какво научих по бе в 1 клас

СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
СУ "Проф. д-р Асен Златаров"СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
Какво научих
по български език
в I клас?
Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч
Азбука
Всички букви, с които
се означават звуковете в
езика ни, образуват
нашата азбука.
Назад Напред
Българската азбука
се състои от 30 букви.
Буквите в азбуката са
подредени по определен
начин. Този ред се нарича
азбучен ред.
Звук и буква
Звуковете се изговарят и
чуват.
Назад Напред
Буквите се четат и
пишат.
Особености:
В българския език звуковият и буквеният
състав на думите невинаги съвпада.
Буквите Ю, Я и Щ съдържат два звука.
Буквата Ь не е звук.
Звуковете ДЖ и ДЗ са образувани от две
букви.
Гласни и съгласни звукове
Гласните звукове са 6: А, Ъ, О, У, Е, И.
Те съдържат само глас, чуват се и се
изговарят самостоятелно, образуват
сричка, носят ударението в думата.
Назад Напред
Съгласните звукове в българския език са:
б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч,
ш, дж, дз.Те не се изговарят самостоятелно, а
с помощта на гласна. Не образуват сами
сричка, съдържат само шум или шум и глас
Беззвучни
Звучни и беззвучни съгласни
Звучни
Назад Напред
Беззвучни
Б
В
Г
Д
Ж
З
ДЖ
ДЗ
П
Ф
К
Т
Ш
С
Ч
Ц
Х
Буквосъчетания ЙО и ЬО
Назад Напред
ЬО се пише само след съгласна –
шофьор, асансьор,
монтьор…
Буквите Ю и Я
Буквите Ю и Я не са отделни гласни,
но могат да образуват сами сричка.
Назад Напред
1.Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят в началото на
думата:
Юлка – 4б. 5 зв. яма – 3б. 4зв.
2. Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят след гласна:
каюта – 5б. 6зв. Мая – 3б. 4зв.
3. Буквите Ю и Я са 1 звук, когато стоят след съгласна:
люлка – 5б. 5зв. вяра – 4б. 4зв.
Сричка
Назад Напред
Дума
Сричката е произносим отрязък от
думата. Броят на сричките в една дума
винаги съвпада с броя на гласните.
Думата е съчетание от звукове. Тя има
значение. Назовава и означава: предмети,
явления, признак, състояние, отношение и др.
Пренасяне на думи
Назад Напред
Думата се пренася на
срички. Едносрични думи не се
пренасят:дом, сом,
слон, зъб…
Сама буква не се оставя
в края на реда.
Сама буква не се пренася на нов ред,
дори думата да е двусрична или
трисрична: очи, елен, олио…
Изречение
Назад Напред
Изречението се състои
от думи, свързани по
смисъл.
Началната дума във всяко
изречение започва с
главна буква.
В края на всяко изречение се поставя
един от знаците:
.– съобщително изречение
?– въпросително изречение
!– възклицателно изречение
Текст
Назад Напред
Текстът се състои от последователни
изречения, свързани по смисъл.
Преразказът и съчинението са видове текст.
При преразказа ние
предаваме текст на друг
автор с наши думи, без да
променяме смисъла.
При съчинението
предаваме свободно
мислите си, творим
собствен текст.
Провери
знанията си!
Назад Напред
ПровериНазад Напред
1. Броят на гласните звукове в нашата азбука е:
а) пет
б) шест
в) осем
2. В кой ред има допусната правописна грешка:
а) вода
б) пътека
в) дарво
3. С коя дума проверяваме правописа на думата
пътека:
а) път
б) пътеки
в) пътеката
Провери
Назад Напред
4. Кой ред съдържа само съгласни:
а) ф, о, д, и, б, в
б) с, м, л, н, е, у
в) б, к, т, н, д, х
5.На кой ред има дума с правописна грешка:
а) слаб
б) хляп
в) ръб
6. С коя дума проверяваме правописа на думата
зъбче:
а) зъби
б) зъбчето
в) зъбчета
Провери
ПровериНазад Напред
7. В кой ред думите са написани вярно:
а) гуштер, пещ, помощ
б) щипка, огнищте, къща
в) нощта, нощ, клещи
8. Кой е правилният модел на думата
поща:
а)
б)
в)9. Думата дзънкамима:
а) 7 б.; 6 зв.
б) 7 б.; 7 зв.
в) 7 б.; 8 зв.
Назад Напред
10.Коя буква не означава звук:
а) Х
б) Ъ
в) ь
11. В кой ред е допусната правописна грешка:
а) Йори, фризьор, Зайо
б) майор, булйон, шофьор
в) коньо, актьор, пейка
12. На коя дума принадлежи звуковият модел
:
а) ягода
б) ястие
в) моряк
Провери
Назад Напред
13. Броят на сричките в думата се определя от:
а) броя на буквите
б) броя на гласните
в) броя на съгласните
14. Думите ела, име,
ухоса:
а) едносрични
б) двусрични
в) трисрични15. Коя дума не се пренася на нов ред:
а) море
б) новина
в) страж
Провери
Назад Напред
16. Всяко изречение започва:
а) с главна буква
б) с печатна буква
в) на нов ред
17. Кой от знаците не се пише в края на изречението:
а) точка .
б) въпросителен знак ?
в) запетая ,
18.Кой е правилният модел на изречението
Ива и Боби са сестри.
а)
б)
в)
Провери
!
Назад Напред
19. Кое е излишното изречение в текста:
В парка играят много
деца. Когато си измислят нова
игра, става весело. Наоколо
кънти детски смях. Моето куче
се казва Рошко. Лудуват на воля.20. Кое заглавие е подходящо за горния текст:
а) Училище
б) В парка
в) Моето куче
Провери
Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч
1 sur 20

