Publicité

Pohledy, díky kterým víme, že naše kampaně šlapou (Petr Bureš)

Taste Medio
21 Oct 2017
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Pohledy, díky kterým víme, že naše kampaně šlapou (Petr Bureš)(20)

Publicité
Publicité

Pohledy, díky kterým víme, že naše kampaně šlapou (Petr Bureš)

 1. Pohledy, díky kterým víme, že naše kampaně šlapou Petr Bureš, uLab.rocks PPC Restart 2017
 2. Co trápí Specialistu a “PPC head”? Specialista PPC Head Plním cíle? Proč: Kde mám problém? Kde je potenciál? Plníme cíle? Proč: Jak na tom makáme? (kvalita) Kde je potenciál?
 3. Zdroje ze kterých data potřebujeme... 1. Google Adwords 2. Google Analytics 3. Facebook (Ads i Page) 4. Twitter Ads 5. Youtube 6. Bing Ads 7. Sklik 8. Google Calendar 9. Yandex 10. …...
 4. Nástroje, které jsme vyzkoušeli 1. Keboola a GoodData 2. Power BI 3. 9 PPC nástrojů (http://bit.ly/ulab-ppc-nastroje) 4. Google Data Studio 5. Kombinace Google Spreadsheety, Supermetrics a scripty
 5. Nástroje, které jsme vyzkoušeli 1. Keboola a GoodData 2. Power BI 3. 9 PPC nástrojů (http://bit.ly/ulab-ppc-nastroje) 4. Google Data Studio 5. Kombinace Google Spreadsheety, Supermetrics a skripty
 6. Aby vše fungovalo... Správné pohledy Metriky a cíle Udržitelnost a distribuce dat 1 2 3
 7. Specialista Kde mám problém?
 8. a. TOP SearchTerms - denně b. Impressions Difference - týdně c. 0 Impressions - při detekování + d. 404 - při detekování e. Zamítnutí produktů v Shopping kampaních Specialista - Kde mám problém? Alerty (Adwords, Sklik)
 9. Distribuce alertů Adwords + Sklik = 1 Email / Script (pouze účty každého specialisty) Název firmy Účet Specialista - Kde mám problém?
 10. Co? Kdy? Akce TOP 10 vyhledávací dotazy s nejvíce impressemi za předchozí den Denně v 8:00 Vyloučení/kontrola nerelevantních dotazů a. TOP Search Terms Specialista - Kde mám problém?
 11. a. TOP Search Terms A B A B Specialista - Kde mám problém?
 12. Co? Kdy? Akce TOP 10 vyhledávací dotazy s největším absolutním propadem impressí za posledních 7 dnů Pondělí ráno v 8:00 Kontrola/potvrzení příčiny propadu b. Impressions Difference Specialista - Kde mám problém?
 13. b. Impressions Difference A B C Řazeno podle WoW difference A B C A B C Specialista - Kde mám problém?
 14. Co? Kdy? Akce Aktivní kampaně s 0 impressemi v aktuálním dnu Každý den ve 13:00 Kontrola výpadku kampaní c. 0 impressions Specialista - Kde mám problém?
 15. c. 0 impressions Specialista - Kde mám problém?
 16. Specialista Kde mám potenciál?
 17. Dashboard klíčových metrik ○ 11 metrik Adwords ○ 7 metrik Sklik ○ Vývoj WoW Specialista - Kde mám potenciál?
 18. Porovnání metrik Specialista - Kde mám potenciál?
 19. Trendy klíčových metrik po týdnech Metriky a cíle
 20. PPC Head
 21. Plníme cíle a rozpočty? Metriky a cíle
 22. Jak na tom makáme? (čas) Metriky a cíle TIP: Doplněk do Google Sheets - TimeSheet (bit.ly/ulab-timesheet)
 23. Jak to tedy všechno probíhá? Udržitelnost a distribuce dat
 24. Technická funkčnost 1. Scripts a. Celkem 7 scriptů (AdWords & Apps) 2. Google Sheets a. Pokročilé funkce (např. query) 3. Doplňky a nástroje a. Supermetrics b. Owox BI c. Datahub Udržitelnost a distribuce dat
 25. Config soubor se vstupy Max. hodnota Měsíční náklady Email HEAD;Email Správce Scripty je neřeší Které scripty chce správce nasadit? Udržitelnost a distribuce dat
 26. Náklady na provoz řešení Placené nástroje Free nástroje Supermetrics Práce OwoxBI, DataHub TimeSheet Vývoj x Údržba cca 1 200 - 2 400 Kč / měsíc Pro naše potřeby: 0 Kč Ø 10h/měsíc Nastavení vstupů Programování Rozvoj
 27. Kompletní řešení i s dalšími pohledy najdete na našem blogu ulab.rocks/blog ve shrnujícím článku bit.ly/ulab-ppc-restart
 28. Díky za pozornost a hezký den na PPC Restart! :)
Publicité