Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Prezentacija Online

5 355 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Prezentacija Online

 1. 1. MEDIsoft - medicinski softver Informacioni sistemi
 2. 2. MEDIsoft <ul><li>usko specijalizovani za softverska r i ješenja iz oblast i medicine i farmacije </li></ul><ul><li>organizacija djelatnosti -mrežni model, outsourcing </li></ul><ul><li>orjentirani prema klijentu, “softver za obične ljude”, očuvanje kvaliteta usluga, podrška </li></ul><ul><li>stručno savjetovanje </li></ul>
 3. 3. Tehnologija <ul><li>Cold Fusion aplikacioni server ili kompatibilni derivati – Railo Server, Blue Dragon Server </li></ul><ul><li>Kori šć enje besplatnih i komercijalnih r i je š enja </li></ul><ul><li>Baza podataka – bilo koja JDBC kompatibilna </li></ul><ul><ul><li>MSSQL </li></ul></ul><ul><ul><li>MySQL (preferireno) </li></ul></ul><ul><ul><li>ORACLE </li></ul></ul><ul><li>Windows, Linux OS </li></ul><ul><li>Klijent – web browser, IE, Firefox </li></ul>
 4. 4. 1.) S oftver za apotekarsku djelatnost <ul><li>nepostojanje specijalizovanog sistema za apotekarsku djelatnost na tržištu RS </li></ul><ul><li>zatečena rješenja ne sagledavaju kompleksnost stručnog rada apoteke i bazirana su na prethodnim maloprodajnim r i ješenjima </li></ul><ul><li>prevaziđena tehnologija u postojećim r i ješenjima </li></ul>
 5. 5. Cilj <ul><li>razvijanje visokostručnog, specijalizovanog softverskog r i ješenja </li></ul><ul><li>korištenje savremenih WEB tehnologija, nezavisnih od platforme </li></ul><ul><li>lako održavanje, nadogradnja i skaliranje </li></ul><ul><li>visoka sigurnost podataka </li></ul><ul><li>dodatne usluge – razmjena podataka o pacijentima, berza lijekova </li></ul>
 6. 6. PHARMAbase – softver apotekarske djelatnosti <ul><li>Trenutno stanje projekta </li></ul><ul><li>kompletno r i ješenje za maloprodaju, robno knjigovodstvo, osnovno financijsko knjigovodstvo </li></ul><ul><li>baza podataka o pacijentima/klijentima, statistika </li></ul><ul><li>farmakologija, paralele, sistem narudžbe </li></ul><ul><li>recepti fonda, inteligentni sistem za prepoznavanje i ispravljanje grešaka u toku rada </li></ul>
 7. 7. Prednosti sistema <ul><li>Web tehnologija - centralizovana instalacija i održavanje. </li></ul><ul><li>Mogućnost rentiranja aplikacije – na našem serveru, bez potrebe za lokalnom instalacijom </li></ul><ul><li>Besplatni source alati, Linux / Windows klijenti I server, bez potrebe za dodatnim troškovima licenciranja </li></ul><ul><li>Centralizovani “real-time” backup podataka na Medisoft serveru garantuje visoku sigurnost podataka </li></ul><ul><li>Remote administracija i pristup </li></ul>
 8. 8. Organizacija sistema – local server: apoteka 1 apoteka 2 apoteka 3 Remote pristup i administracija Backup server Apoteke sa lokalnim serverima
 9. 9. Organizacija sistema – web service: apoteka 1 apoteka 2 apoteka 3 Aplikacioni i database server
 10. 13. Daljnji razvoj <ul><li>Širenje udjela na lokalnom tržištu </li></ul><ul><li>Orijentacija prema većim lancima apoteka </li></ul><ul><li>Tržište Federacije BiH I susjednih zemalja – pronalazak partnera </li></ul><ul><li>Orjentacija prema web-u </li></ul><ul><li>Unapređenje korisničkog interfejsa i komatibilnosti sa browserima kro novi dizajn </li></ul>
 11. 14. Softver nuklearne medicina KC Banja Luka <ul><li>Specijaliovana medicinska ustanova </li></ul><ul><li>Rješenje visoko prilagođeno potrebama klijenta </li></ul><ul><li>Mreža od nekoliko desetaka računara </li></ul><ul><li>Web aplikacija – Blue Dragon Server / MySQL </li></ul><ul><li>Mogućnost daljnjeg skaliranja - s item može pružiti neometan rad nekoliko stotina klijenata, uz odogovarajuće hardverske resurse </li></ul>
 12. 15. Organizacija bolničkog IS-a Klijenti PC računari - web browser DICOM radna stanica Dijagnostička oprema Centralni server sa web aplikacijom i bazom podataka
 13. 16. Softver za ambulante, budući razvoj <ul><li>Pojednostavljenje razvoja kroz modularnu arhitekturu </li></ul><ul><li>Razvoj vlastitog okruženja za brzi razvoj dokumenata </li></ul><ul><li>Online rješenja, dedicated serveri </li></ul>
 14. 17. Hvala na pažnji !

×