Publicité

Raziskava refleksij stroke o vladni kampanji za pokojninsko reformo

Memo Institut
2 Jun 2011
Publicité

Raziskava refleksij stroke o vladni kampanji za pokojninsko reformo

 1. Raziskava refleksij tržno – komunikacijske stroke o vladni kampanji za pokojninsko reformo Eva Perčič Ljubljana, junij 2011
 2. IZHODIŠČE
 3. Vladna kampanja za pokojninsko reformo viralnim videom je v Sloveniji z in kasneje še letakom sprožila polemično debato o ustreznosti kampanje.
 4. Vladna kampanja za pokojninsko reformo viralnim videom je v Sloveniji z in kasneje še letakom sprožila polemično debato o ustreznosti kampanje. O njej je razpravljala splošna javnost, politiki in tudi strokovnjaki za komuniciranje.
 5. NAMEN IN CILJI
 6. Iz tržno – komunikacijskega vidika je vladna kampanja ena izmed bolj zanimivih primerov političnega marketinga v Sloveniji doslej.
 7. Iz tržno – komunikacijskega vidika je vladna kampanja ena izmed bolj zanimivih primerov političnega marketinga v Sloveniji doslej. Namen te raziskave je zato preveriti Kako vladno kampanjo ocenjuje slovenska strokovna javnost?
 8. Iz tržno – komunikacijskega vidika je vladna kampanja ena izmed bolj zanimivih primerov političnega marketinga v Sloveniji doslej. Namen te raziskave je zato preveriti Kako vladno kampanjo ocenjuje slovenska strokovna javnost? izjave strokovnjakov za komuniciranje, Analizirali smo ki jih je v člankih na temo vladne kampanje objavilo 5 slovenskih medijskih hiš.
 9. NABOR IN ANALIZA VIROV
 10. finance.si dnevnik.si delo.si rtvslo.si 24ur.com
 11. finance.si dnevnik.si delo.si rtvslo.si 24ur.com V analizo so bili vključeni vsi na spletu dostopni članki na temo vladne kampanje o pokojninski reformi od 22.5.2011 do 1.6.2011.   št.člankov delež v % Finance 9 15.8 Dnevnik 11 19.3 Delo 19 33.3 rtvslo.si 10 17.5 24ur.com 8 14.0   57 100
 12. 72% člankov je vladno kampanjo obravnavalo kot osrednjo temo
 13. 72% člankov je vladno kampanjo obravnavalo kot osrednjo temo 33% vseh člankov je navajalo mnenja strokovnjakov za komuniciranje
 14. 72% člankov je vladno kampanjo obravnavalo kot osrednjo temo 33% vseh člankov je navajalo mnenja strokovnjakov za komuniciranje Tretjinski delež odzivov strokovnjakov za komuniciranje v člankih kaže, da je vladna kampanja pomembna tema tudi iz vidika teorije in prakse tržnega komuniciranja
 15. Pod 57 članki so bralci zapisali 4470 komentarjev
 16. Pod 57 članki so bralci zapisali 4470 komentarjev Bralci so s pomočjo Facebooka ali Twitterja članke delili 2249x
 17. Pod 57 članki so bralci zapisali 4470 komentarjev Bralci so s pomočjo Facebooka ali Twitterja članke delili 2249x Izjemno zanimanje za vladno kampanjo se kaže tudi v splošni javnosti. Tako je pod posamezni članek bilo v povprečju zapisano kar 78 komentarjev, delilo pa se ga je 39x.
 18. Pod 57 članki so bralci zapisali 4470 komentarjev Bralci so s pomočjo Facebooka ali Twitterja članke delili 2249x Izjemno zanimanje za vladno Članek z največ komentarji, kar 1134 kampanjo se kaže tudi v splošni je bil obljavljen 23.5 na 24ur.com: “V vladi ne razumejo političnega javnosti. marketinga” vir Tako je pod posamezni članek Članek, ki se ga je največ delilo bilo v povprečju zapisano kar (742x) je bil objavljen 22.5 na 78 komentarjev, delilo pa se ga 24ur.com: “Čepinova za vlado je 39x. prepričuje državljanje” vir
 19. VKLJUČENA STROKOVNA JAVNOST
 20. strokovnjaki za komuniciranje, ki so jih mediji povprašali za mnenje o vladni kampanji za pokojninsko reformo
 21. strokovnjaki za komuniciranje, ki so jih mediji povprašali za mnenje o vladni kampanji za pokojninsko reformo skupaj podali 84 mnenj
 22. MNENJA STROKE O VLADNI KAMPANJI
 23. 20% vseh ocen kampanje je bilo pozitivnih +
 24. 20% vseh ocen kampanje je bilo pozitivnih + 80% vseh mnenj strokovnjakov pa so bile kritike kampanje
 25. 20% vseh ocen kampanje je bilo pozitivnih + 80% vseh mnenj strokovnjakov pa so bile kritike kampanje Čeprav je strokovna javnost izpostavila tudi nekatere dobre strani vladne kampanje, pa je stroka skorajda soglasna, da je bila kampanja v več pogledih neučinkovita.
