Publicité

мобилност румъния

megikatq
13 Jul 2017
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à мобилност румъния(20)

Publicité
Publicité

мобилност румъния

  1.  Мобилността в Румъния по проект „Детската градина-лост за бъдещото образование на детето“, финансиран от програма Еразъм+ „Учене чрез игра“,ключова дейност 2,започна с посрещане от усмихнати,добронамерени учители и деца. Срещите ни с учители,родители,преподаватели от университета в гр. Питещи,бяха подчинени на темата „Отпадането на децата от училище и детска градина“
  2.  Програмата ни беше изпълнена с обучения и лекции , свързани с темата за отпадането от училище и детска градина: - Обучение за родители -Четенето като умение за живот -Присъствахме на симпозиум в университета в гр. Питещи на тема : „Останете в училище –то е вашият шанс“
  3.  Имахме възможност да участваме в практически семинари,които бяха организирани от психолозите Costin Dedu и Iuliana Sirbu на тема „Формално или неформално образование“ и „ Работа с деца в неравностойно положение“. Бяха използвани интерактивни форми на играта: - за разчупване на ледовете –запознаване ,приобщаване и опит за работа в екип - мозъчна атака – причини за отпадане на децата от училище и начини за тяхното приобщаване
  4.  Децата от ДГ „Космонавт“ бяха подготвили поздрав за връстниците си от Румъния. Техния танц на румънска песен,предизвика у румънските деца усмивки и положителни емоции. Те припяваха песента заедно с българските си приятели.
  5.  Децата от Румъния имаха шанс да се докоснат до своите връстници от България чрез рисунките ,които им занесохме и те довършиха. Български деца бяха нарисували ДГ ” Космонавт” ,а румънските довършиха рисунките с изображения на тяхното училище. Всяко дете постави името си на рисунката.
  6.  Запознахме децата и колегите с различни интерактивни,авто- дидактични и подвижни игри. Голямата атракция за децата бяха пчеличката Bee Bot и програмата Quiver ,с която картините оживяват. Чрез игрите децата се докоснаха до ежедневието на българските си другарчета в детската градина .
Publicité