20)

02 Renaixement 2. Arquitectura par amelisgalmes
02 Renaixement 2. Arquitectura02 Renaixement 2. Arquitectura
02 Renaixement 2. Arquitectura
amelisgalmes6.7K vues
Arquitectura Del Quattrocento Italià par julijurado
Arquitectura Del Quattrocento ItaliàArquitectura Del Quattrocento Italià
Arquitectura Del Quattrocento Italià
julijurado2.8K vues
Quattrocento Art renaixentista IES Maremar par Mò C
Quattrocento Art renaixentista IES MaremarQuattrocento Art renaixentista IES Maremar
Quattrocento Art renaixentista IES Maremar
Mò C1.3K vues
Renaixement arquitectura par Julia Valera
Renaixement arquitecturaRenaixement arquitectura
Renaixement arquitectura
Julia Valera8.1K vues
L'art del Renaixement par ramonagusba
L'art del RenaixementL'art del Renaixement
L'art del Renaixement
ramonagusba41.6K vues
Arquitectura Del Renaixement Italià. El Cinquecento par julijurado
Arquitectura Del Renaixement Italià. El CinquecentoArquitectura Del Renaixement Italià. El Cinquecento
Arquitectura Del Renaixement Italià. El Cinquecento
julijurado3.1K vues
Cinquecento Art renaixentista IES Maremar par Mò C
Cinquecento Art renaixentista IES MaremarCinquecento Art renaixentista IES Maremar
Cinquecento Art renaixentista IES Maremar
Mò C1.4K vues
L'ART DEL RENAIXEMENT. 2n ESO. par Mario Montal
L'ART DEL RENAIXEMENT. 2n ESO.L'ART DEL RENAIXEMENT. 2n ESO.
L'ART DEL RENAIXEMENT. 2n ESO.
Mario Montal1.4K vues
El Renaixement par damarca79
El RenaixementEl Renaixement
El Renaixement
damarca793.8K vues
Art2-Renaixement. Urbanisme arquitectura par ramonbo
Art2-Renaixement. Urbanisme arquitecturaArt2-Renaixement. Urbanisme arquitectura
Art2-Renaixement. Urbanisme arquitectura
ramonbo855 vues
L'art del Renaixement par monicapj
L'art del RenaixementL'art del Renaixement
L'art del Renaixement
monicapj2.5K vues

Plus de Carme Aranda- Mònica Navarro

Unitat 11. Lla guerra freda par
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda Carme Aranda- Mònica Navarro
9.4K vues38 diapositives
1.3r ESO. L'Islam par
1.3r ESO. L'Islam1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'IslamCarme Aranda- Mònica Navarro
15.3K vues30 diapositives
3.3r ESO. La ciutat medieval. par
3.3r ESO. La ciutat medieval.3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.Carme Aranda- Mònica Navarro
127.2K vues31 diapositives
2.3r ESO. Europa feudal. par
2.3r ESO. Europa feudal.2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.Carme Aranda- Mònica Navarro
27.7K vues30 diapositives
Unitat 9: Els moviments totalitaris par
Unitat 9: Els moviments totalitarisUnitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitarisCarme Aranda- Mònica Navarro
32.7K vues49 diapositives
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial par
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Carme Aranda- Mònica Navarro
8.5K vues29 diapositives

Plus de Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Dernier

ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vues98 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vues22 diapositives
RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vues5 diapositives
Notícies de la setmana.pdf par
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vues4 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vues37 diapositives

