Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
RESPIRATORNI SISTEM
Lekar Otto Warburg, koji je ne jednom nego dva puta
osvojio Nobelovu nagradu, šokirao je svet kada je
otkrio da je većina ...
Respiratorni sistem
vrsi
razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi,
što je omogućeno postojanjem sprovodno...
2.Respiratorni deo

Respiratorni deo se sastoji od:

respiratornih bronhiola,
alveolarnih duktusa i
Alveola.
Na nivou ovog...
3.Ventilacioni deo
Ventilacioni deo omogućava

udisanje (inspiracija)
i izdisanje (ekspiracija),

što se postiže angažovan...
Respiracija uključuje
1.Plućnu ventilaciju



Vazduh ulazi i izlazi iz pluća

2.Spoljašnje disanje
Razmenu gasova između...
Ćelijsko disanje
O2 služi za pretvaranje glukoze u aktivnu
energiju (ATP)
CO2 se proizvodi kao otpad
Ćelije organizma će u...
Respiratorni Organi
Provodni deo
Putevi koji nose vazduh na mesto
razmene gasova
( Filtrira precišćava i zagreva
vazduh)

...
Nos
*Vlaži i greje vazduh
*Filtrira vazduh
*Rezonanantna komora
za govor
*Početak disajnih
puteva

External nose

9
Spoljašnji nos (Nasus externus)












oblika je piramide, sa bazom koja je pričvršćena uz lice
(apex nasi), ...
11
NOSNA DUPLJA (CAVITAS NASI)








Položaj: ispod
baze lobanje,
iznad usne
duplje, a
između očnih
duplji
Iza nosne
du...
Nosne školjke(konhe nazales)
iymedju sebe grade nosne
hodnike(meatus nasi)
Povećavaju turbulenciju
vazduha
Vraćaju vlažnos...
Kosti i hrskavičavo tkivo grade nos i nosnu šupljinu.
Na ulazu u nozdrve se nalaze dlačice
koje treba da zaustave protok č...
Unutrašnjost nosa oblaže
Vestibulni deo * (iznad nozdrva)
+U sklopu sa kožom sadrži lojne i znojne žlezde i dlake u nosu
(...
Nosna duplja (Cavitas nasi)






nosna pregrada (septum nasi) nazad grade ralasta kost
(vomer) i lamina perpendikulari...
Devijacija nosnog septuma

17
Angelina Jolie

18
Scarlett Johansson

19
. Beyoncé

20
Michael Jackson

21
Lady Gaga

22
PARANAZALNI SINUSI












sinusi su koštane šupljine ispunjene vazduhom i
obložene sluzokožom
otvaraju se u n...
24
25
Pharynx- ždrelo
 3 dela: naso, oro, laryngo pharynx tj. epi-mezo I
hipopharynx
Tonzile( krajnici )reaguju na inhalacijske...
The Larynx (grkljan)
Proteže od 4. do 6.pršljena vratne kicme
ispod hyoidne kosti
iznad dušnika (trachea)
Tri funkcije:
- ...
Grkljan čine:
hrskavice povezane membranama i ligamentima
1.Štitna hrskavica:cartilago thyroidea grkljana sa spojem (Adamo...
Iza štitne hrskavice i iznad cricoidne:
3.Aritenoidne: sidro glasnice-male trouglaste
4. Kapačna hrskavica na prednjem zid...
Velike hrskavice
grkljana









cartilago tyroidea
cartilago
epiglotica
cartilago
cricoidea
cartilago
arytenoidea
...
31
*

*
Posterior views

Epiglottis
Elastična hrskavica pokrivena sluznicom
Tokom gutanja, ide nazad i dole
pokriva i zatvara...
Šupljina grkljana obložena sluznicom
-sluznica formira nabore(duplikaturu)koje zovemo
Glasnice ili plicae vocaliale i to
1...






