Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ – БАЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ

352 vues

Publié le

Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів
Віктор Сердюк, Президент

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ – БАЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ

 1. 1. Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ – БАЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ Віктор Сердюк, Президент
 2. 2. Напрямки роботи Всеукраїнської ради 1. Безпека пацієнтів 2. Правозахистна діяльність 3. Права людини в кінці життя
 3. 3. ППааррттннееррссттввоо задля безпеки пацієнтів  Всесвітній альянс за безпеку пацієнтів ВООЗ  Міжнародний альянс пацієнтських організацій  ВР, МОЗ, МінЮст, та інші  Державні, приватні та недержавні організації в Україні Ключові партнери:
 4. 4. Всесвітній альянс за безпеку пацієнтів ВООЗ  Альянс створено згідно резолюції WHA 55.18 Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 2004 році  10 напрямків роботи на 2008 – 2010 роки  Залучення пацієнтів та їх близьких є ключовим елементом роботи Альянсу  Всесвітня мережа пацієнтів-лідерів – партнерство задля позитивних змін
 5. 5. ППаацціієєннттуу ззаашшккоодджжеенноо Захист Фізичні Процедури Інформація бар'єри Рішення Недоліки Непослідовні протоколи Погане обладнання Відсутність інформації Неадекватний нагляд та професіоналізм Розроблено проф. Дж. Різоном Модель “швейцарського сиру”
 6. 6. Проблеми безпеки пацієнтів в Україні  Відсутність загальнообов'язкових медичних стандартів їх ресурсного забезпечення та відповідальності за недотримання приписів  Реальна загроза зазнати медичної шкоди (10% - 14 % від усіх госпіталізованих пацієнтів у розвинених країнах)  Зростання невдоволення пацієнтів медичним обслуговуванням  Зростання активності пацієнтів  Правовий нігілізм та ситуативна етика
 7. 7. Семінар “Пацієнти за безпеку пацієнтів”, листопад 2005 р., Лондон Голос пацієнтів повинен бути почутий!
 8. 8. Українська мережа пацієнтів-лідерів була сформована на Національному семінарі “Пацієнти за безпеку пацієнтів”, 1-3 червня 2007 року, Київ ГГооллоосс ппаацціієєннттіівв ммааєє ббууттии ппооччууттиийй!!
 9. 9. Європейський семінар “Пацієнти за безпеку пацієнтів”, 3-6 вересня, 2007, safety@medpravo.org.ua, www.medpravo.org Tel/Fax: +38044 5879961 Дублін Group Picture to be inserted Пацієнти-лідери та особи, що приймають рішення встановили діалог
 10. 10. Організації пацієнтів
 11. 11. Модель діяльності Всеукраїнська рада Юридичний компонент (10-15% звернень) Мережа пацієнтів-лідерів Базова правова допомога Пацієнтська громада Згідно досвіду правозахистної діяльності Ради до 90% звернень громадян це прості питання, які можна вирішити маючи базові правові, медичні та адміністративні знання
 12. 12. Українська мережа пацієнтів-лідерів  Активна правозахисна діяльність  Участь у прийнятті рішень в сфері охорони здоров'я  Участь у дослідженнях з безпеки пацієнтів  Громадська акредитація безпеки та доступності медичних послуг  Залучення до процесу медичної та юридичної освіти
 13. 13. Що можуть запропонувати пацієнти?  Досвід медичної шкоди, який необхідно вивчати та враховувати в діяльності системи  Свій час та зусилля  Покращення розуміння медичної шкоди  Встановити робочі відносини з ключовими фігурами влади та охорони здоров'я  Адвокація принципів безпеки пацієнтів  Вплив на прийняття рішень органами державної влади  Участь у дослідницьких ініціативах
 14. 14. Участь у впровадженні страхової медицини Голос пацієнтів повинен бути почутий при впровадженні стратегії забезпечення якості та безпеки в Україні, тільки тоді вона може мати перспективу
 15. 15. ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТОЇ ПАЦІЄНТАМИ ЯКОСТІ МЕДИЦИНОЇ skorina@medpravo.org.ua, www.medpravo.org Tel: +38044 587-99-61 ДОПОМОГИ Якість медичної допомоги – сукупність характеристик, які підтверджують відповідність наданої медичної допомоги потребам пацієнтів (населення), його очікуванням, сучасному рівню медичної науки і технології (Качество медицинской помощи. Глоссарий, 1999) Сприйнята якість (задоволеність) – ключовий елемент забезпечення якості та безпеки медичної допомоги
 16. 16. Громадська акредитація безпеки та доступності медичних послуг Розробка моделі громадської акредитації на основі консультацій з громадськістю, медичною спільнотою, владою та експертами Розробка критеріїв безпеки пацієнтів Моніторинг програм громадської акредитації
 17. 17. ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТОЇ ЯКОСТІ МЕДИЦИНОЇ ДОПОМОГИ Дослідження проводиться у відповідності з Наказом МОЗ України № 92 від 24.02.07 “Про умови акредитації лікувально- профілактичних установ", Законів України «Про права споживачів», “Про інформацію“ та інші. Основним інструментом дослідження є «Анкета пацієнта» яка використовується з метою збору інформації для подальшого аналізу та рейтингу клінік, медичних лабораторій Це крок до залучення пацієнтів та можливості врахувати його голос. skorina@medpravo.org.ua, www.medpravo.org Tel: +38044 587-99-61
 18. 18. Наступні кроки з безпеки skorina@medpravo.org.ua, www.medpravo.org Tel: +38044 587-99-61 пацієнтів Залучення пацієнтів до участі в наступних проектах: -ОЦІНКА СПРИЙНЯТОЇ ПАЦІЄНТАМИ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ -ДОСТОВІРНА КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА -ФАРМАЦЕВТИЧНА БЕЗПЕКА (фармнагляд) - БЕЗПЕЧНА ТА ЯКІСНА ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА
 19. 19. «Ніколи не сумнівайтесь в тому, що невелика група людей відданих справі може змінити світ. Насправді, лише це вони можуть зробити» Маргарет Мід, вчений-антрополог
 20. 20. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів вул. Софіївська 17, 01001, Київ, Україна моб: +38067 448-12-41 email: info@medpravo.org

×