Arquitectura del Renaixement

 • 2. Context històric Itàlia al segle XV estava formada per un conjunt d’Estats i ciutats dominades per famílies aristocràtiques o burgeses (banquers, comerciants...). Nicolau V (1447-1455) inicia la basílica de Sant Pere i reforma Roma. Dinasties de prínceps o tirans es mantenien en el poder molts anys (Mèdici). Segle XVI lluites constants entre Carles V i Francesc I. El suport papal al rei francès provocà Il sacco di Roma (1527), provocant la fugida d’artistes. Resta d’Europa els reis governaven amb el suport de la burgesia urbana. Finals del s. XV hi ha un creixement econòmic (activitat manufacturera i comercial) i grans descobriments geogràfics d’Espanya i Portugal. Arribada d’or i plata que enriqueix monarques i mecenes, i repercuteix en l’art. Les Reformes protestants de Luter, Calví i Enric VII canviren el mapa religiós europeu (Alemanya, Anglaterra, Suissa...). La resposta fou el Concili de Trento (1541-1563) i la Contrareforma catòlica.
 • 3. Localització i evolució artística Va néixer a Itàlia, Florència, al segle XV. Durant el segle XVI s’estengué per la resta d’Europa (artistes vagi – viatgers – que marxaven o anaven a Itàlia) Florència, Roma i les escoles del nord d’Itàlia (Venècia, Pàdua i Ferrara) van ser el centres de producció artística més importants). Altres centres artístics foren l’escola alemanya, la flamenca, l’espanyola o l’anglesa. Al Renaixement hi distingim tres períodes: Quattrocento (segle XV) Cinquecento (segle XVI) Manierisme (segle XVI)
 • 4. Art del Renaixement Va ser el renaixement de les formes artístiques de l’art clàssic (Grècia i Roma). Els artistes renaixentistes van menysprear l’art medieval. Relacionat amb el corrent filosòfic, ideològic i cultural que fou l’humanisme. Una nova concepció del món segons la qual l’home és la mesura i el centre de totes les coses: l’antropocentrisme. Nous descobriments artístics: perspectiva (conjunt de regles matemàtiques i gràfiques que permeten reproduir sobre una superfície plana l’aspecte tridimensional de la realitat), l’ús dels mòduls, la transformació dels espais arquitectònics segons l’ésser humà, la pintura a l’oli, la preparació dels frescs amb cartons, els tirants metàl·lics al arcs, etc. Vitrubi i els seus Deu llibres d’arquitectura, les teories d’Alberti... van servir per assimilar el nou estil. Els artistes són valorats, deixen de ser considerats artesans. Apareixen els Mecenes que utilitzen l’art per al seu interès, a més de financiar-lo.
 • 5. Les ciutats estat italianes Sorgiment de la impremta
 • 6. El Manierisme Al segle XVI, en ple desenvolupament del classicisme, es produeix una ruptura amb els cànons formals i es busquen noves formes d’expressió formal i conceptual. El terme apareix al segle XX per diferenciar el període (1515-1590) entre el Renaixement i el Barroc. S’origina amb les últimes obres escultòriques de Miquel Àngel i els seus deixebles. Es deformen les figures, es creen espais irreals i l’usen colors clars o molt vius. Els temes són fantàstics o exotèrics, eròtics i cortesans. Els clients són els aristòcrates que volen obres formalment elegants, de bellesa artificiosa i d’execució virtuosa. És un art frívol, refinat, luxós, teatral, ampul·lós, decadent i sensual.
 • 7. Arquitectura del Renaixement Principals característiques: -S’inspiren més en les obres romanes (més properes) que en les gregues. Utilitzen els mateixos cànons i ordres. -Utilitzen l’arc de mig punt i la volta de canó i les cúpules. Tirants metàl.lics entre els arcs. Interior de l’església de San Lorenzo, de Florència. Brunelleschi, 1436
 • 8. Comencen a utilitzar maquetes i dibuixos per presentar els seus projectes als clients. La plaça del Capitoli, projectada per Miquel Àngel, és un exemple de representació d’espai en perspectiva. Simetria en les obres. Els 5 ordres arquitectònics clàssics foren utilitzats habitualment. Imatge d’un tractat de Jacopo Vignola (Les regles dels cinc ordres de l’Arquitectura).
