Publicité
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Publicité
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Publicité
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
Prochain SlideShare
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Chargement dans ... 3
1 sur 12
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sosyal medya pazarlama

 1. İçindekiler Özet....................................................................................................................................3 1.Sosyal Medya Pazarlama...................................................................................................3 1.1.Sosyal Medya Pazarlama da Başarılı Olmak...................................................................6 2.Sosyal Medya Pazarlamada Örnekler ve Markalar..............................................................8 2.1.Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri .............................................................................9 Sonuçlar ve Değerlendirme................................................................................................ 11 Kaynakça........................................................................................................................... 13
 2. 2 Özet Pazarlama, bir ürün veya hizmetin satış değerini artırarak, kar etmeyi güden satış, satın alma, saptama ve tanıtma işlemlerinin tümüne verilen isimdir. Pazarlamanın pek çok yöntemi vardır. Özellikle çeşitli reklamlarla ürünün tanıtılması, dağıtımının düzgün yapılması, doğru zamanda doğru ürün pazarlanması, doğru kitleye hitap etmesi pazarlamanın başarısını arttıracaktır. Pazarlamanın birçok türü vardır. Bunlardan biri de sosyal medya pazarlamadır. Gelişen teknolojiler ve dünyanın küreselleşmesi artık sosyal mecralara olan önemi arttırmıştır. Özellikle insanların her haberi, her reklamı veya her fırsatı sosyal medyadan takip etmesi ve görüşlerini bu mecradan yayması veya paylaşması günümüzde çok olağandır. Markalar, işletmeler, firmalar ise ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin çoğunu sosyal medyadan yürütmektedir. Nitekim sosyal medya sayesinde büyük kitlelere ve potansiyel müşterilere ulaşmak mümkündür. Üstelik bu kısa zamanda ve az bütçeyle olabilecektir. Sosyal medya özellikle markalar için önemi günden güne artan bir platformdur. Sosyal medya üzerinden yapılan tüm pazarlama faaliyetlerine sosyal medya pazarlaması ismi verilmektedir. Sosyal medya pazarlaması az bütçe ile büyük kitlelere ulaşmayı sağlar. Bu çalışmada sosyal medya pazarlaması incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlaması 1.Sosyal Medya Pazarlama Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin de gelişmesiyle tüketiciler zamanlarının pek çoğunu sosyal medya üzerinde geçirmektedirler. Nitekim dünya artık küçülmüş ve ceplerimizde ki küçük ekranlara sığmaya başlamıştır. Deniz aşırı bir ülkede ki herhangi bir satış veya pazarlama faaliyetini veya uzak bir ülkede ki herhangi bir markanın reklam faaliyetini takip edebiliriz. Üstelik dünyanın öbür ucuna ulaşmak çok kolaydır. Sosyal medyada görülen reklamlar ve ürün veya hizmetler hakkında yapılan yorumlarda önemlidir. Sürekli olarak reklamları, blogları, ünlü insanların ürün tanıtımı yaptığını görürüz. Dijital dünyanın gelişmesi bir manada tüketim alışkanlıklarımızı da arttırmıştır. Bu durum satın alma faaliyeti gerçekleşmeden önce karar verme mekanizmalarının farklı çalışmasına sebep olur. Renkli, güvenilir, kişiye hitap eden ürünlerin doğru tanıtılması bu pazarlama başarısını arttıracak unsurlardandır. Doğru kitlelere doğru zamanda ve doğru nitelikte ürünlerle hitap edebilmek ise oldukça önem arz eden bir konudur.
