Infarkti i miokardit

Mentor Toli
Mentor ToliArt & Design

Infarkti i Miokardit Myocard Infarcts

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVES 
STATE UNIVERSITY OF TETOVO 
PUNIM SEMINARIK 
INFARKTI I MIOKARDIT
Mentori : Kandidati: 
Dr.Nadir Ajruli Mentor Bajrami 
Zemra(Cor) 
Zemra është organ muskulor që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë 
të kontraksioneve të përsëritura ritmike. Zemra është njëra prej organeve të para që 
formohet në trupin e njeriut gjatë zhvillimit embrional. Forma e zemrës është e 
ngjajshme me formen një koni, maja e të cilit tregon nga ana e majtë poshtë. Zemra 
tek njerëzit ndodhet në anën e majtë të kraharorit, në raste të ralla nga ana djathtë
(Situs inversus). 
Fig1. Zemra 
Zemra permes septum cordis ndahet ne dy pjese: 
· Pjesa e djathtë, e cila e lëviz gjakun në drejtim të mushkërive (qarkullimi i 
vogël). 
· Pjesa e majtë, e cila e lëviz gjakun në drejtim të pjesëve tjera të trupit 
(qarkullimi i madh). 
Meqë rezistenca në enët e gjakut në trup është pesë herë më e madhe se rezistenca në 
mushkëri, pjesa e majtë e zemrës duhet të jetë më e fuqishme se pjesa e djathtë. Për 
këtë arsye pjesa e majtë e ka murin më të trashë se pjesa e djathtë, por volumi është i 
njëjtë në të dyja pjesët e zemrës. 
Zemra ka 2 barkusha (lat. ventriculi) dhe 2 valvula (lat. atrium). Barkushja e majtë 
(ventrikuli i majtë) pompon gjak në qarkullimin sistemik, ku presioni është rreth 80- 
120 mm Hg, kurse barkushja e djathtë pompon në qarkullimin mushkëror, ku presioni 
është rreth 8-25 mm Hg. 
Barkushet janë pompa të fuqishme me mure të trasha muskulore, dhe prandaj presioni 
i gjakut venoz (0-2 mm Hg) nuk arrin t'i tendosë. Veshëtt janë dhoma tö zemrës, me 
mure të holla e të tendosshme, që shërbejnë si rezervuarë për gjakun venoz, por që 
njëkohësisht mund të tkurren e ta pompojnë gjakun me njëfarë presioni për në drejtim 
të barkusheve. 
Zemra është organi qendror i qarkullimit te gjakut.Në mënyrë që zemra të kryejë 
funksionin e saj duhet që muskuli i zemrës të jetë shëndoshë e mirë. Duhet që sistemi 
elektrik i zemrës të koordinojë tkurrjen e valvulave dhe të barkusheve si dhe duhet që 
muskuli të furnizohet rregullisht me gjak. Gjatë tkurrjes (sistolës) të barkushes së 
majtë, presioni brenda barkushes natyrisht është më i lartë sesa presioni në aortë. Kjo 
e pengon qarkullimin e gjakut në shtratin koronar. Gjithashtu, fillesa e arterieve 
koronare gjatë sistolës mbyllet nga kuspet e valvulës të hapur të aortës. Si rrjedhojë, 
enët koronare nuk mund ta furnizojnë me gjak barkushen e majtë gjatë sistolës. 
Barkushja e majtë furnizohet me gjak vetëm gjatë diastolës . Nëse diastola shkurtohet, 
barkushja e majtë ka më pak kohë për t'u furnizuar me gjak. 
Valvulat e zemrës duhet të jenë të afta të hapen plotësisht dhe të mbyllen plotësisht. 
Stenoza është ngushtim i vrimës të valvulës. Mbyllja jo e plotë përbën 
pamjaftueshmëri të valvulës. Pasojë e pamjaftueshmërisë është regurgitimi (rikthimi i 
gjakut).Venat rikthejnë gjakun në zemër. Që të kryejnë këtë funksion, venat janë të 
pajisura me valvula që nuk lejojnë kthimin e gjakut mbrapsht. Tkurrja e muskujve të 
gjymtyrëve i shtrydh venat dhe e shtyn gjakun drejt qendrës ('pompa muskulore'). Po 
ashtu, presioni negativ gjatë frymëmarrjes ndihmon kthimin e gjakut për në zemër.
Arteriet Koronare 
Zemra (si pompe) e furnizon veten e saj (si muskul) me ane te: 
Dy arterieve kornare, te djathtes dhe te majtes, te cilat lindin nga aorta, pothuajse 
menjehere mbi valvulen semilunare te (vet) aortes. Pasi lindin nga aorta ato 
pershkojne thellimin atrio-ventrikular duke u drejtuar ne faqen diafragmatike (te 
poshtme, te mbeshtetur mbi diafragme) te zemres. 
Te dyja arteriet koronare shtrihen ne thellime jashtë muskulit kardiak dhe ndahen ne 
një sistem enesh me te vogla dhe kapilaresh te cilet furnizojne fibrat e muskulit te 
zemres me gjak. Pasi e kanë lene oksigjenin qe transportonin ne kapilarë, gjaku 
udheton me ane te venave koronare dhe drenohet drejteperdrejte ne atriumin e djathtë, 
ku bashkohet me gjakun venoz te pjeses tjeter te trupit.Kur zemra është duke punuar 
(për nevojat e trupit) me shumë se zakonisht, arteriet koronare zgjerohen për te ritur 
prurjen e gjakut (oksigjenit) për muskulin e zemres. Gjatë aktivitetit fizik te rende 
(ekstrem!) rrjedha e gjakut ne keto enë rritet deri ne 5-6 herë. Sa me e mire te jetë 
gjendja fizike e një individi, aq me i larte është “rendimenti” (efikasiteti) me te cilin 
zemra e tij perdor gjakun qe ka ne dispozicion.Kur prurja me gjak nuk është e 
mjaftueshme për te ngopur kerkesat e muskulit te zemres për oksigjen, lende ushqyese 
dhe për te larguar mbetjet metabolike, zemra “vuan”, sikundër muskujt e tjere mund te 
ndjejne dhumbje nga mbingarkesa me pune.Mungesa e oksigjenit stimulon qelizat 
nervore duke rezultuar ne dhimbje te kraharorit (angina pectoris). Gjithsesi, ne 
ndryshim nga muskujt e tjere te organizmit, zemra nuk mund te ndaloje për te 
pushuar, te pakten jo pa 
patur pasoja 
shkaterruese.
Fig.2 Zemra (Arteriet Koronare) 
Infarkti I Miokardit 
Ishemia e miokardit (muskulit të zemrës) krijohet kur nevojat e muskulit të zemrës për 