 26. Pozitivne in negativne strokovne ocene o kampanji vlade
 27. Pozitivne in negativne strokovne ocene o kampanji vlade © MemoInstitut, vse pravice pridržane Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 28. Pozitivne in negativne strokovne ocene o kampanji vlade Pozitivne ocene f Negativne ocene f zasnova kampanje   zasnova kampanje   zahtevnost teme 3 napačna strategija in komunikacijski cilji 9 inovativnost 2 nepoznavanje ciljnih skupin 6 usmerjanje na vsebino reforme 2 nepoznavanje političnega marketinga 3 primeren izbor medija 1 nerazumevanje medija 3 čustven pristop 1 neprimerna strategija za spec.naročnika 5 provokativnost 1     pogum 1     učinek kampanje   učinek kampanje   učinkovita izraba medija 1 preresna tema za šaljenje 8 © MemoInstitut, vse pravice pridržane visoka opaženost 5 obratni učinek od željenega 8     nerazumljivost sporočila 5     nekredibilnost 5     sovražno do žensk 4     podcenjevalno 3     žaljenje nasprotnikov 2     nedovršenost izvedbe 2     nepriznavanje napake 4   17   67
 29. POZITIVNE OCENE
 30. Pozitivne strokovne ocene o kampanji vlade
 31. Pozitivne strokovne ocene o kampanji vlade © MemoInstitut, vse pravice pridržane Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 32. S.Rodež (Delo,30.5): ”V nasprotju s prejšnjimi kampanja za pokojninsko reformo zagotovo ne gre neopaženo mimo Slovencev.” A.Bagola (Finance,1.6): “Njena dobra stran je sprožanje polemik, ki s tem kampanjo umeščajo v bolj živahen prostor zunaj le dnevnopolitičnega diskurza.” © MemoInstitut, vse pravice pridržane Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 33. S.Rodež (Delo,30.5): ”V nasprotju s prejšnjimi kampanja za pokojninsko reformo zagotovo ne gre neopaženo mimo Slovencev.” A.Bagola (Finance,1.6): “Njena dobra stran je sprožanje polemik, ki s tem kampanjo umeščajo v bolj živahen prostor zunaj le dnevnopolitičnega diskurza.” V.Ćosić (Dnevnik,24.5): “Nek izobraževalni pristop, ki bi ciljal na racionalno reakcijo volilca, © MemoInstitut, vse pravice pridržane ni tako preprost zalogaj v spletnem marketingu..” L.Magdalenc(Dnevnik, 28.5): “Zakon je produkt, ki ga nekateri kupijo, drugi pa se mu odrečejo. Pri tem nastane dilema, kaj narediti, da bo nekdo, ki se je že odločil, da produkta ne bo kupil, zamenjal svoje stališče...” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 34. S.Rodež (Delo,30.5): ”V nasprotju s prejšnjimi kampanja za pokojninsko reformo zagotovo ne gre neopaženo mimo Slovencev.” A.Bagola (Finance,1.6): “Njena dobra stran je sprožanje polemik, ki s tem kampanjo umeščajo v bolj živahen prostor zunaj le dnevnopolitičnega diskurza.” L.Magdalenc (Dnevnik, 28.5): “… noče nihče slišati argumentov drugega, ampak le uživati v tem, kako glasen in dramatičen bo njegov glas.” V.Ćosić (Dnevnik,24.5): “Nek izobraževalni pristop, ki bi ciljal na racionalno reakcijo volilca, © MemoInstitut, vse pravice pridržane ni tako preprost zalogaj v spletnem marketingu..” L.Magdalenc(Dnevnik, 28.5): “Zakon je produkt, ki ga nekateri kupijo, drugi pa se mu odrečejo. Pri tem nastane dilema, kaj narediti, da bo nekdo, ki se je že odločil, da produkta ne bo kupil, zamenjal svoje stališče...” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 35. S.Rodež (Delo,30.5): ”V nasprotju s prejšnjimi kampanja za pokojninsko reformo zagotovo ne gre neopaženo mimo Slovencev.” A.Bagola (Finance,1.6): “Njena dobra stran je sprožanje polemik, ki s tem kampanjo umeščajo v bolj živahen prostor zunaj le dnevnopolitičnega diskurza.” L.Magdalenc (Dnevnik, 28.5): “… noče nihče slišati argumentov drugega, ampak le uživati v tem, kako glasen in dramatičen bo njegov glas.” V.Ćosić (Dnevnik,24.5): “Nek izobraževalni pristop, ki bi ciljal na racionalno reakcijo volilca, © MemoInstitut, vse pravice pridržane ni tako preprost zalogaj v spletnem marketingu..” B.Novak (Delo 30.5): L.Magdalenc(Dnevnik, “Trije s-ji vedno vžgejo: 28.5): “Zakon je produkt, seks, škandal in šport. S ki ga nekateri kupijo, drugi tega vidika je Čepinovka pa se mu odrečejo. Pri tem prava osvežitev..” nastane dilema, kaj narediti, da bo nekdo, ki se je že odločil, da produkta ne bo kupil, zamenjal svoje stališče...” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 36. S.Rodež (Delo,30.5): ”V nasprotju s prejšnjimi kampanja za pokojninsko reformo zagotovo ne gre neopaženo mimo Slovencev.” A.Bagola (Finance,1.6): “Njena dobra stran je sprožanje polemik, ki s tem kampanjo umeščajo v bolj živahen prostor zunaj le dnevnopolitičnega diskurza.” L.Magdalenc (Dnevnik, 28.5): “… noče nihče slišati argumentov drugega, ampak le uživati v tem, kako glasen in dramatičen bo njegov glas.” V.Ćosić (Dnevnik,24.5): “Nek izobraževalni pristop, ki bi ciljal na racionalno reakcijo volilca, © MemoInstitut, vse pravice pridržane ni tako preprost zalogaj v spletnem marketingu..” B.Novak (Delo 30.5): L.Magdalenc(Dnevnik, “Trije s-ji vedno vžgejo: 28.5): “Zakon je produkt, seks, škandal in šport. S ki ga nekateri kupijo, drugi tega vidika je Čepinovka pa se mu odrečejo. Pri tem prava osvežitev..” nastane dilema, kaj narediti, da bo nekdo, ki se je že odločil, da produkta ne bo kupil, zamenjal svoje stališče...” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 37. NEGATIVNE OCENE
 38. Negativne strokovne ocene o kampanji vlade
 39. © MemoInstitut, vse pravice pridržane Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene
 40. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 41. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem spotom naredila veliko © MemoInstitut, vse pravice pridržane škodo. … to ni bila minuta do zmage, temveč minuta do poraza.” J.Rakušček (Dnevnik 28.5): “…še posebej po tem, ko je vlada vse nasprotnike reforme prijazno ozmerjala z retardiranci in jih tako še odločneje obrnila proti.”
 42. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski škodo. … to ni bila prihodnosti angažirati minuta do zmage, ljudi iz zabavne temveč minuta do industrije
.” poraza.” J.Rakušček (Dnevnik 28.5): “…še posebej po tem, ko je vlada vse nasprotnike reforme prijazno ozmerjala z retardiranci in jih tako še odločneje obrnila proti.” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 43. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski škodo. … to ni bila prihodnosti angažirati minuta do zmage, ljudi iz zabavne temveč minuta do industrije
.” poraza.” J.Rakušček (Dnevnik U.Hakl (Finance,25.5): 28.5): “…še posebej po “Težava je v avtorju. tem, ko je vlada vse Vlada pač ni v položaju, nasprotnike reforme ko bi si lahko privoščila prijazno ozmerjala z takšno komuniciranje. Če retardiranci in jih tako bi spot prišel na primer iz še odločneje obrnila civilne družbe, bi bila proti.” forma in nagovor lahko všečna..” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 44. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” G.Erbežnik (Finance,1.6): “Druga napaka pa je pomanjkanje razmisleka o ciljni skupini. Koga točno so želeli z njo nagovoriti?.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski škodo. … to ni bila prihodnosti angažirati minuta do zmage, ljudi iz zabavne temveč minuta do industrije
.” poraza.” J.Rakušček (Dnevnik U.Hakl (Finance,25.5): 28.5): “…še posebej po “Težava je v avtorju. tem, ko je vlada vse Vlada pač ni v položaju, nasprotnike reforme ko bi si lahko privoščila prijazno ozmerjala z takšno komuniciranje. Če retardiranci in jih tako bi spot prišel na primer iz še odločneje obrnila civilne družbe, bi bila proti.” forma in nagovor lahko všečna..” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 45. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” D.Verčič (rtvslo.si,23.5): ” Če pa je G.Erbežnik (Finance,1.6): želel nekaj povedati, pa pri božji “Druga napaka pa je volji ne vem, kaj je avtor želel pomanjkanje razmisleka povedati.” o ciljni skupini. Koga točno so želeli z njo nagovoriti?.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski škodo. … to ni bila prihodnosti angažirati minuta do zmage, ljudi iz zabavne temveč minuta do industrije