 3. 3 Özellikle çağımızda pazarlamanın tutundurulması ve üretilen mal veya hizmetin piyasa da kalması, pazara sokulması açısından teknolojinin yeri ve önemi büyüktür. Sosyal medya platformu her ne kadar yapay zekânın bir ürünü olsa ve insan dokunuşunda eksiklikleri olsa da pazarlanan ürünü, pazarlayan firmanın veya kurumun güven vermesi ayrıca önemlidir. Bu da aslında tüm bu yapaylığın ardında bizlere yorumlarını ulaştıran insanlarla mümkün olmaktadır. Son zamanlarda pek çok ürün reklamları, geri dönüşler yanı sıra kötü ürünlerin ifşalandığını da görmekteyiz. Bu da demektir ki dikkatsiz firmalar büyük başarısızlıklara uğramaktadır. Üstelik bu başarısızlığı sadece belli bir kitle değil herkes görmektedir. Gel gelelim ki firmaların güven vermesi yanı sıra sürekli olarak değişen ve bir dinamizm skalasında hareket eden küresel dünya teknolojisi birçok yükümlülük de getirmektedir. Firmaların artık eski usul satış yöntemlerini bir kenara bırakarak açık sistemleri benimsemeleri ve teknolojik çağa ayak uydurmaları gerekmektedir. Hem sosyal medya hem de gelişen gündemden haberdar olmak, bilgili ve ilgili olmak işletmeleri başarıya götürecek olan yollardan sadece birkaçıdır. Dijital pazarlama yöntemini kullanan işletme veya firmaların klasik sistemlerde olduğu gibi içsel bir entropi yaşamamaları işletmenin selameti açısından oldukça önemlidir. Bu bilgi birikim ve donanımı sağlayamayan pek çok firma çözülme, bozulma ve değer kaybetme hatta iflas etmenin eşiğine gelmektedir. Görüldüğü üzere akıllı telefonlar ve internet hayatımıza girdi gireli pek çok değişim meydana gelmiştir. Özellikle turizm, eğitim, ekonomi, sağlık ve pazarlama gibi sektörlerde bu durum gözle görülür bir fark yaratmaktadır. Önümüzde ki yirmi yıl içinde insan emeğine ve gücüne hiç ihtiyaç kalmayacağı düşüncesi ortaya atılmıştır.1 Bu sebeple uyum sağlamak bizi çağın ilerisine taşıyacaktır. Sadece uyum sağlamak değil aynı zamanda çağın ilerisini görmek, insanlara ve ihtiyaçlara doğru şekilde hitap etmek de aynı şekilde başarının yolunu açacaktır. Örneğin televizyon icat edilmeden önce bu durum çok saçma bulunmuş ve insanların her gün oturup renkli bir kutuyu izleyecekleri garipsenmiştir. Fakat şu an baktığımız zaman televizyon bir çeşit ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda ilginç, ihtiyaçlara cevap verici ve yenilikçi olmak önemlidir. Nitekim sosyal medya öyle bir mecradır ki her şeyi duyurmak, büyük kitlelere hitap etmek, müşterilerin geri dönüşlerini almak önemlidir. Fakat burada şu 1 Aytan:2014
 4. 4 atlanmamalıdır ki, iyi yorumlarda kötü yorumlarda sadece pazarlama firmasına değil kullanıcılar arasında da hızlıca yayılacaktır. Bu yönüyle kötü algı oluşturmamak, güven vermek, istikrar sağlamak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun davranmak, çalıştırılan personelin profesyonel ve insan kaynakları konusunda eğitimli olmasına dikkat etmek son derece önemlidir.2 Sosyal medya pazarlamasında başarılı olmak için pek çok kriteri bir arada bulundurmak gerekir. Aşağıdaki tabloda sosyal medya iş ve reklam akış şeması görülmektedir: Şemada görüldüğü üzere reklamların paylaşıldığı mecralar, insanların umursayıp umursamaması, reklamların insanların kişisel ağlarına düşüp düşmemesi, bu reklamların bekleneni karşılayıp karşılamaması, ne kadar insana ulaştığı ve işe yarayıp yaramaması gibi unsurlar pazarlama stratejisini farklı yöne çekerek her seferinde daha farklı bir yöne yönlendirmektedir. Bu süreç dijital pazarlama beklenen başarıya ulaşana kadar devam etmektedir. 2 Aytan:2014