gjak janë më të mëdha se sa aftësia për ta furnizuar atë. 
Është një ndër sëmundjet më të shpeshta që shkakton vdekjen. 
Godet më shumë grup moshat 45-55 vjet.Preventiva e faktorëve të rrezikut zvoglon 
morbiditetin dhe mortalitetin.
Fig3.Zemra dhe bllokimi i arterieve koronare 
ETIOLOGJIA 
Shkaku më I shpeshtë:Ateroskleroza ( rreth 90% te rasteve, kjo paraqet pranine e 
pllakave yndyrore në enet e gjakut) e arterieve koronare(enëve të gjakut që furnizojn 
zemrën).Ateroskleroza shkakton ngushtim mekanik të arterieve por edhe 
dinamik(spazmë të arterieve koronare) gjegjësisht vazokonstriksion patologjik. 
Ku ngushtimi ( spazma) zvoglon qarkullimin e gjakut në miokard dhe shkakton 
ishemi.Infarkti i miokardit shkaktohet kryesisht nga ngushtimi i diametrit të arterieve 
nga pllakat e kolesterolit, si dhe nga thërmimi i tyre i mëvonshme. Kjo gjendje njihet 
si sëmundja aterosklerotike e zemrës , ose si sëmundja e arteries koronare (CAD). 
Faktorët e riskut për Aterosklerozen janë të njëjtë si për insultin cerebral (sëmundja 
cerebrovaskulare), ose për sëmundjen vaskulare periferike. Te këta faktorë risku, 
përfshihen: 
· Anamneza familjare ose trashëgimia familjare 
· Duhanpirja 
· Hipertensioni 
· Lolesteroli i lartë (Hiperlipidemia) 
· Diabetus Mellitus 
Përveç trashëgimisë familjare, e cila nuk mund të kontrollohet nga ne, faktorët e tjerë 
të riskut mund të minimizohen me qëllim parandalimin e shfaqjes së sëmundjes së 
arteries koronare. Nëse ateroskleroza është e pranishme (athero+skleroza = pllakë 
yndyrore e fortë), minimizimi i këtyre faktorëve të riskut mund të pakësojë 
ngushtimin e mëtejshëm të arteries koronare
Infarkti i miokardit mund të shkaktohet edhe nga faktorë që nuk kanë lidhje me 
arterien koronare: 
· Përdorimi i kokainës. Kjo substancë mund të shkaktojë spazma të 
mjaftueshmee të arterieve koronare, sa për të shkaktuar një infarkt. Meqenëse 
kokaina ka efekt ngacmues për sistemin elektrik të zemrës, ajo mund të 
shkaktojë edhe aritmi kardiake fatale. 
· Angina e Prinzmetalit ose vazospazma e arteries koronare. Kur arteriet 
koronare përsojnë spazma pa një shkak specifik duke shkaktuar anginë, kemi 
të bëjmë me anginën e Prinzmetalit. Kjo anginë mund të shoqërohet me 
ndryshime në EKG dhe diagnoza vendoset përmes kateterizimit kardiak, ku 
shihen arterie koronare me strukturë normale, që pësojnë spazma kur 
ngacmohen me një medikament që injektohet përmes kateterit. Afro 2% deri 
në 3% e pacientëve me sëmundje kardiake, kanë vazospazma të arterieve 
koronare. 
· Anomalitë e arterive koronare. Në pozicionin e tyre normale, arteriet 
koronare kalojnë në sipërfaqen e zemrës. Në disa raste, arteria mund të kalojë 
pjesërisht në brendësi të muskulit kardiak. Kur muskuli kardiak tkurret, ai 
mund të ngushtojë përkohësht arterien, duke shkaktuar anginë. Edhe këtu, 
diagnoza vendoset përmes kateterizimit. 
Oksigjenimi i papërshtatshëm. -Ashtu si të gjithë muskujt e tjerë, për të ruajtur 
funksionin e tij normal, muskuli i zemrës ka nevojë për furnizimin e duhur me 
oksigjen. Nëse oksigjenimi është i papërshtatshëm mund të shfaqen angina dhe 
infarkti i miokardit. Që qelizat kardiake të furnizohen me lëndët ushqyese për të cilat 
kanë nevojë duhet që të organizmi të ketë mjaftueshëm eritrocite në qarkullim dhe që 
pulmonet të kenë funksion të mirë për të marrë oksigjen nga ajri. Anemia e thellë nga 
hemorragjia ose pamundësia e organizmit për të formuar numrin e duhur të 
eritrociteve, mund të favorizojë shfaqjen e simptomave të anginës. Mungesa e 
oksigjenit në gjak mund të shkaktohet dhe nga shkaqe të tjera, përfshirë insufiçiencën 
respiratore, helmimin me monoksid karboni, ose helmimin me cianure 
PATOFIZIOLOGJIA 
Normal qarkullimi koronar ndrron varësisht nga kërkesat metabolike të miokardit për 
O ( oksigjen).Ku ngushtimi zvoglon qarkullimin,e kështu zvogëlohet edhe sasia e 
gjakut dhe e oksigjenit për nevojat e miokardit. 
Kështu që ndrrimet metabolike ndrrojnë edhe potencialin elektrik dhe kontraktilitetin 
e zemrës,si pasojë krijohen aritmi(çrregullim iritmit). 
Ndryshimet patofiziologjike në ishemi mund të jenë reverzibile dhe ireverzibile.Nëse 
ischemia zgjat 30minuta ndersa faktori që e ka shkaktuar tërhiqet atëherë kthehet 
qarkullimi.Por kur ischemia zgjat më shumë se 30 min. vie tek “ Infarkti akut i 
miokardit”.Ku pas 6 ore veq fillojn ndryshimet nekrotike
Simptomat dhe shenjat e infarktit të miokardit 
Simptomat tipike të një infarkti miokardi mund të jenë: 
· Dhimbje kraharorit e shoqëruar me vështirësi në frymëmarrje 
· Djersitje profuze ose e tepruar 
· Nauze 
Dhimbja e kraharorit mund të përshkruhet si shtrëngim, rëndim, presion, ose si një 
dhimbje tipike. 
Për fat të keq, shumë pacientë nuk kanë këto shenja tipike. Shenja dhe simptoma të 
tjera të infarktit të miokardit mund të jenë: 
· Vështirësi në tretjen e ushqimeve 
· Dhimbje e nofullës së poshtme 
· Dhimbje e lokalizuar vetëm në supe ose në krahë 
· Vështirësi në frymëmarrje 
· Nauze dhe të vjella 
Në disa raste, pacienti mund të përjetojë një infarkt miokardi me simptoma minimale. 
Te gjinia femër dhe te të moshuarit, simptomat e infarktit të miokardit mund të jenë jo 
tipike; disa herë ato mund të jenë shumë të lehta, duke bërë që pacienti të mos i 