.” poraza.” J.Rakušček (Dnevnik U.Hakl (Finance,25.5): 28.5): “…še posebej po “Težava je v avtorju. tem, ko je vlada vse Vlada pač ni v položaju, nasprotnike reforme ko bi si lahko privoščila prijazno ozmerjala z takšno komuniciranje. Če retardiranci in jih tako bi spot prišel na primer iz še odločneje obrnila civilne družbe, bi bila proti.” forma in nagovor lahko všečna..” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 46. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” D.Verčič (rtvslo.si,23.5): ” Če pa je G.Erbežnik (Finance,1.6): želel nekaj povedati, pa pri božji “Druga napaka pa je volji ne vem, kaj je avtor želel pomanjkanje razmisleka povedati.” o ciljni skupini. Koga točno so želeli z njo nagovoriti?.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski D.Verčič (Finance,25.5): ” prihodnosti angažirati škodo. … to ni bila “…očitno kampanjo vodijo ljudi iz zabavne minuta do zmage, »ženskomrzci«” industrije
.” temveč minuta do poraza.” J.Rakušček (Dnevnik U.Hakl (Finance,25.5): 28.5): “…še posebej po “Težava je v avtorju. tem, ko je vlada vse Vlada pač ni v položaju, nasprotnike reforme ko bi si lahko privoščila prijazno ozmerjala z takšno komuniciranje. Če retardiranci in jih tako bi spot prišel na primer iz še odločneje obrnila civilne družbe, bi bila proti.” forma in nagovor lahko všečna..” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 47. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence refereduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” B.Prijanovič (Finance,1.6): “Najprej D.Verčič (rtvslo.si,23.5): ” Če pa je aroganca, sledili pa so amaterski odnosi z G.Erbežnik (Finance,1.6): želel nekaj povedati, pa pri božji javnostmi. … in večinoma brez logičnih “Druga napaka pa je volji ne vem, kaj je avtor želel argumentov«” pomanjkanje razmisleka povedati.” o ciljni skupini. Koga točno so želeli z njo nagovoriti?.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski D.Verčič (Finance,25.5): ” prihodnosti angažirati škodo. … to ni bila “…očitno kampanjo vodijo ljudi iz zabavne minuta do zmage, »ženskomrzci«” industrije
.” temveč minuta do poraza.” J.Rakušček (Dnevnik U.Hakl (Finance,25.5): 28.5): “…še posebej po “Težava je v avtorju. tem, ko je vlada vse Vlada pač ni v položaju, nasprotnike reforme ko bi si lahko privoščila prijazno ozmerjala z takšno komuniciranje. Če retardiranci in jih tako bi spot prišel na primer iz še odločneje obrnila civilne družbe, bi bila proti.” forma in nagovor lahko všečna..” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 48. J.Rakušček (Finance,1.6): ”Napaka vladne komunikacije je le ena, a zato temeljna (in temeljita): prepričevala je prepričane, namesto da bi se osredotočila na neopredeljene in nasprotnike reforme.” Opomba: Velikost izpisa pomeni pogostost izraženosti določene ocene J.Repovš (Finance,1.6): “Kampanja je povsem zgrešena, anarhična, nima jasnega sporočila, argumenta za udeležence referenduma in sega na komunikacijske stranpoti, ki so celo nasprotne njenemu cilju.” B.Prijanovič(Finance,25.5): “Najprej D.Verčič (rtvslo.si,23.5): ” Če pa je aroganca, sledili pa so amaterski odnosi z G.Erbežnik (Finance,1.6): želel nekaj povedati, pa pri božji javnostmi. … in večinoma brez logičnih “Druga napaka pa je volji ne vem, kaj je avtor želel argumentov«” pomanjkanje razmisleka povedati.” o ciljni skupini. Koga točno so želeli z njo nagovoriti?.” M.Kline (Dnevnik,24.5): M.Kline (Dnevnik,24.5): ” Vlada si je s tem “Ukom ne more za najbolj spotom naredila veliko resno temo o slovenski D.Verčič (Finance,25.5): ” prihodnosti angažirati škodo. … to ni bila “…očitno kampanjo vodijo ljudi iz zabavne minuta do zmage, »ženskomrzci«” industrije
.” temveč minuta do poraza.” J.Rakušček (Dnevnik U.Hakl (Finance,25.5): 28.5): “…še posebej po “Težava je v avtorju. tem, ko je vlada vse Vlada pač ni v položaju, nasprotnike reforme ko bi si lahko privoščila prijazno ozmerjala z takšno komuniciranje. Če retardiranci in jih tako bi spot prišel na primer iz še odločneje obrnila civilne družbe, bi bila proti.” forma in nagovor lahko všečna..” © MemoInstitut, vse pravice pridržane
 49. ZAKLJUČKI
 50. Mnenja stroke kažejo, da je ključni problem vladne kampanje za napačno zastavljena pokojninsko reformo strategija in komunikacijski cilji.