 5. 5 1.1.Sosyal Medya Pazarlamasında Başarılı Olmak Mobil cihazlara, tabletlere, bilgisayarlara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin sadece facebook bile bugün dünya internet trafiğinin yüzde 20 si gibi önemli bir alanı işgal etmektedir.3 Hepimiz sosyal medya da gezinirken sürekli olarak çıkan reklamlardan şikayet ederiz. Fakat bu uygulama güzel bir satış stratejisidir. Hatta öyle ki Google, İnstagram gibi uygulamaların kullanıcı hareketlerini sürekli takip ederek veya dinleyerek ihtiyaca uygun reklamları önlerine çıkararak pazarlama ve satışı arttırma stratejisi güttüğü söylenir. Hal böyleyken kitlelere ulaşmak, kitlelere doğru zamanda ulaşmak başarılı bir pazarlama açısından önem teşkil eder. Sosyal medya pazarlamasında başarılı olmak için şu adımlar önemlidir:4 1-Hedef kitleyi iyi tanımak: Doğru sosyal medya platformunu seçmek başarılı bir pazarlamanın olmazsa olmazıdır diyebiliriz. En doğru ve verimli kanalları iş için seçebilmek için hedef kitleyi ve bu kitlenin ihtiyaç ve isteklerini iyi saptamak gereklidir. Özellikle potansiyel müşterilerin hangi platformları daha çok kullandığı bulmak, hedef kitlenin zaman ayırdığı ortalama zaman dilimini bilmek bu konuda oldukça önem arz eder. İdeal müşterinin pazarlama karakterini bilmek ve buna uygun satış stratejileri geliştirmek, arama fonksiyonunu kullanarak daha iyi etkileşim seviyeleri ve aktivitelerine ulaşabilmek pazarlama başarısını arttıracaktır. 2-Hedef Belirlemek: Sadece geleneksel pazarlama türlerinde değil sosyal medya pazarlamasında da hedef belirlemek çok önemlidir. Özellikle takipçilerle olan bağlantıyı ve iletişimi güçlendirmek siz istemeden onların sizin reklamını yapmasını sağlayacaktır. Hedeflerin açık ve tanımlanmış olması, hedeflerin ilerleyişinin ölçülebilir olması, hedeflerin zamana, kaynaklara ve bütçeye göre belirlenmiş olması, zamana duyarlı olması başarıyı arttıracaktır. 3- Anahtar başarı metriklerini belirlemek: Burada önemli olan başarı, zaman, kazanç grafiklerinin, erişim ve etkileşim sayılarının, duyarlılık, geri dönüş ve topluluk sayısının ölçülebilmesi, grafiklerin tutulmasıdır. Bu sayede geçmiş ve şimdiki zaman verileri karşılaştırılarak strateji belirlenebilir. 3 Sü ve Doğubay:2012 4 İşler:2012
 6. 6 4-Sosyal medyadaki ağ mevcudiyetini denetlemek: Ağda kaç kişi var, bu ağlardaki mevcudiyet iyileştirilmiş mi, hangi zamanda ne tür kullanıcılar ağa giriş yapmakta, rakiplere göre sosyal medya mevcudiyeti ne durumda gibi sorular sorulmalıdır. 5-En verimli sosyal medya aracını seçmek: En verimli sosyal medya aracını seçmek bir bakıma doğru hedef kitleye ulaşmanın önünde ki ilk adımlardan biridir. Pazarlamacı neye, kime, hangi şeklide ulaşmak istediğiyle ilgili sorular sormalıdır. Fakat doğru aracı seçmek göz korkutucu bir görev olabilir, her sosyal medya aracı kendinin çok efektif olduğunu iddia eder. 6-İçeriğin Önemi: İçeriği oluşturmak ve düzenlemek en az pazarlama faaliyeti kadar önem arz eder. Ürün veya hizmetin göze hitap etmesi, güven vermesi, hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verecek türde olması gerekmektedir. İnsanların problemlerini çözen içerik, ürün veya hizmetler, bilinirliği yayan içerik veya ürünler, listeler, çekilişleri bedava ürünler, kuponlar veya promosyonlar, indirimler tüm bunlar müşteri çekecek faaliyetlerdir. Özellikle iyi yorumlar almak ürüne karşı olan ön yargıyı iyimserliğe dönüştürecektir. Pazarlama her ne kadar