Recommandé

запомнете съгласни звукове par
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковеDani Parvanova
48.5K vues1 diapositive
звучни и беззвучни съгласни par
звучни и беззвучни съгласнизвучни и беззвучни съгласни
звучни и беззвучни съгласниDani Parvanova
48.2K vues14 diapositives
Брой букви, брой звукове par
Брой букви, брой звуковеБрой букви, брой звукове
Брой букви, брой звуковеroryace
17.2K vues17 diapositives
правила ю и я – 2 звука par
правила ю и я – 2 звукаправила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звукаguest135756
47.4K vues2 diapositives
трудните звукове и букви par
трудните звукове и буквитрудните звукове и букви
трудните звукове и буквиИрена Петкова
7.4K vues10 diapositives
Правопис йо, ьо - работен лист par
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листLuiza Antova
56.3K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

работен лист бел par
работен лист белработен лист бел
работен лист белPepi Nikova
53.1K vues1 diapositive
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни par
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласниБЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласниСтанислава Христова
6K vues1 diapositive
Правопис на гласни звукове par
Правопис на гласни звуковеПравопис на гласни звукове
Правопис на гласни звуковеrossitsazlankova
13.2K vues13 diapositives
Aнтоними par
AнтонимиAнтоними
AнтонимиVаlentina Bikova
7.2K vues28 diapositives
сложни думи par
сложни думисложни думи
сложни думиAneliya Shopova
29.2K vues17 diapositives
Правопис на гласните и съгласните звукове par
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеOU D-r Ivan Seliminski
35K vues11 diapositives

Tendances(20)

работен лист бел par Pepi Nikova
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
Pepi Nikova53.1K vues
Правопис на гласни звукове par rossitsazlankova
Правопис на гласни звуковеПравопис на гласни звукове
Правопис на гласни звукове
rossitsazlankova13.2K vues
Правопис на гласните и съгласните звукове par OU D-r Ivan Seliminski
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
математика 2 клас входно ниво par Zlatka Atanasova
математика 2 клас входно нивоматематика 2 клас входно ниво
математика 2 клас входно ниво
Zlatka Atanasova11.7K vues
Правопис на гласни работен лист par Luiza Antova
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
Luiza Antova10K vues
как откриваме ударената сричка в думата par Dani Parvanova
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думата
Dani Parvanova43.7K vues
правила йо ьо звук букви par guest135756
правила йо ьо звук буквиправила йо ьо звук букви
правила йо ьо звук букви
guest13575627.3K vues
Думи със струпани съгласни par Zlatka Chardakova
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласни
Zlatka Chardakova40.4K vues
Видове изречения по цел на изказването par roryace
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace20.8K vues
съчинение по картини par Dani Parvanova
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
Dani Parvanova43.6K vues
звучни съгласни пред беззвучни par Dani Parvanova
звучни съгласни пред беззвучнизвучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучни
Dani Parvanova14.4K vues