 • 9. - Al segle XVI (Cinquecento) apareix un nou tipus de decoració arquitectònica: els grotescos, motius vegetals i figures meitat humanes i meitat animals (Domus Aurea de Neró). -Gran interès per la normativa clàssica. Es fan tractats d’arquitectura: Sebastiano Serlio, Jacopo Vignola i Andrea Palladio, molt influïts pels escriptors clàssics, sobretot Vitrubi, i també per les restes antigues. En aquests escrits s'incloïen imatges per fer més entenedores les explicacions. -Les tipologies arquitectòniques, tant en el segle XV com el XVI són: l’església, el palau i les vil·les suburbanes. També edificis de significació menor, com hospitals, teatres, biblioteques, ponts i arcs de triomf. Vitruvi (S. I a C): Tres principis recollits ens els seus deu llibres De Architectura: -Firmitas (fermesa): solidesa, resistència. -Utilitas (utilitat): funcionalitat, servir per la finalitat. -Venustas (bellesa): harmonia, elegància.
 • 10. Les plantes de les esglésies: a) Basilical en forma de creu llatina, b) Centralitzada, de creu grega o amb 3 naus i cúpula al creuer. El circular. El model era el Panteó de model era la basílica romana. Roma. Brunelleschi: San Lorenzo, Bramante: projecte de Sant Florència. Pere del Vaticà.
 • 11. Els arquitectes comencen a utilitzar maquetes i dibuixos per exposar millor els seus projectes. Planta i secció de la capella Pazzi Planta de Santa Maria de li Angeli, Florència Florència
 • 12. Santa Maria del Fiore, Florència. La cúpula de Brunelleschi és el primer exemple d’arquitectura plenament renaixentista.
 • 13. Interior de la cúpula de Santa Maria del Fiore,
 • 14. Santa Maria del Fiore Capella Pazzi
 • 16. Alberti és l’arquitecte que millor representa el nou estil (Sant’Andrea i San Sebastiano de Màntua i el temple Malatestià de Rimini). A Florència construí la façana de Santa Maria Novella, en marbre blanc i verd, amb frontó triangular central i grans volutes. Façanes organitzades en tres cossos verticals, el central més altre que els laterals, que s’uneixen amb volutes. Al Barroc tornaríem a trobar aquest model.
 • 17. Sant’Andrea, de Màntua té la façana en Entrada de forma d’arc de triomf, l’Església de San en clara influència Francesc de Rímini, romana. també dita Temple Malatestià. Leon Battista Alberti
 • 19. San Pietro in Montorio Donato Bramante, 1502 És el model de l’arquitectura classicista, de planta centralitzada, relacionat amb els temples circulars romans (Vesta).
 • 20. Arquitectura civil La funcionalitat (utilitas vitrubiana) s’imposa en el Renaixement. Els palaus tenen forma cúbica, cornisa i motllures horitzontals que separen els pisos amb columnes de cada ordre (toscà o dòric, jònic i corinti). Destaquen nombroses finestres que alleugereixen la sensació de massís. La porta rep poca importància. Caràcter defensiu del conjunt. Encoixinat gruixut a la part de baix i més lleuger a la part alta. Al centre hi ha una pati, al voltant del qual s’organitza el palau. Palau Pitti, Brunelleschi (Florència)
 • 21. Palau dels Mèdici Palau Rucellai, d’Alberti, Florència. La Ricardi, de Michelozzo, superposició dels ordres, els arcs de mig Florència. punt, les arquitraus, frisos i cornises que separen els pisos, són característiques d’aquest edifici.
 • 22. Palau Vemdramin-Calergi, de Mauro Coducci, a Venècia. En aquest predominen les obertures sobre el mur. Les columnes, clàssiques, divideixen cada pis de la façana que dóna al canal.
 • 24. Miquel Àngel, façana del Palau Farnese, Roma, 1548
 • 25. Miquel Àngel, Cúpula de San Pere del Vaticà, Roma 1564
 • 26. Villa Capra (la Rotonda), Andrea Palladio, 1551-1553. Vicenza, Itàlia Recuperació de l’antiga vil·la romana. Destacà Palladio.
 • 27. L’urbanisme ideal i de jardins -Es vol posà fi al desordre de les ciutats medievals. -Es volen crear ciutats ideals o utòpiques. També espais oberts o jardins. -Hi van haver dos models de ciutats utòpiques: a) la radial, de Filarete, dita Sforzinda, b) l’ortogonal o regular, de carrers rectes o clàssica. Dibuix de la ciutat ideal d’Antonio Averlino (Il Filarete).