šupljina grkljana je
obložena
sluzokožom
nabori na bočnim
zidovima: donji par plica vocalis (prave
glasnice) i go...








ova dva para nabora
dijele šupljinu
grkljana naspratove:
gornji sprat –
predvorje
(vestibulum) koji se
pruža o...
 Prave glasne žice su bele jer su avaskularne

36
RimaGlotis je prostor između glasnica
Laringealni mišići kontroliraju dužinu i veličinu otvora pomicanjem aritenoidne
hrsk...
Innervacija grkljana (čini operaciju na vratu rizičnom)
-Povratni laringealni živac(nervus rekurens)
Šteta na jednom: prom...
DUŠNIK (TRACHEA) I DUŠNICE
(BRONCHI)








dušnik pripada donjim
disajnim putevima
nastavlja se na grkljan,
prolazi ...
Trachea (dušnik)




Spušta se ispod grkljana kroz vrat
u medijastinumu
Deli se u grudnom košu u dve
glavne ( primarne )...




dušnik je
cjevast
građa:
hrskavice
oblika luka ili
poluprstena
(1-20),
ligamenti,
dušnični
mišić,
trepljasti
epitel,...
 Zadnji delovi traheje naslanjaju se na jednjak
 Trachealni mišići mogu smanjiti promer dušnika
 Zid traheje ima slojev...
43
 u unutrašnjem
delu zadnje
trahealne
hrskavice
 Nalazi se se
u visiniTh7
 Sluznica vrlo
osjetljiva na
iritanse :
 Refl...
 Bifurkacija trahee
 Tako je desni glavni bronh ( podložniji
aspiraciji
 Lijevo glavna bronha kraca I sira
 Svaki glav...


Glavni = primarni bronh se deli u



sekundarne = lobarne bronhije



3 na desnoj



2 na levoj



Lobarni bronhi g...
Respiratorna Zona






Kraj respiratornog stabla
Strukture koje sadrže komore koje se zovu alveole
respiratorne bron...
RAZMENA GASOVA











Vazduh ispunjava alveole
Vrlo veliki prostor za razmjenu gasova ( 1500 sq ft )
alveola...
bronhijalno
" Drvo " i
povezane
plućne
arterije

49


Ova " vazdusno - krvna barijera "
( respiratorna membrana ) je mesto gde
dolazi do razmene gasova



Kiseonik se iz al...
Surfactant
Surfaktant je supstanca što se luči , tečnost, premaz
alveolarne površine - smanjuje napetost
Bez toga zidovi b...
Microscopski izgled alveola
Alveole okružene elastičnim vlaknima


Alveole povezane putem alveolarnih pora



Alveolarno...
53
RTG

54
PLUĆA (PULMONES)







razmena
gasova se
odvija na nivou
pluća
Imaju oblik kupe
pulmo dexter i
pulmo sinister
između ...









na plućnom
krilu ralikujemo:
bazu
(dijafragmalna
strana)
vrh (apex)
spoljnja strana
(rebarna)
unutrašnja
str...
 Desno plucno krilo:
 3 lobus
Horizontal fissure
 Gornji lobus
Oblique fissure
 srednji lobus
 Donji lobus

 Levo kr...
Pulmo dexter


Pulmo
dexter je sa
dve pukotine
podeljeno na
3 lobusa
(režnja), a
svaki od
lobusa na
segmente:
−

−

−

lo...
Pulmo
sinister






Pulmo sinister
je sa 1
pukotinom
podijeljen na 2
lobusa, koji su
takođe
podijeljeni na
segmente:
l...
Svaki režanj je sastavljena od bronhopulmonalnih segmenata
odvojenih gustim vezivnim tkivom
Svaki segment dobija vazduh iz...








kretanje vazduha od ulaska u disajne puteve do
respiratorne membrane: nos i paranazalni
sinusi, usta, ždrijel...
Topografija u grudnoj duplji
62


Hilus ili ( hilum)
u medijastinumu
( medijalna povrsina plucnih krila )

Mesto gde krvni sudovi , bronhija , limfni sud...


