Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Civilizimi perballe nje brezi te ngujuar                    Dr. proc. MENADA PETROKrahasimi i fenomenit...
"Ëndërroj të jem i lirë dhetë mund të shkoj nëshkollë, do të doja vetëmtë dilja nga kjo derë...   Dua të fle një natë n...
Shtator `09, 52 fëmijënë zonën e Shkodrësnuk u ulen në bankat eshkollës, nuk dolëndot nga shtëpia.Askush s`u garantonjeten...
Gjakmarrja ka rrënjë të thella në              psikologjinë, mentalitetin              dhe “të...
FEMIJE TE NGUJUAR DHE ARSIMIMI IProblematike    jane                 TYREShkodra, Malësia e      ...
Si arsimohen fëmijët e ngujuar?“Shansi I Dyte” I MASHviti mësimor është jo më pak se 25 javë. Mësimizhvillohet tri herë në...
Ky program i MASH-it ngjan se zgjidhproblemin e arsimimit te fëmijëvë të ngujuar,Por në këtë mënyrë kemi institucionalizua...
Përfundime               Një nga sfidat me të cilat               ndeshet shoqëra dhe     ...
• Ka pasur një inisiativë nga 14               deputetë të parlamentit shqiptar               ...
Cfare duhet bere?            •Ligji nuk duhet të lërë hapësira për zbatimin            e kanunit n...
Per keto duhet…• MASH të përmirësojë programet mësimore• Pushtetet vendore të bëjnë pjesë të strategjivedhe detyrimeve të ...
• Nxitja    dhe financimi i individëve dhe OJF-ve për hartimin eprojekteve të ndryshme me qëllim kapërcimin e fenomenit...
… të sotmen t’ia kushtojmëurbanizimit të gjithë territorit dheqytetarisëpërmes dijes dhe ligjit!  ngujuesi i ngujimit! ...
“... rrezet e diellit më ngrohin, vetëm ato mund tëmë bëjnë vizitë duke hyrë brenda në dhomë... Më mbushen sytë me lotë d...
Dashuria eshte perpjekja e vetme per te rivendosur rregull !!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Civilizimi Perballe nje Brezi te Ngujuar