 51. Mnenja stroke kažejo, da je ključni problem vladne kampanje za napačno zastavljena pokojninsko reformo strategija in komunikacijski cilji. Namesto, da bi se država usmerila na prepričevanje tistih, ki so proti ponorčevala reformi ali neodločeni, se je dodatno še s svojih “zaveznikov”.
 52. Strokovnjaki kot ključna dva razloga, da je kampanja sprožila nasprotni učinek od željenega navajajo predvsem nepoznavanje ciljnih skupin s katerim želijo komunicirati in neprimernost humornega pristopa k tako pomembni in resni tematiki.
 53. Strokovnjaki kot ključna dva razloga, da je kampanja sprožila nasprotni učinek od željenega navajajo predvsem nepoznavanje ciljnih skupin s katerim želijo komunicirati in neprimernost humornega pristopa k tako pomembni in resni tematiki. Obenem priznavajo, da bi tovrstni pristop lahko deloval učinkovito, vendar pa je povsem neprimeren za konkretnega naročnika – vlado, saj s tovrstnim načinom komuniciranja zgublja na kredibilnosti
 54. PRIPOROČILA
 55. V Sloveniji se še vedno preveč govori o “kreativah” kampanj, namesto, da bi se razumelo, da je kreativa le privlačna preobleka kakovostne in premišljeno zastavljene komunikacijske strategije.
 56. V Sloveniji se še vedno preveč govori o “kreativah” kampanj, namesto, da bi se razumelo, da je kreativa le privlačna preobleka kakovostne in premišljeno zastavljene komunikacijske strategije. Evalvacija vladne kampanje z raziskovalne perspektive pa pokaže, da naročnik pred kampanjo ni uporabil najprimernejšega orodja za zmanjševanje tveganja: testa oglasov .
 57. Tako kompleksne kampanje so lahko optimalno učinkovite le, če so plod sodelovanja interdisciplinarnega tima strokovnjakov za komuniciranje: raziskovalcev, strategov političnega marketinga, kreativcev in spletnih strategov.