Segment se sastoji od manjih anatomskih
jedinica koje se nazivaju režnjići (lobuli
pulmonis)
69
Pleura
Pleura/plucna maramica
Sastavljena:
Viscelarne
Parijentalne pleure
Pleuralna šupljina
prostor ispunjen pleuralnm
te...
PLUĆNA MARAMICA (PLEURA)







pleura visceralis (srasla za pluća)
pleura parietalis (posuvraćeni deo koji
obavija un...
 Pathologija
 Pleuritis
 Pleuralni izliv

72






delovi pleure:
cupula pleure,
rebarna pleura,
dijafragmalna pleura,
medijastinalna pleura
MISICI U INSPIRIJUMU
 Diaphragma
 Se spusta I povecava
zapreminu grudnog
kosa
Together:

 externi intercostalni
misici
...
Inspirijum pomazu
 U inspiraciji, ucestvuju






m.Scalenes
m.Sternocleidomastoid
mPectoralis minor
m.Quadratus lum...
Expirijum
 Kod zdravih ljudi uglavnom pasivno








Inspiratorni mišići se opuste
Grudni koš padne
Opuštajući mem...
Expirijum
 Kontrakcija mišića trbušnog zida
 m.obliqus i transversus pretežno
 Povećava intra - abdominalni pritisak pr...
Pneumothorax
kolaps pluca zbog probijanja viscelarne pleure

78
79
Nervna kontrola
ventilacije

 Reticularna formacija
u medulli oblongati

Utice na bazicni rad I ritam
Cerebralni cortex –...
 Mnogo bolesti javlja se u respiratornom traktu
 asthma, cysticna fibrosa, COPD (chronic obstructive
pulmonary disease –...
Ako pusite ovako izgledaju
Vasa pluca….

82
83
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Respiratorni sistem čoveka

31 143 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Respiratorni sistem čoveka

