Publicité

италия дейности след

megikatq
13 Jul 2017
Publicité

Contenu connexe

Publicité

италия дейности след

  1. Децата от подготвителните групи от ДГ чрез игри, взаимствани от партньорите по проекта, усъвършенстват подготовката си за училище Children from the preparatory groups from the kindergarten, through games borrowed from partners, under the project, improve their preparation for school
  2. Усъвършенстване на фината мотирика Игри по роден език Refine the fine motirique Native language games
  3. Наученото прилагаме в един различен урок в училище The lesson we apply in a different lesson at school
  4. Релаксиращия танц – упражненията „Огледало“ и „Статуя“ Relaxing Dance - The "Mirror" and "Statue"
  5. Занятие «Азбука в цветове» проведено чрез метода на Карла Акарди. Метод представен при мобилността в Италия "Alphabet in Colors by Carla Akardi's Method" Method presented in mobility in Italy
  6. Занятие «Азбука в цветове» проведено чрез метода на Карла Акарди. Метод представен при мобилността в Италия "Alphabet in Colors by Carla Akardi's Method" Method presented in mobility in Italy
Publicité