Similaire à какво научих по бе в 1 клас

български език par
български езикбългарски език
български езикElena Minkova
4K vues2 diapositives
Правопис на гласните и съгласните звукове par
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеOU D-r Ivan Seliminski
10.1K vues7 diapositives
презентация за гласните звукове par
презентация за гласните звуковепрезентация за гласните звукове
презентация за гласните звуковеjoannasofia7
4.1K vues11 diapositives
2.klas na4alen pregovor par
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovorLuiza Antova
2.7K vues24 diapositives
съгласни звукове-в-думата par
съгласни звукове-в-думатасъгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думатаTeodor Plamenov
241 vues18 diapositives
Random 100509024820-phpapp01 par
Random 100509024820-phpapp01Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01Dragon Yott
2.8K vues30 diapositives

Similaire à какво научих по бе в 1 клас(20)

Правопис на гласните и съгласните звукове par OU D-r Ivan Seliminski
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
презентация за гласните звукове par joannasofia7
презентация за гласните звуковепрезентация за гласните звукове
презентация за гласните звукове
joannasofia74.1K vues
2.klas na4alen pregovor par Luiza Antova
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
Luiza Antova2.7K vues
съгласни звукове-в-думата par Teodor Plamenov
съгласни звукове-в-думатасъгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думата
Teodor Plamenov241 vues
Random 100509024820-phpapp01 par Dragon Yott
Random 100509024820-phpapp01Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01
Dragon Yott2.8K vues
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас par Dragon Yott
правопис на гласните и съгласните звукове  Iii класправопис на гласните и съгласните звукове  Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
Dragon Yott5.7K vues
звуков състав на думата. обобщение par Dani Parvanova
звуков състав на думата. обобщениезвуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщение
Dani Parvanova28.1K vues
Урок по български език. Правопис на съгласните par roryace
Урок по български език. Правопис на съгласнитеУрок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласните
roryace1.3K vues
образуване на думите par Dani Parvanova
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
Dani Parvanova21K vues
Строеж на думата - 3 клас par Veselka Veleva
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
Veselka Veleva70.8K vues
Звук и буква Оо, По телефона par Rosislide
Звук и буква Оо, По телефонаЗвук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефона
Rosislide3K vues
Bel 4 kl-10_maj_2010-test_klyuchove par Rosislide
Bel 4 kl-10_maj_2010-test_klyuchoveBel 4 kl-10_maj_2010-test_klyuchove
Bel 4 kl-10_maj_2010-test_klyuchove
Rosislide806 vues
Урок по български език. Правопис на гласните par roryace
Урок по български език. Правопис на гласнитеУрок по български език. Правопис на гласните
Урок по български език. Правопис на гласните
roryace953 vues

Plus de СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Забележителности в моето родно селище par
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
16.8K vues39 diapositives
Занимания по интереси 5 par
Занимания по интереси 5Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
2.5K vues19 diapositives
Познавате ли приказките par
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказкитеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
46.4K vues20 diapositives
Пернати бъбривци par
Пернати бъбривци Пернати бъбривци
Пернати бъбривци СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
940 vues12 diapositives

Plus de СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(20)