 58. Opombe! Predstavljena raziskava predstavlja preliminarno študijo refleksij slovenske strokovne javnosti o vladni kampanji za pokojninsko reformo. Dodatne informacije o raziskavi: eva.percic@memo.si www.memo.si
 59. PRILOGE vsi citati
 60. Pozitivna mnenja, ki so bila v sliko vključena le s frekvenco, citat na tem mestu: •  S.Jeretič (Dnevnik, 28.5): “Dobro je, da so na vladi sploh začeli razmišljati, da je treba nekaj narediti za to kampanjo. Ne toliko zaradi samega videa, temveč zaradi šoka, ki so ga z njim sprožili, saj gre za čustveno kampanjo. To pa je bistveno spoznanje, saj postanejo argumenti v takšnem kontekstu nepomembni.” •  L.Magdalenc (Dnevnik, 28.5): “Prvič priznam, da se mi vsi, ki so vpleteni v kampanjo z vladne strani, smilijo. Smilijo zato, ker nimajo šans, da bi jih kdo slišal. Imajo le šanso, da kasirajo veliko ali malo manj gnojnice.” •  B.Novak (Delo, 30.5): “Plakat ne bo v vplival na mnenje tistih, ki bodo šli na volišče. Iz brezbarvne kampanje poskušajo avtorji z udarnimi točkami kot je kontracepcijska tabletka pridobiti vsaj malo pozornosti.” •  Z.Batagelj (Delo, 30.5): (Batagelj pravi, da je to bila »šokterapija«, ki bi lahko celo pritegnila pozornost; a se nagovarjanje ne sme končati z »njo«.) •  J.Damjan (Delo 31.5): “Oglas je vzoren primer gverilskega marketinga, oblike tržnega komuniciranja, ki temelji na nepričakovanem, ruši norme, je usmerjen na šibko točko nasprotnika, daje možnost interakcije, se širi epidemično in povzroča izjemen komunikacijski hrup glede na vložena sredstva.” •  J.Suhadolc (Delo, 30.5): “Vlada je sicer pravilno ugotovila, da je treba z volivci komunicirati tudi na spletu, tako da je izbira youtuba kot kanala logična.” •  U.Hakl (Finance, 25.5): “Ideja je sicer zelo provokativna, mejna, mogoče tudi nekoliko nedodelana.” http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin-udarila-mimo •  N.Tomažin (Finance, 25.5): (pozdravlja kreativnost in uporabo nekonvencionalnih medijev) http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin-udarila-mimo •  L.Magdalenc (Dnevnik, 28.5): “Čeprav tega videoposnetka ne ocenjujem po vsebini, nameri in kvaliteti, sem prepričan, da je veliko ljudi, ki so se za izdelek začeli zanimati. Ali ga bodo zdaj kupili, pa je vprašanje."
 61. Negativne ocene, ki so bile v sliko vključena le s frekvenco, citat na tem mestu: •  A.Bagola (Finance 1.6): “V spotih z Uršo Čepin gre za skorajda kriptična sporočila ter povsem nepotrebno tabloidizacijo in norčevanje iz izjav nasprotnikov. Nasprotniki s svojimi izjavami v očeh podpornikov reforme sami sebe že tako ali tako demonizirajo že s tem, da zgolj odprejo usta o tej temi.” •  A.Bagola (Finance 1.6): “Ker bi si vlada morala želeti prepričati predvsem vse nasprotnike - trmaste, opozicijske, pa tudi vse neodločene ali nezainteresirane -, se mi zdi namerna redukcija Urše Čepin na govorečo silikonsko dolino za lase privlečena.” •  A.Bagola (Finance 1.6): “Kampanjo ocenjujem kot dobro izbrano orožje s slabovidnim strelcem in plastičnimi naboji.” •  D.Verčič (Finance 25.5): “S prvim spotom so uspeli užalilti sindikaliste in se ponorčevali iz blondink..” •  D.Verčič (Finance 25.5): “S tem letakom pa s prstom kažejo na ženske kot krivca za manjši naravni prirastek.” •  D.Verčič (Delo, 30.5): “V zadnji kampanji smo namreč prišli do tega, da se sramotijo nasprotniki, na primer sindikati, da se slabšalno prikazujejo ženske, in sicer najprej blondinke (spot z Urško Čepin temelji na stereotipu neumne blondinke), posledično vse ženske, najnovejši letak pa je privedel do tega, da naj bi bile ženske krive za sedanje stanje, češ, če bi ostale doma in rojevale otroke, potem bi bilo drugače.” •  D. Verčič (rtvslo.si,23.5): “Pokojninska reforma je vseeno preresna tema, da bi se je lotili tako norčavo.” •  D.Verčič (Delo, 30.5): “Menim, da je politična korektnost na Slovenskem na slabem glasu, ampak vendarle bi od vlade pričakoval občutek za pravo mero.” •  D. Verčič (rtvslo.si,23.5): “Namreč, nimajo dosti denarja, pa bodo naredili eno veliko neumnost, o kateri se bo dosti govorilo in pisalo. Vprašanje je, ali je korist tega, kar so dosegli, večja za podporo ali vnaša še večji cinizem v vso situacijo. Jaz tu ne vidim nobene strategije.” •  D.Verčič (Delo, 30.5): “Če upoštevamo, da je več kot polovica populacije ženskega spola, zna biti, da ženske ne bodo navdušene, tudi sindikati ne. Ne razumem, koga sploh nagovarjajo.” •  D.Verčič (Finance, 25.5): “…je taka kampanja res prava pot?”