kushtojë asnjë rëndësi. Në këto raste, ankesa e vetme mund të jetë dobësia ose lodhja 
e tepërt. 
Nga kraharori, dhimbja mund të përhapet në qafë, nofull, sup, ose kurriz dhe mund të 
shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje, nauze dhe djersë profuze. 
Dhimbja e kraharorit përbën një urgjencë mjekësore. Përveç infarktit të 
miokardit, shkaqe fatale të dhimbjes së kraharorit mund të jenë embolia pulmonare 
(trombozë pulmonare) dhe disekimi apo çarja e aortës. 
Dhimbja tipike e një infarkti miokardi përshkruhet si ndjesi shtypëse apo ngushtuese 
në kraharor, e cila përhapet në nofull dhe në krah dhe që shoqërohet nga vështirësi në 
frymëmarrje apo djersitje. Gjithsesi, nuk duhet të harrojmë se jo gjithnjë problemet 
kardiake paraqiten si dhimbje me simptoma klasike. Simptoma të tjera mund të jenë 
dispepsia ose keqtretja, nauze, dobësia e theksuar, djersitja profuze apo vështirësia në 
frymëmarrje. 
Sëmundja ishemike e zemrës mund të filloj me cilëndo formë të 
sëmundjes, si: 
- Angina pectoris stabile (dhimbje e gjoksit) 
- Angina pectoris jostabile
- Infarkti akut i miokardit 
- Apo vdekje e papritur. 
DIAGNOSTIFIKIMI 
- bazohet në një numër të dhënash siq janë: 
-Simptomet (anamneza) 
-Laboratori 
-EKG 
-ECHO 
-Ergometria 
-Arteriografia koronare – Koronarografia 
Te pacientët që po përjetojnë dhimbje kraharori, diagnoza dhe trajtimi kryhen në 
mënyrë të njëkohshme. Nëse mendohet që muskuli kardiak është në rrezik, duhet të 
shmanget çdo vonesë me qëllim që të rivendoset furnizimi i duhur i muskulit me gjak. 
Anamneza mjekësore 
Diagnoza e anginëse vendoset duke marrë anamnezën e pacientit. Nëse rrëfimi i 
pacientit sugjeron ishemi kardiake (ishemi + kardiake = ulje e furnizimit të zemrës me 
gjak), mjeku do të vazhdojë të përcaktojë nëse ka ndodhur një infarkt kardiak. 
Pyetje të rëndësishme që mjeku i bën pacientit janë: 
1. Kur filloi dhimbja? 
2. Çfarë po bënit në ato momente? 
3. A iu desh të ndalonit aktivitetin fizik? 
4. A u lehtësua dhimbja pasi pushuat? 
5. A rinisi dhimbja kur filluat aktivitetin fizik? 
6. Dhimbja qëndroi vetëm në kraharor, apo u përhap edhe në nofull, dhëmbë, 
krah, apo kurriz? 
7. A patët vështirësi në frymëmarrje? 
8. A patët nauze? 
9. A patët djersitje profuze? 
Për të mbledhur të dhëna për praninë e sëmundjes kardiake, mund të bëhen pyetje 
rreth ndryshimeve ndaj tolerancës të ushtrimeve fizike, si: 
1. A keni pasur episode të mëparshme të dhimbjes kardiake? 
2. A keni marrje fryme gjatë ushtrimeve? 
3. A mund të ecni deri te dera e jashtme? 
4. A mund të ngjisni shkallët e një kati? 
Me anë të pyetjeve mund të arrihet të bëhet dallimin ndërmjet anginës së 
qëndrueshme dhe asaj të paqëndrueshme. Angina e qëndrueshme është e 
parashikueshme. Për shembull, ajo mund të shfaqet pas ngjitjes së shkallëve të një
kati, ose pasi pacienti ka ecur rreth 100 metra, duke u qetësuar shpejt kur pacienti 
pushon. Angina e paqëndrueshme mund të shfaqet pa paralajmërim kur trupi është në 
qetësi dhe kur zemra nuk është nën stres, siç ndodh kur pacienti është ulur apo në 
gjumë. Simptomat Anginale të cilat ndryshojnë dhe ndodhin me aktivitete minimale 
ose ngjajnë si të paqëndrueshme janë shqetësuese dhe mund të jenë pasojë e 
ngushtimit në rritje të një arterie koronare. 
Meqë dhimbja e kraharorit ka edhe shkaqe të tjera, pacienti mund të pyetet për 
simptomat e ezofagitit nga refluksi (GERD), gastritit, traumës, embolisë pulmonare 
(trombozës në mushkëri), ose pneumonisë. 
Teste apo ekzaminime të tjera janë: 
- Ekzaminimi fizik 
- Elektrokardiograma 
Infarkti I miokardit interpretim ne EKG 
IM cdo here e kap ventrikulin e majte . 
1. Ne vendin ku ka ndodhur IM, nuk kemi percim te impulseve elektrike 
2. Ishemija T vala -inverze 
3. Lezion ST elevacion 
4. Nekroza 
5. Infarkti 
6. Q ne V1,V2,V3,V4 tregon infarkt te murit te perparshem 
7. Q ne D1 dhe AVL tregon infarkt te murit lateral 
8. Q ne D2 ,D3 dhe AVF tregon infarkt dijafragmal ose te murit inferior.
9. R ne V1 dhe V2 tregon infarkt te pasem 
Prognoza-varet nga funksioni i ventrikulit të majtë gjegjësisht nga funksioni I 
zemrës.Në prognozë ndikon lokalizimi dhe shkalla e stenozës gjegjesishte ngushtimit 
të arterieve koronare 
Parandalimi : (Profilaksa) 
këtu është me rëndësi evitimi i faktorëve të rrezikut siq janë: 
-dieta në ushqim(mos konsumimi i yndyrave,sheqernave në sasi të mëdha dhe 
kripërave) ,
-aktivitet I shtuar fizik (hecje, vrapimi, noti, ushtrime etj 
MJEKIMI 
Barërat që shfrytëzohen te kjo sëmundje janë: 
-nitrate ( nitroglycerin) 
-beta bllokator ( atenelol,propanolol) 
-antagonistë të Ca ( Verapamil ) 
-antiagregues ( Aspirin, Clopidogrel ) 
-Ace inhibitor etj 
-Intervenimi Kirurgjik 
Parandalimi i infarktit të miokardit 
Ne nuk i kemi nën kontroll tiparet gjenetike dhe sëmundjet e trashëgueshme, por ne 
mund të mënjanojmë faktorët e riskut për sëmundje kardiake duke: 
· Ndaluar duhanpirjen; 
· Mbajtur nën kontroll tensionin e gjakut, kolesterolin, diabetin; 
· U stërvitur rregullisht me ushtrime fizike etj. 
Të gjitha këto janë sfida të një jete për parandalimin e sëmundjeve kardiake, të insultit 
cerebral dhe të sëmundjeve vaskulare periferike.