 1. 1. RESPIRATORNI SISTEM
 2. 2. Lekar Otto Warburg, koji je ne jednom nego dva puta osvojio Nobelovu nagradu, šokirao je svet kada je otkrio da je većina bolesti uzrokovana nedovoljnim količinama kiseonika u telu. U stvari, njegova su istraživanja pokazala da ako ćeliji uskratimo 35% potrebnog nivoa kiseonika, za 48 sati postaje postati kancerogenom.
 3. 3. Respiratorni sistem vrsi razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi, što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela 1.Sprovodni deo nosna duplja sa odgovarajućim sinusima, nazofarings, Larings, traheja, Bronhije, bronhiole i terminalne bronhiole. Uloga sprovodnog dela je da sprovodi, prečišćava, zagreva i vlaži vazduh koji dolazi iz spoljašnje sredine.
 4. 4. 2.Respiratorni deo Respiratorni deo se sastoji od: respiratornih bronhiola, alveolarnih duktusa i Alveola. Na nivou ovog dela se vrši razmena gasova.
 5. 5. 3.Ventilacioni deo Ventilacioni deo omogućava udisanje (inspiracija) i izdisanje (ekspiracija), što se postiže angažovanjem dijafragme, rebara, interkostalne muskulature , abdominalne muskulature i elastičnog veziva u plućima.
 6. 6. Respiracija uključuje 1.Plućnu ventilaciju   Vazduh ulazi i izlazi iz pluća 2.Spoljašnje disanje Razmenu gasova između krvi i vazduha u alveolama O2 (kiseonik) iz vazduha prelazi u krv CO2 (ugljen dioksid)iz krvi prelazi u vazduh 3.Transport respiratornih gasova Između pluća i ćelija tela (izvodi kardiovaskularni sistem) 4.Interno disanje Razmena gasova u kapilarima između krvi i tkiva ćelija O2 u krvi ulazi u tkiva CO2 otpada u tkivima raspršuje u krvi 6
 7. 7. Ćelijsko disanje O2 služi za pretvaranje glukoze u aktivnu energiju (ATP) CO2 se proizvodi kao otpad Ćelije organizma će umreti ako bilo koji deo respiratornog ili kardiovaskularnog sistema ne funkcioniše 7
 8. 8. Respiratorni Organi Provodni deo Putevi koji nose vazduh na mesto razmene gasova ( Filtrira precišćava i zagreva vazduh) Respiratorni deo Mesta razmene gasova: Respiratory bronhiole alveolarnog kanala alveola Conducting zone labeled 8
 9. 9. Nos *Vlaži i greje vazduh *Filtrira vazduh *Rezonanantna komora za govor *Početak disajnih puteva External nose 9
 10. 10. Spoljašnji nos (Nasus externus)         oblika je piramide, sa bazom koja je pričvršćena uz lice (apex nasi), gornja strana, bočne strane korijen nosa (radix nasi) nosne kosti i nosne hrskavice čine skelet nosa nosna pregrada (septum nasi) dijeli nos na dvije nozdrve otvori nosne duplje: naprijed – nozdrva (nares); nazad – choanae (otvaranje u nosni sprat ždrijela) kroz nozdrve se ulazi u vestibulum; tu su smještene vibrisae (nosne dlačice) iza vestibuluma je nosna duplja u pravom smislu riječi
 11. 11. 11
 12. 12. NOSNA DUPLJA (CAVITAS NASI)     Položaj: ispod baze lobanje, iznad usne duplje, a između očnih duplji Iza nosne duplje se nalazi nosni sprat ždrela Ispred nosne duplje je spoljašnji nos (nasus externus) Uloga nosne duplje: zagrijavanje, vlaženje i prečišćavanje udahnutog vazduha
 13. 13. Nosne školjke(konhe nazales) iymedju sebe grade nosne hodnike(meatus nasi) Povećavaju turbulenciju vazduha Vraćaju vlažnost * * Of ethmoid (its own bone) * 13
 14. 14. Kosti i hrskavičavo tkivo grade nos i nosnu šupljinu. Na ulazu u nozdrve se nalaze dlačice koje treba da zaustave protok čestica pri disanju. Dve nosne šupljine su odvojene nosnom pregradom ( septum nasi). U nosnoj šupljini je nosna mukoza koja proizvodi „mucus“. U toku udisanja vazduh se greje i vlaži. Bakterije i nečistoće se „lepe“ za mukus. Najveći deo mukusa čovek proguta, a bakterije bivaju uništene od kiselina koje učestvuju u varenju. U gornjem delu nosne duplje su receptori mirisa (olfactorni receptori) koji detektuju isparljive materije koje su udahnute. Olfaktorni nervi prolaze kroz sitastu kost ka mozgu Pod nosne duplje cine tvrdo I meko nepce(palatum durum et molle) Resica (uvula)sprecava da hrana ode u nos 14