 62. Negativne ocene, ki so bile v sliko vključena le s frekvenco, citat na tem mestu: •  B.Vodušek (Finance 25.5): “Takšni prijemi pač ne morejo pripomoči k doseganju zastavljenih ciljev, še posebej ne, če jih ne razume niti naročnik.” http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin-udarila-mimo •  B.Vodušek (Finance 25.5): “Gverilski marketing namreč ni metoda, s katero bi gverilci ob prvi nepredvideni situaciji v svojem okolju skočili iz gozda in se trkali po prsih: le poglejte, to smo mi, gverilci, vi volivci pa ne razumete naših sporočil.” http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin-udarila-mimo •  B.Prijanovič (Finance 1.6): “Prva napaka je bil izbor (potrditev) tega oglasa. Tu so ustvarjalci in naročnik oglasa povsem zgrešili in zamenjali strokovno narejen oglas z domislico. Napaka spominja na zlate zobe mariborske družbe za upravljanje skladov. Nekdo je pokazal popolno nerazumevanje ciljne skupine in (če se lahko tako izrazim) narave izdelka, ki ga poskuša prodati.” •  F.Zavrl (24ur.com, 28.5): “… dobro funkcionirala, če bi spot naredilo društvo ljubiteljev Urške Čepin ali klub koroških študentov.” •  G.Erbežnik (Finance,1.6): “Za prvo niti ne potrebujemo veliko komunikacijskega znanja, da bi jo opazili. Zadostuje zdrava pamet, ki pravi, da se iz resnih stvari ne norčuje.” •  J.Damjan (Delo 31.5): “Mogoče bi bila oglasna kampanja potem ne samo učinkovita, ampak tudi uspešna in bi na mednarodnem oglaševalskem festivalu prišla v finale, ne samo v ožji izbor.” •  J.Rakušček (Dnevnik 28.5): “Problem pokojninskega referenduma - vsaj s komunikacijskega stališča - torej ni toliko v samem zakonu, kot je v njegovem predlagatelju, saj je vlada izgubila vso kredibilnost in zaupanje volilcev. Strategija za referendumsko potrditev pokojninske reforme bi potemtakem morala ustvariti jasno razliko, skorajda prepad med vlado in reformo, ki jo je taista vlada predlagala. Reforma ne bi smela biti vladni, temveč državni projekt. Čim bolj osebno in čustveno se Pahor zavzema za reformo, tem bolj ji škodi.” •  J.Suhadolc (Delo, 30.5): “Čeprav so menili, da bo internetna skupnost prepoznala parodijo in da je dovolj pozorno spremljala kampanjo, da bo prepoznala citate nasprotnikov reforme, je potem še toliko težje razumeti izbiro rumene zvezdnice za komuniciranje te pomembne teme. Video sem videla na facebooku, ampak ga nisem predvajala, iz naslova Urška je proti pa sem sklepala, da je to spot nasprotnikov pokojninske reforme.”
 63. Negativne ocene, ki so bile v sliko vključena le s frekvenco, citat na tem mestu: •  J.Suhadolc (Delo, 30.5): “Odgovor Ukoma po odklonilnem odzivu strokovne in laične javnosti, da so viralni video umaknili, ker ga je videlo zadosti ljudi in so s tem dosegli cilj, pa samo potrjuje, da spletnega komuniciranja ne razumejo.” •  J.Suhadolc (Delo, 30.5): “Prepričana sem, da so marsikaterega neodločenega volivca, ki je na facebooku in twitterju videl kritične statuse prijateljev, prepričali v nasprotno od želenega.« •  J.Repovš (Finance,1.6): “Volivke in volivci tega ne prenašajo: postavijo se na stran in v bran napadenemu. Osnova socialne psihologije. Za Slovenijo velja, da Slovenke in Slovenci pričakujejo čisti trženjski odnos (jedro filozofije trženja): jaz ti dam glas, kaj daš ti meni. In tu je jedro zgrešenosti vladne kampanje: obračunavali so z nasprotniki reforme in jih smešili, namesto da bi volivcem racionalno, razumljivo, po kmečki pameti, ponudili rešitev težav v prihodnje.” •  J.Požun (Finance,1.6): “Razlika med šok terapijo Wellsa in namenom vladnega posnetka na YouTubu pa je v tem, da gre v prvem primeru za genialno idejo per se, medtem ko je pokojninska reforma resna tema, ki bo imela posledice za nas in vse prihodnje generacije.” •  L.Magdalenc (Dnevnik, 28.5): “Največji problem