ekonomik bir alan olsa da aslında pazarlama stratejileri insanların psikolojisine ve davranışlarına hitap eder. Tüketici davranışlarını sebep, sonuç ve yol açabileceklerini iyi bilmek iyi bir pazarlamacı olma yönünde atılacak güzel bir adımı temsil eder. 7-Analiz etmek ve iyileştirmek: Az öne metirkler örneğinde veridğimiz gibi grafik tutmak, kitleyi iyi tanımak ve geçmişle şimdiki zamanı karşılaştırarak gelecek kazançları tahmin etmek mümkün. Bu sebeple sosyal medyada pazarlamacı olmak aynı zamanda iyi bir analiz yeteneğini de gerektirir. En başarılı dijital pazarlamacılar bile sosyal medya pazarlama planlarını deneme ve hata verme seviyelerine göre yeniden değerlendiriyor. 5Sosyal medya pazarlama planında verileri analiz ederek stratejileri iyileştirmek başarıda kritik rol oynar. Ayrıca ana elementleri takip ve analiz ederek yatırım getirisini arttırabilecek olunacağı unutulmamalıdır. Sosyal medya pazarlama planını analiz edebilmek ve iyileştirebilmek için, stratejilerin performansını başta belirlenmiş olan ana başarı metriklerine göre ölçülmelidir ve buna göre planın optimal başarısı için ince ayarlamalar yapılmalıdır. Bu da başarıya götürecek temel anahtarlardan biridir. 5 Barutçu:2018
 7. 7 Denemeyi bırakmamak ve sürekli olarak farklı mecralarda şans denemek dijital pazarlamanın meşakkatli fakat başarıya ulaştırabilecek yollarından biridir. 2.Sosyal Medya Pazarlaması Örnekleri ve Markalar Sosyal medya pazarlaması yapan birçok marka ve örnek karşımıza çıkmaktadır bunlardan en önemlileri aşağıda yer almaktadır. Bu markalar pazarlama faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren önemli ve zamanla büyük firmalar haline gelmiş markalardır.6 1-Dimes Türkiye: Kendisine unutulmaz bir slogan belirlemiştir. Böylece akılda kalıcı olacaktır. “Hayata başka bak” sloganı ile pazarlama hayatına başlamıştır. İçerikleri renkli, eğlenceli ve motivasyon vericidir. Bu sayede müşterilerin bilinçdışına güzel mesajlar vererek pazarlama faaliyetinin başarısını arttırır. 2-English Home: Sosyal medyayı en iyi kullanan markalardan biridir. Gündemi sürekli takip etmekle birlikte yalnızca pazarlama amaçlı paylaşımlar değil, duyarlı olduğunu göstermek adına çeşitli önemli olayların ve ifade ettiklerinin de paylaşımlarını yapar. Bununla birlikte insanlardan takdir toplar. Çeşitli yarışmalar ile kullanıcıları sosyal medya hesaplarına çekmeyi ve yapmış oldukları indirimleri duyurmasıyla hem online satışlarını hem de mağaza satışlarını artırmayı başarıyor. 3-Altın Yıldız Classics: Pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken dikkat çekmek amacıyla ünlü isimlerle çalışır. Bu isimlerin fan sayfalarından büyük beğeni toplar ve ister istemez kendi reklamını başkalarına ücretsize yaptırır. Yıldız Gibiyim isimli kampanyası çerçevesinde Burak Özçivit ile çalışmıştır. Sosyal medyada erkeklere giyim konusunda verdikleri kısa ipuçları ile de farkını ortaya koymaktadır. 4-Koton: “Rengini Göster” sloganıyla farklı bir sayfa yapısını ve renklerin gücünü kıyafetimize yansıtmamızı amaçlayan Koton, sosyal medya kullanımında ivme kazanmıştır.7 Kullandıkları kadın ve erkek mankenlerin dikkat çekici olduğu görülür. Bununla beraber değişik konseptlerde kıyafet fotoğrafları çeker ve paylaşır. 6 Ying:2015 7 Çelik:2014