 15. 15. Unutrašnjost nosa oblaže Vestibulni deo * (iznad nozdrva) +U sklopu sa kožom sadrži lojne i znojne žlezde i dlake u nosu (Filteri velikih čestica (insekati, vlakna, itd)) Ostatak nosne šupljine: 2 vrste sluznice +Manji deo je mirisna sluznica krova (cribriform ploča) +Respiratorna sluznica: oblaže većinu šupljina 15
 16. 16. Nosna duplja (Cavitas nasi)    nosna pregrada (septum nasi) nazad grade ralasta kost (vomer) i lamina perpendikularis etmoidalne kosti, dok je prednji deo hrskavica krvni splet lokusa Kiesselbachi na ulazu u nos (izvor krvarenja) sluznica nosa: trepljasti epitel; receptori za miris
 17. 17. Devijacija nosnog septuma 17
 18. 18. Angelina Jolie 18
 19. 19. Scarlett Johansson 19
 20. 20. . Beyoncé 20
 21. 21. Michael Jackson 21
 22. 22. Lady Gaga 22
 23. 23. PARANAZALNI SINUSI         sinusi su koštane šupljine ispunjene vazduhom i obložene sluzokožom otvaraju se u nosnu duplju povećavaju zapreminu disajnih puteva sinus maxillaris, sinus ethmoidallis, sinus frontalis i sinus sphenoidalis zapaljenje sinusa – sinusitis nosni hodnici (prostori u konkavitetima nosnih školjki) sinusi imaju otvore u gornjem i srednjem nosnom hodniku u donjem nosnom hodniku se otvara nazolakrimalni kanal
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. Pharynx- ždrelo  3 dela: naso, oro, laryngo pharynx tj. epi-mezo I hipopharynx Tonzile( krajnici )reaguju na inhalacijske antigene Resica uvulazatvara epifarinx tokom gutanja pa hrana ne ide u nos Epiglotis drži hranu izvan dišajnih puteva laryngopharynx služi kao zajednički prolaz za hranu i vazduh * * 26
 27. 27. The Larynx (grkljan) Proteže od 4. do 6.pršljena vratne kicme ispod hyoidne kosti iznad dušnika (trachea) Tri funkcije: - (govor) - (disanje) - za usmeravanje puta vazduha i hrane Zatvoren tokom gutanja Otvoren tokom disanja 27
 28. 28. Grkljan čine: hrskavice povezane membranama i ligamentima 1.Štitna hrskavica:cartilago thyroidea grkljana sa spojem (Adamova jabučica) anteriorno 2.Cricoidna hrskavica (prstenasta) :čini potpuni prsten pečatnjak oblika i širok pozadi a napred je uži luk 28
 29. 29. Iza štitne hrskavice i iznad cricoidne: 3.Aritenoidne: sidro glasnice-male trouglaste 4. Kapačna hrskavica na prednjem zidu grkljana: epiglotis liči na laticu ruže pričvršćenu za štitnu hrskavicu 29
 30. 30. Velike hrskavice grkljana      cartilago tyroidea cartilago epiglotica cartilago cricoidea cartilago arytenoidea postoji i nekoliko malih hrskavica grkljana
 31. 31. 31
 32. 32. * * Posterior views Epiglottis Elastična hrskavica pokrivena sluznicom Tokom gutanja, ide nazad i dole pokriva i zatvara ulaz u grkljan(aditus laryngeum) Održava hranu van donjih disajnih puteva 32
 33. 33. Šupljina grkljana obložena sluznicom -sluznica formira nabore(duplikaturu)koje zovemo Glasnice ili plicae vocaliale i to 1.gornje lažne glasne žice plicae vestibularis 2.donje-prave glasne žice plicae vocales 33
 34. 34.    šupljina grkljana je obložena sluzokožom nabori na bočnim zidovima: donji par plica vocalis (prave glasnice) i gornji par plica vestibularis (lažne glasnice) mišići regulišu promjer otvora između glasnica Rima glotis i uz strujanje vazduha tako nastaje glas
 35. 35.     ova dva para nabora dijele šupljinu grkljana naspratove: gornji sprat – predvorje (vestibulum) koji se pruža od ulaza u grkljan (aditus laryngis) do plica vestibularis srednji sprat – komora grkljana (ventriculus laryngis) smješten je između lažnih i pravih glasnica, a služi za rezonanciju glasa donji sprat – pruža se od pravih glasnica do dušnika
 36. 36.  Prave glasne žice su bele jer su avaskularne 36
 37. 37. RimaGlotis je prostor između glasnica Laringealni mišići kontroliraju dužinu i veličinu otvora pomicanjem aritenoidne hrskavice Zvuk se proizvodi vibracijom glasnica kod izdisanja vazduha 37
 38. 38. Innervacija grkljana (čini operaciju na vratu rizičnom) -Povratni laringealni živac(nervus rekurens) Šteta na jednom: promuklost Šteta na oba: mogu samo šaputati 38