Recommandé

Observimi par
ObservimiObservimi
ObservimiDrmedicine
5.6K vues47 diapositives
Triazhi pjesa teorike par
Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorikeDrmedicine
10.5K vues55 diapositives
Sak par
SakSak
SakDrmedicine
6.8K vues88 diapositives
Sëmundjet Iskemike të Zemrës par
Sëmundjet Iskemike të ZemrësSëmundjet Iskemike të Zemrës
Sëmundjet Iskemike të ZemrësDriton Baloku
4.9K vues28 diapositives
Zemra dhe Enet e gjakut par
Zemra dhe Enet e gjakutZemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakutAndiKrasniqi4
665 vues26 diapositives
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM par
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEMINJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM#MesueseAurela Elezaj
60.1K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012 par
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012nastela
3K vues30 diapositives
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji) par
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
39.4K vues17 diapositives
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit par
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitInterpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitDrmedicine
14.6K vues85 diapositives
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji) par
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Fleurati
49.4K vues18 diapositives
Kimia-Qeliza Shtazore par
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza ShtazoreDenisa Caushi
12.1K vues21 diapositives
Triazhimi, kodet e triazhit par
Triazhimi, kodet e triazhitTriazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhitHysni Dida
3.1K vues21 diapositives

Tendances(20)

Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012 par nastela
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
nastela3K vues
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji) par Fleurati
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Fleurati39.4K vues
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit par Drmedicine
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitInterpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Drmedicine14.6K vues
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji) par Fleurati
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Fleurati49.4K vues
Triazhimi, kodet e triazhit par Hysni Dida
Triazhimi, kodet e triazhitTriazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhit
Hysni Dida3.1K vues
Dhimbja e gjoksit par Drmedicine
Dhimbja e gjoksitDhimbja e gjoksit
Dhimbja e gjoksit
Drmedicine13K vues
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror par Matilda Gremi
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Matilda Gremi8.9K vues
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit par Hysni Dida
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Hysni Dida740 vues
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!! par Michail Michail
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Michail Michail25.9K vues
Kujdesi infermieror per plaget. par Xhuljana Malka
Kujdesi infermieror per plaget.Kujdesi infermieror per plaget.
Kujdesi infermieror per plaget.
Xhuljana Malka17.8K vues
Periudha intra operatore/Anestezia par Hysni Dida
Periudha intra operatore/Anestezia Periudha intra operatore/Anestezia
Periudha intra operatore/Anestezia
Hysni Dida674 vues
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa... par lira kuca
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
lira kuca20.8K vues
prilli i thyer BISEDA LETRARE par manomano46
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano4690.7K vues
iliada analize , Analize e Iliades par ssuseree34b8
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8106K vues
Projekt matematik ekuacione par manomano46
Projekt matematik ekuacioneProjekt matematik ekuacione
Projekt matematik ekuacione
manomano467.3K vues