 8. 8 5-Boğaziçi Üniversitesi: Çeşitli özendirici kampüs fotoğrafları, kazandığı başarıları düzenli olarak yayımlaması, ne kadar iyi bir üniversite olduğu ortaya koyacak reklam çalışmaları yapması sonucu dikkat çeken ve tercih edilen üniversiteler arasındadır. 2.1.Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri Sosyal medya pazarlama stratejileri, sosyal medya pazarlamasında kullanılan ve önemli başarıların oluşmasında etkili bir stratejidir. Hedef kitle seçmek, çeşitli içerik stratejileri oluşturmak, sosyal medya bütçesi oluşturmak, planlama yapmak gibi başarı sağlayan stratejilerin yanı sıra veriye dayalı strateji, içerik ve görsel tasarım, sosyal medya reklamları, yaratıcı projeler de izlenen stratejiler arasındadır. Karşılaştırmaları veri analizleri, sürekli takip de başarıya ulaştıran yollar arasındadır. Çoğu kuruluşun, yıl için temel kampanyaları özetleyen genellikle aylık döngülere ayrılmış bir pazarlama takvimi vardır. İçerik takviminde olduğu gibi kampanyaları, önemli mesajları, promosyonları teslim edilecekleri kanalları tanımlamakta yardımcı oluyor. Sosyal medya bu takvimle uyumlu olmalıdır. Tipik olarak, en başarılı kampanyalar aynı anda birden fazla kanalda yürütülür ve her bir kanal biraz farklı bir uygulama olsa da aynı temel mesajı destekler. Pazarlama takvimi esnek ve akıcıdır. Bu yüzden pazarlama ekibinin değişen iç ve dış ortamlara cevap vermesini sağlamak için değişebilir.8 Bir takvim kullanmak, bu geniş kampanyaların parçası olmayan özel içeriği yayınlamak için sosyal medya kullanımını engellemez. Sosyal medya pazarlama çalışmalarında kendiliğindenlik unsuru önemlidir. Ancak her zaman nasıl iletişim kurduğunuzu bildiren bir dizi kılavuzun sosyal medya pazarlama çalışmalarında yer aldığını unutmak, markadan çıkmamak veya sosyal medya pazarlama mesajlarıyla çelişen içerik yayınlamamak önem arz etmektedir. Sosyal medya pazarlama stratejilerinde sosyal medya ve SEO çalışmaları birbirlerini desteklemeliler.9 Sosyal medya uzun süredir arama motoru sıralama algoritmalarının bir parçası olmuştur ve yenilik tarafındaki çalışmalar oldukça önemlidir. SEO, sosyal medya pazarlamacıları kullanıcılarının arama yapmak ve göz atmak için kullandıkları anahtar kelimeleri anlamalarına yardımcı olabilecek anahtar kelime verilerini sağlayarak sosyal medyayı da destekleyebilir. Bir ayakkabı çalışmasına bakılacak olursa; SEO ekibi, sosyal medya ekibine arama sorgusu ‘düğün 8 Alan ve Erişke:2018 9 Elbaşı:2015
 9. 9 ayakkabıları’nın trend olduğunu ve ünlü videolar da dahil olmak üzere web sitesinde harika içerik barından yeni bir içerik açılış sayfası olduğunu belirtir. Sosyal medya ekibi daha sonra, bu anahtar kelime için hangi içeriğin en popüler olduğunu öğrenmek için Buzzsumo gibi sosyal araştırma aracını kullanabilir. Bunun sonucunda hedef kitleye uygun yeni içerik oluşturmaya yardımcı olabilir. Sosyal medya, organizasyonların pazarlama planları oluşturmasına yardımcı oluyor ve bazı basit etkinlikler sosyal katılımda önemli artışlar sağlayabiliyor. Etkinlik sırasında, insanlara hashtag’i hatırlatmak ve hashtag’i kullanarak canlı yayınlamalarını teşvik etmek son derece önemlidir. Aşağıda bir sosyal medya pazarlamacısı için verilen tavsiyeler bulunmaktadır:10 -Canlı bir hashtag duvarı görüntülemeyi düşünün. -Etkinliğinizden konuşma alıntıları ve resimler de dahil olmak üzere Twitter’da paylaşım yapın. -Bir sonraki gün, etkinlik için iş planı oluşturun ve insanların akıllarında tazeyken paylaşım yapın. -Etkinlikten sonra, temel bilgileri paylaşan ve bunu tüm temel sosyal kanallarda paylaşan bir blog yazımı yayınlayın -Mümkün olan her yerde her bir konuşmacının videolarını yayınlayın. -Sosyal kimlikleri yakalanan