 39. 39. DUŠNIK (TRACHEA) I DUŠNICE (BRONCHI)     dušnik pripada donjim disajnim putevima nastavlja se na grkljan, prolazi kroz donji deo vrata i gornji deo grudne duplje i završava u nivou petog grudnog pršljena podjelom u dvije glavne dušnice (desnu i lijevu) račva dušnika se zove bifurcatio tracheae na mjestu račvanja se nalazi carina tracheae (resica)
 40. 40. Trachea (dušnik)   Spušta se ispod grkljana kroz vrat u medijastinumu Deli se u grudnom košu u dve glavne ( primarne ) bronhije  16-20 hrskavica u obliku prstena  od hijalina hrskavice  Pridružuju se fibroelasticno  vezivno tkivo  Fleksibilne za savijanje  ali ostaje otvorena unatoč  promjene pritiska prilikom disanja 40
 41. 41.   dušnik je cjevast građa: hrskavice oblika luka ili poluprstena (1-20), ligamenti, dušnični mišić, trepljasti epitel, žlijezde koje vlaže dušnik
 42. 42.  Zadnji delovi traheje naslanjaju se na jednjak  Trachealni mišići mogu smanjiti promer dušnika  Zid traheje ima slojeva zajednička mnogim cjevastim organima filtrira , zagreva i vlaži dolazni vazduh  Sluznice lamina propria elastina )  Submukoze ( sa seromucous žlezde )  Adventicije - vezivnog tkiva 42
 43. 43. 43
 44. 44.  u unutrašnjem delu zadnje trahealne hrskavice  Nalazi se se u visiniTh7  Sluznica vrlo osjetljiva na iritanse :  Refleks kaslja Carina (resica trahee) * 44
 45. 45.  Bifurkacija trahee  Tako je desni glavni bronh ( podložniji aspiraciji  Lijevo glavna bronha kraca I sira  Svaki glavni ili primarni bronh ulazi u hilus pluća 1. Oblique fissure 2. Vertebral part 3. Hilum of lung 4. Cardiac impression 5. Diaphragmatic surface (Wikipedia) 45
 46. 46.  Glavni = primarni bronh se deli u  sekundarne = lobarne bronhije  3 na desnoj  2 na levoj  Lobarni bronhi grana u tercijalni =  segmentalni bronhi  Nastavlja se dijeljenjem : oko 23 puta  Cevi manje od 1 mm zove bronhiole  Najmanja , terminalna bronhiole , manje su promjera 0,5 mm  Tkiva menja kako postaje manji  Hrskavica nestaje   bez sluzi ili cilia simpatikus opušta ( " bronchodilation " ) , parasimpatikus sužava ( " bronhokonstrikcija " 46
 47. 47. Respiratorna Zona      Kraj respiratornog stabla Strukture koje sadrže komore koje se zovu alveole respiratorne bronhiole granaju se u alveolarne kanale Kanali vode u terminalu bronhiole a oni u zove alveolarne duktuse I sakuluse Postoje 3 miliona alveola ! 47
 48. 48. RAZMENA GASOVA           Vazduh ispunjava alveole Vrlo veliki prostor za razmjenu gasova ( 1500 sq ft ) alveolarni zid Jedan sloj epitelnih ćelija skvamozne ( tip 1 ćelije ) okružen bazalnih slojem 0.5um ( 15 X tanji od papira tkiva ) Spoljni zid pokriven paučinom kapilara Disajna membrana : difuzij kroz bazalne membranu kroz alveolarni zid Kapilarni zid Respiratory bronchiole Alveolar duct 48 Alveoli Alveolar sac
 49. 49. bronhijalno " Drvo " i povezane plućne arterije 49
 50. 50.  Ova " vazdusno - krvna barijera " ( respiratorna membrana ) je mesto gde dolazi do razmene gasova  Kiseonik se iz alveola prelazi u krv  Ugljen dioksid iz krvi u alveole 50
 51. 51. Surfactant Surfaktant je supstanca što se luči , tečnost, premaz alveolarne površine - smanjuje napetost Bez toga zidovi bi kolabirali Prevremeno rodjena beba – ima problem sa disanjem uglavnom zbog nedostatka surfaktanta 51
 52. 52. Microscopski izgled alveola Alveole okružene elastičnim vlaknima  Alveole povezane putem alveolarnih pora  Alveolarnog makrofagi - slobodno plutajući " ćelije prašine "  Napomena tip I i tip II ćelija i zajedničke membrane 52
 53. 53. 53
 54. 54. RTG 54
 55. 55. PLUĆA (PULMONES)     razmena gasova se odvija na nivou pluća Imaju oblik kupe pulmo dexter i pulmo sinister između pluća se nalazi mediastinum (srce, veliki krvni sudovi, timus, jednjak, aorta descendens i ductus thoracicus)
 56. 56.      na plućnom krilu ralikujemo: bazu (dijafragmalna strana) vrh (apex) spoljnja strana (rebarna) unutrašnja strana (medijastinalna )