En vedette

Ethja reumatizmale par
Ethja reumatizmaleEthja reumatizmale
Ethja reumatizmaleMuli Maroshi
6.2K vues31 diapositives
Hipertensioni par
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni Dani Muhaj
4.8K vues21 diapositives
Angina pectoris par
Angina pectorisAngina pectoris
Angina pectorisSurendra Sahu
9.8K vues24 diapositives
Myocardial infarction par
Myocardial infarctionMyocardial infarction
Myocardial infarctionSpriore
174K vues53 diapositives
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji, par
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Nezhla Shabani
2.9K vues2 diapositives
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX par
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IXXhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IXlira kuca
5.6K vues10 diapositives

En vedette(20)

Hipertensioni par Dani Muhaj
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni
Dani Muhaj4.8K vues
Myocardial infarction par Spriore
Myocardial infarctionMyocardial infarction
Myocardial infarction
Spriore174K vues
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji, par Nezhla Shabani
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Nezhla Shabani2.9K vues
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX par lira kuca
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IXXhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX
lira kuca5.6K vues
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale par Nezhla Shabani
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinaleGastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Nezhla Shabani813 vues
Praktikum i fiziologjisë patologjike par Muli Maroshi
Praktikum i fiziologjisë patologjike Praktikum i fiziologjisë patologjike
Praktikum i fiziologjisë patologjike
Muli Maroshi14.7K vues
Projekt biologji xc par Google
Projekt biologji xcProjekt biologji xc
Projekt biologji xc
Google3.9K vues
gjenet dhe semundjet gjenetike par Dajana Gjini
gjenet dhe semundjet gjenetikegjenet dhe semundjet gjenetike
gjenet dhe semundjet gjenetike
Dajana Gjini6.7K vues
Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami par fatoams
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragamiTeme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
fatoams26.1K vues
Myocardial Infarction par gdriven
Myocardial InfarctionMyocardial Infarction
Myocardial Infarction
gdriven14.6K vues

Similaire à Infarkti i miokardit

Kardiomiopatite par
KardiomiopatiteKardiomiopatite
KardiomiopatiteZoja Demaj
147 vues44 diapositives
L4 scv cor et pericardium par
L4  scv cor et pericardiumL4  scv cor et pericardium
L4 scv cor et pericardiumHabil Fetisi
6K vues36 diapositives
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru par
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në truProblemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në truBlerim Myftiu
50 vues2 diapositives
Ateroskleroza sunilda rexhaj par
Ateroskleroza sunilda rexhajAteroskleroza sunilda rexhaj
Ateroskleroza sunilda rexhajSunilda Rexhaj
597 vues25 diapositives
Interna kardiologji mësimet par
Interna kardiologji mësimetInterna kardiologji mësimet
Interna kardiologji mësimetNezhla Shabani
1.4K vues5 diapositives
Presentation1 par
Presentation1 Presentation1
Presentation1 Tekla Jamiles
3.8K vues31 diapositives

Similaire à Infarkti i miokardit(8)

Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru par Blerim Myftiu
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në truProblemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru
Blerim Myftiu50 vues
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII par lira kuca
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VIIReisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII
lira kuca5.6K vues