je, da želi vsakdo govoriti jezik določene ciljne skupine in jo tudi posnemati. Vzame nekaj, kar ni njegovo, da bi ciljal na nekoga, ki mu tako in tako ne verjame. To je največja napaka.” •  M.Kos Marko (Dnevnik, 24.5): “Če je bil namen, ki je stal vlado nekaj tisoč evrov, da gledamo ženski v oprsje, potem sta Ukom in posebna komisija za pokojninsko reformo, v kateri sedijo tudi ministri, svoj cilj dosegla, vendar si potem taka vlada res zasluži odhod.” •  M.Kos Marko (Dnevnik, 24.5): “…saj bi moral urad priznati napako, da je videospot umaknil zaradi negativnih odzivov.” •  M. Špehar (24ur.com, 23.5): “Video je verjetno imel namen, da bi bil viralen. Ampak ne razumem, zakaj so ga potem po 24 urah umaknili, ko je ravno vzel zalet.” •  M.Tomšič (Delo, 30.5): “Tomšič pa pravi, da gre za blamažo, ki je nedvomno še znižala podporo reformi.” •  M.Kline (Dnevnik,24.5): “Ali je to res tako zabavna tema? To je še en dokaz, da se na vladi ne ukvarjajo s političnim marketingom. Morda vlagajo v sam medij, vendar ne obvladajo drugega dela obrti, ki bi jim dal vedeti, da se s tako resnimi in usodnimi temami ne morejo poigravati na tak način.”
 64. Negativne ocene, ki so bile v sliko vključena le s frekvenco, citat na tem mestu: •  M.Kline (Delo,23.5): “Smrtno resno stvar, je povedal, promovirajo ljudje iz zabavne industrije, zato stvar ni kredibilna, volivci pa lahko razumejo, da se vlada z njimi šali.” •  M.Kline (Delo,23.5): “Po njegovem mnenju gre v prvi vrsti za napako naročnikov, ki ne razumejo posebnosti političnega marketinga, sprašuje pa se tudi o namenih tistih, ki so jim »podtaknili takšno gverilsko akcijo«.” •  M.Kline (24ur.com, 23.5): ‘''po eni strani ne razumejo političnega marketinga, in da ne razumejo Twitterja in sodobnih elektronskih medijev.” •  N.Tomažin (Finance, 25.5): “Paradoks pa je še to, da bi - če bi zares želeli, da razumemo ta oglas - morala biti ciljna skupina ljudi, na katero oglas apelira, precej dobro informirana in razgledana, da bi prepoznala citate in paradokse, ki so jih želeli poudariti v oglasu. Kar pa ta ciljna skupina ni.” •  N.Tomažin (Finance, 25.5): “Kot državljanko in volivko me pri oglasu z Urško Čepin moti populističen ton komuniciranja s predpostavko, da bo največji bazen podpornikov našla med volivci, ki ne berejo veliko, ko pa berejo, je to rumeni tisk, in ki si ne želijo spreminjati sveta na bolje, temveč raje gledajo Svet. Kar je celo žaljivo, je to, da nam s tem oglasom narekujejo, kako naj razmišljamo o mentaliteti svojega naroda - smo narod tračev in resničnostnih šovov, ki sledi trendom, namesto da bi razmišljal s svojo glavo.” http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin-udarila-mimo •  S.Jeretič (Dnevnik, 28.5): “Prepričan je, da bi morala vlada pred objavo kontroverznega videoposnetka predvideti vse scenarije in se nanje tudi pripraviti. "Predstavniki vladnega urada za komuniciranje bi morali na primer preveriti utrip pri novinarjih in jih na objavo posnetka tudi pripraviti. Mediji bi tako morda drugače sprejeli celotno stvar.” •  S.Rodež (Delo,30.5): “Bolj kot izbor akterjev in nastavljanje ogledala nasprotnikom reform v spletnih oglasih je v komunikacijskem procesu pomembno izkazati iskreno zanimanje za volivce in njihove interese v zvezi s spremembami, ki jih reforma prinaša. In vprašanje je, ali se je slednje v vsem komunikacijskem hrupu prebilo v zavest volivcev.«” •  U.Hakl (Finance, 25.5): “… sodobna komunikacijska teorija in praksa učita, da se morajo vlade tovrstnih projektov lotevati že v fazi priprave zakonodaje.” http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin- udarila-mimo •  U.Hakl (Finance, 25.5): “Ideja je sicer zelo provokativna, mejna, mogoče tudi nekoliko nedodelana.” http://www.finance.si/313154/Vlada-z-Ur%B9ko-%C8epin-udarila-mimo
Publicité