 57. 57.  Desno plucno krilo:  3 lobus Horizontal fissure  Gornji lobus Oblique fissure  srednji lobus  Donji lobus  Levo krilo: 2 lobusa Oblique fissure  Gornji lobus  donji lobus 57
 58. 58. Pulmo dexter  Pulmo dexter je sa dve pukotine podeljeno na 3 lobusa (režnja), a svaki od lobusa na segmente: − − − lobus superior (3 segmenta) lobus medius (2 segmenta) lobus inferior (5 segmenata )
 59. 59. Pulmo sinister    Pulmo sinister je sa 1 pukotinom podijeljen na 2 lobusa, koji su takođe podijeljeni na segmente: lobus superior (4 segmenta) lobus iinferior (5 segmenata)
 60. 60. Svaki režanj je sastavljena od bronhopulmonalnih segmenata odvojenih gustim vezivnim tkivom Svaki segment dobija vazduh iz pojedinih segmentnih ( tercijarnih ) bronha Oko 10 bronhopulmonalna segmenata u svakom plućnom krilu Najmanja podela koja se moze videti golim okom je lobus Šestougla na površini , veličine gumice na olovci Vidljivi su kad vezivno tkivo odvaja lobulese kod pušača i stanovnika zagadjenih gradova 60
 61. 61.      kretanje vazduha od ulaska u disajne puteve do respiratorne membrane: nos i paranazalni sinusi, usta, ždrijelo, grkljan, traheja, principalni bronhi, lobarni bronhi, segmentalni bronhi (račvaju se više puta), bronchioli terminalis (ulaze u sekundarni plućni režnjić i račva se više puta), bronhioli respiratori, alveolarni kanalići, alveoli respiratorna bronhiola sa alveolarnim kanalićima i alveolama gradi primarni plućni režnjić 300 miliona alveola u svakom plućnom krilu površina alveola 70 m kvadratnih respiratorna membrana
 62. 62. Topografija u grudnoj duplji 62
 63. 63.  Hilus ili ( hilum) u medijastinumu ( medijalna povrsina plucnih krila ) Mesto gde krvni sudovi , bronhija , limfni sudovi , i nervi ulaze i izlaze iz pluća Medial view R lung 63 Medial view of L lung
 64. 64.  Segment se sastoji od manjih anatomskih jedinica koje se nazivaju režnjići (lobuli pulmonis)
 65. 65. 69
 66. 66. Pleura Pleura/plucna maramica Sastavljena: Viscelarne Parijentalne pleure Pleuralna šupljina prostor ispunjen pleuralnm tecnoscu(pluće može da klizi ) Pluća u napetom stanju drzi negativni pritisak u plucima 70
 67. 67. PLUĆNA MARAMICA (PLEURA)     pleura visceralis (srasla za pluća) pleura parietalis (posuvraćeni deo koji obavija unutrašnjost grudnog koša) cavitas pleuralis (malo tečnosti i negativan pritisak) u alveolama je pritisak pozitivan i zbog toga su pluća stalno priljubljena za zid grudnog koša i prate njegove pokrete
 68. 68.  Pathologija  Pleuritis  Pleuralni izliv 72
 69. 69.      delovi pleure: cupula pleure, rebarna pleura, dijafragmalna pleura, medijastinalna pleura
 70. 70. MISICI U INSPIRIJUMU  Diaphragma  Se spusta I povecava zapreminu grudnog kosa Together:  externi intercostalni misici 74
 71. 71. Inspirijum pomazu  U inspiraciji, ucestvuju      m.Scalenes m.Sternocleidomastoid mPectoralis minor m.Quadratus lumborum on 12th rib m.Erector spinae 75
 72. 72. Expirijum  Kod zdravih ljudi uglavnom pasivno       Inspiratorni mišići se opuste Grudni koš padne Opuštajući membrane kreće ( gore ) Elastičnih vlakana u plućima trzaj Povećava se pritisak vazduh je prisiljen da izadje 76
 73. 73. Expirijum  Kontrakcija mišića trbušnog zida  m.obliqus i transversus pretežno  Povećava intra - abdominalni pritisak prisiljavajući dijafragmu da ide gore  Pritiska rebra , smanjuje volumen torakalne duplje  Uz internih intercostalne i m.latissimus dorsi 77
 74. 74. Pneumothorax kolaps pluca zbog probijanja viscelarne pleure 78
 75. 75. 79
 76. 76. Nervna kontrola ventilacije  Reticularna formacija u medulli oblongati Utice na bazicni rad I ritam Cerebralni cortex – kontrolise sve  Periferni hemoreceptori u luku aorte (x n.vagus) i karotidnoj arteriji (IX n.glossopharyngeus) 80
 77. 77.  Mnogo bolesti javlja se u respiratornom traktu  asthma, cysticna fibrosa, COPD (chronic obstructive pulmonary disease – chronicni bronchitis  Emphysema ,epiglottitis normal emphysema 81
 78. 78. Ako pusite ovako izgledaju Vasa pluca…. 82
 79. 79. 83

×