какво научих по бе в 1 клас

 • 1. Какво научих по български език в I клас? Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч
 • 2. Азбука Всички букви, с които се означават звуковете в езика ни, образуват нашата азбука. Назад Напред Българската азбука се състои от 30 букви. Буквите в азбуката са подредени по определен начин. Този ред се нарича азбучен ред.
 • 3. Звук и буква Звуковете се изговарят и чуват. Назад Напред Буквите се четат и пишат. Особености: В българския език звуковият и буквеният състав на думите невинаги съвпада. Буквите Ю, Я и Щ съдържат два звука. Буквата Ь не е звук. Звуковете ДЖ и ДЗ са образувани от две букви.
 • 4. Гласни и съгласни звукове Гласните звукове са 6: А, Ъ, О, У, Е, И. Те съдържат само глас, чуват се и се изговарят самостоятелно, образуват сричка, носят ударението в думата. Назад Напред Съгласните звукове в българския език са: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, дж, дз.Те не се изговарят самостоятелно, а с помощта на гласна. Не образуват сами сричка, съдържат само шум или шум и глас
 • 5. Беззвучни Звучни и беззвучни съгласни Звучни Назад Напред Беззвучни Б В Г Д Ж З ДЖ ДЗ П Ф К Т Ш С Ч Ц Х
 • 6. Буквосъчетания ЙО и ЬО Назад Напред ЬО се пише само след съгласна – шофьор, асансьор, монтьор…
 • 7. Буквите Ю и Я Буквите Ю и Я не са отделни гласни, но могат да образуват сами сричка. Назад Напред 1.Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят в началото на думата: Юлка – 4б. 5 зв. яма – 3б. 4зв. 2. Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят след гласна: каюта – 5б. 6зв. Мая – 3б. 4зв. 3. Буквите Ю и Я са 1 звук, когато стоят след съгласна: люлка – 5б. 5зв. вяра – 4б. 4зв.
 • 8. Сричка Назад Напред Дума Сричката е произносим отрязък от думата. Броят на сричките в една дума винаги съвпада с броя на гласните. Думата е съчетание от звукове. Тя има значение. Назовава и означава: предмети, явления, признак, състояние, отношение и др.
 • 9. Пренасяне на думи Назад Напред Думата се пренася на срички. Едносрични думи не се пренасят:дом, сом, слон, зъб… Сама буква не се оставя в края на реда. Сама буква не се пренася на нов ред, дори думата да е двусрична или трисрична: очи, елен, олио…
 • 10. Изречение Назад Напред Изречението се състои от думи, свързани по смисъл. Началната дума във всяко изречение започва с главна буква. В края на всяко изречение се поставя един от знаците: .– съобщително изречение ?– въпросително изречение !– възклицателно изречение
 • 11. Текст Назад Напред Текстът се състои от последователни изречения, свързани по смисъл. Преразказът и съчинението са видове текст. При преразказа ние предаваме текст на друг автор с наши думи, без да променяме смисъла. При съчинението предаваме свободно мислите си, творим собствен текст.
 • 13. ПровериНазад Напред 1. Броят на гласните звукове в нашата азбука е: а) пет б) шест в) осем 2. В кой ред има допусната правописна грешка: а) вода б) пътека в) дарво 3. С коя дума проверяваме правописа на думата пътека: а) път б) пътеки в) пътеката Провери
 • 14. Назад Напред 4. Кой ред съдържа само съгласни: а) ф, о, д, и, б, в б) с, м, л, н, е, у в) б, к, т, н, д, х 5.На кой ред има дума с правописна грешка: а) слаб б) хляп в) ръб 6. С коя дума проверяваме правописа на думата зъбче: а) зъби б) зъбчето в) зъбчета Провери
 • 15. ПровериНазад Напред 7. В кой ред думите са написани вярно: а) гуштер, пещ, помощ б) щипка, огнищте, къща в) нощта, нощ, клещи 8. Кой е правилният модел на думата поща: а) б) в)9. Думата дзънкамима: а) 7 б.; 6 зв. б) 7 б.; 7 зв. в) 7 б.; 8 зв.
 • 16. Назад Напред 10.Коя буква не означава звук: а) Х б) Ъ в) ь 11. В кой ред е допусната правописна грешка: а) Йори, фризьор, Зайо б) майор, булйон, шофьор в) коньо, актьор, пейка 12. На коя дума принадлежи звуковият модел : а) ягода б) ястие в) моряк Провери
 • 17. Назад Напред 13. Броят на сричките в думата се определя от: а) броя на буквите б) броя на гласните в) броя на съгласните 14. Думите ела, име, ухоса: а) едносрични б) двусрични в) трисрични15. Коя дума не се пренася на нов ред: а) море б) новина в) страж Провери
 • 18. Назад Напред 16. Всяко изречение започва: а) с главна буква б) с печатна буква в) на нов ред 17. Кой от знаците не се пише в края на изречението: а) точка . б) въпросителен знак ? в) запетая , 18.Кой е правилният модел на изречението Ива и Боби са сестри. а) б) в) Провери !
 • 19. Назад Напред 19. Кое е излишното изречение в текста: В парка играят много деца. Когато си измислят нова игра, става весело. Наоколо кънти детски смях. Моето куче се казва Рошко. Лудуват на воля.20. Кое заглавие е подходящо за горния текст: а) Училище б) В парка в) Моето куче Провери
 • 20. Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч