Publicité

Pépécéčkaři versus Google Analytics 4

Taste Medio
16 Jul 2021
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Pépécéčkaři versus Google Analytics 4(20)

Publicité
Publicité

Pépécéčkaři versus Google Analytics 4

 1. Pépécéčkaři versus Google Analytics 4 JanTichý
 2. Nová verze Google Analytics 1997 – Urchin, 2005 koupený Googlem 2007 – Google Analytics Classic 2012 – Universal Analytics (2016 – Firebase Analytics) 2020 – Google Analytics 4
 3. Analytika založená na událostech view_cart value: 25 Items: … purchase value: 25 items: ... login method: facebook user_id: 123 view_item id: 125 name: T-Shirt add_to_cart id: 125 name: T-Shirt begin_checkout value: 25 coupon: XYZ Uživatel B search term: lorem ipsum results: 15 video_start name: Okurky author: Jan Novák article_view title: Okurková sezóna! published: 2021-05-12 scroll depth: 80 % time: 25 click outbound: true target: https://... Uživatel A
 4. Universal Analytics vs. Google Analytics 4 Orientované na návštěvy Jen pro web Omezené hity, dimenze, metriky Segmenty Spoléhá na úplná data Silný vlastní reporting Export do BigQuery jen v GA360 Query-time Data Import jen v GA360 Orientované na uživatele a události Překryv webu, aplikací a dalších Volná struktura událostí i parametrů Publika Počítá s mezerami v datech Vlastní reporting zatím nepoužitelný Export do BigQuery pro všechny Query-time Data Import pro všechny Universal Analytics Google Analytics 4
 5. Session-based vs. event-based analytika Zdroj návštěvy Počet návštěv Průměrná doba návštěvy Počet stránek za návštěvu Míra okamžitého opuštění Konverzní poměr Atribuce na jednotlivé návštěvy Akvizice uživatele, prokliky Publika podle chování a zapojení Cesty, trychtýře, vzorce chování Výše, frekvence, prodleva nákupů Retence a ztráty uživatelů Kohorty, CLV, churn rate Data driven atribuce na zdroje Universal Analytics Google Analytics 4
 6. Uživatelské proměnné a parametry událostí search term: lorem ipsum results: 15 article_view title: Okurková sezóna! published: 2021-05-12 author: Jan Novák scroll depth: 80 % time: 25 Uživatel A user_id: 12345 segment: vip last_order: 68 total_revenue: 58476 city: praha
 7. Uživatelské proměnné v Universal Analytics vs. GA4 Pageview segment: lowcost Event segment: vip Pageview segment: lowcost Event Event Uživatel A search segment: lowcost video_start segment: vip article_view segment: lowcost scroll click Uživatel A segment: vip segment: lowcost segment: vip segment: vip
 8. Cross-device měření z různých data streamů search term: lorem ipsum results: 15 video_start name: Okurky author: Jan Novák article_view title: Okurková sezóna! published: 2021-05-12 scroll depth: 80 % time: 25 click outbound: true target: https://... Uživatel A user_id: 123 Google Signal: 789 article_view title: Okurková sezóna! published: 2021-05-12 scroll depth: 80 % time: 25 click outbound: true target: https://... CID: abcde user_id: 123 search term: lorem ipsum results: 15 CID: klmno user_id: 123 Google Signal: 789 video_start name: Okurky author: Jan Novák AppID: xyz Google Signal: 789
 9. Offline Events Data Import https://support.google.com/analytics/answer/10325025
 10. Různé atribuční modely
 11. Publika!
 12. Publika – kohorty, rozsahy platnosti
 13. Publika – časová okna pro metriky
 14. Publika – časová okna pro metriky
 15. Publika – statické vs. dynamické vyhodnocení
 16. Publika – trvalé a dočasné vyloučení z publika
 17. Publika – audience triggers search term: lorem ipsum results: 15 video_start name: Okurky author: Jan Novák article_view title: Okurková sezóna! published: 2021-05-12 added_to_audience_1 click outbound: true target: https://... Uživatel A
 18. Prediktivní metriky, konverze, publika Zatím se počítá jen na purchase eventech za posledních 28 dní Zatím jen 3 predikované metriky s tvrdou konfigurací pConversion – Conversion Probability Pravděpodobnost, že uživatel aktivní v posledních 28 dnech udělá v příštích 7 dnech konkrétní konverzní event. Aktuálně zatím jen ecommerce/inapp purchase pChurn – Churn Probability Pravděpodobnost, že uživatel aktivní v posledních 7 dnech nebude aktivní v příštích 7 dnech pRevenue – Revenue Prediction Předpověď průměrného revenue na uživatele v příštích 28 dnech Konfigurovatelné prediktivní audience – po propojení dostupné pro cílení v Google Ads Možná už během roku 2021
 19. Prediktivní publika
 20. Publika – CLV predikce
 21. Další zajímavá témata pro PPCčkaře Zásluhy z data-driven Atribuce importované do Google Ads Překrývání děr v měření (Consent Mode) Impression-based conversions Youtube Enganged-View Conversions Cross-channel Budgeting
 22. Díky za pozornost! Přijďte na školení Google Analytics 4 ga4.cz
Publicité