1 437 vues

Publié le

Krahasim i fenomenit te gjakmarrjes mes Shqiperise dhe Kosoves

 • Soyez le premier à commenter

Civilizimi Perballe nje Brezi te Ngujuar

 1. 1. Civilizimi perballe nje brezi te ngujuar Dr. proc. MENADA PETROKrahasimi i fenomenit te ngujimit mes Shqiperise dhe Kosoves
 2. 2. "Ëndërroj të jem i lirë dhetë mund të shkoj nëshkollë, do të doja vetëmtë dilja nga kjo derë... Dua të fle një natë nëlëndinë...” Kristian Luli (12 vjec)
 3. 3. Shtator `09, 52 fëmijënë zonën e Shkodrësnuk u ulen në bankat eshkollës, nuk dolëndot nga shtëpia.Askush s`u garantonjeten… Dhjetëra fëmijë të ngujuar e shohin nga frëngjitë e kullave ecjen e Shqipërisë përpara. Frika nga vrasja ka mbyllur në kuti muresh jetën e tyre sociale.
 4. 4. Gjakmarrja ka rrënjë të thella në psikologjinë, mentalitetin dhe “të drejtën zakonore” E mbajtur nën fre me dhunë gjatë diktaturësVrasjet e shumta (1946-1990), ajo shpërtheu pa rregullavishen me petkun e gjate perpjekjeve përKANUNIT, të L. D. instalimin eapo të Labërisë, demokracise në 90.por kanë shumëpak të përbashkëtame ta, duke zbehur vlerën e tyre si të vetmetrregulla të shkruara, “ligje kushtetuese” përkohën kur ato u krijuan, si dhe vlerat e tyrehistorike për ekzistencën dhe funksionimin enjë kombi.I vetmi rregull që respektohet është marrja e gjakut.
 5. 5. FEMIJE TE NGUJUAR DHE ARSIMIMI IProblematike jane TYREShkodra, Malësia e 120 100Madhe, Tropoja, 80 60Kukësi, Burreli, etj. 40 20 0 Te mitur Arsimi detyruarVlora, Berati, Fieri, Shkoder Puke Koplik Tirane DurresTirana, Durrësi, etj. Qarku Shkoder - 200 familje; 104 të mitur. Femije te ngujuar ne vite Nga `90 - 490 nxenes Puka & Kopliku nga 18-të fëmijë (14 vjeç),pa shkollat e mesme160 120 104 Sipas “Fredoom House” jane2004 2006 2009 rreth 2.000 fëmijë të ngujuar në gjithë Shqipërinë.
 6. 6. Si arsimohen fëmijët e ngujuar?“Shansi I Dyte” I MASHviti mësimor është jo më pak se 25 javë. Mësimizhvillohet tri herë në javë, me 10 orë/javë. Aty kuka më shumë se një nxënës, që u përkasinklasave të ndryshme, punohet me sistemin eklasave kolektive. Kur është e mundur, nxënësitgrumbullohen në një nga familjet (vatratmësimore) që ka fëmijë të ngujuar. Në vatrat mësimore, ku ka nxënës të arsimit fillor, jep mësim një mësues i këtij cikli, ndërsa për vatrat mësimore, ku ka nxënës të klasave të 5- 9, jep mësim një mësues i ciklit të lartë. Në çdo dy vatra mësimore të klasave të 5-9-a, që janë pranë njëra-tjetrës, jep mësim një mësues i lëndëve shoqërore dhe një mësues i lëndëve natyrore,
 7. 7. Ky program i MASH-it ngjan se zgjidhproblemin e arsimimit te fëmijëvë të ngujuar,Por në këtë mënyrë kemi institucionalizuarGjakmarrjen e si rrjedhojë ngujimin eFëmijëve dhe mbetjen e tyre pa shkollë. Sa funksionon ai realisht?Programi është vetëm për arsimin e detyruar,po ata që duhet të jenë nxënës të shkollavetë mesme cili është programi? Po per OJF-te, c`mund te themi?
 8. 8. Përfundime Një nga sfidat me të cilat ndeshet shoqëra dhe shteti shqiptar është rishfaqja e gjakmarrjes, ngujimit, i papajtueshëm me parimet e shoqërisë së qytetëruar dhe të shtetit të së drejtës.• shkelen, rrezikohen ose nuk zbatohen disa nga të drejtat dhe liritë themelore tënjeriut, nje nga keto eshte dhe e drejta per arsim• një numër i konsiderueshëm fëmijësh në moshën shkollore janë të ngujuar, dukerritur numrin e fëmijëve që braktisin shkollën në statistikat kombetare edhe se atonuk raportohen si të tilla.• ngujimi i fëmijëve dhe largimi i tyre nga shkolla ndikojnë në rritjen e nivelit tëanalfabetizmit, humbjen e kapitaleve humane, pergatitjen e nje kontigjentivulnerabel si barre e tashme dhe ardhshme sociale, sot me se shumti ne veri-lindje të vendit por si rrjedhojë në të gjithë Shqipërinë.• niveli i ulët arsimor që kanë këta fëmijë dhe të rinj të ngujuar bën të mundurrritjen dhe edukimin e një brezi të mësuar me vrasjen dhe me jetën mes 4 muresh.
 9. 9. • Ka pasur një inisiativë nga 14 deputetë të parlamentit shqiptar për të propozuar projektligjin mbi Masat Administrative Prevenuese, Kundër Gjakmarrjes, por kishte shumë mangësi dhe nuk u miratua se u gjykua se dublonte funksionet e institucioneve ekzistuese.• Shteti, OJF të ndryshmeapo individë të caktuarndërmarrin veprime apoprograme në mënyrë tëvecuar, duke mos pasurmundësi të bëjnë shumë etë mbulojnë duke zbërthyersegmente të caktuara tëkëtij fenomeni.
 10. 10. Cfare duhet bere? •Ligji nuk duhet të lërë hapësira për zbatimin e kanunit ndaj autorëve të vrasjeve për gjakmarrje apo hakmarrje. •Të iniciohen studime të thella që të synojnë statistika• Të rritet sensibilizimi të saktadhe ndërgjegjësimi iopinionit publik përekzistencën dhendryshimin e kësajsituate • Të hartohen programe bashkëkohore për arsimimin e fëmijëve të ngujuar
 11. 11. Per keto duhet…• MASH të përmirësojë programet mësimore• Pushtetet vendore të bëjnë pjesë të strategjivedhe detyrimeve të tyre, daljen nga kjo gjendjepërmes forumeve qytetare dhe ndërhyrjeveefikase.dhe favorizimeve të familjeve qëaplikojnë faljen publike si kontributor të paqessociale dhe rritje të mundësive të përparimitekonomik të komuniteteve.• Të bëhet shoqërimi i fëmijëve nga policia përt`u garantuar atyre jetën dhe një procesmësimor sa më normal në ambjentët e shkollës• Edukimi i komuniteti• Të përfshihen në programe dhe veprime tëndyshme klerikët e të gjitha besimeve fetare.
 12. 12. • Nxitja dhe financimi i individëve dhe OJF-ve për hartimin eprojekteve të ndryshme me qëllim kapërcimin e fenomenit dheedukimin e fëmiëve të ngujuar.• Tubëhet thirrje cilitdo që dëshiron të kontribuojë financiarisht përtë bërë publike jetën e fëmijëve të ngujuar.• Zhvillimet e shpejta të elektronikës dhe botës së internetit mundtë vihen në shërbim pikërisht për t`i sjellë botën jashtë dheshkollën, klasën e mësimin e drejtëpërdrejtë fëmijëve të ngujuar.• Një apo disa shkolla me konvikt në qytetet më të qeta, të ruajturafizikisht e monitoruar nga kamera dhe me shërbime të garantuara,të grumbullojnë (nxjerrin nga ngujimi) të gjithë këta fëmijë
 13. 13. … të sotmen t’ia kushtojmëurbanizimit të gjithë territorit dheqytetarisëpërmes dijes dhe ligjit! ngujuesi i ngujimit! Shpellat, kullat, kështjellat Bunkerët… le ti përkasin të shkuarës dhe turizmit…
 14. 14. “... rrezet e diellit më ngrohin, vetëm ato mund tëmë bëjnë vizitë duke hyrë brenda në dhomë... Më mbushen sytë me lotë dhe e kuptoj që botës imungon DASHURIA...Dashuria + Falje + Mbështetje = LIRI” Jozefi (9 vjec)
 15. 15. Dashuria eshte perpjekja e vetme per te rivendosur rregull !!

×