katılımcılar için onlara bir teşekkür mesajı gönderin ve video gibi etkinlik içeriğine bağlantı verin. -Bir Facebook albümü oluşturmak için etkinlik fotoğraflarını kullanın. -Önemli sosyal etkenlerle iletişim kurun ve etkinlik içeriğini onlarla paylaşın. Görüldüğü üzere bu stratejiler başarı sağlamada, güven profili oluşturma da, daha az bütçe ile daha çok kitleye hitap etmede önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalara göre firmaların yüzde doksan sekizi11 sosyal medyayı reklam ve satış amaçlı olarak pazarlama faaliyetlerinde kullanıyor. Sosyal medya büyük bir alan ve büyümeye 10 Terkan:2014 11 Köksal:2013
 10. 10 de devam ediyor. Günümüzde sosyal medya kullanmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Eğer bir pazarlamacı değilseniz siz de sosyal medyada potansiyel bir müşteri özelliği taşıyorsunuz demektir. Bu yönüyle eğer bir pazarlamacıysanız uygun içerikleri güçlendirmek de büyük önem arz etmektedir. Pazarlama stratejileri zamanı ve kaynakları doğru kullanmak, akıllıca davranmak, gündemi ve gelişmeleri takip ederek doğru kitlelere ulaşmakla başarılı sonuçlar verir. Tıpkı tedarik zincirleri yönetiminde ki gibi doğru zaman, yer ve miktarda doğru ürün istek, ihtiyaç ve beklentileri karşılamak bu bağlamda çok önemlidir. Pazarlamacı başarısını planının ve verdiği kararların başarıısına borçludur. Nitekim bu sosyal medyada da böyledir. Sonuçlar ve Değerlendirme Pazarlama, bir ürün veya hizmetin satış değerini artırarak, kar etmeyi güden satış, satın alma, saptama ve tanıtma işlemlerinin tümüne verilen isimdir. Pazarlamanın pek çok yöntemi vardır. Özellikle çeşitli reklamlarla ürünün tanıtılması, dağıtımının düzgün yapılması, doğru zamanda doğru ürün pazarlanması, doğru kitleye hitap etmesi pazarlamanın başarısını arttıracaktır. Pazarlamanın birçok türü vardır. Bunlardan biri de sosyal medya veya dijital pazarlama olarak adlandırdığımız pazarlama türüdür. Sosyal medya özellikle markalar için önemi günden üne artan bir platformdur. Sosyal medya üzerinden yapılan tüm pazarlama faaliyetlerine sosyal medya pazarlaması ismi verilmektedir. Dijital pazarlama yapılırken dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Bunlardan en önemlisi denemeyi bırakmamaktır. Özellikle reklam gibi bir pazarlama faaliyetinin dijital ortamlarda uygulanmasının başarı getirmesi için her mecra, her potansiyel müşteri, her kitle değerlendirilmelidir. Sosyal medya pazarlamasının başarılı olabilmesi için birçok strateji söz konusudur. Hedef kitleyi iyi belirleme, veri analizinde bulunma, gündemi ve gelişmeleri iyi takip etme, içeriği güçlü ve anlaşılır hazırlama, müşteri potansiyelini belirleyerek müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine doğru zamanda karar verebilme ve uygulama bunlar arasındadır. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya bağımlılığı geleneksel pazarlama yöntemlerinin biraz dışına çıkmıştır. Sosyal medya mecrasında aslında herkes bir çeşit potansiyel müşteridir. Müşteri hizmetlerini iyileştirmek, güven sağlamak, talihsizlikleri olgunlukla karşılamak, iyi yanıtlar alabilmek adına insan kaynaklarına