Infarkti i miokardit

 • 1. UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVES STATE UNIVERSITY OF TETOVO PUNIM SEMINARIK INFARKTI I MIOKARDIT
 • 2. Mentori : Kandidati: Dr.Nadir Ajruli Mentor Bajrami Zemra(Cor) Zemra është organ muskulor që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të kontraksioneve të përsëritura ritmike. Zemra është njëra prej organeve të para që formohet në trupin e njeriut gjatë zhvillimit embrional. Forma e zemrës është e ngjajshme me formen një koni, maja e të cilit tregon nga ana e majtë poshtë. Zemra tek njerëzit ndodhet në anën e majtë të kraharorit, në raste të ralla nga ana djathtë
 • 3. (Situs inversus). Fig1. Zemra Zemra permes septum cordis ndahet ne dy pjese: · Pjesa e djathtë, e cila e lëviz gjakun në drejtim të mushkërive (qarkullimi i vogël). · Pjesa e majtë, e cila e lëviz gjakun në drejtim të pjesëve tjera të trupit (qarkullimi i madh). Meqë rezistenca në enët e gjakut në trup është pesë herë më e madhe se rezistenca në mushkëri, pjesa e majtë e zemrës duhet të jetë më e fuqishme se pjesa e djathtë. Për këtë arsye pjesa e majtë e ka murin më të trashë se pjesa e djathtë, por volumi është i njëjtë në të dyja pjesët e zemrës. Zemra ka 2 barkusha (lat. ventriculi) dhe 2 valvula (lat. atrium). Barkushja e majtë (ventrikuli i majtë) pompon gjak në qarkullimin sistemik, ku presioni është rreth 80- 120 mm Hg, kurse barkushja e djathtë pompon në qarkullimin mushkëror, ku presioni është rreth 8-25 mm Hg. Barkushet janë pompa të fuqishme me mure të trasha muskulore, dhe prandaj presioni i gjakut venoz (0-2 mm Hg) nuk arrin t'i tendosë. Veshëtt janë dhoma tö zemrës, me mure të holla e të tendosshme, që shërbejnë si rezervuarë për gjakun venoz, por që njëkohësisht mund të tkurren e ta pompojnë gjakun me njëfarë presioni për në drejtim të barkusheve. Zemra është organi qendror i qarkullimit te gjakut.Në mënyrë që zemra të kryejë funksionin e saj duhet që muskuli i zemrës të jetë shëndoshë e mirë. Duhet që sistemi elektrik i zemrës të koordinojë tkurrjen e valvulave dhe të barkusheve si dhe duhet që muskuli të furnizohet rregullisht me gjak. Gjatë tkurrjes (sistolës) të barkushes së majtë, presioni brenda barkushes natyrisht është më i lartë sesa presioni në aortë. Kjo e pengon qarkullimin e gjakut në shtratin koronar. Gjithashtu, fillesa e arterieve koronare gjatë sistolës mbyllet nga kuspet e valvulës të hapur të aortës. Si rrjedhojë, enët koronare nuk mund ta furnizojnë me gjak barkushen e majtë gjatë sistolës. Barkushja e majtë furnizohet me gjak vetëm gjatë diastolës . Nëse diastola shkurtohet, barkushja e majtë ka më pak kohë për t'u furnizuar me gjak. Valvulat e zemrës duhet të jenë të afta të hapen plotësisht dhe të mbyllen plotësisht. Stenoza është ngushtim i vrimës të valvulës. Mbyllja jo e plotë përbën pamjaftueshmëri të valvulës. Pasojë e pamjaftueshmërisë është regurgitimi (rikthimi i gjakut).Venat rikthejnë gjakun në zemër. Që të kryejnë këtë funksion, venat janë të pajisura me valvula që nuk lejojnë kthimin e gjakut mbrapsht. Tkurrja e muskujve të gjymtyrëve i shtrydh venat dhe e shtyn gjakun drejt qendrës ('pompa muskulore'). Po ashtu, presioni negativ gjatë frymëmarrjes ndihmon kthimin e gjakut për në zemër.
 • 4. Arteriet Koronare Zemra (si pompe) e furnizon veten e saj (si muskul) me ane te: Dy arterieve kornare, te djathtes dhe te majtes, te cilat lindin nga aorta, pothuajse menjehere mbi valvulen semilunare te (vet) aortes. Pasi lindin nga aorta ato pershkojne thellimin atrio-ventrikular duke u drejtuar ne faqen diafragmatike (te poshtme, te mbeshtetur mbi diafragme) te zemres. Te dyja arteriet koronare shtrihen ne thellime jashtë muskulit kardiak dhe ndahen ne një sistem enesh me te vogla dhe kapilaresh te cilet furnizojne fibrat e muskulit te zemres me gjak. Pasi e kanë lene oksigjenin qe transportonin ne kapilarë, gjaku udheton me ane te venave koronare dhe drenohet drejteperdrejte ne atriumin e djathtë, ku bashkohet me gjakun venoz te pjeses tjeter te trupit.Kur zemra është duke punuar (për nevojat e trupit) me shumë se zakonisht, arteriet koronare zgjerohen për te ritur prurjen e gjakut (oksigjenit) për muskulin e zemres. Gjatë aktivitetit fizik te rende (ekstrem!) rrjedha e gjakut ne keto enë rritet deri ne 5-6 herë. Sa me e mire te jetë gjendja fizike e një individi, aq me i larte është “rendimenti” (efikasiteti) me te cilin zemra e tij perdor gjakun qe ka ne dispozicion.Kur prurja me gjak nuk është e mjaftueshme për te ngopur kerkesat e muskulit te zemres për oksigjen, lende ushqyese dhe për te larguar mbetjet metabolike, zemra “vuan”, sikundër muskujt e tjere mund te ndjejne dhumbje nga mbingarkesa me pune.Mungesa e oksigjenit stimulon qelizat nervore duke rezultuar ne dhimbje te kraharorit (angina pectoris). Gjithsesi, ne ndryshim nga muskujt e tjere te organizmit, zemra nuk mund te ndaloje për te pushuar, te pakten jo pa patur pasoja shkaterruese.
 • 5. Fig.2 Zemra (Arteriet Koronare) Infarkti I Miokardit Ishemia e miokardit (muskulit të zemrës) krijohet kur nevojat e muskulit të zemrës për gjak janë më të mëdha se sa aftësia për ta furnizuar atë. Është një ndër sëmundjet më të shpeshta që shkakton vdekjen. Godet më shumë grup moshat 45-55 vjet.Preventiva e faktorëve të rrezikut zvoglon morbiditetin dhe mortalitetin.
 • 6. Fig3.Zemra dhe bllokimi i arterieve koronare ETIOLOGJIA Shkaku më I shpeshtë:Ateroskleroza ( rreth 90% te rasteve, kjo paraqet pranine e pllakave yndyrore në enet e gjakut) e arterieve koronare(enëve të gjakut që furnizojn zemrën).Ateroskleroza shkakton ngushtim mekanik të arterieve por edhe dinamik(spazmë të arterieve koronare) gjegjësisht vazokonstriksion patologjik. Ku ngushtimi ( spazma) zvoglon qarkullimin e gjakut në miokard dhe shkakton ishemi.Infarkti i miokardit shkaktohet kryesisht nga ngushtimi i diametrit të arterieve nga pllakat e kolesterolit, si dhe nga thërmimi i tyre i mëvonshme. Kjo gjendje njihet si sëmundja aterosklerotike e zemrës , ose si sëmundja e arteries koronare (CAD). Faktorët e riskut për Aterosklerozen janë të njëjtë si për insultin cerebral (sëmundja cerebrovaskulare), ose për sëmundjen vaskulare periferike. Te këta faktorë risku, përfshihen: · Anamneza familjare ose trashëgimia familjare · Duhanpirja · Hipertensioni · Lolesteroli i lartë (Hiperlipidemia) · Diabetus Mellitus Përveç trashëgimisë familjare, e cila nuk mund të kontrollohet nga ne, faktorët e tjerë të riskut mund të minimizohen me qëllim parandalimin e shfaqjes së sëmundjes së arteries koronare. Nëse ateroskleroza është e pranishme (athero+skleroza = pllakë yndyrore e fortë), minimizimi i këtyre faktorëve të riskut mund të pakësojë ngushtimin e mëtejshëm të arteries koronare
 • 7. Infarkti i miokardit mund të shkaktohet edhe nga faktorë që nuk kanë lidhje me arterien koronare: · Përdorimi i kokainës. Kjo substancë mund të shkaktojë spazma të mjaftueshmee të arterieve koronare, sa për të shkaktuar një infarkt. Meqenëse kokaina ka efekt ngacmues për sistemin elektrik të zemrës, ajo mund të shkaktojë edhe aritmi kardiake fatale. · Angina e Prinzmetalit ose vazospazma e arteries koronare. Kur arteriet koronare përsojnë spazma pa një shkak specifik duke shkaktuar anginë, kemi të bëjmë me anginën e Prinzmetalit. Kjo anginë mund të shoqërohet me ndryshime në EKG dhe diagnoza vendoset përmes kateterizimit kardiak, ku shihen arterie koronare me strukturë normale, që pësojnë spazma kur ngacmohen me një medikament që injektohet përmes kateterit. Afro 2% deri në 3% e pacientëve me sëmundje kardiake, kanë vazospazma të arterieve koronare. · Anomalitë e arterive koronare. Në pozicionin e tyre normale, arteriet koronare kalojnë në sipërfaqen e zemrës. Në disa raste, arteria mund të kalojë pjesërisht në brendësi të muskulit kardiak. Kur muskuli kardiak tkurret, ai mund të ngushtojë përkohësht arterien, duke shkaktuar anginë. Edhe këtu, diagnoza vendoset përmes kateterizimit. Oksigjenimi i papërshtatshëm. -Ashtu si të gjithë muskujt e tjerë, për të ruajtur funksionin e tij normal, muskuli i zemrës ka nevojë për furnizimin e duhur me oksigjen. Nëse oksigjenimi është i papërshtatshëm mund të shfaqen angina dhe infarkti i miokardit. Që qelizat kardiake të furnizohen me lëndët ushqyese për të cilat kanë nevojë duhet që të organizmi të ketë mjaftueshëm eritrocite në qarkullim dhe që pulmonet të kenë funksion të mirë për të marrë oksigjen nga ajri. Anemia e thellë nga hemorragjia ose pamundësia e organizmit për të formuar numrin e duhur të eritrociteve, mund të favorizojë shfaqjen e simptomave të anginës. Mungesa e oksigjenit në gjak mund të shkaktohet dhe nga shkaqe të tjera, përfshirë insufiçiencën respiratore, helmimin me monoksid karboni, ose helmimin me cianure PATOFIZIOLOGJIA Normal qarkullimi koronar ndrron varësisht nga kërkesat metabolike të miokardit për O ( oksigjen).Ku ngushtimi zvoglon qarkullimin,e kështu zvogëlohet edhe sasia e gjakut dhe e oksigjenit për nevojat e miokardit. Kështu që ndrrimet metabolike ndrrojnë edhe potencialin elektrik dhe kontraktilitetin e zemrës,si pasojë krijohen aritmi(çrregullim iritmit). Ndryshimet patofiziologjike në ishemi mund të jenë reverzibile dhe ireverzibile.Nëse ischemia zgjat 30minuta ndersa faktori që e ka shkaktuar tërhiqet atëherë kthehet qarkullimi.Por kur ischemia zgjat më shumë se 30 min. vie tek “ Infarkti akut i miokardit”.Ku pas 6 ore veq fillojn ndryshimet nekrotike
 • 8. Simptomat dhe shenjat e infarktit të miokardit Simptomat tipike të një infarkti miokardi mund të jenë: · Dhimbje kraharorit e shoqëruar me vështirësi në frymëmarrje · Djersitje profuze ose e tepruar · Nauze Dhimbja e kraharorit mund të përshkruhet si shtrëngim, rëndim, presion, ose si një dhimbje tipike. Për fat të keq, shumë pacientë nuk kanë këto shenja tipike. Shenja dhe simptoma të tjera të infarktit të miokardit mund të jenë: · Vështirësi në tretjen e ushqimeve · Dhimbje e nofullës së poshtme · Dhimbje e lokalizuar vetëm në supe ose në krahë · Vështirësi në frymëmarrje · Nauze dhe të vjella Në disa raste, pacienti mund të përjetojë një infarkt miokardi me simptoma minimale. Te gjinia femër dhe te të moshuarit, simptomat e infarktit të miokardit mund të jenë jo tipike; disa herë ato mund të jenë shumë të lehta, duke bërë që pacienti të mos i kushtojë asnjë rëndësi. Në këto raste, ankesa e vetme mund të jetë dobësia ose lodhja e tepërt. Nga kraharori, dhimbja mund të përhapet në qafë, nofull, sup, ose kurriz dhe mund të shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje, nauze dhe djersë profuze. Dhimbja e kraharorit përbën një urgjencë mjekësore. Përveç infarktit të miokardit, shkaqe fatale të dhimbjes së kraharorit mund të jenë embolia pulmonare (trombozë pulmonare) dhe disekimi apo çarja e aortës. Dhimbja tipike e një infarkti miokardi përshkruhet si ndjesi shtypëse apo ngushtuese në kraharor, e cila përhapet në nofull dhe në krah dhe që shoqërohet nga vështirësi në frymëmarrje apo djersitje. Gjithsesi, nuk duhet të harrojmë se jo gjithnjë problemet kardiake paraqiten si dhimbje me simptoma klasike. Simptoma të tjera mund të jenë dispepsia ose keqtretja, nauze, dobësia e theksuar, djersitja profuze apo vështirësia në frymëmarrje. Sëmundja ishemike e zemrës mund të filloj me cilëndo formë të sëmundjes, si: - Angina pectoris stabile (dhimbje e gjoksit) - Angina pectoris jostabile
 • 9. - Infarkti akut i miokardit - Apo vdekje e papritur. DIAGNOSTIFIKIMI - bazohet në një numër të dhënash siq janë: -Simptomet (anamneza) -Laboratori -EKG -ECHO -Ergometria -Arteriografia koronare – Koronarografia Te pacientët që po përjetojnë dhimbje kraharori, diagnoza dhe trajtimi kryhen në mënyrë të njëkohshme. Nëse mendohet që muskuli kardiak është në rrezik, duhet të shmanget çdo vonesë me qëllim që të rivendoset furnizimi i duhur i muskulit me gjak. Anamneza mjekësore Diagnoza e anginëse vendoset duke marrë anamnezën e pacientit. Nëse rrëfimi i pacientit sugjeron ishemi kardiake (ishemi + kardiake = ulje e furnizimit të zemrës me gjak), mjeku do të vazhdojë të përcaktojë nëse ka ndodhur një infarkt kardiak. Pyetje të rëndësishme që mjeku i bën pacientit janë: 1. Kur filloi dhimbja? 2. Çfarë po bënit në ato momente? 3. A iu desh të ndalonit aktivitetin fizik? 4. A u lehtësua dhimbja pasi pushuat? 5. A rinisi dhimbja kur filluat aktivitetin fizik? 6. Dhimbja qëndroi vetëm në kraharor, apo u përhap edhe në nofull, dhëmbë, krah, apo kurriz? 7. A patët vështirësi në frymëmarrje? 8. A patët nauze? 9. A patët djersitje profuze? Për të mbledhur të dhëna për praninë e sëmundjes kardiake, mund të bëhen pyetje rreth ndryshimeve ndaj tolerancës të ushtrimeve fizike, si: 1. A keni pasur episode të mëparshme të dhimbjes kardiake? 2. A keni marrje fryme gjatë ushtrimeve? 3. A mund të ecni deri te dera e jashtme? 4. A mund të ngjisni shkallët e një kati? Me anë të pyetjeve mund të arrihet të bëhet dallimin ndërmjet anginës së qëndrueshme dhe asaj të paqëndrueshme. Angina e qëndrueshme është e parashikueshme. Për shembull, ajo mund të shfaqet pas ngjitjes së shkallëve të një
 • 10. kati, ose pasi pacienti ka ecur rreth 100 metra, duke u qetësuar shpejt kur pacienti pushon. Angina e paqëndrueshme mund të shfaqet pa paralajmërim kur trupi është në qetësi dhe kur zemra nuk është nën stres, siç ndodh kur pacienti është ulur apo në gjumë. Simptomat Anginale të cilat ndryshojnë dhe ndodhin me aktivitete minimale ose ngjajnë si të paqëndrueshme janë shqetësuese dhe mund të jenë pasojë e ngushtimit në rritje të një arterie koronare. Meqë dhimbja e kraharorit ka edhe shkaqe të tjera, pacienti mund të pyetet për simptomat e ezofagitit nga refluksi (GERD), gastritit, traumës, embolisë pulmonare (trombozës në mushkëri), ose pneumonisë. Teste apo ekzaminime të tjera janë: - Ekzaminimi fizik - Elektrokardiograma Infarkti I miokardit interpretim ne EKG IM cdo here e kap ventrikulin e majte . 1. Ne vendin ku ka ndodhur IM, nuk kemi percim te impulseve elektrike 2. Ishemija T vala -inverze 3. Lezion ST elevacion 4. Nekroza 5. Infarkti 6. Q ne V1,V2,V3,V4 tregon infarkt te murit te perparshem 7. Q ne D1 dhe AVL tregon infarkt te murit lateral 8. Q ne D2 ,D3 dhe AVF tregon infarkt dijafragmal ose te murit inferior.
 • 11. 9. R ne V1 dhe V2 tregon infarkt te pasem Prognoza-varet nga funksioni i ventrikulit të majtë gjegjësisht nga funksioni I zemrës.Në prognozë ndikon lokalizimi dhe shkalla e stenozës gjegjesishte ngushtimit të arterieve koronare Parandalimi : (Profilaksa) këtu është me rëndësi evitimi i faktorëve të rrezikut siq janë: -dieta në ushqim(mos konsumimi i yndyrave,sheqernave në sasi të mëdha dhe kripërave) ,
 • 12. -aktivitet I shtuar fizik (hecje, vrapimi, noti, ushtrime etj MJEKIMI Barërat që shfrytëzohen te kjo sëmundje janë: -nitrate ( nitroglycerin) -beta bllokator ( atenelol,propanolol) -antagonistë të Ca ( Verapamil ) -antiagregues ( Aspirin, Clopidogrel ) -Ace inhibitor etj -Intervenimi Kirurgjik Parandalimi i infarktit të miokardit Ne nuk i kemi nën kontroll tiparet gjenetike dhe sëmundjet e trashëgueshme, por ne mund të mënjanojmë faktorët e riskut për sëmundje kardiake duke: · Ndaluar duhanpirjen; · Mbajtur nën kontroll tensionin e gjakut, kolesterolin, diabetin; · U stërvitur rregullisht me ushtrime fizike etj. Të gjitha këto janë sfida të një jete për parandalimin e sëmundjeve kardiake, të insultit cerebral dhe të sëmundjeve vaskulare periferike.