 11. 11 sosyal medya üzerinden de hakim olabilmek kısacası profesyonel olabilmek bu bağlamda oldukça önemlidir. Sosyal medyada bir ürün/hizmetin ne kadar ve nasıl konuşulduğu işletmeler için önemli hale gelmektedir. Bu noktada sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkisini incelemek önemlidir. Sosyal medya pazarlaması az bütçe ile büyük bir kitleye ulaşmak ve kısa sürede konuşulmak, reklamların hızlı yayılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Baktığımız zaman dijital pazarlamanın İnternet sitelerinde Sosyal medya kanallarında blog postlarında, infografiklerde, online PR çalışmaları, online broşür ve katalogları logo, font ve renk gibi marka değerlerinde etkileşimli araçlarda sıkılıkla kullanıldığını görürüz. Bunlar potansiyel müşterilere hitap eden etkileşimi bol araçlardır. Bu sebeple dijital pazarlama stratejisinin içeriğinin iyi seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca geleneksel pazarlamadan farklı olarak maliyet ve etki alanının fazla olduğunu görürüz. Geleneksel pazarlama anlayışında baskı, televizyon, telefon gibi araçlar kullanılır ve etki alanı sınırlıdır. Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan maliyet, iletişim, zaman, kapsam, kullanılabilirlik, deneyim sunumu, çalışan kişiler ve kullanılan dil açısından farkları vardır. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamaya kıyasla daha uygun bütçelerle, her an her yerde geniş bir kitleye hitap eder. Geleneksel pazarlamada tek taraflı iletişim söz konusuyken, dijital pazarlamada hedef kitle ile interaktif bir ortamda karşılıklı etkileşim vardır. Dijital pazarlamada farklı internet kullanıcılarına hitap eden birçok kanal vardır ve daha samimi bir dil kullanılır. Teknolojinin artık günümüzde her anlamda hayatımızın her alanında yer almasıyla beraber dijitalleşen dünyada buna uygun bir pazarlama anlayışı geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Özellikle dijital ortamlarda bazı kampanyalar kullanılarak satış hacmini arttırmak, müşterilere daha kolay erişebilmek ve müşterilerin ürün veya hizmetlere daha kolay erişebilmesi sağlanmıştır. Dijital kanallar kullanılarak yapılan reklam kampanyalarının daha hızlı sonuçlar vermesi, uygun bütçeyle hazırlanabilmesi, viralleşerek ağızdan ağıza yayılması, kitleleri derinden etkilemesi, pazarlama uzmanları açısından anında ve ölçülebilir sonuçlar sunması ile günümüzde en ufak işletmelerin bile tercih ettiği bir pazarlama yöntemi oldu.
 12. 12 KAYNAKÇA -Alan, Alev; Erişke, Tuğbay, “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya” ,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org, cilt 17 sayı 63, 2018 -Aytan, Cansu, “Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri”, Istanbul The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC Volume 4 Issue 4, 2014 -Barutçu, Süleyman, “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, Pamukkale Üniversitesi, 2018 -Çelik, Dr. Sabahattin, “Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri”, Erciyes İletişim Dergisi cilt 3 sayı 3, 2014 -Elbaşı, Gonca, “Sosyal Medyada Pazarlama: Sosyal Medyada Kullanıcı Motivasyonunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Pazarlama Algısına İlişkin Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2015 -İşler, Mahmut Sami, “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2012 -Köksal, Yüksel, “İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt. 18 Sayı 1, 2013 -Sü Eröz, Sibel; Doğdubay, Murat “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27 Sayı 1, 2012 -Terkan, Yrd. Doç.Dr. Remziye “Sosyal Medya Ve Pazarlama: Tüketicide Kalite Yansıması “,Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 1, 2014 -Ying, Murat, “Sosyal Medya Platformları Üzerinden Pazarlama Ve Bu Mecrayı Etkin Kullanan Sektörler”, Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2012
Publicité